StudentenKranten Universiteiten Hogescholen, Nieuwsberichten RijksOverheid | Actief StudentenLeven | StudieSelecteren.eu

Nieuwsberichten RijksOverheid Hoger Onderwijs

NieuwsBerichten Hogere Onderwijs RijksOverheid
RijksOverheid   » meer-nieuws

meer nieuws minder

    2017-02-02   » meer
Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen kennis maken

Armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. Dit zijn... » link  » minder

    2017-01-30   » meer
Stijging aantal eerstejaars studenten hoger onderwijs

Het aantal studenten dat dit collegejaar is gaan studeren is een stuk hoger dan vorig jaar. Er zijn dit jaar bijna 99.000... » link  » minder

    2016-12-20   » meer
Minder bureaucratie voor universiteiten en hogescholen

Minder verantwoordingslasten, minder overlap in regels en meer autonomie en vertrouwen voor instellingen in het hoger... » link  » minder

    2016-11-16   » meer
Bussemaker stuurt brief aan 150.000 eindexamenkandidaten

Ruim 150.000 eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol) ontvangen deze week een brief van minister Bussemaker. Nog te veel... » link  » minder

    2016-11-11   » meer
Associate degree krijgt zelfstandige status in hoger onderwijs

Het hoger onderwijs krijgt er een opleidingsniveau bij. Naast de hbo-bachelor, de hbo-master, de wo-bachelor en de wo-master... » link  » minder

    2016-10-05   » meer
Einde erkenning EuroPort Business School

Raad van State stelt minister Bussemaker in het gelijk. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag... » link  » minder

    2016-09-30   » meer
Studie betalen per studiepunt

Het moet voor studenten aan sommige hogescholen en universiteiten mogelijk worden om per studiepunt te betalen. Dat staat in... » link  » minder

    2016-09-28   » meer
Betere loopbaanbegeleiding voor leerlingen

Studenten vallen nog steeds veel uit of veranderen van opleiding na een verkeerde studiekeuze. Vaak kan dat door een goede... » link  » minder

    2016-09-05   » meer
Bussemaker: investeren in gelijke kansen

Minister Bussemaker neemt maatregelen om kinderen van laagopgeleide ouders dezelfde kansen te bieden als hun leeftijdsgenoten... » link  » minder

    2016-08-19   » meer
Commissie evaluatie prestatieafspraken ingesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de instelling van... » link  » minder

    2016-06-14   » meer
Ruimer aanbod hbo-masters

Iedere student in het hoger onderwijs moet de kans hebben om een master te volgen. Om dit mogelijk te maken wordt het aanbod... » link  » minder

    2016-04-13   » meer
Onderwijs scoort goed, toch zorgen over kansengelijkheid

Over de gehele linie scoort het Nederlandse onderwijs goed. Nederland heeft een hoog aandeel hoogopgeleiden. Het... » link  » minder

    2016-01-22   » meer
Impuls voor Leven Lang Leren

Met ingang van het nieuwe collegejaar op 1 september 2016 wordt het makkelijker voor studenten en werknemers om zich via... » link  » minder

    2015-10-26   » meer
Hogescholen en universiteiten aan de slag met Leven Lang Leren

19 Hogescholen gaan serieus werk maken van deeltijdonderwijs. De deeltijdstudent was voor bij- en omscholing jarenlang... » link  » minder

    2015-09-15   » meer
Wetenschappers ontwerpen Prinsjesdag-outfit minister Bussemaker

Minister Jet Bussemaker draagt vandaag tijdens Prinsjesdag een exclusieve creatie van wetenschappers verbonden aan de faculteit... » link  » minder

    2015-09-11   » meer
Burgerschap in heel hoger onderwijs verplicht

Alle hogescholen en universiteiten krijgen de opdracht om maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef te bevorderen. Met de wet... » link  » minder

    2015-08-28   » meer
Meer masters voor de klas door nieuwe 'Lerarenbeurs' voor studenten

Studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit kunnen vanaf 1... » link  » minder

    2015-07-09   » meer
Bericht nieuwe voorzitter en leden CDHO

Per 1 juli 2015 is de heer drs. Paul Rullmann als nieuwe voorzitter van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO)... » link  » minder

    2015-07-07   » meer
Hoger onderwijs kleinschaliger, op maat en ng beter

Het hoger onderwijs krijgt er duizenden docenten bij, studenten krijgen meer ruimte om zelf hun studie vorm te geven en het... » link  » minder

    2015-07-03   » meer
Studeren in het buitenland wordt aantrekkelijker

Het kabinet ruimt verschillende obstakels op waar studenten tegenaan lopen als zij in het buitenland willen studeren. De... » link  » minder

    2015-06-06   » meer
Associate degree wordt aparte opleiding

De Associate degree (Ad) wordt een aparte opleiding, los van de hbo-bachelor. Het hoger onderwijs krijgt er hiermee een... » link  » minder

    2015-05-18   » meer
Benelux-landen erkennen wederzijds het niveau van elkaars hoger onderwijsdiploma's

Minister Bussemaker heeft samen met haar vier collega-ministers van hoger onderwijs in de Benelux het besluit goedgekeurd... » link  » minder

    2015-05-15   » meer
Obstakels studeren in het buitenland opgeruimd

Studeren in het buitenland wordt aantrekkelijker. Universiteiten en hogescholen kunnen voor studenten die aan een instelling in... » link  » minder

    2015-05-02   » meer
🜾.000 voor open en online onderwijs

Een MOOC over big history, een SPOC over wetenschappelijke integriteit en een blended learning omgeving over muziektheorie. Dit... » link  » minder

    2015-05-01   » meer
Onterecht gebruik van naam universiteit niet langer onbestraft

Instellingen die ten onrechte de naam universiteit, hogeschool of een vertaling van die namen voeren, komen daar niet langer... » link  » minder

    2015-02-17   » meer
Veel animo voor open en online onderwijs

Een groot aantal hogescholen en universiteiten heeft een subsidieaanvraag ingediend voor open en online onderwijs. In de eerste... » link  » minder

    2015-02-11   » meer
Experiment met student-promovendi

De mogelijkheden om promotieonderzoek te doen worden uitgebreid. Naast de werknemer-promovendus, de buitenpromovendus en de... » link  » minder

    2015-01-21   » meer
Senaat stemt in met wetsvoorstel Studievoorschot

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ter invoering van het studievoorschot. Met deze hervorming van de... » link  » minder

    2014-12-23   » meer
Universiteiten en hogescholen maken werk van profilering

Universiteiten en hogescholen zijn goed op weg met de uitvoering van hun plannen op het gebied van profilering en... » link  » minder

    2014-11-25   » meer
Keuzes in wetenschapsbeleid

Het kabinet gaat duidelijke keuzes maken in zijn wetenschapsbeleid, om de maatschappelijke impact van wetenschap te vergroten.... » link  » minder

    2014-11-17   » meer
Stimuleringsregeling 'Open en online onderwijs' van start

Het ministerie van OCW opent vandaag de inschrijving voor de stimuleringsregeling voor open en online hoger onderwijs. In... » link  » minder

    2014-10-31   » meer
Kabinet grijpt in bij Leven Lang Leren

Met een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen gaat het kabinet volwassenen stimuleren om te blijven leren, ook als... » link  » minder

    2014-10-23   » meer
Minister Bussemaker stuurt 155.712 aankomend studenten een brief

Alle eindexamenkandidaten havo, vwo en mbo-4 (bol) ontvangen vanaf 25 oktober een brief van minister Bussemaker van Onderwijs,... » link  » minder

    2014-10-10   » meer
Taskforce onderzoekt efficinter gebruik ov door studenten

Een taskforce met vertegenwoordigers van onder andere studenten en scholieren, onderwijsinstellingen, openbaarvervoerbedrijven... » link  » minder

    2014-09-22   » meer
Wetsvoorstel studievoorschot klaar voor parlementaire behandeling

Het wetsvoorstel over de hervorming van de studiefinanciering is na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer gestuurd.... » link  » minder

    2014-09-19   » meer
Minister Bussemaker lanceert eerste University College Teaching track

Er komt een speciaal programma om de beste studenten te motiveren voor een baan voor de klas. Topstudenten die leraar willen... » link  » minder

    2014-09-16   » meer
Onderwijsbegroting 2015: beter onderwijs voor iedereen

Het Nederlandse onderwijs is goed maar moet nog beter. De leerlingen van vandaag gaan straks aan het werk in beroepen die we nu... » link  » minder

    2014-09-09   » meer
Stimuleringsregeling 'Open en online onderwijs' in november van start

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Minister... » link  » minder

    2014-08-30   » meer
Centrale loting afgeschaft

De centrale loting voor numerusfixusopleidingen wordt vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. In plaats daarvan gaan de... » link  » minder

    2014-07-15   » meer
€ 5 miljoen voor internationaal beurzenprogramma

Het moet voor topstudenten uit het buitenland aantrekkelijker worden om in Nederland te studeren. Tegelijkertijd moeten... » link  » minder

    2014-07-11   » meer
Ministerraad stemt in met hervorming studiefinanciering

Het kabinet maakt een bedrag oplopend tot maximaal € 1 miljard vrij voor investeringen in het hoger onderwijs. Dat staat in het... » link  » minder

    2014-06-27   » meer
Herpositionering Politieacademie

De Politieacademie wordt dichter op de nationale politie georganiseerd. Dit leidt tot een betere afstemming van het... » link  » minder

    2014-06-12   » meer
Onderwijstoppers kijken in elkaars keuken

Het Nederlandse onderwijs trekt wederom belangstelling vanuit het buitenland. Deze week brengt een grote onderwijsdelegatie,... » link  » minder

    2014-05-28   » meer
Studievoorschot maakt investering tot ԁ miljard mogelijk

Het kabinet heeft met de fracties van D66, GroenLinks, VVD en PvdA een akkoord bereikt over de hervorming van de... » link  » minder

    2014-05-02   » meer
197.564 aankomend studenten hebben zich aangemeld

Tot 1 mei 24.00uur hadden aankomend studenten de mogelijkheid zich aan te melden voor de opleiding die zij vanaf 1 september... » link  » minder

    2014-04-29   » meer
Aanpak misbruik studiefinanciering uitgebreid

Misbruikers van studiefinanciering moeten er ernstig rekening mee houden dat ze sneller tegen de lamp lopen. In een brief aan... » link  » minder

    2014-03-12   » meer
'Hoger onderwijs voor deeltijdstudenten moet flexibeler'

Uitbreiding van het collegegeldkrediet, vraagfinanciering en flexibeler inrichting van het onderwijs zijn noodzakelijk om het... » link  » minder

    2014-03-11   » meer
Alle studie-informatie onder 1 dak

Vanmiddag lanceert minister Bussemaker samen met de scholieren- en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO, LSVb en LKvV de nieuwe... » link  » minder

    2014-02-05   » meer
Associate degree studie populair

Steeds meer studenten kiezen voor een Associate degree. Dit studiejaar 񢉝 - 2014) begonnen ruim 2600 studenten met de... » link  » minder

    2014-01-09   » meer
Groen licht voor online onderwijs

Minister Bussemaker zet het licht op groen voor online colleges in het hoger onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer... » link  » minder

    2013-12-23   » meer
Wat verandert er vanaf 1 januari 2014?

Wat verandert er voor u op het gebied van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 1 januari 2014? Daarover informeren wij u... » link  » minder

    2013-12-05   » meer
Verbeterde aansluiting mbo-hbo

Mbo'ers die aan een hogeschool willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij de... » link  » minder

    2013-11-29   » meer
Kabinet komt ambitieuze student tegemoet

Ambitieuze studenten die twee studies tegelijkertijd hebben gedaan, kunnen tegen het (lage) wettelijk collegegeld blijven... » link  » minder

    2013-11-27   » meer
Extra geld voor meer docenten talen

Om meer leraren Nederlands, Engels, Frans, Duits en klassieke talen voor de klas te krijgen gaan universiteiten meer... » link  » minder

    2013-11-22   » meer
Bussemaker wil internationale studenten aan Nederland binden

Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden om ook na hun studie in Nederland aan het werk te gaan. Door... » link  » minder

    2013-11-15   » meer
Experiment met beperkte collegegelddifferentiatie excellentietrajecten

Een aantal instellingen in het hoger onderwijs kan vanaf volgend studiejaar meedoen aan een experiment met beperkt verhoogd... » link  » minder

    2013-11-12   » meer
Studiebeurzen voor waterstudenten

Ruim 20 enthousiaste en talentvolle mbo'ers, hbo'ers en masterstudenten maritieme techniek, delta- en watertechnologie... » link  » minder

    2013-10-08   » meer
Nederlandse beroepsbevolking behoort tot internationale top

Nederland doet het in vergelijking met andere ontwikkelde landen goed tot zeer goed in taalvaardigheid, rekenvaardigheid en... » link  » minder

    2013-09-19   » meer
Onderwijsakkoord: meer banen en vrijheid, minder werkdruk en rompslomp

Voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is volgend jaar ㈢ miljoen extra beschikbaar als... » link  » minder

    2013-09-17   » meer
Chemiebedrijven geven 42 studiebeurzen aan talentvolle studenten

Tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de Universiteit Utrecht reikte minister Bussemaker maandagavond 16 september 42... » link  » minder

    2013-08-28   » meer
Staatssecretaris Dekker op bezoek bij Toptechniek Haaglanden

Op woensdagochtend 28 augustus 2013 bezocht staatssecretaris Dekker (OCW) in het kader van het Techniekpact de regio... » link  » minder

    2013-07-10   » meer
Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid aanvaard

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid van minister Jet Bussemaker. Met... » link  » minder

    2013-07-05   » meer
Nederland aantrekkelijker voor internationaal talent

Nederland moet aantrekkelijker worden voor internationale studenten, onderzoekers en kenniswerkers. Om internationaal talent... » link  » minder

    2013-06-14   » meer
Eerder ingrijpen bij falend onderwijs

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt de bevoegdheid om te kunnen ingrijpen als er op een school ernstige... » link  » minder

    2013-06-07   » meer
Jaar langer basisbeurs in bachelor

De basisbeurs voor bachelorstudenten blijft een jaar langer bestaan. In de masterfase gaat het sociaal leenstelsel wel in 2014... » link  » minder

    2013-05-23   » meer
Gerichte subsidies vervangen fiscale regeling leerwerkplekken

De fiscale regeling om bedrijven die leerwerkplekken aanbieden te compenseren wordt vervangen door gerichte subsidies. Hiermee... » link  » minder

    2013-05-13   » meer
Techniekpact: gezamenlijke actie voor meer vakmensen

Aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020. Een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren en 1000... » link  » minder

    2013-05-13   » meer
Video: In een spijkerbroek zit techniek

Je realiseert het je niet als je er een uit de kast trekt: maar in een spijkerbroek zit een hoop techniek. » link  » minder

    2013-04-19   » meer
Eerder ingrijpen bij falend onderwijsbestuur

Bestuurders en toezichthouders van onderwijsinstellingen kunnen straks niet alleen bij financieel wanbeleid maar ook bij... » link  » minder

    2013-04-18   » meer
㈍ miljoen voor praktijkgericht onderzoek

Hogescholen die ook aan onderzoek doen, kunnen rekenen op extra geld. Minister Bussemaker investeert een bedrag oplopend tot... » link  » minder

    2013-04-15   » meer
Bussemaker onthult eerste universitaire studiebijsluiter

Studenten die zich voor komend studiejaar aanmelden bij de TU Delft, weten waar ze aan toe zijn. Het aantal uren college dat ze... » link  » minder

    2013-03-27   » meer
Laag collegegeld gelijktijdige tweede studies

Studenten die al aan hun tweede studie zijn begonnen op het moment dat ze hun eerste studie afronden, kunnen tegen het (lage)... » link  » minder

    2013-03-12   » meer
Experiment met bindend studieadvies na eerste jaar

Universiteiten en hogescholen mogen gaan experimenteren met bindende studieadviezen na het eerste jaar. Minister Bussemaker wil... » link  » minder

    2013-02-14   » meer
Vreemde ogen kijken mee met toetsen op hbo

Hogescholen gaan samen toetsen maken en afnemen, en maken daarbij meer gebruik van tweede beoordelaars en experts van buiten.... » link  » minder

    2013-02-11   » meer
Extra geld voor onderzoeken via NWO

Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit voor zowel fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek in de topsectoren.... » link  » minder

    2013-01-18   » meer
Beter onderwijs door invoering sociaal leenstelsel

Het kabinet wil ԁ,2 miljard investeren in onderwijs en onderzoek. Dit bedrag wordt gevonden door studenten een hogere eigen... » link  » minder

    2012-11-20   » meer
Minister Bussemaker scherpt eisen gebruik derivaten door onderwijsinstellingen verder aan

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gaat de regels voor het gebruik van derivaten aanscherpen. De minister wil daarmee... » link  » minder

    2012-11-16   » meer
SER adviseert over binding van internationaal talent

De SER wordt gevraagd te adviseren over wat bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden kunnen doen om internationaal talent... » link  » minder

    2012-10-29   » meer
Universiteiten tekenen prestatieafspraken

Staatssecretaris Zijlstra heeft met de universiteiten prestatieafspraken gemaakt. » link  » minder

    2012-10-05   » meer
Langstudeermaatregel snel teruggedraaid

De langstudeermaatregel wordt zo spoedig mogelijk teruggedraaid. Staatssecretaris Zijlstra heeft daarover afspraken gemaakt met... » link  » minder

    2012-09-27   » meer
Meer studenten natuur- en scheikunde

Het aantal studenten dat begint aan een studie natuurkunde of scheikunde neemt gestaag toe evenals het aantal studenten dat... » link  » minder

    2012-09-24   » meer
Ambitieuze maar haalbare plannen voor hoger onderwijs

De Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben ambitieuze en haalbare plannen ingediend voor de prestatieafspraken die ze... » link  » minder

    2012-09-18   » meer
OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom 👩 miljoen vrijgemaakt... » link  » minder

    2012-09-11   » meer
OESO: opleidingsniveau neemt verder toe

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is verder gestegen. Het aandeel Nederlandse jongeren van 25-34 jaar met een... » link  » minder

    2012-07-13   » meer
Wetgeving strategische agenda hoger onderwijs

Om de Nederlandse kenniseconomie klaar te maken voor 2025 is een forse koerswijziging nodig. » link  » minder

    2012-04-16   » meer
Studiekeuze123.nl compleet vernieuwd

Studiekiezers kunnen nu nog makkelijker zoeken naar opleidingen. Met meer dan 2.500 keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs... » link  » minder

    2012-03-30   » meer
Kabinet: beurzen voor deeltijdstudenten

Het kabinet wil een beurs geven aan studenten die in bepaalde sectoren een deeltijdopleiding willen volgen. Dit moet de... » link  » minder

    2012-03-30   » meer
Kabinet wil beurzen voor deeltijdstudenten

De deelname aan het deeltijdonderwijs is de afgelopen tien jaar gestaag teruggelopen. Om die trend te keren, heeft de... » link  » minder

    2012-03-13   » meer
Onderwijsactiviteiten in het buitenland

Om voor een Nederlands diploma in aanmerking te komen, moeten studenten een kwart van de opleiding in Nederland volgen. Dat... » link  » minder

    2012-03-09   » meer
Europese studenten moeten meer werken voor basisbeurs

Het wordt minder eenvoudig voor buitenlandse studenten om in Nederland volledige studiefinanciering te krijgen.... » link  » minder

    2012-03-09   » meer
Beloning voor kwaliteit hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen kunnen extra geld krijgen voor onderwijskwaliteit, studiesucces en profilering. » link  » minder

    2012-03-07   » meer
Forse groei Associate degree-opleidingen

Het aantal Associate degree-programma's groeit fors. Om die groei nog een extra zetje te geven heeft staatssecretaris Zijlstra... » link  » minder

    2012-02-03   » meer
Strenge regels voor kwaliteit hoger onderwijs

Het kabinet neemt maatregelen om de kwaliteit in het hoger onderwijs beter te waarborgen. De keuring (accreditatie) van... » link  » minder

    2012-02-03   » meer
Strengere keuring opleidingen hoger onderwijs

De regels om hogescholen en universiteiten te erkennen worden strenger en onafhankelijker. Het kabinet wil misstanden, zoals... » link  » minder

    2012-01-19   » meer
Masterstudenten gaan meer investeren in eigen opleiding

Studenten die een mastergraad willen behalen gaan zelf meer investeren in hun eigen opleiding. Met de invoering van een sociaal... » link  » minder

    2012-01-13   » meer
NRTO sluit hoofdlijnenakkoord met staatssecretaris Zijlstra

Het is voor het eerst dat private aanbieders van hoger onderwijs afspraken maken met de overheid over de bijdrage die zij gaan... » link  » minder

    2011-12-28   » meer
Veranderingen onderwijs, cultuur en wetenschap per 1 januari

Wat verandert er vanaf 1 januari op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap? U vindt het overzicht hier. » link  » minder

    2011-12-16   » meer
Benoeming/herbenoeming leden Onderwijsraad

De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor verlenging van de benoemingstermijn van vijf leden van de Onderwijsraad. » link  » minder

    2011-11-17   » meer
Meer mogelijkheden voor gemeenten om fraude op te sporen

In 2012 kunnen gemeenten bij het aanvragen van een uitkering inzien of iemand studiefinanciering ontvangt. Studiefinanciering... » link  » minder

    2011-11-08   » meer
Zijlstra geeft scholieren voorlichting over hoger onderwijs

Staatssecretaris Zijlstra (OCW) gaf op vrijdag 4 november voorlichting aan leerlingen van het Almere College in Dronten over de... » link  » minder

    2011-11-03   » meer
Studenten uitgebreid genformeerd

Studenten zijn afgelopen maand met een brief uitgebreid geinformeerd over allerlei zaken die hen aangaan, zoals de strengere... » link  » minder

    2011-09-20   » meer
Onderwijs ontzien

Het kabinet ontziet het onderwijs, ook in 2012. De begroting van het Ministerie van OCW voor volgend jaar is de weerslag van de... » link  » minder

    2011-09-05   » meer
Verhagen: 'Meer rendement uit onderzoek en onderwijs'

Nederlandse bedrijven hebben een uitstekende uitgangspositie om de groeimarkten van morgen te veroveren. Maar dan moeten we wel... » link  » minder

    2011-09-05   » meer
Opening academisch jaar

Alleen als dit de aangewezen manier is om de kwaliteit te verbeteren valt er met staatssecretaris Zijlstra te praten over fusie... » link  » minder

    2011-09-05   » meer
33 miljoen voor 3 TU's

Staatssecretaris Zijlstra stelt 33 miljoen extra beschikbaar aan de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente)... » link  » minder

    2011-09-02   » meer
Minister Verhagen opent academisch jaar Wageningen

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) spreekt maandag 5 september 2011 bij de opening van het... » link  » minder

    2011-08-31   » meer
Rutte neemt ambitiedocument Netwerk kennissteden Nederland in ontvangst

Minister-president Rutte neemt donderdag 1 september 2011 een ambitiedocument in ontvangst van het Netwerk Kennissteden... » link  » minder

    2011-07-01   » meer
Roer gaat om in hoger onderwijs en onderzoek

Om de Nederlandse kenniseconomie klaar te maken voor 2025 is een forse koerswijziging nodig. Met zijn Strategische Agenda voor... » link  » minder

    2011-06-15   » meer
Toekomstige beloningsmaxima onderwijsbestuurders

Voor bestuurders in het onderwijs gaan lagere beloningsmaxima gelden dan het wettelijk maximum voor bestuurders in de gehele... » link  » minder

    2011-06-10   » meer
Zijlstra: declaraties in hoger onderwijs voortaan altijd openbaar

Hogescholen en universiteiten moeten voortaan altijd inzicht geven in de declaraties van hun bestuurders. Een... » link  » minder

    2011-05-23   » meer
Naar een ambitieuze leercultuur

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) willen toe naar een ambitieuze leercultuur en hogere... » link  » minder

    2011-05-20   » meer
Zijlstra: krachtige maatregelen hoger beroepsonderwijs

Het stelsel dat de kwaliteit van en het toezicht op het hbo regelt heeft niet gewerkt zoals het zou moeten. Sommige... » link  » minder

    2011-05-20   » meer
Kabinet grijpt in bij hoger beroepsonderwijs

Het stelsel dat de kwaliteit van het hbo en het toezicht daarop regelt, heeft niet gewerkt zoals het zou moeten. Sommige... » link  » minder

    2011-05-12   » meer
Betere vergelijking nationale- en internationale diploma's

Op donderdag 11 mei heeft minister Van Bijsterveldt (OCW) het advies over het nationaal kwalificatiekader (NLQF) van de... » link  » minder

    2011-04-28   » meer
Eerste reactie staatssecretaris Zijlstra op rapporten hbo

Staatssecretaris Zijlstra heeft twee onderzoeken van de Inspectie voor het Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft... » link  » minder

    2011-04-13   » meer
Ombuiging passend onderwijs en langstudeerders getemporiseerd

De bezuiniging op passend onderwijs en de maatregel voor langstudeerders worden later ingevoerd. De vertraging wordt opgevangen... » link  » minder

    2011-03-14   » meer
Sociaal leenstelsel voor masterstudenten

Studenten die een mastergraad willen halen kunnen straks gebruik maken van een sociaal leenstelsel. Dit stelsel van goedkope... » link  » minder

    2011-03-01   » meer
Misbruik uitwonendenbeurs grootschaliger dan verwacht

Veel meer studenten in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs blijken misbruik te maken van de uitwonendenbeurs... » link  » minder

    2011-02-08   » meer
Meer verscheidenheid in hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen krijgen meer smoel en studenten kunnen kiezen uit meer smaken. Dat blijkt uit de kabinetsreactie... » link  » minder

    2011-02-02   » meer
Factsheet langstudeerdersmaatregel

De belangrijkste feiten en cijfers over de langstudeerdersmaatregel op een rij. » link  » minder

    2011-01-26   » meer
Beloningen onderwijsbestuurders bevroren

Bestuurders in het onderwijs mogen maximaal 130% van een ministersalaris verdienen. Deze norm geldt niet alleen voor nieuwe... » link  » minder

    2010-12-10   » meer
Studenten krijgen jaar uitloop na bachelor en master

    2010-12-10   » meer
Jaar extra studietijd na bachelor en na master

Studenten mogen na hun bachelor en na hun master nog een jaar langer studeren tegen het normale collegegeld. Daarna betalen zij... » link  » minder

    2010-11-19   » meer
Misbruik beurs uitwonenden aangepakt

Studenten die een basisbeurs voor uitwonenden krijgen terwijl ze toch bij hun ouders of verzorgers wonen, kunnen voortaan een... » link  » minder

    2010-11-18   » meer
Excellentieprogramma's in de masterfase

Staatssecretaris Zijlstra heeft, vanuit het Sirius Programma, in totaal bijna 6,4 miljoen euro uitgereikt aan zes instellingen... » link  » minder

    2010-07-30   » meer
€ 4 miljoen extra voor verbetering kwaliteit lerarenopleiding

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) stelt voor de komende 2 jaar € 4 miljoen extra ter beschikking om de kwaliteit... » link  » minder

    2010-06-01   » meer
Van Bijsterveldt investeert 20 miljoen extra in natuur- en scheikunde

Meer wetenschappers, meer bachelor- en masterstudenten, minder uitval en een betere samenwerking met scholen in het voortgezet... » link  » minder

    2010-04-27   » meer
Senaat stemt in met Educatieve Minor

De nieuwe route naar het leraarschap - de educatieve minor - is nu officieel. » link  » minder

    2010-04-22   » meer
Misbruik uitwonendenbeurs aangepakt

Studenten (MBO, HBO en WO) die sjoemelen met hun uitwonendenbeurs zijn gewaarschuwd: » link  » minder

    2010-04-13   » meer
Reactie Van Bijsterveldt op advies Hoger Onderwijsstelsel

Van Bijsterveldt noemt de aanbevelingen van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel waardevol. » link  » minder

    2010-04-13   » meer
Meer profilering van universiteiten en hogescholen

De kwaliteit moet omhoog door een duidelijker profilering van universiteiten en hogescholen. Dat is de belangrijkste... » link  » minder

    2010-04-06   » meer
Van Bijsterveldt: naam universiteit beschermen

De naam universiteit en de Nederlandse graden krijgen een betere bescherming van de overheid. Staatssecretaris Van Bijsterveldt... » link  » minder

    2010-02-25   » meer
Eerste educatieve minoren geslaagd

    2010-01-18   » meer
Plasterk wil erkenning European University intrekken

    2010-01-13   » meer
Meer studenten dan vorig jaar

    2009-11-30   » meer
Tour Krachtig Meesterschap

    2009-11-13   » meer
Eerste extra middelen geesteswetenschappen verdeeld

    2009-11-09   » meer
Misbruik van uitwonendenbeurs aangepakt

    2009-10-12   » meer
Onderzoek naar belemmeringen gehandicapten in hoger onderwijs

    2009-10-08   » meer
Per jaar 20 miljoen voor wetenschappelijke natuur- en scheikunde

    2009-10-07   » meer
Commissie toekomstbestendig hoger-onderwijsstelsel

    2009-08-31   » meer
Stelsel hoger onderwijs tegen het licht

    2009-08-24   » meer
Meer studiesucces voor allochtone studenten

    2009-08-18   » meer
Meer studenten, meer bekostiging

    2009-04-28   » meer
Erkenning diplomas tussen Nederland en Vlaanderen

    2009-04-24   » meer
Toekomst hoger onderwijs in Europa

    2009-04-02   » meer
NY400 en Fulbright 60 jaar; twee speciale extra beurzen

    2009-01-09   » meer
Kennis in Kaart 2008

    2008-11-10   » meer
Gezamenlijke investering van ruim 56,5 miljoen voor excellentie in het hoger onderwijs

Minister Plasterk reikt vandaag in het kader van het Sirius Programma een subsidie van in totaal bijna 21 miljoen euro uit aan... » link  » minder

    2008-10-31   » meer
Naar een volwassen bachelor-master

    2008-10-18   » meer
Extra geld voor de Design Academy

    2008-09-01   » meer
Studenten moeten bewuster kunnen kiezen

    2008-07-14   » meer
Voorlichting opleidingen hoger onderwijs verbeterd

    2008-06-30   » meer
Hogescholen pakken uitval aan

    2008-05-26   » meer
Meer allochtone studenten in het hoger onderwijs

    2008-05-09   » meer
Betere match moet leiden tot minder uitval in hoger onderwijs

    2008-02-20   » meer
Nederlandse onderzoekers top van Europa

    2008-01-30   » meer
Engelstalige naam voor de Nederlandse hogescholen

    2007-12-11   » meer
Eindrapport Commissie 'Ruim baan voor talent'

    2007-11-23   » meer
Meer en beter onderwijs voor studenten

Ambitieuze studiecultuur » link  » minder

    2007-11-16   » meer
Benoeming inspecteur-generaal Onderwijs

    2007-09-05   » meer
Rijksoverheid sluit convenant met VSNU

    2007-09-04   » meer
Hogeschooljaar geopend door Plasterk

    2007-09-03   » meer
Plasterk opent academisch jaar

    2007-08-16   » meer
Bindingspremie Ritzen

    2007-07-26   » meer
Studenten- en scholierenregeling EU-studenten

    2007-03-19   » meer
Collegegeldkrediet per 1 september 2007

    2007-03-15   » meer
Benutting van kennis bevorderenStudentenKranten, Nieuws Universiteiten

Meer nieuws op Nieuws pagina.

