Exchange Student Guide | StudieSelecteren.eu | Actief StudentenLeven
Exchange Student Guide

Cultuur     Wonen     Studentenstad     Vereniging     Uitgaan     Werk - Int     Werk - Int2


BijBaan, Stage in Nederland, of ander EU Land

Voor Bedrijven zijn studenten ideaal personeel, vanwege lage lonen, en capaciteiten. Voor studenten binnen de Europese Unie en de EER landen (Europese Economische Ruimte) geldt dat zij een bijbaan mogen hebben, zoals elk Nederlandse student.

Er zijn regels gebonden aan studenten die buiten de EER landen (Europese Economische Ruimte) komen van de Europese Unie.

Studenten buiten de EER landen moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen om een bijbaan te nemen. Bedrijven worden beboet indien zij toch deze studenten in dienst nemen. Zo'n tewerkstellingsvergunning biedt een student buiten de EER de mogelijkheid om buiten de zomermaanden maximaal 10 uur per week te werken. In de zomermaanden, i.e. juni, juli en augustus mag er voltijds gewerkt worden door de studenten.

Buitenlandse studenten buiten de EER landen mogen een Traineeship vervullen of stage lopen als er een tewerkstellingsvergunning wordt aangevraagd, mits er concrete afspraken zijn met de student en hun onderwijsinstelling waar zij studeren.


De tewerkstellingsvergunning dient de werkgever aan te vragen.
Het kan ook zijn dat er in de verblijfsdocument, zoals een paspoort, van de buitenlandse student een aanteken staat dat arbeid is toegestaan.


Vergunningen - StudieVerblijf in Nederland of in de Europese Unie

Hiervoor dient de student een StudieVerblijfsvergunning te hebben voor studenten buiten de EER landen. De regels zijn onderhevig aan veranderingen. Per 1 juli 2013 moeten de studenten en stagiars uit Kroatie ook vergunningen worden aangevraagd om te studeren, bijbaan hebben en stage lopen. Meer Inlichtingen bij de IND.


Culturele Verschillen voor de Global Citizen - werken in EU

Culturele zaken voor de Global Citizen werken in EU

- Bij Wonen en werken in het buitenland plaatsen op p5

Voor de Global Citizen onder ons zal indien je na je afstuderen aan de Hogeschool of Universiteit solliciteert bij een multinational of een professional company zal je na je sollicitatie proces, waar je doorheen bent gelopen, bijgestaan worden door een aangestelde medewerker van het bedrijf om je te helpen of alles voor je regelen met allerlei zaken wat er komt kijken wanneer je naar de buitenland gaat om te werken voor het bedrijf. Ook bestaat de mogelijkheid indien je direct in de vaste dienst komt of na een inwerkperiode om een container te verschepen naar het land waar je voor een onbepaalde tijd of langere tijd gaat werken.
Als je als Wereld Burger van de EU gaat werken in de EU of in een EER (Europese Economische Ruimte) aangesloten land dan geldt er voor jou de zelfde rechten en plichten als de inwoners van het land.

Op zijn minst zal je de engelse taal moeten beheersen in woord en geschrift naast natuurlijk kennis en kunde van zaken van jouw vakgebied als een professional.


Kosten Levensonderhoud

Preliminary
Er zijn natuurlijk verschillen in de kosten van het levensonderhoud. Voor de berekening van de levensonderhoud kan je terecht op de volgende url; www.numbeo.com/cost-of-living.


  • Za 1 Oktober 2022

    3.235.173.74