Hoger Onderwijs Nederland | StudieSelecteren.eu
Hoger Onderwijs Studie Selecteren

Deze Website reikt de studiezoeker van het Nederlandse Hogere Onderwijs informatie aan, zodat je een betere studie selecteert, die bij jou past. Deze Website is bedoeld voor scholieren en studenten die een studie of stage zoeken in het hogere onderwijs en geinteresseerden. De weergegeven studies in het hoger onderwijs zijn geaccrediteerd en zijn door de ministerie van onderwijs erkend. Hoger onderwijs instellingen moeten dus voldoen aan de eisen van de ministerie van onderwijs. Verder krijgen de onderwijs opleidingen een ISAT opleidingscode.
In het linker kolom bovenste sectie is er een indeling naar Hoger Onderwijs Type Hogeschool, Universiteit en MBA. Hierin wordt het een en het ander over deze Hoger Onderwijs Type uitgelegd. Ook worden hier de Hogescholen, Universiteiten, MBA's weergegeven.
In de tweede sectie van het linker kolom, eronder, zijn alle Universiteitssteden opgesteld met daarachter het Hoger Onderwijs Type Hogeschool en Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit) erachter. Hier kan je over allerlei zaken lezen wat te maken heeft met Studentenleven, zoals Studies, Studentenkamers, Studentenverenigingen en uitgaan lezen.
In het menu hierboven worden de opleidingen weergegeven per afzonderlijke Hoger Onderwijs Type HBO, Universiteit, MBA.
Voorts wordt hieronder de nodige wandelpaden met de ECTS studiepunten besproken voor te volgen studie in het hoger onderwijs. Zie Diagram op deze pagina.


Hoger Onderwijs Type

Hoger onderwijs wordt aangeboden door Hogescholen en Universiteiten. Een Hogeschool wordt ook wel HBO, Hoger Beroeps Onderwijs genoemd. Een Hogeschool is een hogere onderwijs type die vooral gericht is op het onderwijzen van studenten, zodat zij voorbereid zijn op een beroep na hun studie. De studenten worden over het algemeen zo onderwezen zodat zij voor allerlei mogelijke knelpunten in hun latere beroepsuitoefening een toepassingsgerichte oplossing vinden. Het is dus een praktijk gericht onderwijs type. Voor wetenshappelijk onderzoek en dus ook Promoveren kun je terecht bij de Universiteit.
Een Universiteit is een instelling die gericht is op het leveren van Wetenschappelijk Onderwijs, ook wel WO genoemd. De Universiteit is vooral gericht op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het sluit dus in het algemeen minder goed aan bij een beroep buiten de onderzoek. Er zijn ook studies die een zeer beroepsgerichte kant hebben, zodat je voorbereid bent in je latere beroepsuitoefening. In je studie krijg je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden aangereikt zodat je op een generieke wijze tot vernieuwende oplossing kan komen in je latere beroepsuitoefening. Na je studie krijg je bij grotere bedrijven en multinationals traineeships aan tijdens je werk zodat je een betere doorstroming krijg in je loopbaan traject. Dit kan varrieren van bijvoorbeeld Management Traineeship tot Techniek Traineeship om je te vormen van generalist tot specialist. In het linker box is per plaatst HBO en WO ingedeeld.


Hoger Onderwijs Systeem

Het Hoger Onderwijs systeem kent 3 studieniveau's, te weten: Bachelor, Master en het Doctoraat. Zie menu tabknoppen hierboven en figuur hieronder. Zowel de Hogeschool als de Universiteit kent hun eigen type Bachelor en Master niveau. De ene type beroepspraktijkgericht en het andere wetenschappelijkgericht. Echter kent alleen de universiteit het Doctoraat nivo, het promoveren in wetenschappelijk onderzoek. Bachelor, Master, Doctoraat studies kunnen verschillende studieduur hebben.


Hoger Onderwijs Systeem NL Diagram: Hoger Onderwijs Systeem NL

Toelating Hoger Onderwijs

Toelating tot het Hoger Onderwijs gaat via het voortgezette onderwijs, zoals weergegeven hierboven in het Nederlandse Hoger OnderwijsSysteem. - Dit is een overzicht van het Nederlandse Studie DoorstroomSysteem van het Hogere Onderwijs - Een andere weg naar het Hoger Onderwijs is via een toelatingsexamen, hiervoor dient hij 21 jaar te zijn. De enige toelatingseis van de Open Universiteit OU is dat de student de leeftijd heeft van 18 jaar.
De overstap van de ene studieniveau naar de ander kan gepaard gaan met bepaalde toelatingseisen. Dit geldt ook voor HBO naar WO, vice versa. De duur van een opleiding wordt uitgedrukt per eenheid ects studiepunten. 60 ects komt overeen met 1 jaar voltijds studie. De norm is 28 uur studiearbeid komt overeen met 1 ects studiepunt. Per jaar dient dus 60 ects studiepunten gehaald te worden. De ene master van HBO of WO kan verschillende studieduur hebben.
De Voortgezette Onderwijs; hier HAVO en VWO wordt chronologisch opgedeeld in tweede fasen, te weten; eerste fase en tweede fase. Kenmerkend voo de tweede fase is dat de scholier zelfstandig leert te 'studeren' en dat de leraar de scholier begeleidt. Zodat de scholier voorbereid wordt op een hun verdere studie in het hogere onderwijs zoals de Hogeschool of Universiteit.
De Tweede Fase voor HAVO zijn de klassen 4 en 5 en voor de VWO zijn de klassen 4, 5 en 6. In deze tweede fase moeten de scholieren hun vakkenpakket selecteren, die invloed heeft op de selectie van de vervolg studie en de selectie van de Universiteit of de Hogeschool.
Deze vakkenpakketen wordt ook wel profielen genoemd, zie hieronder:
Profielen (Vakkenpakket):
- Cultuur en Maatschappij (C&M),
- Economie en Maatschappij (E&M),
- Natuur en Gezondheid (N&G),
- Natuur en Techniek (N&T).
Aan de hand van deze Profielen kan je een juiste studie selecteren.


Promoveren

Bij het Promoveren door de Doctoraat of PhD student staat kennis verdieping door wetenschappelijk onderzoek centraal. In het algemeen dient de Promovendus, de PhD student, college te geven. Gedurende de duur van de Doctoraat ontvangt de Promovendus inkomsten. In Nederland beschouwd men de Promovendus als een universitair medewerker. Lees verder hierover op de Website.


MBA

MBA oftewel Master of Business Administration is een studieniveau die veelal als executive vorm na een aantal jaren werkervaring fulltime of parttime gevolgd wordt. Doel van een MBA opleiding is door extra te verkrijgen kennis te excelleren in leidinggevende functies. Van belang zijn het netwerken en het toepassen van verkregen kennis. Lees verder hierover op de Website.


  • Za 1 Oktober 2022

    3.235.173.74