Studentenkrant Delta TUD
Technische Universiteit Delft   » Nieuws

meer nieuws minder

    Fri, 01 Feb 2019 09:40:17 +0000   » meer
TU Delft blijft groeien

    Topic: 
De instroom van nieuwe studenten bij de TU Delft is in het lopende collegejaar opnieuw gegroeid tegenover het voorgaande jaar. In 2018 kwamen 5.929 studenten voor het eerst aan de TU Delft studeren: 3.971 bij een bacheloropleiding (BSc), 1.748 bij een masteropleiding (MSc) en 210 in een schakelprogramma. De groei van 7% in Delft ligt iets boven de landelijke trend ƕ,3%). Vandaag publiceren de universiteiten de instroomcijfers van het lopende collegejaar. » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 15:36:47 +0000   » meer
Stephanie Wehner wint Ammodo Science Award

    Topic: 
Stephanie Wehner is één van de acht winnaars van de Ammodo Science Awards 2019. Dat heeft Ammodo vandaag bekendgemaakt. De laureaten ontvangen ieder een geldbedrag van 300.000 euro. Dat geld kunnen ze de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. » link  » minder

    Thu, 24 Jan 2019 13:14:08 +0000   » meer
Studenten TU Delft presenteren acht innovatieve robots

    Topic: 
Een robot die onkruid wiedt, een robot die met een camera naar de diepzee afreist, en een robot die blauwalg uit het water vist. Deze en nog vijf andere robots zijn op woensdag 30 januari 2019 te zien tijdens de demodag van de minor Robotica van de TU Delft. » link  » minder

    Fri, 18 Jan 2019 21:09:29 +0000   » meer
Het TU Delft Solar Boat Team presenteert ontwerp van de eerste Nederlandse zonneboot voor op open zee

    Topic: 
Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis neemt het TU Delft Solar Boat Team de stap om een zonneboot te ontwikkelen voor op zee. Het wordt een trimaran, een boot met drie rompen, die de oceaan volledig op zonne-energie gaat bedwingen. Dinsdagavond 15 januari presenteerde het team het nieuwe ontwerp van de boot. Met deze boot zijn ze van plan komende zomer het wereldkampioenschap voor zonneboten in Monaco te winnen én een wereldrecord te verbreken door als snelste zonneboot ter wereld Het Kanaal over te steken. » link  » minder

    Fri, 18 Jan 2019 16:02:00 +0000   » meer
Nieuw fieldlab RoboHouse geopend op TU Delft Campus

    Topic: 
Op de TU Delft Campus is een nieuw fieldlab van start gegaan: RoboHouse. In dit fieldlab voor geavanceerde robotica kunnen bedrijven en instellingen terecht die vragen hebben over de inzet van slimme robots in hun organisatie of productieproces. Ook studenten kunnen gebruikmaken van de faciliteiten. » link  » minder

    Wed, 16 Jan 2019 10:06:47 +0000   » meer
Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

    Topic: 
Een nieuwe neerslagindex vergelijkt de risico’s van extreme neerslag voor steden. Van de provinciehoofdsteden in Nederland komt Den Haag er het slechtst van af. » link  » minder

    Tue, 15 Jan 2019 22:35:44 +0000   » meer
Studenten TU Delft presenteren ontwerp om inefficiënte kantoren te transformeren in appartementen die meer energie produceren dan gebruiken

    Topic: 
Het MOR (Modular Office Renovation) -team van de TU Delft, dat bestaat uit 54 studenten, is bezig met een ontwerp om (een deel van) een inefficiënt kantoor te renoveren in een appartement dat meer energie produceert dan dat het zelf gebruikt. Op 15 januari 2019 heeft het team het definitieve ontwerp van dit prototype onthult. Met het uiteindelijke prototype gaat het team in juli 2019 naar Hongerije om mee te doen aan een internationale studenten-competite voor energiezuinige huizen. » link  » minder

    Tue, 15 Jan 2019 13:58:39 +0000   » meer
Grote warmte- en koudeopslag-systemen kunnen veel beter worden gepland

    Topic: 
Op sommige plekken in Nederland wordt het in de bodem al krap voor warmte- en koudeopslag-systemen, die grote gebouwen energiezuinig kunnen verwarmen en koelen. Dat kan een stuk beter, zegt onderzoeker Marc Jaxa-Rozen. Hij promoveert op dinsdag 15 januari op dit onderwerp aan de TU Delft. » link  » minder

    Mon, 14 Jan 2019 16:18:24 +0000   » meer
Mysterie van Rembrandts impasto opgelost

    Topic: 
Rembrandt zorgde voor een revolutie in de schilderkunst met zijn impastotechniek, een 3D-effect waarbij dikke verf reliëf toevoegt. Hoe hij dat deed is nu ontdekt door een internationaal onderzoeksteam. » link  » minder

    Mon, 14 Jan 2019 12:46:34 +0000   » meer
TU Delft ontwerpt milieuvriendelijke ‘keuken voor het leven’

    Topic: 
Aan de TU Delft is een prototype van een ‘circulaire keuken’ ontwikkeld, die veel minder milieubelasting geeft. Op donderdag 17 januari wordt de keuken gepresenteerd. » link  » minder

    Tue, 11 Dec 2018 15:57:27 +0000   » meer
Gasturbines: onmisbaar voor transitie naar hernieuwbare energiebronnen

    Topic: 
Gasturbines staan vooral bekend als de straalmotoren die vliegtuigen voortstuwen, maar ze zijn ook de werkpaarden van grote energiecentrales. » link  » minder

    Tue, 11 Dec 2018 09:27:00 +0000   » meer
Eerste boeken gepubliceerd in Open Textbookproject TU Delft

    Topic: 
Op 12 december presenteert de TU Delft Library de eerste open textbooks die ontwikkeld zijn in het gelijknamige project. Veel onderwijsmateriaal (dictaten, oude toetsen en video-opnames ) is al beschikbaar als Open Course Ware en hetzelfde geldt voor het materiaal van de MOOC’s (gratis online cursussen). » link  » minder

    Fri, 07 Dec 2018 10:02:38 +0000   » meer
Tentoonstelling The Age of Standards

    Topic: 
In de Aula van de TU Delft is vanaf 29 november de tentoonstelling The Age of Standards te zien. Aan de hand van het academisch erfgoed van de TU Delft wordt de verwarrende wereld getoond die schuilgaat achter het dagelijks gebruik van standaarden. Aanleiding voor deze tentoonstelling is de aankomende herdefinitie van de kilogram, die voor het eerst in 130 jaar zal veranderen. De tentoonstelling is samengesteld door de TU Delft Library in samenwerking met het Van Swinden Laboratorium en onderzoekers van verschillende faculteiten. » link  » minder

    Thu, 06 Dec 2018 13:30:00 +0000   » meer
Met drones gemakkelijker 3D-animaties maken

    Topic: 
Het maken van realistische animatiefilmpersonages is een zeer complexe technische zaak. Onderzoekers van de ETH Zürich en de TU Delft hebben nu laten zien hoe dit proces met behulp van drones aanzienlijk minder bewerkelijk kan worden. » link  » minder

    Thu, 06 Dec 2018 10:46:00 +0000   » meer
Nieuw klimaatveranderingsmodel berekent snel de impact van wegverkeer

    Topic: 
Vanessa Rieger heeft een model opgesteld dat beoordeelt wat in verschillende scenario’s de invloed is van wegverkeer op de concentraties O3 en CH4 in de atmosfeer, en welk effect dit vervolgens heeft op het klimaat. » link  » minder

    Thu, 23 Aug 2018 13:24:42 +0000   » meer
Opening onderwijsgebouw Pulse

    Topic: 
Vanwege het jaarlijks groeiende aantal studenten in combinatie met de toenemende behoefte aan ruimtes voor eigentijdse vormen van onderwijs heeft de TU Delft in het hart van de campus het nieuwe onderwijsgebouw Pulse ontwikkeld. » link  » minder

    Mon, 30 Jul 2018 15:36:25 +0000   » meer
Meer inzicht in kwaliteit Twitterdiscussies door wetenschappelijk onderzoek

    Topic: 
Een interdisciplinair team van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Syracuse University, Bocconi University en TU Delft heeft een beurs van Twitter ontvangen om onderzoek te doen naar en tools te ontwikkelen waarmee gedrag kan worden geïdentificeerd dat een bedreiging vormt voor de kwaliteit van discussies op dat socialemediaplatform. In het team gaat Nava Tintarev, die als onderzoeker verbonden is aan de TU Delft, de aanwezigheid van echokamers beoordelen. » link  » minder

    Mon, 03 Sep 2018 15:34:13 +0000   » meer
25e editie Leermeesterprijs ontvangen door Cees Dekker

    Topic: 
Op maandag 3 september is de Leermeesterprijs 2018 uitgereikt aan professor Cees Dekker, hoogleraar Moleculaire Biofysica bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). » link  » minder

    Wed, 29 Aug 2018 10:31:29 +0000   » meer
Mark van Loosdrecht ontvangt prestigieuze Stockholm Water Prize

    Topic: 
Vandaag, tijdens World Water Week, ontvangen Mark van Loosdrecht (TU Delft) en Bruce Rittmann (Arizona State University) de prestigieuze Stockholm Water Prize. De World Water Week is een grootschalige internationale conferentie waar ruim 3300 deelnemers uit meer dan 130 landen op af komen. Dit jaar is het thema ‘water, ecosystemen en menselijke ontwikkeling’. » link  » minder

    Thu, 23 Aug 2018 13:24:42 +0000   » meer
Opening onderwijsgebouw Pulse

    Topic: 
Vanwege het jaarlijks groeiende aantal studenten in combinatie met de toenemende behoefte aan ruimtes voor eigentijdse vormen van onderwijs heeft de TU Delft in het hart van de campus het nieuwe onderwijsgebouw Pulse ontwikkeld. » link  » minder

    Mon, 20 Aug 2018 13:29:20 +0000   » meer
Delfts studententeam bewijst: waterstof is er klaar voor

    Topic: 
» link  » minder

    Thu, 16 Aug 2018 13:53:52 +0000   » meer
Twee miljoen inschrijvingen voor MOOCs TU Delft

    Topic: 
De TU Delft heeft de 2 miljoenste inschrijving voor de gratis online cursussen (MOOCs) geregistreerd. Het aanbod van de TU Delft bestaat nu uit 88 MOOCs. » link  » minder

    Mon, 06 Aug 2018 13:45:42 +0000   » meer
Studenten uit Delft en Amsterdam testen hightech ligfiets op F-16 landingsbaan

    Topic: 
Het Human Power Team, een studentenproject van de TU Delft en Vrije Universiteit Amsterdam, heeft op zondag 5 augustus hun nieuwe aerodynamische ligfiets getest: de VeloX 8. » link  » minder

    Mon, 30 Jul 2018 15:36:25 +0000   » meer
Meer inzicht in kwaliteit Twitterdiscussies door wetenschappelijk onderzoek

    Topic: 
Een interdisciplinair team van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Syracuse University, Bocconi University en TU Delft heeft een beurs van Twitter ontvangen om onderzoek te doen naar en tools te ontwikkelen waarmee gedrag kan worden geïdentificeerd dat een bedreiging vormt voor de kwaliteit van discussies op dat socialemediaplatform. In het team gaat Nava Tintarev, die als onderzoeker verbonden is aan de TU Delft, de aanwezigheid van echokamers beoordelen. » link  » minder

    Fri, 27 Jul 2018 14:51:55 +0000   » meer
Zeven ERC Starting Grants voor onderzoekers TU Delft

    Topic: 
Zeven onderzoekers van de TU Delft krijgen van de Europese Onderzoeksraad een ERC Starting Grant. Deze beurzen Ƒ,5 miljoen euro voor een programma van vijf jaar) zijn bedoeld om wetenschappers te ondersteunen die nog aan het begin van hun carrière staan maar onder begeleiding al uitstekend werk hebben geleverd. » link  » minder

    Thu, 26 Jul 2018 15:06:07 +0000   » meer
Lancering studenten Raket TU Delft mislukt

    Topic: 
Op donderdag 26 juli om 03:30 uur hebben studenten van de TU Delft met een zelfgebouwde raket (Stratos III) een poging gedaan om het Europese studenten hoogterecord te verbreken en de grens van de ruimte te bereiken. Na 20 seconden kwam er echter een abrupt einde aan de vlucht toen de raket in meerdere delen brak. » link  » minder

    Wed, 25 Jul 2018 09:14:24 +0000   » meer
Nuon Solar Team onthult ’s werelds slimste zonneauto op ‘Zuid-Afrikaanse’ safari

    Topic: 
Het Nuon Solar Team van de TU Delft presenteerde op dinsdag 24 juli Nuna9S, de nieuwe, intelligente zonneauto die in september deelneemt aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. » link  » minder

    Mon, 23 Jul 2018 03:31:57 +0000   » meer
Delftse studenten tweede in Hyperloop Pod Competitie

    Topic: 
Vier studententeams gingen op zondag 22 juli de uitdaging aan om zo snel mogelijk door een 1.2 kilometer lange Hyperloop testbuis te racen... » link  » minder

    Sun, 22 Jul 2018 06:51:40 +0000   » meer
Delft Hyperloop in de finale van de Hyperloop Pod Competitie bij SpaceX

    Topic: 
Op zondag 22 juli staat het TU Delft studententeam Delft Hyperloop in de finale van de Hyperloop Pod Competitie bij SpaceX in Hawthorne (Californië). In de finale gaan vier studententeams de uitdaging aan om zo snel mogelijk door de 1.2 kilometer lange testbuis te racen, aangelegd door SpaceX in 2016. De Hyperloop is een razendsnel futuristisch vervoermiddel, bedacht door Elon Musk. » link  » minder

    Fri, 20 Jul 2018 13:13:25 +0000   » meer
De wisselwerking tussen twee beroemde quantumverschijnselen blootleggen

    Topic: 
Het Casimireffect en supergeleiding zijn twee bekende quantumverschijnselen. Los van elkaar zijn deze fenomenen grondig bestudeerd. Maar wat gebeurt er als je de twee effecten samenbrengt in één experiment? Onderzoekers van de TU Delft hebben dat voor het eerst gedaan. Ze hebben een microchip gemaakt waarop twee draden dicht bij elkaar zijn geplaatst. Op die manier kunnen ze de Casimirkrachten meten die op deze draden inwerken, op het moment dat ze supergeleidend worden. » link  » minder

Studentenkrant Ad Alvas VU
Vrije Universiteit Amsterdam   » Nieuws

meer nieuws minder

    Mon, 17 Sep 2018 14:21:13 +0000   » meer
Zelfs VVD-jongeren zijn tegen hogere rente op studieschuld


De jongeren van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzetten zich tegen de hogere rente op studieschulden die het kabinet heeft aangekondigd. “De overheid moet de student niet gaan uitknijpen.” » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 09:38:41 +0000   » meer
Vrouwen Human Power Team wereldkampioen snelfietsen


De vrouwen van het Human Power Team van de VU en de TU Delft hebben in Amerika het wereldkampioenschap snelfietsen gewonnen, maar geen records gebroken. » link  » minder

    Sun, 16 Sep 2018 11:21:07 +0000   » meer
Studenten protesteren tegen ‘uitmelken’ door overheid


Afgelopen vrijdag protesteerden studenten in Amsterdam tegen de geplande renteverhoging op studieleningen. De regering moet zijn geld maar ergens anders vandaan halen, vinden zij. ‘We zijn geen melkkoeien.’ » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 14:02:28 +0000   » meer
Met soepeler bsa verdwijnt de studiestress niet


De norm voor het bindend studieadvies moet omlaag naar veertig punten, om zo de prestatiedruk op studenten te verminderen, stelt minister Van Engelshoven. Medewerkers van de VU betwijfelen of dat voldoende uithaalt. » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 11:56:47 +0000   » meer
Studenten gezocht voor moordonderzoek


Zelf een moordzaak oplossenen misschieneen ten onrechte veroordeelde persoon vrij krijgen? Wees er snel bij want maandag 17 september sluit de aanmelding voor de nieuwe ronde van onderzoeksproject Gerede Twijfel. » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 10:27:56 +0000   » meer
Onderzoek bewijst: wijnsnobs hebben gelijk


Goed nieuws voor alle wijnsnobs. Een team van onderzoekers heeft vastgesteld dat wijnkenners daadwerkelijk kunnen ruiken of er een vlieg in hun wijnglas zit. Dit onderzoek heeft gisteravond een IgNobelprijs in de wacht gesleept. » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 13:53:59 +0000   » meer
Twente toch akkoord met samenwerking VU


De bachelor Mechanical Engineering kan komend studiejaar toch van start aan de VU. De universiteitsraad van de Universiteit Twente heeft gisteren, na eerdere bedenkingen, ingestemd met de samenwerking. » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 13:15:40 +0000   » meer
Niet nog meer promotiestudenten, zegt kabinet


Het kabinet gaat universiteiten geen kans bieden om nog meer student-promovendi te werven. Dat blijkt uit antwoorden van minister Van Engelshoven op vragen van GroenLinks. » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 09:01:54 +0000   » meer
‘Nú werk maken van de insluiting van vluchtelingen’


Behalve econoom Maarten Lindeboom is ook VU-hoogleraar diversiteit en integratie Halleh Ghorashi benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). ‘Het vormt een mooie synergie met mijn onderzoek’. » link  » minder

    Wed, 12 Sep 2018 13:16:12 +0000   » meer
Ander onderwijs bij pedagogiek leidt tot betere beoordelingen


De bachelor pedagogische wetenschappen kreeg onlangs -als enige in Nederland- de kwalificatie 'goed' van de visitatiecommissie. Ze eindigde ook als beste op haar vakgebied bij de Nationale Studentenenquête (NSE). » link  » minder

    Wed, 12 Sep 2018 08:16:34 +0000   » meer
Kabinet houdt vast aan onderwijsbezuinigingen


Het kabinet is niet van plan om de veelbesproken ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Volgende week is het Prinsjesdag en presenteert het kabinet de begroting voor 2019. Daarin zal nog altijd een bezuiniging op het onderwijs staan, blijkt uit een brief van minister Van Engelshoven. » link  » minder

    Tue, 11 Sep 2018 13:25:47 +0000   » meer
Amsterdamse ingenieursopleiding onzeker


Een academische opleiding voor ingenieurs in Amsterdam is maatschappelijk nuttig, stelde collegevoorzitter Mirjam van Praag vorige week in een overleg met de medezeggenschapsraden. » link  » minder

    Tue, 11 Sep 2018 12:25:49 +0000   » meer
'Fucking briljant!' VU betreedt 21e eeuw met nieuw en nifty collegerooster


Iedereen is tot het gaatje gegaan en de VU heeft nu een strak collegerooster, dat wil je niet weten, jongen. » link  » minder

    Tue, 11 Sep 2018 10:39:55 +0000   » meer
Studiesteden: Amsterdam nummer 4 van Europa


Ondanks alle verhalen over woningnood is Amsterdam nog steeds een aantrekkelijke stad voor buitenlandse studenten: de nummer 4 van Europa. Bovenaan in de Best Student City Ranking staat Berlijn. » link  » minder

    Mon, 10 Sep 2018 14:23:57 +0000   » meer
Nieuw SER-lid Maarten Lindeboom: 'Dit is niet puur wetenschappelijk'


Hoogleraar diversiteit en integratie Halleh Ghorashi en hoogleraar economie Maarten Lindeboom zijn beiden benoemd tot kroonlid van de SER. Advalvas wist Lindeboom aan de telefoon te krijgen voor een kort gesprek. » link  » minder

    Mon, 10 Sep 2018 12:05:37 +0000   » meer
Studie Nederlands met uitsterven bedreigd


Zes eerstejaars hebben er dit jaar voor gekozen om Nederlands te gaan studeren aan de VU. Dat is één meer dan vorig jaar, maar te weinig voor een levensvatbare opleiding. De studie, ingebed in de brede bachelor literatuur& samenleving,staat onder grote druk. » link  » minder

    Mon, 10 Sep 2018 11:05:05 +0000   » meer
Naakt door de sociëteit rennen is niet meer van deze tijd


Het Leidse studentencorps Minerva wil zijn “verstikkende verenigingscultuur” doorbreken. De tijden veranderen, reageert de Landelijke Kamer van Verenigingen, dus de studentencultuur ook. » link  » minder

    Mon, 10 Sep 2018 08:37:05 +0000   » meer
Kwak-opleidingen genomineerd voor kwakzalversprijs


De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs voor het bevorderen van kwakzalverij. De hogeschool biedt opleidingen aan in omstreden methoden zoals neuro-linguïstisch programmeren. » link  » minder

    Fri, 07 Sep 2018 11:32:56 +0000   » meer
Groningen regelt onderdak voor studenten in noodtenten


Gisteren hielden boze studenten de trappen van het Academiegebouw in Groningen bezet. Uiteindelijk hebben de Rijksuniversiteit Groningen en de actievoerders een akkoord bereikt. » link  » minder

    Fri, 07 Sep 2018 08:44:28 +0000   » meer
Hogere studieschuldrente moet van tafel, vinden studentenorganisaties


Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn boos dat de rente op studieleningen omhooggaat. “Studenten worden door de overheid dieper de schulden ingewerkt.” » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 12:43:42 +0000   » meer
Minister gaat neptijdschriften niet verbieden


Neptijdschriften zijn de keerzijde van open access in de wetenschap. Onderzoekers moeten oppassen dat ze niet ten prooi vallen aan malafide uitgevers, erkent ook minister Van Engelshoven, maar in een verbod ziet ze niets. » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 08:41:55 +0000   » meer
Hoogleraar Oostdijk: 'Landelijk is er geen taalbeleid'

    Thu, 06 Sep 2018 08:11:15 +0000   » meer
Medezeggenschap gehard op de hei


Toekomstige medezeggenschappers werden dit weekend op de Veluwe klaargestoomd voor hun nieuwe functie. De minister stak hun bij de openingsavond een hart onder de riem. » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 14:23:10 +0000   » meer
Tussenjaar is terug van weggeweest


Het ‘tussenjaar’ is weer helemaal terug. De invoering van het leenstelsel zorgde voor een tijdelijke dip, maar het aantal jongeren dat na school eerst een jaartje gaat werken of reizen, was nooit eerder zo hoog. » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 13:31:02 +0000   » meer
Acht vragen (en antwoorden!) over de hogere studieschuldrente


Het kabinet gaat de rente op studieleningen verhogen. Maar waarom eigenlijk, en hoeveel ga je dan betalen? » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 10:27:39 +0000   » meer
'Ze behandelen de robot alsof het een kind is'


In de rij bij het koffiepunt in de centrale hal stond vanochtend een vreemde verschijning tussen de wachtenden: Pepper, een sociale robot. Studenten van de master communicatiewetenschap keken van een afstandje toe hoe mensen op de robot reageerden. » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 09:04:31 +0000   » meer
'Ik had eerder van onderwerp moeten veranderen'


Lin Smeets deed onderzoek naar ondernemen in China. De laatste week werkte ze dag en nacht door. » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 07:50:34 +0000   » meer
Universiteiten gaan in de versnelling met open access


De uitkomsten van publiek gefinancierd onderzoek mogen vanaf 2020 niet meer achter een betaalmuur verdwijnen, vindt een groep Europese landen. Er moet een einde komen aan de dure abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften. » link  » minder

    Tue, 04 Sep 2018 14:50:52 +0000   » meer
Wij gaan vast meer investeren, zeggen universiteiten


Het onderwijs en onderzoek staan onder druk, schrijven de universiteiten bij de opening van het academisch jaar. Ze gaan daarom zelf alvast meer investeren en roepen het kabinet op om de opbrengst van het leenstelsel vervroegd in te zetten. » link  » minder

    Tue, 04 Sep 2018 13:04:18 +0000   » meer
Een vakantiebaantje met nachtmerrie-achtige trekjes


Een bijzonder vakantiebaantje was het zeker: Floriek Landeweerd, student erfgoedstudies, maakte de collectie opgezette vogels van biologie schoon en rubriceerde ze. » link  » minder

Studentenkrant DUB UU
Universiteit Utrecht   » Nieuws

meer nieuws minder

    Mon, 04 Feb 2019 12:32:03 +0000   » meer
'Cool om met studenten een restaurant op te zetten voor het goede doel'


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 16:36:00 +0000   » meer
Plan S: 'Jonge wetenschappers mogen geen lost generation worden’


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 14:36:25 +0000   » meer
'Minister moet opzet onderzoek naar studentenstress aanpassen'


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 13:38:26 +0000   » meer
Bijna 3 procent meer studenten aan de UU


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 12:06:08 +0000   » meer
Utrechtsch Studenten Concert genomineerd voor ‘Oscar’ onder de opera awards


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 12:00:00 +0000   » meer
Op mollenjacht met een UU-molloot


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 13:59:04 +0000   » meer
Studenten uit de spits: in Nijmegen werkt het


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 12:44:27 +0000   » meer
Plan S: 'Iedereen moet nu iets met open access’


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 09:52:44 +0000   » meer
‘Appen op de fiets kost straks 95 euro’


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 12:16:50 +0000   » meer
Universiteit Utrecht benoemt ‘promovendi-psycholoog’


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 12:08:48 +0000   » meer
Betutteling: Van opgelegde ideologie tot pleidooi voor vliegverbod


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 10:20:17 +0000   » meer
UU-student ontvangt gouden domtoren voor heldenactie


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 08:55:37 +0000   » meer
Eindelijk stagevergoeding voor coassistenten


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 14:34:53 +0000   » meer
Bonden en universiteiten bespreken ‘onbedoeld’ effect cao na protest UU'ers


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 13:00:30 +0000   » meer
Onrust op de IBB: 'Mijn vriendin was doodsbang'


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 11:19:34 +0000   » meer
Leidse hoogleraar sjoemelde met subsidieaanvragen


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 18:31:32 +0000   » meer
Wetenschapsbrief minister: minder werkdruk en sterkere band met samenleving


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 13:52:04 +0000   » meer
Afgestudeerden moeten nu écht kamer SSH uit


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 12:21:29 +0000   » meer
Komst meer bewoners moet levendigheid brengen in Utrecht Science Park


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 11:59:41 +0000   » meer
‘Studenten met lening hebben meer last van stress en prestatiedruk’


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 25 Jan 2019 16:17:13 +0000   » meer
Hogescholen met universitaire studies willen de wet aanpassen


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 25 Jan 2019 12:50:21 +0000   » meer
Virtueel voorlichten rukt op


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 25 Jan 2019 12:00:00 +0000   » meer
Studenten treden op met bekende artiesten op UUnited Muziekfestival


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Fri, 25 Jan 2019 11:08:43 +0000   » meer
UvA-hoogleraar had relaties met studenten en ondergeschikten


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Thu, 24 Jan 2019 15:55:48 +0000   » meer
‘Hogeschool krijgt terecht geen onderzoeksgeld voor wo-studies’


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Thu, 24 Jan 2019 14:40:03 +0000   » meer
Het hanteren van diversiteitsquota is niet wenselijk

    Thu, 24 Jan 2019 13:49:52 +0000   » meer
Internationalisering moet Saxion redden van krimp


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Thu, 24 Jan 2019 12:08:11 +0000   » meer
Vind maar eens een woning in Utrecht als je je kamer uit moet


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Thu, 24 Jan 2019 07:49:23 +0000   » meer
Deal met Maastricht moet Universiteit van York Brexit-proof maken


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

    Wed, 23 Jan 2019 14:08:38 +0000   » meer
De Afvalscheidingsaffaire


Hoofd afbeelding :  » link  » minder

Studentenkrant UT Nieuws UT
Universiteit Twente   » Nieuws

meer nieuws minder

      » meer
Nieuw tapijt UB na waterschade

News
De vloerbedekking van de stilteruimtes in de universiteitsbibliotheek was na de hoosbui eind juli niet meer te redden. Door waterschade wordt in de Vrijhof zo'n 1200 vierkante meter aan tapijt vervangen, zegt Ray Klumpert, hoofd van de afdeling onderhoud en vastgoed. 'We hopen dat dit voor de eerste tentamenperiode lukt.' » link  » minder

      » meer
Kick-In off to an 'overwhelming' start

News
As is tradition, the Kick-In started with the opening market yesterday. With clear skies above, the freshmen made their first steps on campus to indulge in everything the UT, its associations and student life has to offer. » link  » minder

      » meer
'Mannen zullen niet snel vragen hoe een spiraaltje werkt'

News
Jongeren gebruiken lang niet altijd voorbehoedsmiddelen en weten er vaak minder over dan ze zelf denken. Een 'anticonceptiecamper' toert deze week langs studentensteden om hun kennis bij te spijkeren. » link  » minder

      » meer
'Opstartproblemen' Hogekamp, voorwaarden aangepast

News
Studenten moeten vooraf te veel betalen en de voorwaarden zijn onduidelijk. Dat is de strekking van een bericht in de Facebookgroep voor internationale studenten over de nieuwe studio's in de Hogekamp. Intussen heeft verhuurder Camelot zijn voorwaarden aangepast. » link  » minder

      » meer
'Mannen zullen niet snel vragen hoe een spiraaltje werkt'

News
Jongeren gebruiken lang niet altijd voorbehoedsmiddelen en weten er vaak minder over dan ze zelf denken. Een #039anticonceptiecamper' toert deze week langs studentensteden om hun kennis bij te spijkeren. » link  » minder

      » meer
'Opstartproblemen' Hogekamp, voorwaarden aangepast

News
Studenten moeten vooraf te veel betalen en de voorwaarden zijn onduidelijk. Dat is de strekking van een bericht in de Facebookgroep voor internationale studenten over de nieuwe studio's in de Hogekamp. Intussen heeft verhuurder Camelot zijn voorwaarden aangepast. » link  » minder

      » meer
Start up problems Hogekamp, conditions changed

News
Students have to pay a lot in advance and the requirements are unclear. That is the summary of a message in the UT Facebook group for international students about the new studios in the Hogekamp building. In the meantime, rental agency Camelot has changed its conditions. » link  » minder

      » meer
Ondertussen deze zomer

News
Wat was het een hete zomer! Toch kwam de wereld bepaald niet tot stilstand. Studenten gingen over de schreef, zwendelaars profiteren van de woningnood en wetenschappers belanden in dubieuze tijdschriften. Een kleine bloemlezing. » link  » minder

      » meer
Kick-In start met 'overweldigende' openingsmarkt

News
De Kick-In begon vandaag traditiegetrouw met de openingsmarkt. De eerstejaarsstudenten slenterden onder het genot van een stralende zon de campus op, om zich te laten onderdompelen in alles wat de universiteit, haar verenigingen en het studentenleven te bieden hebben. » link  » minder

      » meer
Minister steunt zwangerschapsbeleid NWO

News
Hindert een zwangerschap de carrire van vrouwelijke wetenschappers? Aan onderzoeksfinancier NWO zal het niet liggen, meent minister Van Engelshoven. » link  » minder

      » meer
UT valt uit top 500 Shanghai Ranking

News
De UT is niet langer een top 500 universiteit in de Shanghai Ranking. Na meer dan tien jaar stabiel tussen plek 300 en 400 te hebben gebivakkeerd, staat de UT dit jaar volgens de vorige week gepubliceerde ranglijst wereldwijd tussen plek 501 en 600. » link  » minder

      » meer
Tien miljoen voor onderwijsbeurzen ontwikkelingslanden

News
Nederland trekt ruim tien miljoen euro extra uit om burgers uit ontwikkelingslanden hier te laten studeren. In masters of korte cursussen doen ze kennis op over onderwerpen als waterbeheer en landbouw, die ze thuis weer kunnen inzetten. » link  » minder

      » meer
Ondertussen deze zomer

News
Wat was het een hete zomer! Toch kwam de wereld bepaald niet tot stilstand. Studenten gingen over de schreef, zwendelaars profiteren van de woningnood en wetenschappers belanden in dubieuze tijdschriften. Een kleine bloemlezing. » link  » minder

      » meer
Kick-In start met 'overweldigende' openingsmarkt

News
De Kick-In begon vandaag traditiegetrouw met de openingsmarkt. De eerstejaarsstudenten slenterden onder het genot van een stralende zon de campus op, om zich te laten onderdompelen in alles wat de universiteit, haar verenigingen en het studentenleven te bieden hebben. » link  » minder

      » meer
Minister steunt zwangerschapsbeleid NWO

News
Hindert een zwangerschap de carrire van vrouwelijke wetenschappers? Aan onderzoeksfinancier NWO zal het niet liggen, meent minister Van Engelshoven. » link  » minder

      » meer
Tien miljoen voor onderwijsbeurzen ontwikkelingslanden

News
De UT is niet langer een top 500 universiteit in de Shanghai Ranking. Na meer dan tien jaar stabiel tussen plek 300 en 400 te hebben gebivakkeerd, staat de UT dit jaar volgens de vorige week gepubliceerde ranglijst wereldwijd tussen plek 501 en 600. » link  » minder

      » meer
Tien miljoen voor onderwijsbeurzen ontwikkelingslanden

News
Nederland trekt ruim tien miljoen euro extra uit om burgers uit ontwikkelingslanden hier te laten studeren. In masters of korte cursussen doen ze kennis op over onderwerpen als waterbeheer en landbouw, die ze thuis weer kunnen inzetten. » link  » minder

      » meer
Overschot aan vrouwen in studentensteden

News
Het is ongelijk verdeeld in de wereld. In de meeste studentensteden wonen meer jonge vrouwen dan jonge mannen, terwijl het in sommige steden juist omgekeerd is. Enschede heeft bijvoorbeeld een 'overschot' aan mannen. » link  » minder

      » meer
Zes vragen over de toeloop van internationale studenten

News
Het worden er steeds meer, ze slapen in tenten en niet iedereen is even blij met ze. Het studiejaar is nog niet begonnen of de internationale studenten zijn alweer volop in het nieuws. Hoe zit het ook alweer met al die studenten uit het buitenland? » link  » minder

      » meer
LSVb hekelt hoge huurprijzen, Enschede opvallend goedkoop

News
Studenten betalen vaak tientallen euro's te veel huur, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond. Amsterdam en Utrecht zijn nog altijd de duurste steden, terwijl kamers in Enschede opvallend goedkoop zijn. » link  » minder

      » meer
'Als het aan mij ligt gaan we door met InspireU'

News
De eerste zomerschool van Pre-U, InspireU, is achter de rug. Directeur Pieter Boerman ziet een vervolg volgend jaar zitten, maar die beslissing ligt uiteindelijk bij de decanen en het college van bestuur. » link  » minder

      » meer
In memoriam: Gijs van Driem

In memoriam
Herinneringen aan Gijs van Driem (1938-2018), de oprichter en directeur BTC-Twente van 1982 tot 2003. Hij overleed op 9 augustus jongstleden. » link  » minder

      » meer
'Inspireren met inhoud' bij zomerschool InspireU

News
Naast CuriousU vindt er deze week nog een leerzaam festival plaats op de campus. De eerste editie van zomerschool in festivalstijl InspireU startte eveneens afgelopen maandag. Volop gelijkenissen met de 'grote broer', maar er zijn ook verschillen. » link  » minder

    23 / 10 / 2017   » meer
International Christian Fellowship celebrates 40 years

News
It started as small informal meetings in a room in the ITC hotel. Now it regularly welcomes about a hundred people at its Sunday services. The International Christian Fellowship (ICF) Enschede has existed for 40 years. It celebrated its anniversary yesterday with a special worship in the center of Enschede. » link  » minder

    23 / 10 / 2017   » meer
Hoger onderwijs en wetenschap naar Van Engelshoven

News
D66 heeft Kamerlid Ingrid van Engelshoven naar voren geschoven als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Arie Slob van de ChristenUnie is de beoogde tweede minister van OCW voor basis- en voortgezet onderwijs. » link  » minder

    20 / 10 / 2017   » meer
CvB: 'Seksuele intimidatie is onacceptabel'

News
Seksuele intimidatie en normoverschrijdend gedrag wordt op de UT niet getolereerd. Dat zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs in reactie op het ervaringsverhaal van professor Vanessa Evers. 'We willen in de volle breedte van de organisatie een gesprek over dit probleem.' » link  » minder

    20 / 10 / 2017   » meer
Naar een consequent UT-rookbeleid

News
Het rookbeleid op de UT gaat veranderen. Zo komen er niet-rookzones en krijgen sommige rookplekken een overkapping. » link  » minder

    20 / 10 / 2017   » meer
Steeds meer steun voor #WOinactie

News
Al vier universiteiten steunen de petitie van WOinactie, die oproept tot meer geld voor wetenschappelijk onderwijs. Nog tien te gaan, zegt de actiegroep. » link  » minder

    19 / 10 / 2017   » meer
Onderwijsdag: eigen onderwijs ontrafelen

News
Zo'n vijftig medewerkers meldden zich vanochtend in Waaier 2 voor de jaarlijkse Onderwijsdag. Die dag stond dit jaar in het teken van het thema 'de balans tussen onderwijs en onderzoek'. » link  » minder

    19 / 10 / 2017   » meer
Nieuwe minister(s) van OCW: wie het weet, mag het zeggen

News
Wie volgt Jet Bussemaker straks op als minister van Onderwijs? En komen er nu n of twee ministers? En naam lijkt al bekend, maar de geruchtenmolen blijft op volle toeren draaien. [Foto: Arjan Reef] » link  » minder

Studentenkrant UK RUG
Rijksuniversiteit Groningen   » Nieuws

meer nieuws minder

    Mon, 04 Feb 2019 09:49:27 +0000   » meer
VSNU: Volgend collegejaar mogelijk 300.000 studenten

nieuws, aantal, druk, financiering, instroom, studenten, vsnu, https://www.ukrant.nl/?p=101843
Volgend collegejaar kunnen de Nederlandse universiteiten de 300.000-ste student begroeten. Dat meldt de Vereniging van Universiteiten.Volgend collegejaar kunnen aan de Nederlandse universiteiten 300.000 studenten studeren, een mijlpaal in het hoger onderwijs. Dat meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) maandag.Door Rob SiebelinkEr studeren dit collegejaar 291.277 studenten aan de Nederlandse universiteiten, meldt de VSNU. Dat is ten opzichte van vorig jaar een groei van 5,3 procent, nog iets meer dan in oktober op basis van de voorlopige cijfers werd verondersteld.Als de groei doorzet, verwelkomen de universiteiten volgend collegejaar zeer waarschijnlijk de 300.000ste student. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: ‘Deze groei is positief voor Nederland als kennissamenleving, maar plaatst ons als universiteiten voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om werkdruk en onderwijskwaliteit.’Instroom vanuit hboHet opvallendste cijfer dit collegejaar is de instroom in de bacheloropleidingen vanuit het hbo. Universiteiten bieden vaak schakelprogramma’s aan voor studenten die de overstap willen maken, maar worden hiervoor niet bekostigd door de overheid.Toch stroomden bij de universiteiten dit collegejaar 11.374 studenten met een achtergrond in het hbo in: een groei van 9,6 procent en een belangrijk signaal dat er een ‘groeiende behoefte aan stapelmogelijkheden’ bestaat, aldus het samenwerkingsverband.InternationalsHet aantal internationale studenten is dit collegejaar ook toegenomen. Van de 291.277 ingeschreven studenten is 19,2 procent uit het buitenland afkomstig (een kleine 56.000).In het licht van de voorspelde arbeidsmarkttekorten en de internationale wetenschappelijke positie van Nederland, is dit in de basis een positieve trend. Maar er zijn wel maatregelen nodig om de instroom beheersbaar te houden, stelt de VSNU.FinancieringDe groei van het aantal studenten past in een langere trend; ook de afgelopen periode trok de universiteit meer studenten. De financiering vanuit de overheid groeit niet evenredig mee: de totale rijksbijdrage per student is de afgelopen 15 jaar met een kwart afgenomen.De gevolgen hiervan zijn met name voor de medewerkers te merken. Duisenberg: ‘Het is onze inzet om alle studenten de beste onderwijskwaliteit te bieden, tegelijk moet de werkdruk voor onze medewerkers niet onverantwoord oplopen. Universiteiten zetten hun eigen middelen zo veel mogelijk in, maar de druk op onze instellingen gaat de hele samenleving aan.’ » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 12:49:34 +0000   » meer
RUG-bestuur wacht nog even met reorganisatie KVI

nieuws, universiteit, wetenschap-onderwijs, college van bestuur, deeltjesversneller, FSE, KVI-CART, reorganisatie, umcg, universiteitsraad, https://ww
Het RUG-bestuur wacht nog even met de melding tot reorganisatie van het KVI-Cart. De u-raad wil meer informatie voor hij een advies uitbrengt. Het RUG-bestuur heeft de melding tot reorganisatie van het KVI-CART aangehouden tot februari. De universiteitsraad wil er nog geen advies over geven.Door Christien BoomsmaDe u-raad was eensgezind in zijn oordeel. Er was onvoldoende informatie om een verstandig oordeel te kunnen vellen over de dreigende reorganisatie van het Kernfysisch Versneller Instituut Centre for Advanced Radiation Technology – kortweg KVI-CART.Het college van bestuur stelt dat de aanhoudende verliezen reorganisatie onvermijdelijk maken en dat er geen zicht is op verbetering. Maar vanuit het KVI-CART zelfkomen heel andere geluiden. Personeelsleden stellen juist dat er een weg naar boven was ingezet, die door de onzekerheid wordt geblokkeerd.Daarnaast hoopt het RUG-bestuur dat de Faculty of Science and Engineering en het UMCG een deel van de onderzoeksgroepen en technici zal overnemen. Het UMCG onderzoekt momenteel ook de mogelijkheid om de exploitatie van de verouderde deeltjesversneller over te nemen. Maar harde toezeggingen ontbreken.Twee maandenNadere informatie over de financiën kan de raad in februari wel krijgen, maar het gaat minimaal tot maart duren voordat het UMCG met een standpunt komt. De raad vroeg daarom om twee maanden uitstel.Het college van bestuur wilde de melding maximaal een maand uitstellen. ‘De aard van de melding zal er niet door veranderen. Het betekent hoe dan ook opheffing van het KVI-CART. Dit is ook vanuit het belang van de medewerkers’, stelde portefeuillehouder middelen Jan de Jeu. ‘Want die zitten anders veel te lang in onzekerheid. Op een bepaald moment moeten we wel doorpakken.’Realistisch scenarioVoor de universiteitsraad geldt echter exact hetzelfde argument – het belang van de medewerkers moet voorop staan. ‘U kunt wel zeggen, dit is maar een melding, maar daar hoort wel een realistisch scenario bij’, zegt Dinie Bouman van de personeelsfractie. ‘Als het UMCG nee zegt, is het wel heel onduidelijk wat ter gaat gebeuren.’Uiteindelijk zorgde Jouke de Vries, de voorzitter van het RUG-bestuur, voor het noodzakelijke compromis. ‘Kunnen we niet afspreken dat we de financiële informatie volgende maand aanleveren en het UMCG vragen of ze iets sneller de rapportage klaar hebben? Laten we de financiën over een maand nog eens bespreken. En dan bekijken we of er nog een maand nodig is.’OnzekerheidDat voorstel kon uiteindelijk op instemming van de raad rekenen, met nog enige toevoegingen. ‘Nu ontstaat misschien de indruk dat de raad zorgt voor onzekerheid en verlening van de procedure. Maar dat de melding in deze vorm bij ons terecht kwam, is natuurlijk niet onze schuld’, stelde Dirk-Jan Scheffers van de Personeelsfractie.Lawrence Gormley van de Wetenschapsfractie: ‘Het voorstel dat wij hebben gedaan is na raadpleging van de collega’s van het KVI.’ » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:32:55 +0000   » meer
Publieke banken

universiteit, wetenschap-onderwijs, commercie, expertise, kenners, postbank, publieke bank, Staat, wetenschap, https://www.ukrant.nl/?post_typ
De WRR adviseerde vorige week dat er een publieke bank opgericht moet worden. Een bank die een risicovrije spaar- en betaalrekening moet bieden. Een bank die als enige bank nog zelf geld mag maken. h1.responsive_headline { display: none; } #magazine-content .kader-breed a:link, #magazine-content .kader-breed a:visited, #magazine-content .kader-breed a:hover, #magazine-content .kader-breed a:active { color: rgba࿝, 88, 150, 0.72) } .single .bawmrp { padding: 0 100px 5px 20px; background: transparent; border-left: 1px solid #fff; border-bottom: 1px solid #fff; border-right: 1px solid #fff; } .single .bawmrp p { fcolor: #fff; } .single .bawmrp h3 { font-size: 0.7rem; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif; font-weight: 800 !important; text-transform: uppercase; background: unset; margin-bottom: 2px; letter-spacing: 3px; padding: 0 !important; } @media screen and (max-width: 767px) { .container#magazine-media-content { padding: 0 25px; background: #000 !important; color: #fff; width: 90%; margin: 0 auto 30px; } #magazine-content .kader-breed > p { color: #fff; } .container#magazine-media-content h2 { font-size: 90px; line-height: 100%; border-bottom: white 2px dotted; letter-spacing: 2px; padding: 0; color: #ffffff !important; } .container#magazine-media-content h3 { font-weight: 100; font-size: 1.55rem; line-height: 130%; font-family: "jaf-bernino-sans-condensed",sans-serif; font-style: normal; padding: 0 0 40px; } #magazine-content .kader-breed { background-color: #000; } #magazine-content h2, .container#magazine-content h2 { font-size: 30px !important; font-family: 'jaf-bernino-sans-condensed', sans-serif; font-weight: 600; line-height: 100%; color: #000 !important; padding: 10px 0 10px !important; margin: unset; } #magazine-content h3, .container#magazine-content h3 { font-size: 1.45rem; font-family: 'jaf-bernino-sans-comp', sans-serif; font-weight: 200; line-height: 130%; color: #000; padding: 0 0 20px; } #magazine-content div.kader-breed h2 { padding: 30px 20px 15px !important; color: #fff !important; } #magazine-content div.kader-breed h3 { padding: 0 20px 10px; color: #fff; } } @media screen and (min-width: 768px) { div.mag-container { background-size: calc鵬px + 0.5vw) background-position: top calc鸂px + 0.5vw) center; overflow-x: hidden; background-color: #000; } .single-mag_post .mag-pubdate { color: #fff; } .container#magazine-media-content { padding: 0 calc྾px + 0.5vw) background: #000 !important; color: #fff; width: calc鸴px + 0.5vw) margin: auto; } .container#magazine-media-content p { color: #fff !important; } .container#magazine-media-content h2 { font-size: calc鳂px + 0.5vw) line-height: 100%; border-bottom: white 5px dotted; letter-spacing: calcƓpx + 0.5vw) padding: 0; } .container#magazine-media-content h3 { font-weight: 100; font-size: 1.55rem; line-height: 130%; font-family: "jaf-bernino-sans-condensed",sans-serif; font-style: normal; padding: 0 0 40px; } div#magazine-head-content.container { margin: calc鶞px + 0.5vw) auto 0; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鳌px + 2vw) color: #fff !important; text-shadow: unset; opacity: 1.0; } .single-mag_post #content #magazine-content { background: transparent; } #magazine-content div.mag-author, #magazine-content div.mag-intro { color: #fff !important; } #magazine-content .kader-breed { background-color: #fff !important; width: 100vw; margin: calc྾px + 0.5vw) 0 calc྾px + 0.5vw) calc(-50vw + 310px) padding: 5vw calc࿒vw - 310px) } .container#magazine-content p { color: #fff; } #magazine-content h2, .container#magazine-content h2 { font-size: calc࿈px + 0.5vw) !important; font-family: 'jaf-bernino-sans-condensed', sans-serif; font-weight: 600; line-height: 100%; color: #fff !important; padding: 0 0 20px !important; margin: unset; } #magazine-content h3, .container#magazine-content h3 { font-size: 1.95rem; font-family: 'jaf-bernino-sans-comp', sans-serif; font-weight: 200; line-height: 130%; color: #fff; padding: 0 0 20px; } #magazine-content .kader-breed > p { padding: 0; color: #000 !important; } #magazine-content .kader-breed > h2, #magazine-content .kader-breed > h3 { color: #000 !important; } .single .bawmrp a:link, .single .bawmrp a:visited, .single .bawmrp a:hover, .single .bawmrp a:active { color: #fff !important; } } De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert om een publieke bank op te richten. Een bank die een risicovrije spaar- en betaalrekening moet bieden. Een bank die als enige bank nog zelf geld mag maken, om schulden en een crisis te voorkomen.Door Christine DirkseDirk BezemerHoogleraar economie‘De hoeveelheid geld die er is, groeit mee met de economie. Dat komt doordat banken geld bij kunnen maken. Als je een lening afsluit, bijvoorbeeld een hypotheek, krijg je geld van de bank op je rekening. Dat geld heeft de bank niet op voorraad, maar maakt de bank bij. Dat gaat goed, zolang die leningen ook afbetaald worden. Als er te veel schulden zijn, kan dat leiden tot een crisis.De WRR stelt nu voor om een publieke bank op te richten. Het idee is dan dat alleen die publieke bank nog geld bij kan maken. Commerciële banken mogen dat dan niet meer. Met als argument dat deze publieke bank – de overheid dus – zich niet laat leiden door de hype van de dag, maar verstandig omgaat met het afsluiten van leningen.De vraag is of deze maatregel zin heeft. Maar ik denk dat ook de overheid niet altijd in het algemeen belang handelt. Ook ambtenaren kunnen zich laten leiden door de waan van de dag. Het is wel goed om een nieuwe crisis te willen voorkomen, maar de vraag is of dit de juiste maatregel is. Met betere regulering van de commerciële banken kun je ook de veiligheid vergroten.’Boudewijn de BruinHoogleraar financiële ethiek‘De vraag of publieke banken gewenst zijn, hangt samen met je opvatting over de staat: moet de staat alles regelen (communisme) of juist zo weinig mogelijk regelen (liberalisme)?De politiek probeert van Nederland soms een bedrijf te maken – BV Nederland. Maar een land is geen bedrijf: als de nieuwe voorwaarden (belasting, wetten) ons niet bevallen kunnen we niet zomaar kiezen voor de concurrent. Ook is er geen marktwerking. Een land is geen bedrijf en moet daar dus ook niet naar handelen.Dat wil niet zeggen dat we niet sommige staatszaken in een bedrijf kunnen zetten. Maar bij de bank zou dat betekenen dat ambtenaren de kredietverlening moeten doen. Zij missen echter de expertise en zijn opgeleid om dienstbaar te zijn, niet om commercieel te denken. Terwijl dat juist nodig is voor een bank.Dus óf je gaat de overheid commerciëler maken – wat juist risico’s met zich meebrengt en waarmee het verschil tussen een publieke en private bank weer kleiner wordt – of je laat ambtenaren beslissen, die de expertise missen. Beide opties lijkt me geen goed idee.We moeten niet vergeten dat ook deregulering soms voordelen heeft. Als je dat goed opzet, kan dat er ook toe leiden dat bedrijven (bijvoorbeeld kredietbeoordelaars en banken) beter hun verantwoordelijkheden nemen. Je hoeft het niet altijd naar de staat toe te trekken.’Bert ScholtensHoogleraar economie‘We hebben in Nederland meer dan een eeuw lang een publieke bank gehad. In de negentiende eeuw hadden alleen bedrijven en de elite een bankrekening. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen richtte plaatselijk spaarbanken op om ook het volk toegang te geven tot financiële diensten.Dat leidde in 1881 tot oprichting van de Rijkspostspaarbank (RPB), een landelijke spaarbank in handen van de overheid. Niet veel later ontstond ook de Postcheque- en Girodienst (PCGD), die ook het gebruik van cheques en giro voor Nederlanders toegankelijk maakte.Deze twee diensten legden het echter af tegen commerciële banken. In een poging om een concurrerende overheidsbank te krijgen, werden RPB en PCGD daarom gefuseerd tot Postgiro en later de Postbank.Binnen een paar jaar werd de Postbank echter al overgenomen door commerciële banken. Toch bestaan er nog steeds publieke banken. Bijvoorbeeld de Nationale Investeringsbank en de Nederlandse Bank. Ook SNS is nog steeds voor meer dan de helft in overheidshanden.Het voorstel van de WRR is uiteindelijk bedoeld om risico’s in te perken. Dat wilde men honderd jaar geleden met de Rijkspostspaarbank ook al. Maar bankieren zonder risico onmogelijk. Het is net zoiets als streven naar de ontwikkeling van een perpetuum mobile of eeuwige jeugd. Het streven is mooi en zeker het proberen waard, maar garanties zijn er niet.’ » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 09:11:51 +0000   » meer
Weg met het parafencircus

opinie-blogs, https://www.ukrant.nl/?p=101336
Docent Pieter Boele van Hensbroek ergert zich er kapot aan: voor elk voorstel en elke cadeaubon moet hij goedkeuring vragen van een hele reeks mensen.Researchcoördinator en universitair docent Pieter Boele van Hensbroek ergert zich er kapot aan: voor elk voorstel en elke cadeaubon moet hij goedkeuring vragen van een hele reeks mensen.Door Pieter Boele van HensbroekHet indienen van projectvoorstellen hoort bij je academische werk. Je doet het naast je lopende taken in onderwijs en onderzoek, en zeker bij aanbestedingen en calls is er aanzienlijke tijdsdruk. Diverse uitstekende afdelingen kunnen je helpen, zoals ISR (International Strategy and Relations) voor internationale projecten. Maar toch is onze eigen instelling een van de grootste obstakels.Dat komt door een tijdrovend en goeddeels zinloos parafencircus, voordat de legal representative van de instelling (de voorzitter van het college van bestuur) tekent en je een voorstel kunt indienen.Hij tekent namelijk alleen als er parafen zijn van Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ), van de betreffende centrale afdeling (voor internationale projecten is dat ISR) en van de betreffende faculteit. En ja, dat laatste vereist weer nieuwe parafen en notities, want het faculteitsbestuur moet akkoord geven (als je geluk hebt alleen de directeur beheer).De snelste weg naar het Facilitair Bedrijf (FB) is weer via iemand van financiën die internationale projecten doet en/of de internationaliseringsfunctionaris die een kleine notitie schrijft bij je voorstel en begroting.Begroting? Voorstel? Dat is juist waar je nog als een bezetene mee bezig bent: een strategie voor je project bedenken, consortiumpartners in Nederland en in het bestemmingsland zoeken, inclusief een paraaf van hun instellingshoofd, de strategie, het activiteitenplan en de taakverdeling uitwerken, dan een begroting maken en daarop akkoord van je consortiumpartners krijgen. Pas dan heb je een voorstel en begroting om het lange RUG-parafencircus in te gaan.Dat circus is ook nog eens goeddeels zinloos – veel snelle en marginale toetsingen, terwijl de risico’s minimaal zijn en ook geheel bij de uitvoerders (jijzelf en je collega’s) liggen.Bijna alle projecten gaan niet om financiële investeringen, maar om stafinzet (adviezen en cursussen geven, begeleiden van promovendi, cursusontwikkeling) in een overzienbare periode van twee tot vier jaar. Maar stafinzet is een kwestie van je eigen tijd – met je direct leidinggevende af te stemmen, niet van het FB of het bestuurscollege. De meeste programma’s hanteren vaste en redelijk hoge tarieven, dus de afdeling zelf heeft er profijt van en zal ook zelf moeten repareren als een staflid uitvalt of er iets misgaat.Voor bestuurders is het natuurlijk prettig om maximaal ingedekt te zijn, maar de actieve academische staf wordt opgezadeld met een hoop extra werk en soms een onmogelijk tijdpad.Vorige week nog moesten wij een simpel verzoek tot deelname, als partner, aan een interessant Erasmus+project afwijzen vanwege het tijdrovende RUG-parafentraject – nota bene als onderaannemer van een voor de RUG zeer bekende en goede partner van de Coimbragroep en zonder enig risico.De meeste financiers, programma’s en consortiumpartners zijn zeer betrouwbaar en zeer bekend bij de RUG, inclusief de tarieven, dus wat valt er eigenlijk voor doorslaggevends te toetsen door directeur beheer, FB, ABJZ enzovoort enzovoort? (ISR schijnt zelfs te toetsen of het project wel in het belang van de RUG is – zijn de ondersteunende centrale afdelingen een soort poortwachters voor academische initiatieven geworden?)Het hele circus zou vervangen kunnen worden door één centrale ‘paraaf-commissaris’ die projectvoorstellen van staf en afdelingen één keer heel goed bekijkt op risico’s voor de RUG als geheel en dagelijks bij de bestuursvoorzitter langsgaat. Dat ontlast niet alleen de academische staf, maar ook de bestuurders en ambtenaren van een boel zinloos gedoe.Misschien laat dat hen tijd om dingen te doen die dramatisch verwaarloosd worden: Wanneer hebt u voor het laatst een bezoekje gekregen van een lid van het FB of bestuurscollege om zich te laten informeren over onderzoek en onderwijs op uw afdeling?Minder parafen zou de instelling in meer dan één opzicht goed doen. Überhaupt zou minder accountantslogica een zegen zijn voor de instelling: om een VVV-bon bij de kas in het academiegebouw te bemachtigen (per RUG-ordonance een bon van maximaal 25 euro, je zou eens te vrijgevig kunnen worden van het geld van je eigen afdeling) heb je de handtekening van je leidinggevende én de handtekening van de facultaire financial controller nodig – de assistent-controller is zelfs niet genoeg voor 25 euro.Het parafencircus toont zo nog een serieus probleem: elke extra paraaf is een extra motie van wantrouwen tegen de RUG-staf – tegen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen beslissingen. De accountantslogica waar het systeem op gebaseerd lijkt te zijn, is klassiek verwoord in de roemruchte uitspraak ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’ van de Russische revolutionair Lenin (die zichzelf overigens niet liet controleren).Waarom kan de RUG-administratie het niet doen met een stelling die beter past bij een academische instelling? Iets als: Faciliteren is beter dan controleren.Pieter Boele Van Hensbroek is research coördinator vanGlobalisation Studies Groningen (GSG)en universitair docent wijsbegeerte » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 08:15:00 +0000   » meer
‘Geschiedenisonderwijs drijft op veredelde trucjes’

universiteit, wetenschap-onderwijs, Cito, geschiedenis, Huijgen, onderwijs, vakdidacticus, Vliegende Hollander, https://www.ukrant.nl/?p=101378
Het geschiedenisonderwijs lijkt op de Vliegende Hollander. Het heeft een spookbemanning en geen kompas, zegt vakdidacticus en docent Tim Huijgen.Het geschiedenisonderwijs in Nederland lijkt op het mythische schip de Vliegende Hollander: het heeft een spookbemanning en geen kompas. Dat vindt vakdidacticus en geschiedenisdocent Tim Huijgen van de RUG. Hij wil dat de leraar weer bepaalt waar de les over gaat.Door Christien BoomsmaIs het echt zo erg met het geschiedenisonderwijs?‘Ja, dat vind ik wel. Er is onvoldoende belangstelling voor wat wij, als docenten, de leerlingen eigenlijk willen bijbrengen: een brede kijk op de wereld en op andere culturen. Het vak gaat tegenwoordig niet over het aanleren van historisch besef, of over kritisch redeneren. Wat ze wel leren zijn veredelde trucjes die kinderen toepassen om het examen te kunnen halen.’Hoe bedoel je dat precies?‘Neem het examenonderdeel waar leerlingen zes gebeurtenissen over een thema in de juiste tijdsvolgorde moeten zetten. Het lijkt alsof je chronologisch besef toetst, maar in feite hoeven ze alleen op signaalwoorden te letten. Zien ze het woord ‘fabriek’ dan hoort dat bij ‘Industriële revolutie 1800-1900’. De vraag is of je dát wilt testen, of een vaardigheid om kritisch te kijken naar bronnen en een zeker historisch besef, waardoor ze snappen dat het niet handig is om in je blootje in een Aziatische tempel te gaan rondlopen, zoals tegenwoordig nog wel eens gebeurt.’Waar is het misgegaan, dan?‘Toen het Historisch Nieuwsblad in de jaren negentig een geschiedenistestje deed met parlementariërs, waren de resultaten schrikbarend. Meteen barstte een discussie los over het geschiedenisonderwijs, dat resulteerde in een pleidooi om leerlingen oriënterende kennis aan te leren over bepaalde tijdvakken en ze dan aan de hand dáárvan historische vaardigheden te laten toepassen.Het idee is fantastisch, maar Cito kon het niet toetsen. De ene docent behandelt ‘de eerste stedelijke samenlevingen’ misschien door te vertellen over Jericho, terwijl een ander de stad Ur erbij haalt. De discussie eindigde met een halfbakken compromis waarbij de tijdvakken verplichte stof werden en er nog drie of vier historische onderwerpen bijkwamen. Maar het middel – de tijdvakken – zijn een doel geworden. En daar moeten we vanaf.’En de docenten dan? Moeten die niet gewoon beter onderwijs geven?‘De docenten zitten in een lastig parket. De samenleving wil immers meetbaar onderwijs. Als eindexamendocent moet je elk jaar een rapportage overleggen, die meet hoe jouw leerlingen het hebben gedaan. En als je een paar keer onder het landelijk gemiddelde duikt, gaat de de schoolleiding zich ermee bemoeien. Het gevolg van die afrekencultuur is dat docenten er alles aan doen om te zorgen dat hun leerlingen maar vooral dat examen halen. Maar wat hebben ze ze werkelijk geleerd?’Is er nog toekomst voor het geschiedenisonderwijs? ‘Absoluut. Als we de leraren het vertrouwen teruggeven. Laat hen het curriculum bepalen, in plaats van Den Haag. Ik geef zelf les op een havo/vwo-school en we hebben daar laatst leerlingen thema’s laten kiezen, waar wij als docenten vervolgens college over gaven. Ze kwamen met 9/11, maar ook met de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, Rosa Parks en Martin Luther King. De leerlingen waren superenthousiast, maar wij ook!We moeten af van het eindexamen in de huidige vorm. Laat leerlingen in hun eindexamenjaar een historisch onderzoek doen over een zelfgekozen onderwerp, dat dan vijftig procent van hun cijfer beslaan. Het centraal schriftelijk kan ook een essay of betoog worden, waarop ze op basis van gegeven bronnen stellingen uitwerken. In het buitenland, Engeland en Noorwegen is daar al ervaring mee als toetsvorm.Waar het om gaat, is dat we goed moeten bedenken wat we kinderen willen bijbrengen. Gaat het om het reproduceren van historische feiten? Het aanleren van een trucje? Of willen we mensen die actief kunnen bijdragen aan actuele maatschappelijke kwesties en discussies? Denk aan het terrorismedebat, het migratiedossier. We hebben mensen nodig die inzicht hebben in de gedachten en motivaties van mensen uit een andere context. En met goed geschiedenisonderwijs kun je ze dat leren.’ » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 17:56:33 +0000   » meer
Marc Kramer (FEB) Docent van het Jaar 2018

medewerkers, nieuws, universiteit, docent, docent van het jaar, lesgeven, verkiezing, https://www.ukrant.nl/?p=101734
Docent economie en bedrijfskunde Marc Kramer is gekozen tot Docent van het Jaar 2018. Han Thomas Adriaenssen en Maria Ioannou werden gedeeld tweede.Docent economie en bedrijfskunde Marc Kramer is gekozen tot Docent van het Jaar 2018. De gedeelde tweede prijs ging naar Han Thomas Adriaenssen van de faculteit wijsbegeerte en Maria Ioannou van het University College.Door Joas de JongDat heeft een vakjury woensdagmiddag bepaald. Kramer won behalve de eer een bedrag van vijfduizend euro en een kunstwerk en hij mag een vak inrichten voor het Honourscollege. Hij was genomineerd namens de faculteit economie en bedrijfskunde, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met het gedrag van beleggers.In totaal waren er tien docenten genomineerd, elk voorgedragen door hun eigen faculteit. Alle tien gaven een college van acht minuten over een onderwerp dat dicht bij hun expertise ligt.MarshmallowsKramer benutte de spreektijd door te spreken over de psychologie achter sparen, waarbij hij een experiment met marshmallows vergeleek met sparen voor je pensioen.Uit dit experiment werd duidelijk dat mensen liever meteen twee marshmallows opeten, dan dat ze er een opzij schuiven voor later. En dat dit gedrag lijkt op hoe mensen sparen voor hun pensioen.Daarbij gebruikte Kramer het concept verliesaversie, wat inhoudt dat mensen vaak weinig wilskracht hebben en het haten om iets te verliezen. Het verlies van iets nu voelt dan minder goed dan de winst die je later ervaart.Han Thomas Adriaenssen (links) en Maria IoannouNadenkenAdriaenssen liet de zaal nadenken over het bewijs van het bestaan van God aan de hand van de middeleeuwse teksten van aartsbisschop Anselm. Ioannou sprak over haar jeugd op Cyprus en hoe dit haar heeft gebracht tot haar onderzoek van ‘de ander’ in kinderliteratuur. Beiden wonnen hiermee 2500 euro.Voorafgaand aan de tien minicolleges gaf Julie Schell van de University of Texas een college over leren. Ze vertelde dat de meeste mensen een verkeerd beeld hebben van hoe je optimaal leert. In plaats van stof constant te herhalen, is het juist beter om je het te herinneren, legde ze uit. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 15:13:53 +0000   » meer
Sexy zonder centen

niet op home, https://www.ukrant.nl/?post_type=mag_post&p=101708
Indianenhemdje ླ eeuw) – mogelijk met beschermende magische krachten – dat ooit toebehoorde aan de kleinzoon van Sioux-opperhoofd Sitting Bull. Uit de volkenkundige collectie van het UM. Spannende objecten heeft het Universiteitsmuseum genoeg. Maar hoe kan het museum mensen trekken met een minimaal budget? ‘Geld is niet de hoofdzaak.’ Door Sisi van Halsema / Foto’s […] @media screen and (max-width: 767px) { div#magazine-media-content { display: none; } .fototxt-museum { display: none; } } @media screen and (min-width: 768px) { div.mag-container.clearfix { overflow-x: hidden; } .container#magazine-content img.museum-mobiel { display: none; } .single .left .jumbotron#magazine-head { height: 70vh; } .single-mag_post #content #magazine-content { background: rgba鴿,255,255,0.0) box-shadow: 0px 5px 30px #000; box-shadow: none; padding: 0 20px; } /* Styling datum en logo. * witte tekst en logo * verwijderen indien liever donkere variant * ook bij @media (min-width: 1280px) */ .single-mag_post .mag-pubdate { color: #fff; text-shadow: 0.04vw 0.04vw 0.5vw #000 z-index: 1; } #magazine-header #magazine-label { padding: calc(.2em + 0.4vw) font-size: calcƒ.0rem + 1vw) right: -5vw; } div.mag-container.clearfix { background-size: cover } .container#magazine-media-content { text-align: center; top: 0; left: 0; width: 100vw; height: 100vh; margin-bottom: -100vh; background: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2019/01/universiteitsmuseum-bg-rbf.jpg) bottom center no-repeat !important; background-size: cover !important; } /* Test animatie kopregel * marge boven en onder verkleind */ #magazine-head-content { transition: all 0.7s ease-in-out; /* Ensures that the element is being transformed in the 3d context so that hw acceleration kicks in where appropriate. */ transition-delay: 0.2s; } #magazine-head:hover #magazine-head-content, #magazine-head.hover_effect #magazine-head-content { opacity: 0.3; } /* Styling van kop-container. * marge boven en onder verkleind */ div#magazine-head-content.container { margin: 12vh auto 0 !important; padding: 0; background: transparent !important; transform: translateƐ, 0) min-height: 88vh; } /* Styling van chapeau. * Kleur is rood in dit geval; * letter-grootte iets verhoogd */ #magazine-head-content h1.responsive_headline { background: transparent; padding: 0; font-size: calcྱpx + 0.5vw) !important; letter-spacing: 0.3vw; margin-bottom: 1.5vw; text-shadow: 0.1vw 0.1vw 1.2vw #000; opacity: 1.0; } span.chapeau-bg { background: transparent; color: #fff !important; } /* Styling van de hoofdkop. * Kleur is rood in dit geval; * schaduw is uitgezet * transparantie is uitgezet */ .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鳴px + 5vw) color: #fff !important; text-shadow: 0.3vw 0.3vw 1.4vw #000; opacity: 1.0; } .fototxt-museum { bottom: 20px; } .museum-boven, .museum-onder { width: 100vw; padding: 0 calc࿒vw - 330px) 40px; margin: 0 0 20px calc(-50vw + 50%) background-color: #fff; } .museum-boven { margin-bottom: 95vh; padding-top: 10px; } .crunchify-social { background: #fff; padding: 40px 30px 30px; } .container#magazine-content img { margin: 0px auto 20px; } /* Styling van de tussenkopjes * en kader-kopjes. * Kleur is rood in dit geval */ #magazine-content .kader-links h2, #magazine-content .kader-rechts h2, #magazine-content .kader-breed h2, .container#magazine-content h2 { color: #c35865 !important; } #magazine-content .kader-breed h2 { color: #ffffff96 !important; padding-top: 30px !important; font-weight: 100; } /* Styling van de kader-tekst. * verander #000 in #fff bij donkere kaders */ #magazine-content .kader-links p, #magazine-content .kader-rechts p, #magazine-content .kader-breed p, .container-kort>p { color: #000 !important; } #magazine-content .kader-links { background-color: #fff !important; width: 350px; } #magazine-content .kader-rechts { background-color: #fff !important; width: 350px; } #magazine-content .kader-breed { margin: 34px 0 20px -20px; width: calc鲤% + 40px) float: unset !important; background-color: rgba࿚, 74, 90, 0.43) !important; padding: 0 0 12px; } #magazine-content blockquote { background-color: transparent; } #magazine-content blockquote:before { background: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/11/quote-oud-roze.png) } } @media (min-width: 1280px) { .fototxt-museum { position: absolute; left: calc(-50vw + 50% + 40px) top: 20px; max-width: calc࿒vw - 50% - 120px) display: block; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鳴px + 3vw) } #magazine-content .kader-links { background-color: #fff !important; width: 600px; margin-left: -200px; } #magazine-content .kader-rechts { background-color: #fff !important; width: 600px; margin-right: -200px; } .single .bawmrp, .crunchify-social, .pagelink { padding: 40px calc࿒vw - 50%) 40px !important; background: #fff !important; width: 100vw; margin: -20px calc(-50vw + 50%) !important; } .single .bawmrp h3 { background: transparent !important; } .container#magazine-content #disqus_thread { padding: 40px calc࿒vw - 50%) 40px !important; background: #fff !important; margin: 20px 0 -30px 0 !important; margin-left: calc(-50vw + 50%) !important; width: 100vw !important; overflow-x: hidden; } .container#magazine-content #disqus_thread > iframe { /* padding: 40px calc࿒vw - 50%) 40px !important; */ background: #fff !important; /* margin: 20px calc(-50vw + 50%) 0 0 !important; */ } } @media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) { #content.site-content { background: #0e2337 url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2019/01/universiteitsmuseum-bg2-rbf.jpg) center center no-repeat; background-size: cover; height: calc鲤vh + 60px) overflow: scroll; } body { -webkit-overflow-scrolling: touch; overflow: scroll; } .mag-container { background: unset; padding-bottom: 0; } #magazine-header #magazine-label { right: 5vw; } .single .left .jumbotron#magazine-head { background-position: left top !important; padding: 44vh 30px 30vh !important; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鳌px + 5vw) } div#magazine-head-content.container { margin: 12vw auto 35vw; } .single-mag_post #magazine-logo { width: 8.5vw; height: 8.5vw; position: absolute; top: -2vw; } .single-mag_post .mag-pubdate { position: fixed; margin: 8.9vw 0; } div#magazine-head-content.container { margin: 5vw auto 32vw; padding: 2vw 0.5vw; background: transparent !important; } } @media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) { #content.site-content { background: #0e2337 url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2019/01/universiteitsmuseum-bg2-rbf.jpg) center right no-repeat; background-size: cover; height: calc鲤vh + 60px) overflow: scroll; } body { -webkit-overflow-scrolling: touch; overflow: scroll; } .single-mag_post #content #magazine-content { background: rgba鴿,255,255,0.0) } .mag-container { background: unset; padding-bottom: 0; } #magazine-header #magazine-label { right: 5vw; } .single .left .jumbotron#magazine-head { background-position: left top !important; padding: 54vh 30px 50vh !important; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鳌px + 5vw) } div#magazine-head-content.container { margin: 12vw auto 35vw; } .single-mag_post #magazine-logo { width: 8.5vw; height: 8.5vw; position: absolute; top: -2vw; } .single-mag_post .mag-pubdate { position: fixed; margin: 8.9vw 0; } div#magazine-head-content.container { margin: 5vw auto 32vw; padding: 2vw 0.5vw; background: transparent !important; } } Indianenhemdje ླ eeuw) – mogelijk met beschermende magische krachten – dat ooit toebehoorde aan de kleinzoon van Sioux-opperhoofd Sitting Bull. Uit de volkenkundige collectie van het UM.Spannende objecten heeft het Universiteitsmuseum genoeg. Maar hoe kan het museum mensen trekken met een minimaal budget? ‘Geld is niet de hoofdzaak.’Door Sisi van Halsema / Foto’s Reyer BoxemVerstopt in een steegje in de Oude Kijk In ’t Jatstraat, in de schaduw van de Universiteitsbibliotheek, bevindt zich het Universiteitsmuseum van Groningen: een klein museum, maar met een fabelachtige collectie.Wil je een tijdreis maken door de geschiedenis van de wetenschap, dan moet je een rondleiding zien te krijgen in het museumdepot. En dan het liefst door Jan Waling Huisman, die al dertig jaar één van de collectiebeheerders is. Achter elk object schuilt een verhaal en Jan Waling vertelt die verhalen als geen ander.Hij toont je de honderden opgezette vogels, een kolossale nijlpaardschedel, het skelet van een emoe – allemaal afkomstig uit de verzameling van Groningse zoologen uit de negentiende eeuw.Er is een verzameling bizarre objecten op sterk water (niet voor mensen met een zwakke maag) waarmee medische studenten leerden hoe een baby zich ontwikkelt, welke misvormingen mogelijk zijn, of wat de fysieke gevolgen zijn van een ziekte als tuberculose.MeteorietHij weet van de zeldzame meteoriet die de beroemde Petrus Camper ooit ontving van een collega uit Rusland, maar ook van de hoed die archeoloog Van Giffen droeg tijdens zijn opgravingen, of de Nobelpenning die ‘onze’ Nobelprijswinnaar Ben Feringa aan het museum schonk.Zo’n collectie moet de sleutel zijn tot een goedlopend museum, toch?Iedereen die aan de RUG heeft gestudeerd, moet minstens één keer zijn geweest Maar zo simpel is het niet. Het verhaal van de wetenschap vergt meer dan een vitrinekast en een informatiebordje. Er is creativiteit nodig, een goede organisatie, een energiek team. En geld.En dat is de spagaat waarin het UM zich bevindt: hoe kun je de collectie tot zijn recht laten komen in een kleine ruimte en met beperkt budget?BezoekersRijsimulator van het Verkeerskundig StudiecentrumSlechts 11.000 mensen vonden in 2018 hun weg door het nauwe steegje –inclusief schoolklassen die een rondleiding boekten bij de afdeling educatie. Toegegeven, dat beeld is een tikje vertekend doordat het museum wegens renovatie vier maanden sloot, maar toch.Tegelijk laten andere musea, zoals Museum Boerhaave in Leiden of het Universiteitsmuseum van Utrecht, zien dat het goed mogelijk is om met een wetenschappelijke collectie veel mensen te bereiken: Boerhaave trekt jaarlijks al snel 100.000 bezoekers en Utrecht haalde in 2017 maar liefst 75.000 bezoekers binnen. Hoe? Beide musea starten met een frisse website, waarop ze de sterke punten in hun collectie in de etalage zetten. Informatievoorziening is professioneel en interactief. Ze verrassen en sturen de bezoeker naar buiten met een gevoel van verwondering.Maar het UM lijkt te worstelen met de manier waarop het naar buiten moet treden. Veel studenten weten niet eens dat het bestaat. Wie wel binnenkomt, ziet talloze mysterieuze objecten in glazen vitrines, maar wat ze doen? Waarom ze er staan? Tentoonstellingen zijn vaak ‘plat’ met veel leeswerk en weinig beleving.De grote ommekeerNieuw is de worsteling niet. In het verleden leek de grote ommekeer een paar maal binnen handbereik. Toen er vergevorderde plannen waren om de kleine Groningse musea samen te voegen tot een groot museum – twintig jaar geleden. Of toen het museum een nieuw pand kreeg en Wim T. Schippers de openingstentoonstelling ‘Sporen van het Spullenbeest’ maakte – vijftien jaar geleden.Of het moment dat het UM onder de nieuwe afdeling Erfgoed van de RUG ging vallen en deskundigen pleitten voor meer geld, zodat het UM zich werkelijk zou kunnen profileren – vijf jaar geleden. Want – stelden die – het was wel degelijk mogelijk een bloeiend museum neer te zetten met de collectie. Fantoombaby van zeemleer met afneembare navelstreng uit de medische collectie van het UM. Studenten geneeskunde oefenden vanaf 1867 bevallingen met dergelijke poppen.TeleurstellingMaar alle plannen liepen spaak. ‘Over de gestaakte samenvoeging van de kleine Groningse musea heerste teleurstelling. Dat zou een ultieme kans geweest zijn: meer ruimte, meer conservatoren’, zegt interim-hoofd Arjen Dijkstra, die sinds september het museumteam leidt.Zelfs lustrumjaar 2014, waarin het museum een recordaantal van 25.000 bezoekers trok, maakte dat niet goed. ‘De energie was er een beetje uit’, zegt Dijkstra. ‘De discussie over de toekomst en de plannen van het museum kost veel energie.’Het museum zal echt geld moeten bijverdienenDe laatste plannen dateren van zo’n anderhalf jaar geleden toen een speciale commissie – opnieuw – in opdracht van het college van bestuur nadacht over de toekomst van het UM en een plan maakte dat ‘UM modern’ heette.InteractiePrunus ླe eeuw) op sterk water uit de farmacognostische collectie, waarmee farmaciestudenten kennis opdeden van geneeskrachtige planten.Dat plan is inmiddels goedgekeurd, maar de inhoud blijft zorgvuldig geheim. En Dijkstra wil ook niets kwijt over de stappen die worden ondernomen om het in praktijk te brengen. ‘Ik ben nog in gesprek met het college. Het moeilijke is dat het tijd kost alles goed af te stemmen. Dat is ingewikkelder dan ik had verwacht,’ zegt Dijkstra.In elk geval wil hij in dat moderne museum de verhalen zo vertellen dat je ze niet simpelweg aanhoort, of leest, maar er zelf een rol in speelt. ‘We moeten een plek worden waar studenten iets van hun studie kunnen toepassen. Voor oud-studenten moeten we een plek zijn die hun terugbrengt naar hun studententijd.’Een middelgroot museum moet dan mogelijk zijn. Dat houdt in: tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers structureel. En Dijkstra wil meer studenten zien. ‘Anders blijf je iets wat over de universiteit gaat, zonder dat je de motor ervan – de student dus – erbij betrekt. Het liefst wil ik dat iedereen die aan de RUG heeft gestudeerd, tenminste een keer in ons museum is geweest.’BijverdienenMaar als Dijkstra die ambitie wil realiseren, moet er financieel wel iets gebeuren: op een begroting van zeven ton, waarvan ruim vijf aan personeelskosten opgaan, blijft er maar zo’n 130.000 euro over voor al het andere, inclusief tentoonstellingen. Dat is niet zo veel, als je bedenkt dat een tentoonstelling al gauw tussen de 20.000 en 200.000 euro kost.‘Dat is inderdaad niet veel’, beaamt hij. 𣛪 000 is niet genoeg om alle plannen uit te voeren. Het museum zal echt geld moeten bijverdienen.’Een plek waar buitenstaanders kennismaken met de RUGHij hoopt dat vooral te doen door fondsen te werven. Daarnaast vraagt het UM dat tot voor kort nog gratis was, tegenwoordig drie euro entree. Alleen medewerkers en studenten mogen voortaan nog zonder entree naar binnen.Een vanzelfsprekende stap, vindt Dijkstra. Andere universiteitsmusea doen het al jaren. ‘Mensen die graag naar een museum willen gaan, doen dat meestal niet omdat het museum gratis is.’SteunToch kan hij niet ontkennen dat voor de transformatie naar een moderner museum, nog veel meer nodig is. Een bijdrage vanuit de universiteit is noodzakelijk. ‘Maar,’ zegt Dijkstra, ‘alléén een structurele ophoging van de begroting is niet interessant voor ons. Dat zou ons als museum lui maken.’Maar meer nog hoopt hij op steun vanuit het bestuur. ‘Steun om het UM een plek te laten zijn waar studenten en medewerkers de geschiedenis van de universiteit leren kennen. Een plek waar buitenstaanders en alumni kennis kunnen maken met de RUG en Groningen. Ik vind dat belangrijker dan dat het college ons geld geeft en zegt “doe er wat leuks mee”.’DoerakVoorlopig experimenteert het UM alvast met het bereiken van de studentendoelgroep. Toen university cat Doerak in korte tijd beroemd werd, reageerde het museum door een tentoonstelling over universiteitskatten te organiseren, gecombineerd met serieuzere stukken, zoals kattenschedels die zijn opgegraven door de beroemde archeoloog Van Giffen.Ook is kunsthistorica Eva Rovers als gastconservator bezig met de herinrichting van de educatieruimte, in samenwerking met Vera Art Division. Ze maken ruimtelijke objecten en het wordt ontzettend gaaf, zegt Dijkstra. ‘Ik hoop in de toekomst echt meer van dit soort samenwerkingen te kunnen aangaan.’Op 5 juni is de officiële heropening van het Universiteitsmuseum en zijn alle zalen weer te bezoeken. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 10:48:58 +0000   » meer
Eindelijk, na anderhalf jaar, een aannemer voor Feringa Building

nieuws, universiteit, beta, feringa, nieuwbouw, zernike, https://www.ukrant.nl/?p=101615
Er is eindelijk, na anderhalf jaar, een aannemer gevonden voor de bouw van de prestigieuze Feringa Building van de Faculty of Science and Engineering.Eindelijk is er een aannemer gevonden voor de bouw van de prestigieuze Feringa Building van de Faculty of Science and Engineering. Anderhalf jaar nadat de RUG de aanbesteding stopzette.Door Zander LammeTwee bedrijven die bij de plannen betrokken zijn – Ector Hoogstad Architecten en adviesbureau Dukers & De Cock – bevestigen dat er inderdaad een aannemer gevonden is. Woordvoerder van de RUG Jorien Bakker bevestigt dat de contractbesprekingen zich in de eindfase bevinden.De Feringa Building moet Nijenborgh 4 vervangen, dat ernstig verouderd is en in toenemende mate kampt met problemen. Bovendien groeit de faculteit snel, waardoor het steeds moeilijker wordt plaats te bieden aan de alsmaar uitdijende groep studenten en medewerkers.Twaalf voetbalvelden grootHet nieuwe gebouw moet ongeveer 1400 studenten en 850 medewerkershuisvesten op 62.000 vierkante meter, ruim twaalf voetbalvelden groot. Het komt vol te staan met de modernste, trillingsvrije laboratoria en zou in 2022 in gebruik genomen moeten worden. Het is onduidelijk of die datum nog steeds van kracht is.In juli 2017 meldde de universiteit al dat de aanbestedingsprocedure was gestaakt. De aantrekkende economie speelde de universiteit parten. Door de hoogconjunctuur hebben aannemers hun handen vol. Dat leidt tot grote personeelstekorten; in het tweede kwartaal van vorig jaar waren er ruim 16.000 vacatures (CBS). ‘Voortzetting van de procedure zal leiden tot een onoverbrugbaar verschil tussen het projectbudget en de verwachte inschrijfsommen van de aannemers’, meldde het faculteitsbestuur toen.Het faculteitsbestuur van Science en Engineering, waarvoor het gebouw bedoeld is, besloot daarom te kijken hoe er bezuinigd kon worden. Bouwadviesbureau Dukers & De Cock voerde die ‘second opinion’, zoals het werd genoemd, uit. In september liet de RUG weten dat de ‘laboratoria, kantoren en onderwijsomgevingen buiten de aanpassingen zijn gehouden’.Verplaatsing‘In overleg met het ontwerpteam zijn slimmere productspecificaties opgesteld die prijstechnisch gunstiger zijn voor de universiteit, zonder dat het ten koste gaat van degelijkheid. Het hele ontwerp is hierop getoetst en waar mogelijk aangepast’, meldde de RUG. De duurzaamheid en aardbevingsbestendigheid uit het oorspronkelijke plan bleven hetzelfde.Het grootste verschil was de verplaatsing van het gebouw tachtig meter naar het zuiden. Daardoor kan het gebouw in ‘één grote bouwfase’ worden gerealiseerd. Eerder was het de bedoeling om de Feringa Building in twee fases te bouwen. Het zuidelijke deel zou afgelopen jaar al gebouwd moeten zijn; het noordelijke deel zou dan in 2021 volgen.Medewerkers van Science en Engineering zijn blij dat hun nieuwe gebouw eindelijk in zicht lijkt te komen. ‘We beginnen hier ondertussen behoorlijk ongeduldig te worden, dus als er op korte termijn niet duidelijk wordt wat de plannen en tijdschema’s zijn, verliezen we wel een beetje het vertrouwen dat het goed gaat komen’, zegt onderzoekstechnicus Arjen Kamp.Ook voorzitter Hanne Bosch van studievereniging De Chemische Binding is verheugd. ‘Dit is absoluut goed nieuws.’ De vereniging heeft waarschijnlijk de minste vernieuwende elementen van alle onderdelen die verhuizen. ‘Een kantoortje, een opslagruimte, een ledenruimte. Dat is nu nog gefragmenteerd, maar het komt in een ruimte. Mijn voor-, voor-, voorganger heeft voor die plannen nog om tafel gezeten.’ » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 10:41:22 +0000   » meer
Nee, het is niet normaal

medewerkers, studenten, Uitgelichte Post, universiteit, grensoverschrijdend, intimidatie, metoo, RUG, seksueel, stalking, verkrachting, https://www.uk
Het UKrant-onderzoek naar seksuele intimidatie onder studenten trok een beerput van nare verhalen open. Verkrachting, bedreiging, stalking, het komt allemaal voor onder studenten. Maar hoekunnen we nieuwe nare verhalen voorkomen? En wat wordt er al gedaan? Door Thereza Langeler / Video’s Nicole Aldershof / Beeld René Lapoutre ‘Laat één ding duidelijk zijn: seksuele intimidatie en […] body { overflow-x: hidden; } ul { list-style-type: disc; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px; margin-top: 20px; } ul li { list-style-image: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/06/bullet-pink.png) font-family: 'jaf-bernino-sans-narrow', sans-serif; font-weight: 400; font-size: 18px; margin-top: 4px; } li { hyphens: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: antialiased; font-smoothing: antialiased; font-size: 18px; line-height: 140%; color: #353535; background: transparent; font-family: 'jaf-bernino-sans-narrow', sans-serif; font-weight: 400; } @media screen and (max-width: 767px) { .barchart3, .barchart2, .barchart { display: none; } #magazine-content .kader-rechts, #magazine-content .kader-links { background-color: #ff8ab3 !important; padding: 10px 0 8px; width: 100vw; margin: 30px 0 40px -20px; } #magazine-content .kader-rechts h3, #magazine-content .kader-links h3 { color: #000; background: transparent; padding: 0 20px; text-transform: uppercase; margin: 20px 0 16px; font-size: 1.0rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 1px; } #magazine-content .kader-rechts p, #magazine-content .kader-links p { color: #000; } h3 { color: #000; background: transparent; padding: 0 20px; text-transform: uppercase; margin: 20px 0 16px; font-size: 0.8rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 1px; } } @media screen and (min-width: 768px) { ul { list-style-type: disc; margin-left: 60px; margin-bottom: 24px; margin-top: 40px; } .barchart { margin: 0; } .barchart3 { margin: 0; } img.chart { display: none !important; } .single-mag_post .jumbotron { min-width: 700px !important; width: 96vw; max-width: 80vw !important; margin: 0 auto; } .single-mag_post .jumbotron .container { width: unset; } div#magazine-head-content.container { margin: 41vw 0 3vw; } #magazine-head-content h1.responsive_headline { font-size: calcྶpx + 1vw) !important; letter-spacing: 0.45vw; } span.chapeau-bg { background: #000; padding: 4px 20px 2px 24px; border: solid 8px #fff; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鲸px + 5vw) color: rgbƐ, 0, 0) !important; text-shadow: unset; opacity: 1; } .container#magazine-content h2 { color: #ff005a !important; font-size: 200% !important; padding-top: 15px; } #magazine-content .kader-rechts, #magazine-content .kader-links { background-color: #ff8ab3 !important; } #magazine-content .kader-rechts h3, #magazine-content .kader-links h3 { color: #000; background: transparent; padding: 0 20px; text-transform: uppercase; margin: 20px 0 16px; font-size: 1.0rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 1px; } h3 { color: #000; background: transparent; padding: 0 20px; text-transform: uppercase; margin: 20px 0 16px; font-size: 1.0rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 1px; } #magazine-content blockquote { background-color: transparent; } #magazine-content blockquote:before { background: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/11/quote-donker-roze.png) } } @media screen and (min-width: 992px) { #magazine-content .kader-rechts { background-color: #ff8ab3 !important; width: 400px; margin-right: -100px; } #magazine-content .kader-links { background-color: #ff8ab3 !important; width: 400px; margin-left: -100px; } } @media screen and (min-width: 1500px) { .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鳴px + 5vw) color: rgbƐ, 0, 0) !important; text-shadow: unset; opacity: 1; } #magazine-content .kader-rechts { background-color: #ff8ab3 !important; width: 500px; margin-right: -300px; } #magazine-content .kader-links { background-color: #ff8ab3 !important; width: 500px; margin-left: -300px; } } Het UKrant-onderzoek naar seksuele intimidatie onder studenten trok een beerput van nare verhalen open. Verkrachting, bedreiging, stalking, het komt allemaal voor onder studenten. Maar hoekunnen we nieuwe nare verhalen voorkomen? En wat wordt er al gedaan?Door Thereza Langeler / Video’s Nicole Aldershof / Beeld René Lapoutre‘Laat één ding duidelijk zijn: seksuele intimidatie en geweld zijn nooit acceptabel.’ Zo reageert rector magnificus Elmer Sterken op het onderzoek van UKrant, waaruit bleek dat studenten veel met intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in aanraking komen. Het is klare taal – maar de praktijk strookt er niet mee.De ervaringen van de 222 studenten die ons meldden dat ze met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken kregen, lopen uiteen. Van seksueel geladen opmerkingen of vreemde handen aan je lijf op de dansvloer tot (in 98 gevallen) stalking, bedreiging of verkrachting. De overgrote meerderheid van hen reageert precies zoals de rector het niet wil. Met acceptatie.De MeToo-beweging die eind 2017 op gang kwam, heeft een duidelijke boodschap: tegen seksuele intimidatie moeten we vechten, zoals Sterken ook benadrukt. Maar hoe vecht je tegen iets dat zo veelvormig is en complex?CamerabeeldenVeel van de studenten die onze enquête invulden, leken niet zeker te weten hoe ze hun ervaringen moesten duiden, en relativeerden het met: ‘Het is alleen tijdens borrels’, of: ‘Iedereen heeft dit soort dingen wel eens’, of: ‘Ik zei wel nee, maar deed er lacherig over’. Slechts veertien wendden zich na een vervelende ervaring tot hun vereniging, de RUG of de politie. En van degenen die werden gestalkt, bedreigd of verkracht, maar acht.Heb je ergens melding gemaakt van je ervaringen? google.charts.load("current", {packages:["corechart"]}) google.charts.setOnLoadCallback(drawChart) function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ['wanneer', 'wanneer'], ['Ja', 14], ['Nee', 208], ]) var options = { title: '', is3D: true, } var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart_nederlands')) chart.draw(data, options) } Waar heb je je ervaringen gemeld? google.charts.load("current", {packages:["corechart"]}) google.charts.setOnLoadCallback(drawChart) function drawChart() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([ ["Element", "", { role: "style" } ], ["Bij de RUG ", 4, "color: #ffe787" ], ["Bij mijn vereniging ", 4, "color: #ff5998"], ["Bij de politie", 11, "color: #00ffda"], ]) var view = new google.visualization.DataView(data) view.setColumns([0, 1, { calc: "stringify", sourceColumn: 1, type: "string", role: "annotation" }, 2]) var options = { title: "", width: 660, height: 400, bar: {groupWidth: "95%"}, legend: { position: "none" }, } var chart = new google.visualization.BarChart(document.getElementById("barchart_nederlands_report")) chart.draw(view, options) } ‘De studentenwereld is geen grote klant van ons’, vertelt Jos Dekker van de zedenpolitie Noord-Nederland. ‘Terwijl je weet dat er wel het een en ander moet gebeuren.’ Studenten zijn jong, komen bovengemiddeld veel in aanraking met drank en drugs, begeven zich vaak in het uitgaansleven. ‘En wij zien de camerabeelden wel, uit de binnenstad.’Vastleggen‘Eigenlijk zijn ze sowieso weinig geneigd de politie op te zoeken’, merkt studentagent Petra Koops van ’t Jagt op. ‘Ook voor iets als een gestolen fiets.’ Waarom? Dat weten de agenten niet precies. Jammer, want de politie heeft juist informatie over wat er speelt hard nodig. ‘Dan kunnen we het vastleggen’, legt studentagent Edwin Valkema uit.Waarom Sanne geen aangifte deedMarjolein Renker, de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de RUG, heeft vrijwel dezelfde ervaring. In 2018 zochten in totaal dertig studenten haar op, van wie acht wegens seksuele intimidatie.Spreek mensen ook aan als ze iets doen of -zeggen dat niet door de beugel kanIn de UKrant-enquête geven elf studenten aan dat ze de afgelopen jaren een vervelende ervaring gehad hebben met een RUG-docent. Slechts één student maakte bij de RUG melding van het gedrag van haar docent. De andere tien hielden het stil – ook de twee die met opdringerige versierpogingen, stalking en bedreiging te maken kregen. Zij willen aan de UKrant ook niets over hun ervaringen of de daders kwijt.‘Sorry’, schrijft een van hen. ‘Maar er is een reden dat ik hem nooit gemeld heb. Ik voel me niet veilig genoeg om me uit te spreken en ik ben er niet zeker van dat er iets mee zou gebeuren.’ Volgens haar heeft iemand anders onlangs wel geklaagd over de docent in kwestie. ‘Toen kreeg-ie een tik op de vingers en is er verder niets veranderd. Er zijn meer studenten ongepast benaderd door hem, maar ze durven geen van allen iets te zeggen.’Angst‘Akelig’, vindt Renker het verhaal van de studente. ‘Hier lijkt door de leidinggevende niets mee gedaan te zijn. Hoewel het ook kan dat er achter de schermen wel degelijk iets gebeurt, maar dat deze studente dat niet merkt.’De angst om zich uit te spreken herkent ze: ‘Studenten hebben een afhankelijkheidsrelatie met hun docent. Bij een melding met naam en toenaam wordt hoor en wederhoor toegepast. Studenten vinden dat vaak te risicovol – vrezen bijvoorbeeld voor hun beoordeling.’ Al wordt een student die een vervelende ervaring met een docent meldt nooit door diezelfde docent beoordeeld, zegt Renker. ‘Maar ik kan die angst helaas niet wegnemen.’Net als de politie wil ze het zwijgen graag doorbroken zien. ‘Hoe meer meldingen ik krijg, hoe meer ik ermee kan doen.’ Eigenlijk zou ze sowieso graag zien dat er meer wordt gepraat over ongewenst gedrag – niet alleen met haar, maar ook onder elkaar. ‘Als we er niets over zeggen, normaliseren we het. En wat voor de één ongewenst is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. ’Práát eroverRenker is nu ruim een jaar in functie als vertrouwenspersoon en ze ziet overal de neiging om nare ervaringen op te potten of te negeren. ‘Daar erger ik me wel eens aan. Spreek het uit, práát erover. Spreek mensen ook aan als ze iets doen of zeggen dat niet door de beugel kan.’En: neem je eigen gevoelens serieus. Renker merkt dat mensen haar soms vragen om een soort externe validatie. ‘Dan krijg ik een mailtje met: “Is het normaal dat ik dit of dat niet normaal vind?”. Dan heeft iemand dus iets meegemaakt dat hij eigenlijk vervelend vond, maar hij is bang dat hij zich misschien aanstelt.’Vroeger zou RUG-alumna Gabriëlle* precies om die reden geen punt gemaakt hebben van jongens die opmerkingen maakten over haar lijf, in de stad of bij haar studentenvereniging Albertus Magnus. Maar nu merkt ze dat het harder aankomt, en dat ze zich niet meer stil kan houden. ‘Doordat er veel aandacht voor is in de media, denk ik. En ook doordat ik verkracht ben.’NormaalDat gebeurde niet in Groningen, maar op reis in Colombia. Toch heeft het ervoor gezorgd dat Gabriëlle nu anders naar de situatie hier kijkt. ‘Ik denk dat seksuele intimidatie een groot probleem is in Groningen. De minder erge dingen zijn in feite geïntegreerd, die worden als normaal beschouwd.’Volgens mij hebben we hier niet zo’n probleem met seksueel grensoverschrijdend gedragEr is meer educatie nodig over seksueel grensoverschrijdend gedrag, vindt Gabriëlle. ‘Vaak hebben jongens – of meisjes – helemaal niet in de gaten wat ze doen, omdat de grens tussen iets onschuldigs en iets kwalijks onduidelijk is. De universiteit zou ook wel meer kunnen doen qua voorlichting.’Dat is de RUG ook van plan. Rector magnificus Elmer Sterken geeft aan dat de universiteit ‘serieus met het onderwerp aan de slag gaat’, naar aanleiding van het UKrant-onderzoek. ‘Ik wil het uit de taboesfeer halen door middel van een campagne met en voor studenten. Denk daarbij aan een zerotolerancestatement, betere mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag en misstanden te melden op onze website en een active bystander-training (die mensen aanspoort om elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken, red.).Hoe kan ik een geliefde helpen na seksueel geweld?Zelf in actieEen paar jaar geleden wilde studente Sofía zelf in actie komen, nadat ze als eerstejaars tijdens het uitgaan werd gedrogeerd en verkracht. ‘Ik plaatste iets op Facebook over wat ik had meegemaakt. Elf verschillende meiden stuurden me een berichtje over soortgelijke ervaringen. Acht van hen waren eerstejaars, net als ik.’ Ze concludeerde dat Groningse studenten wel wat bewustwording konden gebruiken op dit gebied.Dit doet de vertrouwenspersoonBij Marjolein Renker kun je als student of medewerker terecht als je ongewenst gedrag meemaakt binnen de RUG. Renker heeft geen andere rol binnen de RUG en heeft geen leidinggevende behalve – formeel – het college van bestuur; ze is dus volledig onafhankelijk.‘Degene die bij mij komt is in charge, die bepaalt wat er verder gebeurt’, benadrukt ze. Een gesprek is altijd vertrouwelijk het hoeft niet tot een officiële klacht te komen. Zo wel, dan wordt er gekeken welke scenario’s mogelijk zijn en wat jij wilt. Ze kan de melding doorzetten naar de leidinggevende van de dader. Het kan dan worden meegenomen in een beoordeling of in het uiterste geval kan ontslag volgen.Als je niet wilt dat je docent het te weten komt, kun je je melding vertrouwelijk doen: de vertrouwenspersoon kent je naam, maar noemt die niet. ‘Dat maakt het wel moeilijker er iets mee te doen, omdat er dan geen hoor en wederhoor kan worden toegepast’, zegt Renker. Maar zinloos is het zeker niet: ‘Hoe meer meldingen ik krijg, hoe meer ik ermee kan.’Was de dader een student? Ook dat kun je bij de vertrouwenspersoon melden. ‘Dan kijken we bijvoorbeeld wat de faculteit of de opleiding kan doen.’Samen met vrienden van haar faculteit zette Sofía een campagne op. ‘We wilden zelf al het werk wel doen, hadden zelf middelen om het te financieren, het leek ons alleen goed voor de bekendheid als de RUG erachter zou staan.’ Daarom maakte ze een afspraak bij Marijke Dam, destijds de vertrouwenspersoon.‘Weet je wat ze zei? “Volgens mij hebben we hier niet zo’n probleem met seksueel grensoverschrijdend gedrag”. Omdat zij er zelf niet zoveel over hoorde.’ Sofía was verbijsterd – en gekwetst. ‘Ik vertelde wat ik had meegemaakt, wat ik zag gebeuren in clubs als de Kokomo, en ze reageerde er totaal niet op.’Zwart-witMarijke Dam bewaart op haar beurt ook de nodige herinneringen aan het gesprek. ‘Ze kwam geen melding doen, maar had een idee voor een campagne waarvan ik de toonzetting niet oké vond. Daarom ben ik er niet in meegegaan.’Wat was er dan precies niet oké aan? Dam moet even zoeken naar een formulering. ‘Haar boodschap was: álles qua seksuele intimidatie ligt bij de ander, bij de dader. Dat vond ik gewoon te zwart-wit.’Niet dat Dam slachtoffers de schuld wil geven. ‘Maar als je verwacht dat iedereen je respecteert, maak je jezelf kwetsbaar. In een slechte buurt moet je opletten. Bij het uitgaan moet je je drankje in de gaten houden. Ik weet het: eigenlijk is het te zot voor woorden dat je allerlei maatregelen moet nemen om jezelf veilig te houden.’ Maar in zo’n wereld leven we nu eenmaal, vindt Dam.Blijft de vraag wat er dan precies tegen was op een op daders gerichte campagne. ‘Ik zag daar geen noodzaak voor op basis van de meldingen die ik kreeg en op basis van haar verhaal’, zegt Dam. ‘Ik heb haar duidelijk gemaakt dat ze elders in de universiteit moest aankloppen. De afdeling voorlichting, of de decaan van haar faculteit.’PaniekaanvallenHet is in de grote, complexe organisatie die de RUG is lang niet altijd duidelijk wie je waarbij kan helpen. Soms kan eigenlijk niemand helpen.Studente Valerie werd een tijdlang gestalkt, en uiteindelijk verkracht, door een wat oudere jongen die ze kende van de universiteit. Valerie kreeg paniekaanvallen, schrok van plotselinge geluiden en kon er slecht tegen om in afgesloten ruimtes te zijn. Ze kwam bij de studentpsycholoog terecht.Hielp dat? ‘Nou, ze nam me serieus, dat wel’, vertelt Valerie, ‘maar ze wist duidelijk niet wat ze ermee aan moest.’ Haar problemen werden bovendien niet alleen veroorzaakt door het verleden, ze was ook bang voor wat er nog zou kúnnen gebeuren. Haar verkrachter studeerde aan dezelfde faculteit als zij. In de kantine, in de lift, in iedere gang kon ze hem tegen het lijf lopen.‘Dat legde ik ook aan de studieadviseur voor’, zegt Valerie. ‘Hij zei dat ik wel naar de portiers van de faculteit toe kon gaan als ik hem ergens zag. Dat die zouden opletten.’ Ze zwijgt even. ‘Gelukkig weet ik dat mijn verkrachter ondertussen naar Canada verhuisd is.’GrenzenEr zijn grenzen aan wat de RUG kan oplossen, erkent Marjolein Renker. ‘Soms is het gewoon niet zo simpel. Die andere student betaalt óók collegegeld. Dan mag de universiteit niet zomaar zeggen: jij mag niet meer op de faculteit komen.’Ze raadden me af om aangifte te doen. En ze zeiden ook dat ik duidelijker “nee” had moeten zeggenOok de politie kon weinig voor Valerie betekenen, omdat ze pas enkele maanden na haar verkrachting bij hen aanklopte. Alles wat er ooit aan bewijs was geweest – sporen op haar lichaam, DNA-materiaal – was allang verdwenen. ‘Ze raadden me af om aangifte te doen. En ze zeiden ook dat ik duidelijker “nee” had moeten zeggen. Dat heeft me wel verbaasd.’UitnodigingStudente Larissa Jellema krijgt een flauw grimlachje om de lippen als ze denkt aan haar contact met de politie. ‘Laat ik het zo zeggen: ik weet dat ze het goed bedoelden, maar ik had een ander soort reactie fijner gevonden.’Larissa was in de stad iets aan het drinken met een kennis, toen ze zich beroerd voelde worden. Ze wilde naar huis, maar haar fiets stond nog voor zijn deur. Ze moest overgeven en deed dat bij hem op het toilet, wat hij om onverklaarbare redenen opvatte als een uitnodiging om haar zijn bed in te trekken.Zoals veel slachtoffers heeft ook zij lang gedacht dat alles op de een of andere manier haar schuld was en praatte ze er niet over. ‘Ik was bang voor reacties in de trant van “waarom kom je er nu pas mee?”’ Uiteindelijk stapte ze toch naar de politie.Gebrek aan bewijsWegens gebrek aan bewijs werd het geen aangifte, maar een melding. Dat had ze eigenlijk al wel verwacht. Maar op de uitspraken van de agenten was ze niet voorbereid. ‘Het ging over eventueel lichamelijk bewijs en ze zeiden zoiets als “Voor hetzelfde geld heb je dat bij jezelf gedaan”.’Een zedenagent moet én empathisch én kritisch te werk gaan, zegt zedenagent Dekker. ‘We geven iemand altijd het voordeel van de twijfel, we verwijten niet en we leggen altijd uit waarom we bepaalde vragen stellen.’ Maar er moeten wel lastige vragen gesteld worden. ‘Waar leg je bijvoorbeeld de grens? En hoe heb je duidelijk gemaakt dat daar voor jou de grens is? Ik tref wel eens mensen van wie ik denk: jij zou eigenlijk op weerbaarheidstraining moeten. Dat is het spanningsveld waarin we werken en waarover we dan het gesprek voeren.’De meeste mensen die hier komen zijn eerlijk. Maar ik vond het wel shockingWat Larissa betreft is dat wereld op z’n kop. ‘Ik vind het Nederlandse strafrecht hier niet correct in. In Groot-Brittannië, bijvoorbeeld, kijkt een rechtbank naar consent: dat beide partijen uit eigen vrije keuze instemmen met seks, en ook allebei het vermogen hebben om die keuze te maken.’ Geldt dat voor een van de twee niet? Dan was de seks niet vrijwillig en is de ander strafbaar. ‘In Nederland zijn de definities veel nauwer. Eigenlijk worden de daders hier beter beschermd dan de slachtoffers.’Dit doet de politieAanranding en verkrachting zijn strafbaar. Dus kun je met een aangifte de politie vragen er onderzoek naar te doen. De politie verzamelt dan informatie en bewijs over wat er gebeurd is. Bij seksueel geweld is het – hoe moeilijk ook – zaak dat je snel aangifte doet, zodat de politie kans heeft om DNA-bewijs te verzamelen. ‘Dat kan tot maximaal een week na de verkrachting’, zegt Dekker.Straatintimidatie – ook wel catcalling of ‘sissen’ – is in Groningen niet strafbaar, maar je kunt het wel melden. Dat geldt ook als er iets is gebeurd dat bijna onmogelijk te bewijzen of verder te onderzoeken is. Met een melding breng je de politie op de hoogte van wat je hebt meegemaakt, zonder dat je om strafvervolging vraagt. Je verklaring kan de politie helpen bij later onderzoek, of als ze veel meldingen in een bepaald gebied krijgen, kunnen ze besluiten extra te patrouilleren.Je kunt aangeven of je liever met een vrouwelijke of een mannelijke agent praat. Spreek je geen Nederlands? Dan is er een tolk beschikbaar.Maar verdachten móéten ook beschermd worden, zegt Dekker. Hij treft wel eens mensen die willens en wetens liegen over verkrachting.PratenMarjolein Renker heeft ook wel eens een valse melding gekregen van seksuele intimidatie. ‘Van studenten die er een docent mee wilden laten ontslaan, bleek later. Dit is een uitzondering’, zegt ze met klem, ‘de meeste mensen die hier komen zijn eerlijk. Maar ik vond het wel shocking.’Seksueel geweld kan voorkomen in een zonneklaar zwart-wit, maar soms is er geen duidelijke verdeling in slachtoffers die recht gedaan moet worden en daders die zware straf verdienen. Soms wil een slachtoffer niet per se recht, maar alleen rust. Soms heeft de dader geen idee dat hij kwaad heeft gedaan. Soms lijkt iemand slachtoffer, maar is ze dat niet. Of andersom.Hoe vecht je tegen iets dat zo veelvormig is, complex en, zoals een studente het verwoordde in de UKrant-enquête, ‘helaas normaal’.Er is maar één manier waarover iedereen het eens is: we moeten praten. Met handhavers, zodat ze weten waar ze tegen vechten. Met hulpverleners, zodat ze kunnen helpen. Met elkaar, over wat we accepteren en wat niet. Willen we er iets aan doen, dan moeten we tegen elkaar zeggen en blijven zeggen dat het níét normaal is.Wat kunnen we doen tegen seksuele intimidatie en geweld?De namen van Sanne, Gabriëlle, Valerie en Sofía zijn om privacyredenen gefingeerd en Mareike wilde niet met haar achternaam in de krant. Hun volledige namen zijn bij de redactie bekend.Dit is het tweede deel van een tweedelige serie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deel 1: Verkracht in je eigen bed ? » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 09:40:29 +0000   » meer
Hoe staat het met de kamercrisis?

News, nieuws, studenten, Students, containerwoningen, housing, internationals, kamernood, Suikerlaan, woningmarkt, https://www.ukrant.nl/?p=101596
Honderden nieuwe internationale studenten kwamen de afgelopen weken in Groningen aan. Is er genoeg woonruimte voor hen? Daar lijkt het wel op.Honderden nieuwe internationale studenten kwamen de afgelopen weken in Groningen aan. Is er genoeg woonruimte voor hen? Daar lijkt het wel op.Door Megan Embry / Vertaling Thereza LangelerEr is al jaren krapte op de Groningse studentenkamermarkt. Maar nu de nieuwste lichting Erasmusstudenten zich aan het settelen is en nieuwbouwprojecten in volle gang zijn, lijkt het met de crisis wel weer een beetje mee te vallen.Dit semester is er ‘genoeg ruimte’ voor de studenten die naar Groningen komen, zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker, zodat er geen noodfaciliteiten nodig zijn. Hoeveel studenten zich precies voor het tweede semester ingeschreven hebben, weet de universiteit pas op 1 februari. Maar ESN bereidt zich voor op zes- à zevenhonderd internationals bij de welcoming ceremonies volgende week.Niet zo wanhopigElzo Smid, een Groningse goeroe op huizengebied en beheerder van de Facebookgroepen Free Housing Announcements in Groningen en Fuck the Housing Shortage in Groningen, beaamt dat er verbetering is.‘Ik heb de indruk dat het aantal aangeboden kamers ongeveer overeenkomt met het aantal mensen dat een kamer zoekt. Dat is inclusief onderhuur – legaal en illegaal – en kamers die maar voor één of twee maanden beschikbaar zijn. Maar studenten zijn niet zo wanhopig als ze in het verleden wel waren.’In 2018 kreeg de Groningse huurmarkt er een aantal opties voor huisvesting bij, zoals de studio’s aan de Suikerlaan en The Village aan de Peizerweg. Er wordt gewerkt aan nog meer woonruimte. Volgens Floor Olijve van de gemeente Groningen komen er dit jaar tussen de 1140 en 1340 nieuwe woningen beschikbaar die geschikt zijn voor studenten.New developmentsEen greep uit de grote projecten die in de pijplijn zitten:Een gebouw op de hoek van de Oostersingel en de Nieuweweg, met naar verwachting 275 plaatsen;Polaris van woningstichting Lefier, een pand aan de Pleiadenlaan met 207 plaatsen (de kamers zijn al te huur)Een bouwproject van Woldring Verhuur aan de Friesestraatweg, met ruimte voor 435 studenten;De Helixtoren van woningstichting Nijestee aan de Bedumerweg, met 116 studio’s en 106 tweekamerappartementen.Daarnaast zijn er 150 tot 200 kleinere aanbieders die alles verhuren; van studentenkamers tot ruime appartementen. De gemeente kan nog niet zeggen of de nieuwe woonruimte al of niet met shortstaycontracten verhuurd wordt.Betere prognoseDe gemeente, de RUG en de Hanze bereiden zich nu al voor op de verwachte studenteninstroom aan het einde van de zomer. ‘We hopen deze keer een betere prognose te krijgen van de aantallen’, zegt Bakker. ‘En we zullen nog duidelijker communiceren met de studenten, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.’Olijve denkt dat de gemeente in april het hele plaatje duidelijk zou moeten hebben. Dan besluit ze of er extra tijdelijke opvang nodig is voor de zomer. Studenten die nog een kamer zoeken, kunnen terecht op athomeingroningen.com. » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 14:13:49 +0000   » meer
Buren balen van internationals

City, Housing, News, studenten, Uitgelichte Post, eviction, geluidsoverlast, internationals, Schove group, studentenhuis, uitzetting, https://www.ukra
Internationale studenten in het Rikkers-Lubbershuis zijn bang dat ze eruit gezet worden. Buren hebben een klacht ingediend bij de gemeente wegens geluidsoverlast.De bewoners van het internationale studentenhuis Rikkers-Lubbers, op de hoek van de Heresingel en de Rademarkt, zijn bang dat ze uit huis gezet worden. De buren hebben een officiële klacht bij de gemeente ingediend vanwege geluidsoverlast.Door Rafel Fernandez / vertaling Leonieke toeringSteve en Jessica wonen nog maar twee dagen in het Rikkers-Lubbershuis, maar ze zijn bang dat de gemeente ze binnenkort op straat zet. ‘We hebben een brief gekregen van Studentstay – het kamerverhuurbedrijf –, met de waarschuwing dat we eruit gezet worden als we nog een keer teveel lawaai maken’, zegt Jessica.‘We realiseren ons dat de buren zich ergeren aan onze feesten, maar sommige klachten zijn echt overdreven. We kunnen niet eens bellen in de tuin omdat ze zeggen dat we te hard praten’, zegt Steve.OneerlijkDe buren hebben vorige week een officiële klacht ingediend. Ze klagen over buitensporige feesten, roken, en slaan met deuren. Het plan was om de tijdelijke verhuurvergunning te laten intrekken. Dat mislukte.Vera, een Duitse eerstejaars, zegt dat het niet eerlijk is om de studenten de schuld te geven: ‘We wonen hier met ongeveer vijftig studenten en we zijn vooral in de lounge en de tuin, grenzend aan de buren, omdat dat de enige plekken zijn met wifi. Als Studentstay of de huisbaas voor een wifinetwerk in het gebouw zou zorgen, zouden we meer in onze kamers zijn.’CommunicatieEd van den Brink is een van de ongelukkige buren. Hij geeft toe dat het probleem ingewikkelder is dan simpelweg een groep studenten die tot diep in de nacht doorfeesten.De oorzaak ligt bij Studentstay en de eigenaar van het gebouw, de Schove Group: ‘Ze maken zich niet druk om de huurders en de regels van de gemeente; het enige dat ze interesseert is het opstrijken van de huur aan het eind van de maand.’Van den Brink zegt dat deze situatie allang opgelost had kunnen zijn als er betere communicatie was geweest tussen de huisbaas en de huurders – vooral met betrekking tot de huisregels en de verhouding met de buren. ‘Als bedrijven zoals Studentstay willen bijdragen aan de huisvesting van een nieuwe golf internationale studenten, moeten ze het ook goed doen’, zegt Van den Brink.Schove Group zegt niets te kunnen doen aan dit probleem. ‘Wij zijn de eigenaar, niet de huisbaas, dus we kunnen niets doen om dit probleem op te lossen.’RechterToch hoeven de studenten niet bang te zijn dat ze op straat gezet worden vanwege geluidsoverlast. Denise Zonnebeld van Frently, een consultancybureau dat gespecialiseerd is in huurrecht, zegt dat de procedure van huisuitzetting niet zo eenvoudig is.‘Iemand uit huis zetten vanwege klachten van de buren is lastig’, zegt ze. ‘De enige die een huurder volgens de wet uit huis kan zetten is niet de huisbaas of de gemeente, maar de rechter.’ » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 13:37:49 +0000   » meer
Er is geen simpele weg

studenten, Uitgelichte Post, wetenschap-onderwijs, iso, Linde de Nie, matching, studieadvies, studiekeuze, susan niessen, https://www.ukrant.nl/?p
De universiteit voorziet elk jaar maar liefst 47.000 studenten van een passend studieadvies. Maar waar de ene faculteit studenten uitgebreid test, schafte letteren het hele circus juist af. @media screen and (min-width: 768px) { .mag-container { background-position: top -5vw center; background-size: 70%; } div#magazine-header { background: transparent !important; } .single-mag_post #content .container { padding-top: 1.5vw; } div#magazine-head-content.container { margin: 35vw 0 3vw; } #magazine-head-content h1.responsive_headline { padding: 0; } span.chapeau-bg { background: #2c578a; color: #fff; padding: 2px 15px 0; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc࿒px + 11vw) opacity: 1; color: rgb࿌, 87, 138) !important; text-shadow: unset; } #magazine-content .mag-intro { color: #b10007; } .container#magazine-content h2 { color: #b10007 !important; } #magazine-content blockquote { display: block; background-color: transparent; } #magazine-content blockquote:before { background: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/06/quote-henna-rood.png) } } @media screen and (min-width: 1500px) { div#magazine-head-content.container { margin: 40vw 0 0vw; min-height: 33vw; } h1.responsive_headline { font-size: 34px !important; letter-spacing: 7px; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: 230px; } } De universiteit voorziet elk jaar maar liefst 47.000 studenten van een passend studieadvies. Dat moet van de minister. Maar waar de ene faculteit studenten uitgebreid test, schafte letteren het hele circus juist af. ‘Veel te veel administratief en organisatorisch werk.’Door Tamara Uildriks / Illustratie Kalle WoltersYdwer Hoekstra wilde vorig jaar geschiedenis gaan studeren. Ze volgde een online hoorcollege en las bijbehorende stof. Het maakte haar nog net wat enthousiaster dan ze al was. Ook het advies was positief. De bevestiging maakt haar zekerder over haar studiekeuze.Afgelopen jaar schreef ook Aske Meijerink zich in voor geschiedenis, maar ook voor kunsten, cultuur en media. Welke van de twee het zou worden, wist ze nog niet. Ze hoopte wel dat de matching haar meer inzicht zou geven.Helaas, de matchingsdag was afgeschaft. De enige matchingsactiviteit die ze hoefde te doen was het invullen van een vragenlijst en die was voor beide studies hetzelfde. ‘Het was complete verspilling van mijn tijd en heeft niets geholpen bij mijn studiekeuze.’Eigen inzichtSinds 2015 is matching, een niet-bindend advies naar aanleiding van je studiekeuze, ingesteld voor elke opleiding. Dat zou studieuitval verminderen, hoopte de minister. Universiteiten mogen dat naar eigen inzicht invullen.Aan de RUG werden allerlei verschillende versies opgetuigd. Van uitgebreide psychologische testen tot een docent die studenten in groepen voorlichting geeft over de studie. Nu, na vier jaar, blijkt dat de meeste faculteiten gaan voor een uitgebreid, studiegericht oefenexamen. Maar bij letteren werd dat juist afgeschaft: de student vult gewoon online een vragenlijst in.Voor de adviezen maakt het niet zoveel uit. Dat is in bijna alle gevallen positief. Maar maakt de matchingsactiviteit zelf wél verschil?De beste manierJa dus. Onderwijspsycholoog Susan Niessen deed onderzoek naar vormen van matching, waarbij ze resultaten van verschillende vormen naast elkaar legde. Volgens haar werkt de studiegerichte vorm, zogenaamd curriculum sampling, het beste.Dit houdt in dat nieuwe studenten een tentamen maken met stof uit het eerste jaar. Resultaten hieruit voorspelden veel beter hoe studenten de studie doorlopen dan wanneer een student informatie over zichzelf geeft, zoals in een motivatiebrief.Niessen: ‘Bij psychologie moeten studenten eerstejaarsstof leren, een hoorcollege volgen en uiteindelijk een tentamen maken. Zo krijgen ze een compleet beeld van wat ze kunnen verwachten, qua inhoud en niveau.’Ook sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde en rechtsgeleerdheid matchen op deze manier. ‘Het is een goede check, omdat dit studies zijn die onzekere mensen vaker kiezen’, licht matching coördinator Anique Lubben toe.AfgeschaftMaar de letterenfaculteit schafte de uitgebreide matching juist af. De faculteit vraagt studenten in een algemene vragenlijst naar hun profielwerkstuk en motivatie, zonder enige informatie toe te voegen over de studie zelf. Het is makkelijk de vragenlijst met gewenste antwoorden in te vullen en na afloop krijgt de student, behalve positief of negatief advies, geen feedback.‘We hebben de onlinevragenlijst nu alleen toegevoegd omdat matching nou eenmaal verplicht is’, legt letteren studieadviseur Bob van der Borg uit.We hebben de onlinevragenlijst nu alleen toegevoegd omdat matching nou eenmaal verplicht isHoewel de minister matching verplicht heeft gesteld, ziet hij het meer als een recht. Studenten hebben het recht zich goed te oriënteren, maar de faculteit wil hen daar niet tot verplichten. Van der Borg: ‘Wij bieden de middelen voor een goede oriëntatie. Als je die vervolgens laat liggen is het je eigen verantwoordelijkheid.’ Hij doelt daarbij op voorlichtingactiviteiten gedurende het jaar, zoals ‘een dag student’, of proefcolleges.Maar Aske was erg teleurgesteld toen haar matching er zo simpel uitzag. ‘Ik was al wel naar open dagen geweest en had veel gepraat met mensen van de studie. Ik was al redelijk zeker van wat ik wou, maar had graag een uitgebreide matching gebruikt als laatste check.’MinimumeisenHet Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) waarschuwt voor deze simpele matchingsprocedures. Voor ISO-voorzitter Linde de Nie is dit ‘een reden voor de politiek om minimumeisen te gaan stellen aan het verplichte matchingtraject’, zei ze in een interview in Trouw. De Nie vindt matching nu te vrijblijvend, waardoor het er vaak op neerkomt dat studenten niet meer dan een online vragenlijst opgestuurd krijgen.Zonde, want – mits goed uitgevoerd – matching werkt. Onderzoek van ResearchNed concludeerde afgelopen jaar dat de studiekeuzecheck samenhangt met een lagere studieuitval. De meeste eerstejaars stoppen omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt en een goede matching kan dus wel degelijk het verschil maken.Onderzoeker Anja van der Broek wijst op het belang van persoonlijk contact: ‘Dat zorgt voor meer binding en studenten die zich verbonden voelen met hun nieuwe opleiding halen vaker het eerste jaar.’KostenMaar volgens Van der Borg zijn de kosten van zo’n uitgebreide matching veel groter dan de baten. Hij licht toe dat zijn faculteit vorig jaar een uitgebreidere, studiespecifieke, matching heeft georganiseerd. Het grote verschil met andere faculteiten is dat letteren 21 verschillende studies huisvest, wat 21 verschillende matchingsexamens betekent. ‘Het bleek dat dat administratief en organisatorisch teveel werk kostte, dus dit jaar zijn we daar weer mee gestopt.’Maar ook met extra mankracht ziet Van der Borg een uitgebreide matching niet zitten. ‘In één dag kun je geen compleet beeld geven van een opleiding. Wij richten ons daarom op het aanbieden van oriëntatie door het jaar heen, maar het blijft oefenen voor zwemmen op het droge.’In één dag kun je geen compleet beeld geven van een opleidingVia meeloopdagen, studentambassadeurs en een webklas kan de student zich goed oriënteren, iets waar de faculteit studenten herhaaldelijk op attendeert. Van der Borg: ‘Er wordt zoveel door het jaar heen aangeboden dat je een slechte studiekeuze niet aan matching kunt toedichten.’TijdstipOok Niessen gelooft niet dat je in één dag een compleet beeld van de opleiding kunt geven. Bovendien twijfelt ze aan het tijdstip van de matching, die vaak rond mei plaatsvindt. ‘Ik denk niet dat mensen nog makkelijk van keuze veranderen als de matching negatief uitvalt. Het is dan al laat en niet altijd duidelijk of er nog mogelijkheden zijn om te veranderen.’Eerstejaars student Europese taal en cultuur Leona Boomsma is het met Van der Borg eens dat studiekeuze in elk geval verantwoordelijkheid is voor de aankomende student. De simpele matching die ze afgelopen jaar deed hielp niet bij haar keuze, maar over uitgebreidere matchingsexamen is ze even sceptisch: ‘Ik heb er al zoveel gedaan en hoe uitgebreid ook, het geeft geen compleet beeld van de opleiding.’Toch is er bewezen effect van matching en studenten waarderen de laatste check voor het studeren. Aske: ‘Het is geen manier om uit te zoeken wat je gaat doen, maar wel een laatste bevestiging. Matching moet zeker worden gehandhaafd, maar dan op een betere manier.’ » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 10:37:04 +0000   » meer
Hoe overleef ik… tegelijk groen?

nieuws, studenten, Uitgelichte Post, ARTG, fiets, Hereweg, kruispunt, tegelijk groen, https://www.ukrant.nl/?p=92489
Het lijkt chaos, maar is veiliger: tegelijk groen. Hoe overleef je deze typisch Groningse manier van oversteken met je fiets?Nieuw in Groningen? Dan heb je vast gemerkt dat op veel grote kruisingen alle fietsverkeerslichten tegelijk op groen gaan. Het oversteken lijkt misschien chaotisch te verlopen, maar het is echt veiliger.Door Layla ZafariHet is kwart over vijf. Op het kruispunt van de Stationsweg en de Hereweg drommen fietsers massaal samen voor de verkeerslichten. Maar zodra de lichten op groen springen – allemaal – barst het los.Een jongen op een vouwfiets slalomt om de groep heen en sprint schuin het kruispunt over. Een bakfiets duikt op van rechts. Terwijl een brommertje van links in de stroom schiet, stapt midden op de kruising een oudere vrouw van haar fiets om te wachten tot de chaos oplost.Deze schijnbaar gevaarlijke Alle Richtingen Tegelijk Groen (ARTG) kruispunten zijn uniek in Nederland. In Groningen zijn er maar liefst 29. Toen ze het in Rotterdam probeerden in te voeren, ontstonden er twee ongelukken in twee minuten, waarna de wethouder haastig de proef stopzette.Vijf vragen over de Groningse fietskruispunten1. Hoe komt het dat in alle chaos je toch (meestal) heelhuids de overkant haalt?‘Eigenlijk is dit systeem heel veilig’, zegt beleidsadviseur Verkeer Jaap Valkema van de gemeente Groningen. ‘Dat zou je misschien niet zeggen, maar fietsers hebben op deze kruispunten een eigen cyclus – ze zijn dus niet op hetzelfde moment op de kruising als het gemotoriseerde verkeer.’Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit iets misgaat. Soms botsen er wel degelijk fietsen tegen elkaar aan, of wordt er iemand van de sokken gereden door een ongeduldige snorscooter.‘Maar toch is het veiliger’, zegt Valkema met volle overtuiging. Voor de invoering van deze kruispunten waren er regelmatig zogenaamde dodehoekongevallen (rechtdoorgaande fietser die geschept wordt door bijvoorbeeld een rechtsafslaande vrachtwagen). Dat is nu voorbij.‘Bij een botsing tussen een fietser en een auto is de kans op letsel veel groter dan bij een botsing tussen twee fietsers.ֶ. Maar in Rotterdam ging het meteen mis. Hoe kon dat dan?‘Het kruispunt in Rotterdam was veel kleiner dan de kruispunten in Groningen’, zegt verkeerspsycholoog Dick de Waard van de RUG. ‘Tegelijk groen kruispunten werken het beste als ze ruim en overzichtelijk zijn. Dan kun je goed oogcontact maken met de mensen die op je af komen en kun je op tijd reageren.’Bovendien kunnen fietsers bij een te klein kruispunt niet goed en geleidelijk op snelheid komen, waardoor ze al gauw op de andere stroom fietsers botsen. ‘Om die reden gaat het ook in Groningen niet op alle kruisingen goed.’Neem de kruising bij de W.A. Scholtenstraat. Die is eigenlijk niet ruim genoeg om alle fietsers tegelijk groen te geven. Vandaar dat daar ook regelmatig stromen fietsers met elkaar in de knoop komen.En wat we ook niet moeten vergeten: Rotterdam heeft totaal geen ervaring met deze kruispunten, terwijl het voor de Groningers gesneden koek is.3. Dus iedereen is er hartstikke blij mee?‘Niet echt’, bekent De Waard. ‘Vooral buitenlandse studenten en ouderen hebben er moeite mee. Ze vinden het beangstigend.’Die mensen stappen soms af en wachten tot de stroom fietsers is opgelost. Maar dan kunnen ze in conflict komen met de auto’s die weer beginnen te rijden. ‘Er zijn zelfs mensen die de kruisingen helemaal proberen te mijden’, weet De Waard.4. Ik ben een international en ik vind het supereng om deze kruisingen over te steken. Wat kan ik doen?‘Scan de kruising als je staat te wachten’, zegt De Waard. ‘Probeer alvast te bedenken waar je rekening mee moet houden. Een snorscooter bijvoorbeeld, of een elektrische fiets die misschien heel snel gaat optrekken.’‘Rustig blijven’, vult Valkema aan. ‘En gun jezelf tijd om te wennen aan het systeem. De Groningers doen dit al zo’n dertig jaar, dus het is niet zo gek als jij het in het begin moeilijk vindt.ֹ. Als het zo’n geweldig systeem is, waarom is het dan niet allang overal ingevoerd?‘Ik weet het ook niet’, zegt Valkema. Ook De Waard breekt zich er even het hoofd over, maar moet het antwoord schuldig blijven. ‘Omdat het alleen in Groningen een succes was?’ » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 09:10:54 +0000   » meer
Vaccineren

universiteit, wetenschap-onderwijs, kenners, vaccinatie, https://www.ukrant.nl/?post_type=mag_post&p=92312
Het RIVM komt met een nieuw landelijk vaccinatieprogramma, dit keer tegen de meningokokkenziekte. Daarmee komt er voorlopig geen einde komen aan de maatschappelijke discussie over wel of niet vaccineren. h1.responsive_headline { display: none; } #magazine-content .kader-breed a:link, #magazine-content .kader-breed a:visited, #magazine-content .kader-breed a:hover, #magazine-content .kader-breed a:active { color: rgba࿝, 88, 150, 0.72) } .single .bawmrp { padding: 0 100px 5px 20px; background: transparent; border-left: 1px solid #000; border-bottom: 1px solid #000; border-right: 1px solid #000; } .single .bawmrp h3 { font-size: 0.7rem; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif; font-weight: 800 !important; text-transform: uppercase; background: unset; margin-bottom: 2px; letter-spacing: 3px; padding: 0 !important; } @media screen and (max-width: 767px) { .container#magazine-media-content { padding: 0 25px; background: #000 !important; color: #fff; width: 90%; margin: 0 auto 30px; } #magazine-content .kader-breed > p { color: #000; } .container#magazine-media-content h2 { font-size: 90px; line-height: 100%; border-bottom: white 2px dotted; letter-spacing: 2px; padding: 0; color: #ffffff !important; } .container#magazine-media-content h3 { font-weight: 100; font-size: 1.55rem; line-height: 130%; font-family: "jaf-bernino-sans-condensed",sans-serif; font-style: normal; padding: 0 0 40px; } #magazine-content .kader-breed { background-color: rgba鲱, 113, 101, 0.27) } #magazine-content h2, .container#magazine-content h2 { font-size: 30px !important; font-family: 'jaf-bernino-sans-condensed', sans-serif; font-weight: 600; line-height: 100%; color: #707262 !important; padding: 10px 0 10px !important; margin: unset; } #magazine-content h3, .container#magazine-content h3 { font-size: 1.45rem; font-family: 'jaf-bernino-sans-comp', sans-serif; font-weight: 200; line-height: 130%; color: #030303; padding: 0 0 20px; } #magazine-content div.kader-breed h2 { padding: 30px 20px 15px !important; } #magazine-content div.kader-breed h3 { padding: 0 20px 10px; } } @media screen and (min-width: 768px) { div.mag-container { background-size: calc鵬px + 0.5vw) background-position: top calc鸂px + 0.5vw) center; overflow-x: hidden; background-color: #e1eca2; } .container#magazine-media-content { padding: 0 calc྾px + 0.5vw) background: #000 !important; color: #fff; width: calc鸴px + 0.5vw) margin: auto; } .container#magazine-media-content p { color: #fff !important; } .container#magazine-media-content h2 { font-size: calc鳂px + 0.5vw) line-height: 100%; border-bottom: white 5px dotted; letter-spacing: calcƓpx + 0.5vw) padding: 0; } .container#magazine-media-content h3 { font-weight: 100; font-size: 1.55rem; line-height: 130%; font-family: "jaf-bernino-sans-condensed",sans-serif; font-style: normal; padding: 0 0 40px; } div#magazine-head-content.container { margin: calc鶞px + 0.5vw) auto 0; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鳠px + 2vw) color: #000000 !important; text-shadow: unset; } .single-mag_post #content #magazine-content { background: transparent; } #magazine-content .kader-breed { background-color: #93ad00 !important; width: 100vw; margin: calc྾px + 0.5vw) 0 calc྾px + 0.5vw) calc(-50vw + 310px) padding: 5vw calc࿒vw - 310px) } #magazine-content h2, .container#magazine-content h2 { font-size: calc࿈px + 0.5vw) !important; font-family: 'jaf-bernino-sans-condensed', sans-serif; font-weight: 600; line-height: 100%; color: #93ad00 !important; padding: 0 0 20px !important; margin: unset; } #magazine-content h3, .container#magazine-content h3 { font-size: 1.95rem; font-family: 'jaf-bernino-sans-comp', sans-serif; font-weight: 200; line-height: 130%; color: #030303; padding: 0 0 20px; } #magazine-content .kader-breed > p { padding: 0; color: #fff !important; } #magazine-content .kader-breed > h2, #magazine-content .kader-breed > h3 { color: #fff !important; } } Het RIVM komt met een nieuw landelijk vaccinatieprogramma, dit keer tegen de meningokokkenziekte. Daarmee komt er voorlopig geen einde komen aan de maatschappelijke discussie over wel of niet vaccineren. Wat moeten we van dit alles vinden?Door Jurgen TiekstraMaarten van WijheDeed historisch onderzoek naar het effect van de dktp- en de bmr-prik‘Wij hebben de vraag proberen te beantwoorden: wat als we níet hadden gevaccineerd? Daarvoor keken we naar de periode vóórdat de dktp- en bmr-vaccins zijn geïntroduceerd, dus vóór de jaren vijftig. Op basis van de trends uit die tijd maakten we een alternatief scenario. De belangrijkste conclusie is dat er tussen de zes- en twaalfduizend sterftegevallen zijn voorkomen, onder alle mensen die zijn geboren tussen 1953 en 1992.Voor de schatting van de ziektegevallen pasten we een vergelijkbare methodiek toe. Als het gaat om de gemélde ziektegevallen – want niet iedereen gaat naar de huisarts – dan schatten we dat, variërend per ziekte, 50 tot – pak ‘m beet – 90 procent van de ziektegevallen is voorkomen.Het belangrijkste is dat we heel wat kindersterfte en ziekte hebben voorkomen. Van de ziektebeelden die bij deze infectieziektes horen, kennen we nog wel een paar, want kinkhoest heerst nog steeds. Kinkhoest heeft een heel naar ziektebeeld: met een karakteristieke hoest en benauwdheid. Wordt het ernstiger, dan moeten kinderen opgenomen worden in het ziekenhuis. Een een paar jaar geleden hadden we daarnaast een mazelenuitbraak in de bible belt. Toen is één persoon gestorven.Difterie zien we gelukkig niet veel meer: dan kunnen grote zwellingen rond de keel ontstaan. In de ergste gevallen leidt dat tot verstikking en kan de hartspier worden aangetast. Mazelen kan tot neurologische complicaties leiden, zoals hersenontsteking. Tetanus zien we gelukkig ook niet veel meer. Het klassieke voorbeeld is dat je tetanus krijgt als je in een roestige spijker stapt. Tetanus kan zorgen voor allerlei spierverkrampingen. Als dat zich verder verspreidt, kunnen ook de ademhalingsspieren verkrampen, of kan het op de hartspier slaan. Rubella, rodehond, kan tot aangeboren afwijkingen leiden als de moeder tijdens de zwangerschap wordt besmet. Dit zijn dus geen onschuldige ziektes.’Jaap KootDean Global Health bij de studie geneeskunde‘Ik ben tropenarts en heb in de jaren tachtig en negentig in Afrika gewoond en gewerkt. Daar heb ik heel veel kinderen zien dood gaan aan vermijdbare ziekten als mazelen, polio, tetanus en zelfs hondsdolheid. Je kijkt heel anders tegen vaccinaties aan als je kinderen onder je handen hebt zien sterven.In het NOS Journaal waren de ouders te zien van een jongen die deze zomer overleden is aan een meningokokkenziekte. Zij verweten de Nederlandse overheid dat deze niet eerder was begonnen met een groot vaccinatieprogramma. Nu zijn er ook andere ouders die eisen dat hun kinderen snel gevaccineerd worden tegen meningokokken. Die sense of urgency is heel belangrijk. In Afrika kwamen moeders van twee uur lopen, met één kind aan de hand en één op de rug, omdat ze kinderen hadden zien sterven aan een voorkombare ziekte. Dat hadden ze er voor over.Een groot deel van de anti-vaccinatie-beweging richt zich op een The Lancet-artikel dat ooit gepubliceerd is, over een verband tussen het BMR-vaccin en autisme. Dat artikel is teruggetrokken omdat het niet goed onderbouwd was. Maar volgens de anti-vaccinatie-beweging is dat een politieke beslissing geweest. Die discussie win je niet met wetenschappelijke argumenten.Dus wat je nu moet doen, is nadrukkelijker de dodelijkheid van die ziektes duidelijk maken, en dat ze echt leiden tot lijden. Daarnaast denk ik dat je de ouders die hun kinderen wel willen laten vaccineren duidelijk moet maken dat de ouders die dat niet doen een gevaar voor de gezondheid van hun kinderen vormen. Met polio of mazelen bijvoorbeeld kunnen jongere baby’s besmet raken; jongere kinderen thuis die nog niet helemaal gevaccineerd zijn. Niet vaccineren is niet alleen een gevaar voor je eigen kind, maar ook een gevaar voor andere kinderen in de samenleving. Dus ouderraden en schoolbesturen met ouders moeten zeggen: wij pikken het niet dat jij mijn kind in gevaar brengt.Op die manier krijg je een discussie waarbij je de bevolking betrekt, en niet een discussie tussen wetenschappers en vaccinatie-sceptici. Die zeggen toch: de wetenschappers zijn gelieerd aan de farmaceutische industrie, en verdienen hier veel aan. Die discussie win je gewoon niet.’AnneMieke Bootseconomisch historicus‘Ik heb sterk de indruk dat deze discussie een generatie-effect is; jongere mensen zijn vergeten hoe ernstig deze infectieziekten zijn. Een promovendus heeft voor een vaccinatiestudie van ons een oproep onder ouderen gedaan. Het was ongelooflijk hoeveel mensen zich aanmeldden. Ik denk dat mijn generatie, want ik ben zelf ook 61, het nog wel weet: ik had een tante met polio, die als invalide door het leven is gegaan.Ouders die nu nadenken over vaccinaties lezen veel informatie op internet, het is moeilijk de betekenis van die informatie te wegen. Natuurlijk hebben wij als wetenschappers ook fouten gemaakt: de hele pandemie-scare met de Mexicaanse griep is achteraf gezien een blunder geweest, terwijl de Q-koorts volledig is onderschat. Hiermee verliezen wetenschappers gezag en aanzien.Infectieziekten worden belangrijker in de toekomst. Er komen steeds nieuwe pathogenen: nieuwe bacteriën en virussen. Dat is een enorme uitdaging voor de gezondheidszorg, omdat de wereldbevolking ouder wordt en steeds mobieler is: je bent zo van het ene in het andere land, en hebt zo wat overgebracht. Het infectierisico neemt daardoor toe. Ouderen zijn ook nog extra kwetsbaar omdat de afweer vermindert met ouder worden.We zitten nu in een Europees onderzoeksconsortium waarmee we uitzoeken welke infectieziekten de grootste last geven voor ouderen. We hebben het gevoel dat dat influenza (griep), longontsteking en gordelroos zijn. Een van de doelen van het consortium is dat met cijfers te staven.Ik denk dat er in de toekomst nieuwe vaccins voor ouderen komen, maar ik denk wel dat dat heel personalized zal gebeuren. Op basis van iemands bloed-fingerprint zou je kunnen gaan zeggen: wij denken dat voor deze persoon het vaccin tegen die en die infectieziekte nodig is. Terwijl voor een ander zou kunnen gelden dat vaccineren niet nodig is. Dat is personalized medicin. Maar dat is vrolijke toekomstmuziek.’ » link  » minder

    Wed, 12 Sep 2018 09:12:00 +0000   » meer
Gesjeesd, gewond, schrijver

universiteit, wetenschap-onderwijs, Auke Hulst, Denemarken, gastschrijver, Motel Songs, Ruige Land, slochteren, Titus Broederland, https://www.ukrant.
Schrijven? Dat komt voort uit een wond, zegt Auke Hulst, de nieuwe gastschrijver van de RUG. De zijne: een bizarre jeugd vol verwaarlozing op het Groninger land. #magazine-content .kader-rechts, #magazine-content .kader-links, #magazine-content .kader-breed, #magazine-content .container-kort { background-color: #D6D2C2 !important; } #magazine-content .kader-rechts p { color: #000; } #magazine-content .kader-rechts a:link, #magazine-content .kader-rechts a:visited, #magazine-content .kader-rechts a:hover, #magazine-content .kader-rechts a:active, #magazine-content .kader-breed a:link, #magazine-content .kader-breed a:visited, #magazine-content .kader-breed a:hover, #magazine-content .kader-breed a:active { font-family: "jaf-bernino-sans-narrow",sans-serif; font-style: normal; font-weight: 800; color: #7f8e89; } h3 { color: #000; background: transparent; padding: 0 20px 7px !important; text-transform: uppercase; margin: 12px 0 16px; font-size: 1.2rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 1px; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; border-bottom: 1px dotted #000; } h6 { font-size: 15px; padding: 3px 15px; border-left: 7px solid #dcdcda; width: 90%; margin: 20px 0 20px 5%; font-family: 'jaf-bernino-sans-narrow', sans-serif; font-weight: 400; background-color: transparent; } @media screen and (min-width: 768px) { div#magazine-head-content.container { margin: 16vw 0 3vw; min-height: 40vw; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc鲤px + 5vw) padding-top: 3vw; } #magazine-content .kader-links h2, #magazine-content .kader-rechts h2, #magazine-content .kader-breed h2, .container#magazine-content h2 { color: #9cada7 !important; } #magazine-content .kader-rechts, #magazine-content .kader-links, #magazine-content .kader-breed, #magazine-content .container-kort { margin: 4px -20px 3px 30px !important; background-color: #f4f6f0 !important; width: 350px; float: right; } h6 { font-size: 15px; padding: 3px 15px; border-left: 12px solid #9cada7; width: 90%; margin: 20px 0 20px 5%; font-family: 'jaf-bernino-sans-narrow', sans-serif; font-weight: 400; background-color: #fff; } #magazine-content blockquote { background-color: transparent; } #magazine-content blockquote:before { background: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/06/quote-grey-diapos.jpg) } } @media screen and (min-width: 1500px) { h6 { padding: 3px 15px; width: 450px; margin: 10px 0 10px 0; } .citaat1 { padding: 30px; width: 520px; float: right; margin-right: calc(-520px - 4vw) background: #fff; } } Schrijven? Dat komt voort uit een wond, zegt Auke Hulst, de nieuwe gastschrijver van de RUG. De zijne: een bizarre jeugd vol verwaarlozing op het Groninger land.Door Christien Boomsma / Foto Mark UylBioAuke Hulst 񢈷) is geboren in het dorpje Denemarken, als zoon van de journalist Ton Hulst.Hij publiceerde als journalist in onder ander Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, de Standaard en de Morgen.Hij debuteerde als schrijver in 2006 met Jij en ik en alles daartussenin. Zijn autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land uit 2012 betekende een doorbraak naar het grote publiek. Het boek ontving de prijs voor het Beste Groninger Boek en de Cutting Edge award.Daarna volgden de toekomstroman Slaap zacht, Johnny Idaho, die de Harland Awards Romanprijs binnenhaalde en En ik herinner me Titus Broederland, een dystopie die eveneens de Harland Awards Romanprijs in de wacht sleepte en op de longlist stond van deLibris Literatuurprijsen deECI Literatuurprijs.In zijn laatste boek Motel Songs reisde Hulst zijn literaire helden achterna op een roadtrip door de VS. Voor dat boek kreeg hij de Bob den Uylprijs 2018. Aan het boek is een cd toegevoegd met liedjes die hij opnam in de diverse hotelkamers waar hij verbleef.Naast schrijver is Hulst voorman van de band De meisjes.Ironisch is het wel, zegt Auke Hulst, als hij aanschuift in Kobalt, een café aan de Amsterdamse Singel. Hij, de gesjeesde student die na vier jaar aan de RUG – bij Nederlands en Engels – nog niet één studiepunt wist binnen te halen, is gevraagd voor een belangrijke functie aan diezelfde universiteit: het gastschrijverschap.‘Toen ik ingeschreven stond aan de RUG kon ik mezelf er gewoon niet toe brengen om naar college te gaan, daar kreeg ik enorme koppijn van. Het was een soort sociale angst’, zegt hij.Wel ging hij naar de UB, waar hij alles las wat hij te pakken kon krijgen. ‘Ik stelde mijn eigen curriculum samen, zeg maar. En natuurlijk hield ik mezelf voor de gek door mezelf voor te houden dat ik het ook niet nodig had. Ik zou immers toch een beroemde schrijver worden en dat kón je niet leren.’Heerlijk ironischMaar dat alles maakt het wel ‘heerlijk ironisch’ dat diezelfde universiteit hem vroeg een masterclass schrijven te geven aan zestien studenten, plus een aantal openbare lezingen over ‘grensgebieden in de literatuur’. De eerste vindt plaats op 24 september.Het is een eer, die benoeming tot gastschrijver. Natuurlijk vindt hij dat. ‘Ze vragen nu eenmaal niet elke jandoedel hiervoor.’ Zomaar een greep uit zijn vele voorgangers: Arthur Japin, Kader Abdollah, Annejet van der Zijl.Uit ‘Motel Songs’‘In 1996 was ik twintig, maar ik had evengoed tien kunnen zijn – de schaduw van mijn moeder hing nog over de dagen. Mijn broer Hans en ik hadden een tijdje een zolderruimte in Groningen gedeeld, maar waren op straat gezet omdat moeder de verhuurder had bezwendeld. Nu had ze weer nieuwe woonruimte voor ons gevonden: een stacaravan bij een boerderij. We bedankten er onvriendelijk voor.Een noodsprong bracht ons naar Roodeschool, eindpunt van het boemeltje noordwaarts. Vanuit een eengezinswoning keken we uit op de ontzielde leegte van het Hoogeland en de showroom van een autobedrijf. Toch schreef ik door. Toch maakten we muziek. Toch geloofden we dat we het gingen maken.’Toch vond Hulst stiekem ook wel dat het tijd werd. Hij was namelijk niet verbaasd toen het verzoek binnenkwam. En al beseft hij dat hij misschien zou moeten zeggen dat het een volslagen verrassing was, hij doet het niet. Het ís niet zo. ‘Ik zat al een tijdje te wachten.’Hij aarzelt een ogenblik als hij zich realiseert hoe zijn woorden kunnen overkomen. ‘Shit. Ik heb mijn arrogante schoenen aangetrokken vanochtend. Dat is niet handig, hè? Maar ik sta in Groningen nu eenmaal beter op de radar dan in het Westen, waar ik tegenwoordig woon.’JeugdjarenHulst en Groningen hebben immers een speciale band. De schrijver bracht zijn jeugdjaren door ‘op Denemarken’, een gehuchtje op de gasbel van Slochteren. Zijn vader stierf toen hij acht was, waarna zijn moeder alleen achterbleef met vier kinderen. Ze kon het niet aan, raakte in de schulden, ontvluchtte regelmatig het huis en liet haar kinderen aan hun lot over.Intussen vervuilde het huis en hielden de kinderen zichzelf in leven met pizza en patat. Het was vreselijk, zegt Hulst, lelijk. Maar tegelijk ook ook romantisch en vrij. Hulst schreef er zijn autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land over, waarvoor hij onder andere de prijs voor het Beste Groninger Boek won.Maar de connectie tussen Hulst en Groningen gaat dieper dan dat ene boek. Iedere keer als hij achter zijn pc kruipt, komt zijn geboortegrond weer naar de oppervlakte. Denk aan En ik herinner me Titus Broederland, een dystopische roman in een apocalyptische wereld. Het landschap, het taalgebruik, de symboliek – alles ademt Groningen.Groningen is mijn externe harde schijfOf Motel Songs, zijn bundel reisverhalen over een eenzame roadtrip door de Verenigde Staten op zoek naar zijn literaire helden: F. Scott Fitzgerald, maar ook Prince en sciencefictionschrijver Philip K. Dick. Daar is het de ontreddering over het verlies van zijn vader dat hij maar niet af kan schudden. ‘Groningen is mijn externe harde schijf’, zegt hij. ‘Daar ligt een groot deel van mijn leven opgeslagen, een groot deel van mijn identiteit.’Bizar verhaalSteeds zoekt hij naar manieren om zijn eigen bizarre verhaal te vertellen. Bij Kinderen van het Ruige Land reproduceerde hij het nog een op een. Maar in En ik herinner me Titus Broederland pakte hij het anders aan.Uit ‘En ik herinner me Titus Broederland’‘Het gat was geslagen op een tra, al vijf meter in doorsnee en groeiende, langzaam weliswaar, maar snel genoeg om met het blote oog te kunnen waarnemen. De aarde was ingestort, leek het wel, hol als een klankkast – langs de randen hingen rafels van modder, wortels en tongen van gras. De aarde trilde als een levend wezen en uit de diepte steeg de ijzerachtige geur van aardbloed op. Van bloedaarde. De haartjes op mijn armen stonden rechtop en mijn spieren leken onder stroom te staan – het liefst had ik direct de benen genomen, terug naar huis. Maar niet zonder Titus, die knielde en een kei opraapte, die hij in het gat wierp. Stuiterend tegen de wanden verdween de kei in het aardedonker. We hoorden hem niet landen en konden de bodem niet zien. In de diepte woonde in mijn beleving enkel vuur en dood.’Hij vertelt het verhaal van een tweeling – eenzaam opgegroeid omdat ze gezien worden als duivelskinderen. De twee moeten hun huis ontvluchten als het dreigt te worden opgeslokt door een enorm zinkgat, ontstaan door het ‘aardbloed’ dat mensen al decennia lang uit de aarde pompen.‘Ik heb geprobeerd alle dingen te nemen die belangrijk zijn geweest, die te mythologiseren er er een nieuwe wereld van te bouwen. Op die manier hoop ik dichterbij de waarheid te kunnen komen.’Het voortrazende zinkgat, ja, dat verwijst naar wat er in Groningen aan de hand is. Zonder het er echt over te hebben. Belangrijker echter is de metafoor: het gat dat alles verzwelgt staat voor de herinnering. ‘Alles in het leven van de jongens wordt weggevaagd. Het verleden bestaat niet meer, behalve in je hoofd. Dat is ook hoe herinnering werkt. En die is onbetrouwbaar, terwijl het bewijs is verdwenen.’TweelingbroersDe tweelingbroers? Dat gaat over ook over hem en zijn broer – ze zijn geen tweeling, maar hun chaotische jeugd heeft hen zo nauw verbonden dat het soms wel zo aanvoelt. Samen bewoonden ze een zolder in Groningen, waar ze uit werden gezet omdat hun moeder ‘de verhuurder had bezwendeld’.Schrijven komt voort uit een wond. Meestal is dat het gevoel ongezien te zijnSamen belandden ze in Roodeschool, waar een naheffing op de energierekening – erfenis van de vorige bewoners – ertoe leidde dat ze werden afgesloten van gas en licht tijdens de strengste winter in jaren.En toch zijn ze tegelijk verschillend, toch interpreteren ze het verleden op heel verschillende manieren. Wat betekent dat? Hoe kan dat?‘Schrijven is onderzoek. Het is een poging om iets te begrijpen en langs die weg waarde te ontdekken of toe te kennen aan,slash, van je leven’, zegt hij bedachtzaam. ‘Maar het komt uiteindelijk voort uit een wond. Meestal is dat het gevoel ongezien te zijn. We willen allemaal gezien worden, en vooral: begrepen worden, wat een dieper niveau is van gezien worden’, peinst hij. ‘Dat is volgens mij een kernbehoefte van alle mensen.’Eigen manierElke goede schrijver onderzoekt op zijn eigen manier. Hulst is het dan ook ernstig oneens met de schrijver Ethan Canin, die hem ooit vertelde dat hij zijn studenten vijftien regels voor beter schrijven inprent. ‘Natuurlijk werkt dat wel. Maar er zijn ontelbare manieren om te schrijven en als je regels gaat opleggen, dan ben je studenten aan het kneden naar je evenbeeld. Elke schrijver moet voor zichzelf uitzoeken wat werkt.’Hulst zelf doet dat met rauwe verhalen over een gevaarlijke wereld die is doortrokken van isolement. Hij speelt met vormen, met genres – wat hem niet altijd in dank wordt afgenomen. En muziek. Altijd is er muziek, die voor Hulst – behalve schrijver ook muzikant – zo belangrijk is.De studenten die over twee weken bij hem aanschuiven in de collegezaal, hoeven dan ook geen traditionele uitwisseling te verwachten. Hulst wil ontregelen. En bovenal wil hij een dialoog met de studenten.‘Kern van de zaak is je intrinsieke motor. Tijdens een schrijfles stel je vast waarom je iets wilt, wat je wilt schrijven en hoe je jezelf ziet. Je moet echt iets te vertellen hebben. Techniek is te fixen, maar gebrek aan een motor niet.’Studium Generale Groningen organiseert op 24 september een openbaar gesprek tussen Auke Hulst en hoogleraar moderne Nederlands letterkunde Mathijs Sanders Zijn eerste lezing vindt plaats op 1 oktober. » link  » minder

    Wed, 12 Sep 2018 09:04:30 +0000   » meer
Groningen wil af van slechte huisbaas

Housing, nieuws, studenten, gemeente groningen, huisjesmelker, kamernood, vergunning, verhuurder, https://www.ukrant.nl/?p=92362
De gemeente Groningen wil af van huisbazen die de huurregels aan hun laars lappen, met een nieuw soort vergunning. Verhuurders maken zich zorgen.De gemeente Groningen wil af van huisbazen die de huurregels aan hun laars lappen, met een nieuw soort vergunning. Verhuurders maken zich zorgen.Door Thereza LangelerVan de Groningse studenten huurt zo’n 80 procent een kamer bij particuliere pandeigenaren. Een aantal van die particuliere verhuurders houdt zich niet aan de wet. Zo vragen ze soms tientallen euro’s te veel aan huur of heffen ze illegale bemiddelingskosten. Trekt een huurder daarover aan de bel bij de huurcommissie, dan gaan ze vaak over tot pesten en intimideren.Studentenorganisaties roepen geregeld op om actie te ondernemen tegen deze huisjesmelkers. Ook de gemeente Groningen is de misstanden zat, maar heeft ‘tot op heden helaas weinig instrumenten om de problematiek effectief aan te kunnen pakken.’ Daarom stellen burgemeester en wethouders voor om een nieuwe verhuurdersvergunning in te voeren.Als de gemeenteraad ermee instemt, heeft Groningen een landelijke primeur. Op dit moment hoef je namelijk geen vergunning te hebben om als huisbaas je brood te verdienen. Er is wel gemeentelijke toestemming nodig om in een bepaald pand kamers te verhuren: een onttrekkingsvergunning. Maar die is gebonden aan dat pand – niet aan een persoon.Persoonlijke vergunningHet is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2019 naast een onttrekkingsvergunning ook een persoonlijke verhuurdersvergunning nodig is. Ook voor kamerbemiddelingsbureaus komt er een extra vergunning. Als een huisbaas of een makelaar zich niet aan de huurregels houdt, dan kan die vergunning worden ingetrokken. Zo hoopt de gemeente van de rotte appels onder de particuliere verhuurders af te komen.Zelf zijn die verhuurders niet blij met het plan. ‘Dit voorstel kent veel open begrippen en definities’, betoogde verhuurder Lammert Tel dinsdagavond tijdens een vergadering van de commissie Ruimte en Wonen van de gemeenteraad.Hij spreekt namens een belangengroep waar ruim dertig particuliere verhuurders aan deelnemen. ‘Wij willen ook graag dat de misstanden in de sector worden aangepakt, maar een stelsel als dit heeft te veel haken en ogen om een goede oplossing te zijn.’GedragscodeBovendien kan de nieuwe regelgeving het kamertekort nog vergroten, denken de verhuurders: raakt een huisbaas een vergunning kwijt, dan staan de studenten die bij hem huren op straat. Zij pakken het wangedrag in hun beroepsgroep liever zelf aan.‘Bijvoorbeeld met een gedragscode en een kwaliteitskeurmerk. We nodigen de gemeente graag uit om daarin met ons mee te denken. Laten we mét elkaar praten in plaats van óver elkaar.’Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP is niet onder de indruk van Tels ideeën. ‘Waar was u de afgelopen jaren? Toen heb ik geen gedragscode gezien in de verhuursector, alleen maar heel veel ontkenning.’Eind september neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe verhuurdersvergunning. » link  » minder

    Wed, 12 Sep 2018 07:23:02 +0000   » meer
Nieuwe columnist: Casper Albers

opinie-blogs, studenten, universiteit, adjunct-hoogleraar, casper albers, columnist, gmw, https://www.ukrant.nl/?p=92182
Statisticus Casper Albers fileert in woord en cijfer de zin en onzin van het academische leven. Vanaf nu schrijft hij om de twee weken een column voor UKrant. Casper Albers is adjunct-hoogleraar toegepaste statistiek en datavisualisatie aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen en zit namens de Personeelsfractie in de universiteitsraad. Hij schrijft vanaf nu om de twee weken voor UKrant een column.Door Casper AlbersVorige week gaf minister Van Engelshoven van Onderwijs aan dat universiteiten voortaan de BSA-grens op maximaal 40 EC mogen leggen. Dat kwam nogal onverwacht en leidde dus handig de aandacht af van alle terechte protesten tijdens de openingen van het academisch jaar.De Leidse rector Carel Stolker tweette dat hij het besluit ‘ontzettend stom’ vindt. Onze eigen rector twitterde er niet over, maar vindt dit vast ook.Volgens haar eigen website heeft de minister dit besluit genomen om te voorkomen dat studenten onnodig struikelen. Een nobel streven, niemand houdt van onnodige narigheden, maar volkomen misplaatst. Aan de RUG hanteren we sinds zeven jaar de grens van 45 punten. De minister suggereert dus dat iedereen die 40-44 punten had, onnodig is gestruikeld.Geen onderbouwingZoals met de meeste proefballonnetjes, ontbreekt de empirische onderbouwing. De RUG-grens is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat ik met collega’s van het Educational Support and Innovation (ESI) heb uitgevoerd. De RUG krijgt alleen geld van de minister voor studenten die binnen vier jaar een bachelordiploma halen. Studeer je langer, dan kost je de universiteit geld.Dankzij jarenlange Haagse verschraling moeten we op de kleintjes letten: wegsturen van te langzame (en daardoor te dure) studenten zorgt er voor dat alles betaalbaar blijft. Erg vervelend voor die studenten, maar soms moet je hard zijn, schijnt het.Vanzelfsprekend probeer je de lat van het BSA op de juiste hoogte te leggen. Hoog genoeg dat de te langzame studenten struikelen, maar tegelijk laag genoeg dat de studenten die je wilt behouden er niet te veel stress aan ontlenen.ToevalHet systeem is echter niet foutloos: hoeveel EC een student haalt, hangt niet alleen af van hoe goed iemand is, maar ook van toevalsfactoren. Net een paar vragen te veel verkeerd gokken bij een meerkeuzetentamen, halfziek zijn tijdens de herkansing: het kan allemaal net dat verschil tussen een 5 en een 6 maken.Door dit toeval zal een aantal studenten minder EC krijgen dan verdiend en dus daadwerkelijk onnodig struikelen. Tegelijkertijd heb je studenten die ‘onnodig’ overeind blijven. Ons model, gebaseerd op tentamenresultaten van alle 13.234 eerstejaarsstudenten van drie cohorten, heeft die onzekerheid in kaart gebracht.Een student met ‘modale kwaliteit’ (de helft van het cohort is beter, de helft is slechter) heeft bij een grens van 45 punten zo’n 94 procent tot 99 procent kans op een positief advies. Bij een BSA-grens van 50 EC ligt dit zo’n 7 procentpunt lager. Dit resultaat was een van de redenen waarom de RUG van een voorgenomen verhoging van de BSA-grens heeft afgezien.Karige vergoedingDe minister verdedigt haar beleid met: Wie twee derde van zijn eerste jaar haalt, kan nooit op de verkeerde plek zitten. Erg makkelijk gezegd: het is de karige vergoeding uit Den Haag gecombineerd met de perverse betalingsprikkels die dit veroorzaken.De RUG geeft met liefde les aan vijfde- en zesdejaarsstudenten, maar van alleen het collegegeld is dat niet te betalen. Als er ooit een echte onderwijspartij in de coalitie zit, is het weer een optie om de grens minder streng te maken. » link  » minder

    Tue, 11 Sep 2018 13:08:07 +0000   » meer
RUG moet trots zijn op kritische student

Housing, nieuws, opinie-blogs, studenten, universiteit, academiegebouw, bezetting, DAG, dwars, jan de jeu, protest, ROOD, https://www.ukrant.nl/?p
Wat de universiteitsraad niet voor elkaar kreeg, bleek wél mogelijk toen honderd studenten het Academiegebouw donderdag bezetten. Wat de universiteitsraad niet voor elkaar kreeg, bleek wél mogelijk toen studenten het Academiegebouw bezetten. Noodopvang voor dakloze internationals werd beter en de RUG sprak zich uit tegen perverse prikkels in het financieringsmodel. Hoe kon dat gebeuren?Door Thereza LangelerHet was er afgelopen donderdag ineens, het grootste Groningse studentenprotest sinds de jaren 㥎. Een honderdtal studenten van DAG, ROOD en DWARS bezetten het trappenhuis van het Academiegebouw. Ontevreden over hoe de universiteit reilt en zeilt.Ze waren niet de enigen. In Groningen en ver daarbuiten is de laatste weken met verbazing en verontwaardiging gekeken naar wat zich bij de RUG afspeelde. Een ongekend aantal eerstejaars kwam uit heel de wereld naar Groningen, maar voor honderden van hen waren er geen kamers. Ze waren aangewezen op de barmhartigheid van medestudenten, een peperdure hotelboot of koude tenten bij de ACLO.Zelf hielden RUG en Hanzehogeschool stug vol alles te doen wat ze redelijkerwijs konden, maar de academische gemeenschap dacht daar anders over. En dus zwermden donderdag tientallen studenten het Academiebouw in met de belofte pas weg te gaan als het RUG-bestuur hun eisen inwilligde.PerversIn de eerste plaats moest de universiteit meer doen voor studenten zonder kamer. En ze moest zich publiekelijk uitspreken tegen het huidige – in hun ogen perverse – financieringsmodel voor het hoger onderwijs.Gespannen ogen volgden de verrichtingen in het Academiegebouw. Zouden de studenten afdruipen of weggestuurd worden? Dat de actie kon slagen, geloofde eigenlijk niemand. Over dat financieringsmodel is al lang en veel vergeefs gelobbyd. En wat de huisvesting van internationals betreft, was de RUG steeds overtuigd van haar eigen gelijk.Toch kregen de demonstranten hun zin. De dakloze studenten mogen tot november gratis in een oud schoolgebouw wonen, en het RUG-bestuur vaardigde een publiek statement uit tegen de perverse prikkel in het financieringsmodel om meer en meer studenten aan te trekken. Wat in de universiteitsraad niet kon, bleek wél mogelijk als honderd studenten op een trap gaan zitten. Hoe kon dat?Voor het blokUniversiteitsbestuurder Jan de Jeu stond donderdagavond voor het blok. Hij had de demonstratie onder politiedwang kunnen afkappen – maar dat was een pr-nachtmerrie geworden. Zijn enige reële opties waren afwachten tot de demonstranten het trapzitten beu werden, of in gesprek gaan.Hij koos voor het laatste, met een akkoord tot gevolg. Ergens siert hem dat. Maar, zoals hij zelf toegaf: ‘Op de inhoud stonden we niet lijnrecht tegenover elkaar.’ Hoe prettig dat ook is in een onderhandeling, het roept wel de vraag op waarom dit protest dan überhaupt nodig was.Net zoals we ons de afgelopen weken afvroegen waarom er boze u-raadpartijen nodig waren om de ACLO-tenten overdag toegankelijk te maken. Of waarom er eerst 12,50 euro moest worden betaald voor een nacht in de tent, maar na grote publieke verontwaardiging ineens niet meer.OverschatHet universiteitsbestuur wekt de indruk dat het overschat waarmee het weg kan komen. Studenten nemen toch wel aan wat volwassen, ervaren mensen zeggen, lijkt de gedachte te zijn. Je kunt het de bestuurders amper kwalijk nemen: die strategie slaagde tot dusverre vaak.Maar nu is er in elk geval een deel van de studenten dat simpelweg niet meer zomaar slikt wat hen gezegd wordt. Ze laten zich niet intimideren door plechtig jargon of ingewikkelde beleidsstukken. Waarom zouden ze ook? Ze zijn wetenschappers in de dop. Die horen kritisch te zijn, vragen te stellen, en niet te accepteren dat hun instelling de olifantenpaadjes afloopt.Een universiteit die zichzelf serieus neemt, kan alleen maar trots zijn op zulke studenten. » link  » minder

    Tue, 11 Sep 2018 12:40:57 +0000   » meer
De hipste koffietentjes

medewerkers, studenten, Uitgelichte Post, universiteit, Barista Café, Cappuvino, City Central, Food Matterz, koffietent, koffietentje, OSO, Quetza
De stad stikt van de hippe tentjes met kokoscappuccino, matchathee en browniemilkshakes. Geen tijd of geld om ze te testen? Dat heeft UKrant.nl al voor je gedaan. @media screen and (max-width: 767px) { #magazine-content .kader-links, #magazine-content .kader-rechts { background: transparent !important; } #magazine-content .kader-links h2, #magazine-content .kader-rechts h2 { margin: .25em 0 .35em; line-height: 2.25rem; color: #89afd6 !important; } hr { opacity: 1.0; clear: both; margin: 30px 0 5px; height: 20px; background: rgb鳉, 175, 214) !important; } } @media screen and (min-width: 768px) { div#magazine-head-content.container { margin: 6vw 0 3vw; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc࿒px + 11vw) color: rgb鳉, 175, 214) !important; opacity: 1.0; text-shadow: unset; } #magazine-content .kader-rechts { background-color: transparent !important; width: 500px; margin: 0 40px 40px 60px; clear: both; } #magazine-content .kader-rechts h2 { margin-bottom: -90px; margin-left: -80px; font-weight: 800; color: #fff !important; font-size: 40px !important; letter-spacing: 2px; position: relative; } span.cafe { background: #89afd6; padding: 0 20px 1px; box-shadow: -9px 9px 0 rgbaƐ,0,0,0.6) } #magazine-content .kader-links { background-color: transparent !important; width: 500px; margin: 0 60px 40px 80px; clear: both; } #magazine-content .kader-rechts:after; #magazine-content .kader-links:after { clear: both; } #magazine-content .kader-links h2 { margin-bottom: -90px; margin-left: -80px; font-weight: 800; color: #fff !important; font-size: 40px !important; letter-spacing: 2px; position: relative; } hr { opacity: 0.0; clear: both; margin-top: 60px; } } @media screen and (min-width: 1500px) { #magazine-content .kader-links { background-color: transparent !important; width: 500px; margin: -120px 40px 20px -200px; } #magazine-content .kader-rechts { margin: -120px -400px 40px 50px; } hr { opacity: 0.0; clear: both; margin-top: 200px; } } Even een bakkie doen? Dat is al lang geen gewone koffie meer. De stad stikt van de hippe koffietentjes met kokoscappuccino, matchathee en browniemilkshakes. UKrant testte ze voor je.Door Tamara UildriksQuetzalNet naast de OB zit Quetzal. Je vindt er achttien verschillende milkshakes en twintig soorten chocolademelk op de kaart. Die kunnen ze maken met vier soorten chocola. Liever sojamelk dan gewone melk? Dat kan.Je kúnt gaan voor ‘gewoon’ koffie en gebak, maar wil je iets wilders dan kies je bijvoorbeeld een milkshake met chilipepers en een Brownie Bacasa (met banaan, caramel en slagroom) erbij.Het is een mooie plek voor een UB-pauze, waar je daarna weer met hernieuwde energie van je sugar rush naar terug gaat. De leren stoelen met uitzicht op straat zijn comfortabel, en het hele café ruikt lekker naar chocola – je blijft hier makkelijk drie uur hangen. Perfect in de zomer op de stoelen buiten, of in de winter terwijl de regen tegen het raam aanslaat.Food MatterzJe botst vrijwel direct tegen metalen stellagekasten op, vol met servies, keukengerei en koekjes. Als je doorloopt kom je in het zitgedeelte, met het kleurenschema donkergrijs, grijs-groen en grijs-blauw. De muur is gesierd met inspirerende teksten als ‘Keep your head up’ en ‘It’s a good day for a good day’.Dit is dus hoe vtwonen er in real life uitziet. Hoe cliché ook, het is mooi en de scheiding tussen bar en zitgedeelte zorgt dat je op je gemak zit te praten, ook als er nauwelijks gasten in de zaak zijn.Naar Food Matterz ga je vooral voor de yoghurt. Naast de koffiebar staat een etalage vol met verschillende toppings om door je yoghurt te doen, waaruit kiezen onwaarschijnlijk moeilijk is (daarom zijn er standaard variaties). De yoghurt is even mooi gestyled als de inrichting en smaakt ontzettend lekker.Smaak is belangrijk, omdat ‘Food Matterz’, zo staat op de muur. Daarom worden vooral lokale producten gebruikt, waarvan de herkomst redelijk vaag is op het menu. Zo komt de granola van tante Luus, het brood van bakker Luuk en de boerenyoghurt van buurvrouw Durkje. Of ze echt allemaal zo’n naam hebben is moeilijk te geloven, maar ‘de producten hebben een verhaal’ en het eten en de koffie zijn lekker.City CentralDeze plek is waarschijnlijk het best gelegen van allemaal, maar het meest onzichtbaar. Recht onder de Der Aa-kerk, maar geen uithangbord of tafels buiten de deur. Ook de naam maakt het er niet duidelijker op. De meeste mensen die hier binnenlopen zijn dus ook niet op zoek naar koffie, maar vragen naar Het Hanze Huis dat hier eerder zat of willen weten hoe ze de kerk in kunnen.Jammer, want het is erg relaxt in City Central. Naast koffietent is het een werkplek, ontmoetingsplaats voor internationals en een winkel die design verkoopt.Deze maand hebben ze bubble tea op de kaart: thee met een soort gummiballetjes erin. Een Chinese dame maakt het ter plekke. De thee, warm of koud, is lekker en dus een goede reden om te gaan. Jammer dat het maar kort beschikbaar is.Een echte menukaart ontbreekt, maar ‘de meeste koffie’s kunnen wel gemaakt worden’. Een wc is er ook niet, maar als je het lief vraagt mag je de kerk wel even binnenlopen. En kun je dus toch de Der Aa-kerk bezoeken.Inspiratiecafé OSOHet is jammer dat zo weinig mensen aan de Carolieweg komen, waar Inspiratiecafé OSO zit. OSO heeft alle potentie voor een goede koffieplek: de inrichting is huiselijk – met een piano, bruine leren bank, landkaart op de muur. Behalve koffie, kun je er ook coaching krijgen.De koffie is goed en wordt in keramiek geserveerd, de taart is heel lekker en op de tafels staan kleine potjes met vragenkaartjes – leuk voor als je gesprek stil valt. Het voelt er alleen een beetje ongemakkelijk omdat er weinig andere gasten zijn.Voor meer levendigheid loopt binnen hond Luna rond, wat leuk en gezellig is, maar wel een beetje eng. Een poging tot aaien leidt tot woest grommen en blaffen, waarna de serveerster uitlegt dat ook hier de regel ‘geen slapende honden wakker maken’ geldt. Hadden we liever eerder geweten.De ijskoffie is enorm, met eventueel nog vanille-ijs toegevoegd. Daar hoef je dus niks bij te nemen. De cappuccino is lekker, de taarten zijn glutenvrij en de pecannotenvariant smaakt heerlijk. Met wat meer gasten een goede aanrader, maar nu net te ongemakkelijk.Barista CaféNiet alleen binnen de grachten duiken ze op; ook in winkelcentrum Paddepoel zit een nieuwe koffieplek. Leuk na een dagje shoppen in Paddepoel, of – waarschijnlijker – als een pauze tijdens de lange fietstocht tussen Zernike en het centrum.Het interieur is aangekleed met hippe designlampen en kitcherige jutezakmuurbekleding. Op de keukentafel in het midden liggen kranten; voor vermaak neem je liever leuk gezelschap mee. Er hangt een rustige, gezellige sfeer, met vooral jonge families en een enkele tentenkampwonende student. Niet perfect om te studeren, wel ideaal om je te mengen onder de Stadjers.De lemon almond pie is klein, maar heel vullend en lekker. Er is ruime keus in koffie’s, smoothies, frappes, en matchathee. De kokoscappuccino is, behalve voor lactose-intoleranten, geen aanrader: er blijft weinig koffiesmaak over.CappuvinoCappuvino kan je haast niet ontgaan zijn: de nieuwe prominente hotspot aan de Vismarkt. Van deze lijst de chicste, compleet met rood tapijt, gouden trapleuning en zwart-wit geklede obers. Ook de gasten zijn het chicst op deze plek: netjes gekleed, van wat oudere leeftijd, maar wel vitaal genoeg voor de vier trappen naar het dakterras.Op het befaamde dakterras is de koffiekeuze beperkt, zonder enige gebakkeuze. Natuurlijk hadden ze wel de klassieke cappuccino, al wordt deze hier lauw geserveerd, met een te ruimshot melk. Spijtig, want in plaats van langzaam te genieten, drink je de koffie nu snel weg voordat het verder afkoelt.Het lijkt er op dat je hier moet kiezen voor de vino, in plaats van de cappu. En dat je hier moet komen met je ouders, in plaats van je vrienden. » link  » minder

    Tue, 11 Sep 2018 07:39:06 +0000   » meer
In de ban van bodembeestjes

wetenschap-onderwijs, bodemdier, diersoort, ecosysteem, Matty Berg, miljoenpoot, pissebed, https://www.ukrant.nl/?post_type=mag_post&p=91710
Bodemdiertjes zijn de grote onbekenden van het dierenrijk. Zo onbekend dat hoogleraar Matty Berg maar liefst 33 nieuwe soorten kon ontdekken. @media screen and (max-width: 767px) { #magazine-content .kader-breed { margin: 10px 0 14px; width: 100%; clear: both; background-color: transparent; padding: 20px; border: 1px solid #dedede; } #magazine-content .kader-links, #magazine-content .kader-rechts { display: none; } #magazine-content .kader-breed h3 { color: #000; background: transparent; padding: 0 20px; text-transform: uppercase; margin: -10px 0 5px; font-size: 1.0rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 1px; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; text-align: center; } ul { list-style-type: disc; margin-left: 30px; margin-bottom: 24px; } ul li { list-style-image: url(https://ukrant.nl/wp-content/themes/uk2015-child/images/site/extra/bullet-newstemplate2018.png) font-family: 'jaf-bernino-sans-narrow', sans-serif; font-weight: 400; font-size: 18px; } } @media screen and (min-width: 768px) { .single-mag_post .mag-pubdate { color: #fff; } div#magazine-head-content.container { margin: 29vw 0 3vw; } #magazine-head-content { transition: all 0.7s ease-in-out; /* Ensures that the element is being transformed in the 3d context so that hw acceleration kicks in where appropriate. */ transition-delay: 0.2s; } #magazine-head:hover #magazine-head-content, #magazine-head.hover_effect #magazine-head-content { opacity: 0.1; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: calc࿒px + 11vw) opacity: 0.9; } .single-mag_post #content #magazine-content { background: transparent; } #magazine-content .kader-rechts, #magazine-content .kader-links { background-color: #fff !important; box-shadow: 5px 5px 20px #dedede; } #magazine-content .kader-rechts { margin: 4px -80px 33px 24px; } #magazine-content .kader-links { margin: 4px 24px 33px -80px; } #magazine-content .kader-rechts h3, #magazine-content .kader-links h3 { color: #000; background: transparent; padding: 0 20px; text-transform: uppercase; margin: -10px 0 5px; font-size: 1.0rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 1px; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; text-align: center; } .container#magazine-content h2 { color: #b10007 !important; } #magazine-content blockquote { display: none; } #magazine-content .kader-breed { display: none; } } @media screen and (min-width: 1500px) { div#magazine-head-content.container { margin: 31vw 0 5vw; min-height: 33vw; } h1.responsive_headline { font-size: 34px !important; letter-spacing: 7px; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: 230px; } #magazine-content .kader-rechts { margin: 4px -380px 33px 17px !important; } #magazine-content .kader-links { margin: 4px 17px 33px -380px !important; } #magazine-content blockquote { display: block; background-color: transparent; } #magazine-content blockquote:before { background: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/06/quote-henna-rood.png) } } Bodemdiertjes zijn de grote onbekenden van het dierenrijk. Zo onbekend dat hoogleraar bodemfauna Matty Berg maar liefst 32 nieuwe diersoorten kon ontdekken voor Nederland en eentje voor de hele wereld. ‘Dat was wel een wauwmoment.’Door Christien BoomsmaWist je dat…Een pissebedvrouwtje twee vagina’s heeft en het mannetje twee penissen? Hij bevrucht de eitjes in haar broedbuidel eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant.De pissebed is duidelijk zwanger. Op haar buik, tussen wriemelende pootjes, is een gelige bolling te zien. Dat is de broedzak waarin ze haar eitjes zes weken lang met zich meedraagt.Pas als de babypissebedjes volgroeid zijn, scheurt de broedzak en vallen ze tussen haar pootjes omlaag. Dan doen ze zich snel te goed aan de uitwerpselen van andere pissebedden. Nodig, want daarmee krijgen ze de bacteriën binnen waarmee ze plantenresten kunnen verteren.Het grijze beestje kromt haar rug beschermend om de broedzak en hoogleraar bodemfauna Matty Berg laat haar los. Snel zoekt ze dekking tussen de dode bladeren in de bosjes bij P5 op het Zernikecomplex. ‘Dat was een kelderpissebed’, vertelt Berg. ‘Zie je die witte rand om haar schild heen?’KnotsmiljoenpootEr zitten veel kelderpissebedden tussen het hout en de dode bladeren, de beestjes die je ook vaak aantreft in je huis. Berg pakt voorzichtig een ander diertje, kleiner en razendsnel. ‘Dat is de ruwe pissebed’, zegt hij, terwijl het beest een sprintje trekt over zijn vingers. ‘Aai maar over zijn lichaam. Dan merk je hoe ruw hij aanvoelt.’Wist je dat…Een springstaartje zichzelf kan laten krimpen? Bij hoge temperaturen gaat hij vervellen. Hij kan op die manier tot een derde kleiner worden.Hij woelt met zijn handen door de dode bladeren. Er duikt nog een knotsmiljoenpoot op, een hooiwagentje. Berg vindt zelfs nog een exemplaar van het paars drieoogje – ook een pissebed, maar bijzonder, omdat ze triploïde is.Ze heeft drie kopieën van elk chromosoom in plaats van twee. Daardoor kan ze zich ongeslachtelijk voortplanten, maar dat betekent ook dat ze alleen maar dochters krijgt.Toch vind je een enkele keer een mannetje. Maar hoe dat mogelijk is, weet Berg niet – hij bestudeert immers niet de genetica, maar de plaats van de dieren in het ecosysteem. Maar eigenlijk betwijfelt hij of er iemand is die het antwoord wel kent. ‘Het is een van de vele raadselen rond bodemdiertjes,’ zegt hij. ‘Het bewijst hoeveel we níet weten.’Grote gespuisBodemdiertjes zijn de grote onbekenden van het dierenrijk. 28 procent van alle diersoorten in Nederland behoort tot de wriemelende en krioelende diertjes die het grootste deel van hun leven – of heel hun leven – in de aarde doorbrengen.Wist je dat…Een mier twee magen heeft? Een gebruikt hij om zijn eigen eten in te verteren. In de andere bewaart hij voedsel voor de rest van de familie. Soldaten bijvoorbeeld, die zelf geen tijd hebben om op zoek te gaan.Wormen dus, pissebedden, duizendpoten, slakken en oorwurmen. Maar ook mollen. En talloze diertjes die je met het blote oog niet eens ziet: mijten, springstaarten of beerdiertjes. Zo’n 8500 verschillende diersoorten, die met wel tachtigduizend tegelijk op een vierkante meter kunnen leven.En vrijwel niemand die zich druk maakt over hun gedrag, zich afvraagt wat hun bijdrage is aan het ecosysteem, of ze überhaupt herkent. Behalve dus Matty Berg.De meeste biologen gaan voor het grote gespuis. Maar aan kleine dieren is veel meer te ontdekken‘De meeste biologen gaan voor het grote gespuis’, beaamt hij. ‘Dolfijnen, walvissen, vogels. Maar aan de kleine dieren is veel meer te ontdekken. Bovendien zijn ze zo rijk aan vormen en hebben ze heel veel strategieën om te overleven in de zware omstandigheden van de bodem.’Wist je dat…Pseudoschorpioenen piepkleine spinachtigen zijn? Om grotere afstanden te kunnen afleggen, klemmen ze zich vast aan de poten van grotere insecten of spinnen. Lifters dus.Ze moeten wel: in de bodem kun je niets zien. Dus hoe vind je soortgenoten als je wilt paren? Hoe beweeg je je? En wat te denken van de veranderingen in het leefklimaat als een regenbui van het ene op het andere moment van een droge woestenij verandert in een waterwereld? ‘Dat moeten ze allemaal het hoofd bieden.’BijspijkerenSommigen graven gangen, zoals mollen. Anderen gebruiken de gangen en scheuren die anderen maakten, springstaarten bijvoorbeeld. Sommige éten aarde: wormen. Sommige diertjes gebruiken complexe geuren om te communiceren, anderen trillingen.Berg begon bij de Nederlandse Jeugdbond voor de Natuur (NJN) – met weekendexcursies en kampen waar hij met een groepje van een man of tien libellen, waterjuffers of kevers determineerde – hij heeft er een fenomenale soortenkennis opgedaan waar hij nog altijd van profiteert. ‘Dat kun je nergens meer bijspijkeren op de universiteit.’Maar toen hij biologie ging doen en stage liep bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, kwamen de bodemdieren in beeld. Hij besefte dat hij daar verschil kon maken. ‘Ik kwam rond 1990 bijvoorbeeld oranje pissebedden tegen. Die herkende ik niet uit de literatuur en al snel bleek het een nieuwe soort voor Nederland. Dat was echt een wauwmoment.’Wist je dat…Hooiwagens geen spinnen zijn? Ze hebben ook niet de gifklieren die spinnen wel hebben. Wat ze wel kunnen? Stinken! Als ze zich in het nauw gedreven voelen, produceren ze een stinkend goedje. En als ze zo hard groeien dat hun poten te lang worden? Dan eten ze er gewoon een stukje van af.Sindsdien ontdekte hij zeven nieuwe pissebedsoorten voor Nederland, twintig nieuwe springstaarten en vijf nieuwe miljoenpoten. En één nieuwe diersoort voor de wéreld: een pauropoda, oftewel ‘weinigpotige’ die hij de soortnaam montidiabolus meegaf, omdat hij hem vond op de Duivelsberg bij Nijmegen. Hij ontdekte daarmee in een moeite door een nieuw ‘klasse’ voor Nederland – allopauropus, waartoe deze weinigpotige behoort.HeimelijkDat is dus een groep vergelijkbaar met vogels. Alsof je voor het eerst een vogel in Nederland ziet’, legt hij uit. Dát wauwmoment had hij achter de microscoop en niet in het veld. Want zijn weinigpotige is zo klein dat je hem met het blote oog niet kunt determineren.En de naam? Naar de vindplaats, natuurlijk, maar heimelijk ook een beetje naar zichzelf. ‘Berg is monti, snap je? Ik heb het er zo stiekem een beetje ingesmokkeld’, grinnikt hij.Toch is determineren slechts een bijproduct van Bergs werk. Belangrijker is onderzoeken wat ze dóén. Natuurlijk: ‘Ze houden de bodem luchtig, zodat plantenwortels van lucht worden voorzien en water gemakkelijker kan worden afgevoerd. Ze breken de enorme hoeveelheden bladeren en takken af tot kleine stukjes, zodat schimmels en bacteriën hun werk gemakkelijker kunnen doen.’Wist je dat…Regenwormen blind zijn, maar ze licht kunnen voelen door hun huid? Verder hebben ze maar liefst vijf harten. Tenminste een aortic arch, een spier die functie van een hart vervult. In Australië leeft de Gippslandworm, die tot wel drie meter lang kan worden.Als pissebedden en miljoenpoten hun activiteiten zouden stoppen, betoogt hij, zouden we waden door metershoge lagen dood blad, omdat schimmels en bacteriën de klus niet meer kunnen klaren. Planten zouden kwijnen, omdat hun wortels geen lucht meer krijgen. Rovers zouden omkomen wegens gebrek aan voedsel. Maar hoe grijpen de radertjes van het systeem in elkaar? En hoe flexibel is het?KwelderspringersMomenteel focust Berg zich op biobouwers – dieren die hun leefomgeving zo veranderen dat ze er zelf voordeel van hebben. Bevers met hun burchten en dammen zijn een voorbeeld, maar hij geeft de voorkeur aan een beest met meer poten: de kwelderspringer. ‘Een soort pissebed’, zegt Berg. ‘Hij graaft gangen in de bodem. En dat heeft weer invloed op de plantengroei en andere bodemdieren.’Bodemdieren zijn veel belangrijker voor het ecosysteem dan zoogdierenHij begon tien jaar geleden op het begraasde deel van de Oosterkwelder op Schiermonnikoog. ‘Lager op de kwelder bleken de kwelderspringers groter, groeien ze sneller en planten ze zich beter voort’, ontdekte hij. ‘Niet heel gek, want van origine zijn het zeebeesten’, zegt hij.Wist je dat…Duizendpoten snelheidsduivels zijn? Ze rennen wel 40 centimeter per seconde, bijna anderhalve kilometer per uur. Daar kan bijna geen andere bodemkruiper tegen op.Maar de klimaatverandering maakt dat de kwelders tegenwoordig veel langer en veel vaker onder water staan. ‘Goede’ plekken schuiven daardoor naar boven op de kwelder. De vraag is wat dat doet met de diertjes die daar nu leven. ‘Ik wil weten of ze zich snel genoeg kunnen aanpassen aan de omstandigheden, hoe snel dat gebeurt. En natuurlijk wat dat betekent voor de bioturbatie – de tunnels die ze graven.’PuzzelstukjesNiet dat er aanwijzingen zijn dat de bodemdierenstand achteruitgaat momenteel, maar Berg wil daar liever niet op wachten. Daarvoor zijn ze te belangrijk. Zelfs zo’n beestje als de kwelderspringers zorgde alweer voor raadsels.Want die studie op Schiermonnikoog? Die bleek op andere plekken op het eiland niet te reproduceren. En dus zoekt hij momenteel fanatiek naar een plek waar de zoet-zoutgradiënt exact hetzelfde is. ‘Er ontbreken nog puzzelstukjes.’Het is een kleine stap, maar belangrijk. ‘Mensen beseffen het vaak niet’, zegt Berg. ‘Maar bodemdieren zijn veel belangrijker voor het ecosysteem dan zoogdieren.’Vlinders en bijen krijgen tegenwoordig insectenhotels. Otters, tijgers, olifanten en vleermuizen hebben allemaal hun eigen actiegroepen. Maar wie gaat er actievoeren voor een pissebed of kwelderspringer?Matty Berg waarschijnlijk.Wist je dat…Een pissebedvrouwtje twee vagina’s heeft en het mannetje twee penissen? Hij bevrucht de eitjes in haar broedbuidel eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant.Een springstaartje zichzelf kan laten krimpen? Bij hoge temperaturen gaat hij vervellen. Hij kan op die manier tot een derde kleiner worden.Een mier twee magen heeft? Een gebruikt hij om zijn eigen eten in te verteren. In de andere bewaart hij voedsel voor de rest van de familie. Soldaten bijvoorbeeld, die zelf geen tijd hebben om op zoek te gaan.Pseudoschorpioenen piepkleine spinachtigen zijn?. Om grotere afstanden te kunnen afleggen, klemmen ze zich vast aan de poten van grotere insecten of spinnen. Lifters dus.Hooiwagens geen spinnen zijn? Ze hebben ook niet de gifklieren die spinnen wel hebben. Wat ze wel kunnen? Stinken! Als ze zich in het nauw gedreven worden, produceren ze een stinkend goedje. En als ze zo hard groeien dat hun poten te lang worden? Dan eten ze er gewoon een stukje van af.Regenwormen blind zijn, maar dat ze licht kunnen voelen door hun huid? Verder hebben ze maar liefst vijf harten. Tenminste een aortic arch, een spier die functie van een hart vervult. In Australië leeft de Gipsslandworm, die tot wel drie meter lang kan worden.Duizendpoten moordmachines zijn?. Ze rennen wel 40 centimeter per seconde, bijna anderhalve kilometer per uur. Daar kan bijna geen andere bodemkruiper tegen op. » link  » minder

    Mon, 10 Sep 2018 07:23:28 +0000   » meer
Cashen met lachgas

studenten, Uitgelichte Post, bedrijf, Club Kiwi, koerier, lachgas, onderneming, uitgaan, verdienen, https://www.ukrant.nl/?post_type=mag_post&
Lachgas is goedkoop, lekker, makkelijk te krijgen en nog legaal ook. Én je kunt er geld mee verdienen, ontdekte Luciano de Vries. @media screen and (min-width: 768px) { .single-mag_post .mag-pubdate { display: block; margin: 6.8vw 0 0 0; color: #fff; width: 6.5vw; text-align: center; font-size: 0.9vw; } div#magazine-head-content.container { margin: 11vw 0 7vw; } div#magazine-head-content h1.responsive_headline { background: transparent; padding: 3vw 0 15vw; font-size: calcྯpx + 1vw) !important; letter-spacing: 0.35vw; } .single-mag_post #content #magazine-content { background: transparent; box-shadow: none; padding: 0 20px; } #magazine-content blockquote:before { background: url(https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/05/quote-lichtrood.png) } #magazine-content .kader-rechts, #magazine-content .kader-links { background-color: #ff354e !important; } .container#magazine-content h2 { color: #ff364e !important; } #magazine-content .kader-rechts h2, #magazine-content .kader-links h2 { color: #ffffffa1 !important; font-size: 170% !important; } #magazine-content blockquote { background-color: transparent; } } @media screen and (min-width: 1920px) { .jumbotron#magazine-head { min-height: 67vw; } .jumbotron #magazine-head-content h2.responsive_headline { font-size: 270px; } } Lachgas is goedkoop, lekker, makkelijk te krijgen en nog legaal ook. Daar is geld aan te verdienen, besloot Luciano de Vries. Hij koos na zijn studie fiscaal recht voor een bliksemcarrière als lachgasdistributeur. ‘Groningen lijkt wel ontploft!’Door Sofie Tuinsma / foto Olivier Middendorp | HHHet is weinig anders dan een biertje. Studente Lotte – lang, blond en overduidelijk klaar voor een feestje – baant zich een weg naar de bar in de een volle Club Kiwi. De barkeeper buigt zich naar haar toe en ze schreeuwt iets in zijn oor.Hij duikt onder de bar en komt even later weer tevoorschijn met een gevuld ballonnetje. Ze neemt het aan en geeft het aan de jongen achter haar. En nog een. En nog een. En nog een. Tot haar hele vriendengroep voorzien is.Ze betaalt. Meer dan een tientje heeft het rondje lachgas haar niet gekost.Even later hebben de studenten zich met zijn allen op een krappe hoekbank tegenover de bar gepropt. Ze proosten met de ballonnetjes tegen elkaar. En dan – allemaal tegelijk – zetten ze hun mond aan het tuitje. ‘Drie, twee, een’, telt een van de meisjes.TripNog geen tien seconden later zitten ze allemaal in een trip. Ze lachen – niet met elkaar trouwens, maar in zichzelf – maken schokkerige bewegingen met hun hoofd en handen. ‘Alsof de wereld even stilstaat’, zegt Lotte. ‘de kleuren vloeien in elkaar over en je hoort de muziek heel grappig.’Hoe veilig is lachgas?Het recreatief gebruik van lachgas is oké, maar niet ongevaarlijk, vertelt preventiemedewerker Rob Otten van Verslavingszorg Noord-Nederland. ‘Een ballonnetje hier en daar is geen punt, maar we zien nu dat jongeren het gaan gebruiken alsof het alcohol is – hele avonden lang. En dat moeten we niet hebben.’Want waar incidenteel gebruik volgens een onderzoek van het RIVM uit 2016 geen schade oplevert, brengt veelvuldig gebruik wel risico’s met zich mee. Denk aan neurologische problemen, verminderde vruchtbaarheid en bevroren longen kunnen het gevolg zijn.En het is duidelijk lekker. In minder dan dertig seconden is het allemaal weer voorbij en keert iedereen terug naar de dansvloer.Club Kiwi is niet de enige die lachgas verkoopt maar bedrijfsleider Carlos Miranda was wel de eerste die ermee kwam, vier jaar geleden. ‘Ik zag dat het veel verkocht werd op festivals en was benieuwd of het in Groningen ook zou aanslaan.’Het mócht toen nog niet natuurlijk. Op dat moment viel lachgas nog onder de geneesmiddelenwet, wat betekent dat recreatief gebruik – op feestjes dus – nog verboden was. ‘We deden het daarom alleen op de hardstyle en hardcorefeesten in de ruimte boven de kroeg’, vertelt Miranda.PopulairMaar toen de wet twee jaar later veranderde en lachgas voortaan onder de warenwet viel, was Miranda de eerste om het ook op gewone kroegavonden aan te bieden. En met succes. ‘Ik merkte dat mijn kroeg een stuk populairder werd’, zegt Miranda. ‘Al hoop ik dat het niet alleen aan het lachgas ligt, natuurlijk.’Want lachgas? Dat is geld tegenwoordig.Google maar eens op ‘lachgas’ en ‘Groningen’. Dan duiken er meteen de nodige pagina’s op waar je een koerier kunt bestellen die je nog diezelfde avond – of nacht desnoods – voor een euro of twintig van slagroompatronen voorziet. Want daarin zit het gas waarmee je je ballonnetje moet vullen.Alsof de wereld even stilstaat. De kleuren vloeien in elkaar over en je hoort de muziek heel grappigOok andere Groningse kroegen, zoals Kokomo en Sunny Beach, verkopen het tegenwoordig. Niemand kijkt er raar van op als de slagroomspuit tevoorschijn wordt gehaald op een studentenfeestje.Studenten in de Poelestraat wisten op Koningsdag een aardig zakcentje te verdienen door feestgangers een ballonnetje te laten ‘tappen’ via de spuit die ze achter de brievenbus hadden gezet.VerdienenMaar degene die er het meest aan verdient, is Luciano de Vries ྼ). De afgestudeerde student fiscaal recht, oud-Vindicater en oudbewoner van het huis aan de Poelestraat startte rond de laatste jaarwisseling het bedrijf Slagroompatronen-bestellen.nl. ‘Ik lever de patronen aan vrijwel alle kroegen in Groningen die lachgas verkopen’, zegt hij.Wat is lachgas?De scheikundige naam voor lachgas is distikstofmonoxide (N2O) en is een verbinding van stikstof en zuurstof. Het middel is jarenlang als verdovingsmiddel gebruik, of zelfs als narcosemiddel.Inademing heeft een pijnstillend, ontspannend en angstverminderend effect. Vandaar dat de tandarts het ook wel gebruikt. Daarnaast werd het gebruikt als drijfgas in spuitroom.Lange tijd gold lachgas als geneesmiddel. Recreatief gebruik was daarom strafbaar. In juli 2016 besloot de Hoge Raad dat het voortaan onder de warenwet viel en dus legaal verkocht en gebruikt mocht worden.Het inhaleren van lachgas zorgt voor tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen, waardoor een roes van enkele minuten ontstaat. Je voelt je ontspannen, lacherig, en vrolijk. Geluiden kunnen in elkaar overlopen. Na enkele minuten is het effect weer verdwenen.En dan praten we even niet over zijn klanten in Suriname, Engeland, Denemarken, Marokko en Ibiza. Want ook daar zitten cafés zat met bezoekers die wel een ballonnetje lusten. ‘Per maand groeien we denk ik wel met 50 procent. Het is nauwelijks bij te benen, Groningen lijkt wel ontploft.’Het was niet eens een vooropgezet plan. Hij wilde immers advocaat worden. Maar hij werkte ook al vanaf zijn negentiende in de zomer in het uitgaansleven aan de Costa del Sol: Blanes en Lloret de Mar.Hij begon als propper, maar werd uiteindelijk zelfs eventmanager. ‘En toen kreeg ik een telefoontje van een leverancier, die vertelde dat hij een pallet lachgaspatronen over had. Of ik die wilde hebben.’MiljoenenbusinessEen paar telefoontjes later had hij door dat er business in zat en zijn bedrijf was geboren. Net als zijn vier collegastudenten stopt hij er inmiddels zeventig tot tachtig uur per week in.‘Een miljoenenbusiness’, grijnst hij, maar omdat vrijwel alle verdiensten nog terugvloeien in het bedrijf, staat dat geld nog niet op zijn bankrekening. ‘Maar we draaien echt een enorme omzet.’Een superbaan, vindt hij. ‘Werken met je beste vrienden, dat wil toch iedereen?’, grinnikt hij. De razendsnel groeiende markt, het binnenhalen van deals met leveranciers in Polen, Tsjechië en België, het geeft een kick.Bovendien heeft het bedrijf – misschien wel door zijn studie – een professionele aanpak. Een kroeg die zakendoet met Luciano kan gewoon btw aftrekken en krijgt een nette factuur. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend in een business, die twee jaar geleden nog verboden was. ‘Daarom bestellen mensen graag bij ons, denk ik.’ForwardDe andere vaardigheen die hij nodig heeft – verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en onderhandelen met veel verschillende partijen – heeft hij eerder te danken aan zijn jaar als voorzitter bij studentenvoetbalvereniging Forward.Of hij dit de rest van zijn leven blijft doen?Hij grinnikt. ‘Ooit wil ik wel eens een baan die klaar is als je de deur achter je dichttrekt’, zegt hij. ‘Maar ik wil wel graag blijven samenwerken met de mensen waarmee ik Slagroompatronen-bestellen.nl heb opgezet. Vastgoed lijkt me wel wat.’Voorlopig werkt hij nog dag en nacht voor het lachgasbedrijf. ‘Wie weet wordt lachgas nog eens illegaal, en tot die tijd willen we nog alles eruit halen wat erin zit’, zegt hij.En die lachgasstunt van zijn oud-huisgenoten aan de Poelestraat? Luciano grijnst: ‘Die patronen had ik natuurlijk geleverd.’ » link  » minder

    Fri, 07 Sep 2018 11:49:53 +0000   » meer
Zigzaggen door Zernike

sport, studenten, universiteit, campus, campus trail, Mesacosa, running, sportstudies, trail running, Willem Alexander hal, zernike, https://www.ukran
Een dikke 500 sporters deden op Zernike mee aan de Campus Trail ter ere van 100 jaar sportstudies. Als gepassioneerd runner maar sommigen ook als verplicht onderdeel van de introductie.Een dikke 500 sporters deden op Zernike mee aan de Campus Trail ter ere van 100 jaar sportstudies. Als gepassioneerd runner maar soms ook als verplicht onderdeel van de introductie.Video René Lapoutre » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 23:15:04 +0000   » meer
Bezetting ten einde: RUG en studenten akkoord

Housing, nieuws, studenten, Uitgelichte Post, academiegebouw, bezetting, DAG, jan de jeu, kamernood, protest, ROOD, Teun Schoutens, https://www.ukrant
Na ruim acht uur is het studentenprotest onder leiding van DAG en ROOD ten einde. Studenten en RUG zijn het eens geworden over de eisen.Protesterende studenten hebben donderdagavond na ruim acht uur de bezetting van het Academiegebouw beëindigd. Maar pas nadat de RUG met duidelijke toezeggingen kwam over huisvesting en zich uitsprak over de huidige financiering van het hoger onderwijs.Door Thereza Langeler‘We zijn heel tevreden’, reageert DAG-lid Teun Schoutens wanneer hij even na half twaalf vermoeid maar voldaan het Academiegebouw uitloopt. Schoutens was één van de initiatiefnemers van de bezetting, en bracht het grootste deel van de avond onderhandelend met het RUG-bestuur en de politie door. Niet zonder resultaat: ‘Eigenlijk zijn op al onze vier eisen toezeggingen gedaan waar we blij mee zijn.’Donderdagmiddag rond half vier bezetten tientallen studenten de trappen in het Academiegebouw. Ze zouden eigenlijk demonstreren op de Ossenmarkt – waar ze alleen een uurtje hebben doorgebracht voor de bühne. De trappen waren het einddoel, maar uit angst om vooraf al uit het Academiegebouw geweerd te worden, hield de organisatie dat tot het laatste moment zo geheim mogelijk.Vier eisenPas als de universiteit vier eisen inwilligt, vertrekken ze, laten de demonstranten weten. Het is ze vooral om twee dingen te doen: de nijpende situatie op de kamermarkt, waardoor honderden internationals nu nog geen kamer hebben, en de groei van het aantal studenten in Groningen.https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-06-16.46.08.mp4 De RUG moet beloven dat alle opvangfaciliteiten voor dakloze studenten voortaan gratis zijn en zich met de gemeente buigen over het beschikbaar stellen van leegstaande kantoorpanden als woonruimte.Ook willen de studenten een belofte dat de universiteit volgend jaar niet nóg meer nieuwe studenten binnenhaalt dan dit jaar, en dat het RUG-bestuur zich publiekelijk uitspreekt tegen het huidige financieringsmodel van het hoger onderwijs. Dat is namelijk zo ingericht dat een universiteit eigenlijk wel moet groeien om voldoende overheidsgeld te krijgen.Op slotIn eerste instantie laat het RUG-bestuur bij monde van vicevoorzitter Jan de Jeu weten niet op de eisen in te gaan. Prima, reageren de demonstranten, dan blijven wij zitten.De organisatoren bestellen voor 250 euro aan pizza, er komen laptops, spelletjes en een gitaar tevoorschijn, zo nu en dan geeft iemand een speech. Tot tien uur ’s avonds – de officiële sluitingstijd van het gebouw –zitten ze sowieso wel goed, weten de studenten. En daarna? Daarna zou de RUG hen kunnen laten verwijderen door de politie. Maar dat zien ze dan wel.Rond acht uur gaan de toegangsdeuren van het Academiegebouw één voor één op slot. Eerst de voordeur, vervolgens ook de sluiproutes opzij. Eruit mag nog wel, erin niet. Voor wethouder Roeland van der Schaaf van Wonen wordt een uitzondering gemaakt; alle anderen, inclusief pers, krijgen nul op het rekest. De studenten begrijpen er niets van, want tien uur is het nog lang niet. Een RUG-woordvoerder laat weten dat de maatregel dient om ‘overzicht te houden wie er nu binnen zijn’.OnderhandelenDe sympathisanten buiten kunnen alleen maar door de raampjes turen, naar de politie die druk heen en weer loopt, de bodes die de boel vanaf een afstandje bekijken, en de studenten die de moed erin houden. Het wordt tien uur. Het wordt half elf. Buiten wordt er gespeculeerd. Worden de bezetters weggestuurd? Houden ze stand?Ondertussen, binnen, zijn Teun Schoutens en zijn mede-organisator Lisa de Leeuw van ROOD druk in overleg met het RUG-bestuur. Er blijkt meer onderhandelruimte te zijn. De universiteit lijkt bereid om één van de eisen in te willigen: ze willen zich wel uitspreken tegen de manier waarop de financiering van hoger onderwijs nu gaat.Dat is een meevaller, die door de studenten met luid applaus ontvangen wordt. Maar het is maar één meevaller. ‘We zijn wel blij, maar we zijn nog niet klaar!’ vat DAG-lid Anke van Dijk samen.‘Niet lijnrecht tegenover elkaar’Even later is het gejuich en geklap onder de studenten op de trappen zo mogelijk nog luider. Nu is het wel klaar: ze zijn het eens. De demonstranten kunnen gaan. Ze worden als helden onthaald door degenen die nog steeds buiten staan te wachten.Het universiteitsbestuur is blij met deze afloop, stelt bestuursvicevoorzitter Jan de Jeu. ‘Op de inhoud stonden we niet lijnrecht tegenover elkaar’, zegt hij. ‘Alleen waren sommige eisen zo gesteld dat we daar niets op kónden toezeggen, omdat we als universiteit nou eenmaal niet alles kunnen. Dus we hebben geprobeerd een manier te vinden waarop de studenten zich toch gehoord voelden.’Kritische verklaringDie manier is na uren praten gevonden. De Jeu zet persoonlijk zijn handtekening onder een kritische verklaring over het financieringsmodel van universiteiten en hogescholen. De RUG benadrukt dat het niet de bedoeling is om groter te groeien.Er komt een convenant studentenhuisvesting van de gemeente, de RUG, de Hanzehogeschool en alle andere betrokken partijen. En voor de studenten die nu nog in een tent op het ACLO-terrein slapen, komt gratis alternatief onderdak in een gebouw aan de Metaallaan in Vinkhuizen.‘Deze bezetting heeft ons veel leverage gegeven’, denkt Teun Schoutens. Ondertussen slaat de ene student na de ander hem op de schouders om hem te feliciteren. ‘Ga je mee bier drinken?’ roept iemand uitgelaten. ‘Ja, misschien doe ik dat wel’, glimlacht Schoutens.https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-06-21.18.26-2.mp4 » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 16:50:50 +0000   » meer
‘What do we want? Housing!’

Housing, nieuws, studenten, Uitgelichte Post, academiegebouw, DAG, jan de jeu, kamercrisis, kamernood, protest, ROOD, https://www.ukrant.nl/?p=919
Meer dan honderd studenten hielden donderdagavond de trappen in het Academiegebouw bezet. Ze protesteerden tegen de kamercrisis in Groningen.Meer dan honderd studenten hielden donderdagavond de trappen in het Academiegebouw bezet, uit protest tegen de kamercrisis in Groningen. Lees hier hoe de bezetting verliep.Door Thereza Langeler‘What do we want? Housing! When do we want it? Now!’ Het galmt uit de monden van tientallen studenten die in het trappenhuis van het Academiegebouw zitten. De leus wordt afgewisseld met gejoel, geklap, korte speeches. Als er iemand langs moet – een stoet hoogleraren die net een promotie gehad heeft, of een kersverse alumnus met bul in de hand – maken de studenten even ruimte.Het is allemaal bekokstoofd door studentenbeweging DAG en ROOD, de jongerenafdeling van de Socialistische Partij (SP). Met het protest willen ze aandacht vragen voor de nijpende situatie op de studentenkamermarkt, met name voor internationale studenten.Van hen zitten nog enkele honderden zonder eigen kamer.Daarvoor moeten de RUG en de Hanzehogeschool maar eens wat meer verantwoordelijkheid nemen, vinden ze.‘Wandelende geldzakken’Dat er gedemonstreerd zou worden, was bekend – maar dat zou moeten gebeuren op de Ossenmarkt. En daar begint de bijeenkomst ook, om half drie ’s middags, met een bont gezelschap van tientallen mensen. Er zijn Nederlanders bij en internationals, leden van ROOD, van DWARS, van DAG of nergens van, mannen, vrouwen, veelal studenten, een enkeling ouder.Om de beurt beklimmen enkelen van hen de betonblokken midden op het plein. Sommigen om een persoonlijke ervaring te delen. Zoals eerstejaars Ozzy, die vertelt hoe het is om dakloos te zijn; anderen uiten kritiek op het beleid van de universiteit en de hogeschool. ‘Ze zien ons niet als mensen, maar als wandelende geldzakken en statistieken in excelsheets’, stelt DAG-lid Bart Hekkema. ‘Maar’, zo nuanceert een andere student, ‘voor de universiteit houden we respect. Het is het harde beleid waar we tegen zijn, niet de academische gemeenschap.’Onopvallende groepjesIn het midden van de groep wordt gespeecht, geluisterd, geklapt – maar aan de randen slentert al snel het ene na het andere groepje weg. De manifestatie lijkt doodgebloed voor hij goed en wel begonnen is. Maar schijn bedriegt.‘Er zitten nu al zo’n zeventig mensen in het Academiegebouw’, vertelt DAG-lid Teun Schoutens, terwijl hij zich als laatste richting de universiteit begeeft. ‘In kleine groepjes, zodat ze nog niet opvallen. Straks krijgen ze een startsignaal.’Als Schoutens binnen is, gebeurt het. ‘We’re starting!’, knalt het uit een megafoon. ‘This is the signal! We’re starting!’ Onmiddellijk drommen de demonstranten de trappen op. Beneden kijken portiers, kantinepersoneel, en de kleine kinderen van een promovenda verbijsterd toe.EisenNu begint pas het eigenlijke protest, of de ‘sleep-in’, zoals ROOD en DAG de manifestatie hebben genoemd. Nu pas worden er ook eisen genoemd. Vier stuks, die Schoutens op luide toon opsomt, terwijl de menigte op de trappen luistert.De eisen luiden: Alle noodhuisvesting moet onmiddellijk gratis worden. De universiteit moet beloven niet nóg meer studenten binnen te halen volgend jaar. De universiteit gaat met de gemeente in gesprek om leegstaande kantoorpanden beschikbaar te stellen voor studentenhuisvesting. En de universiteit spreekt zich uit tegen het op groei gerichte financieringsmodel van het hoger onderwijs.Pas als het RUG-bestuur op die eisen in gaat, verlaten de demonstranten het Academiegebouw, zo kondigen ze aan. Al duurt het de hele nacht.‘Wéér eerstejaars in tenten’‘Tot morgenochtend wil ik hier best blijven zitten’, zegt student Tomas, die op de onderste trede van de trappen zit. ‘Daarna moet ik wel echt terug naar mijn huis in Amsterdam, want mijn katten moeten eten.’ Studente Amelie, die naast hem zit, vindt het voorlopig nog best wel comfortabel. ‘Maar ik ben benieuwd hoe we ons straks voelen.’Via Facebook zag Amelie dat er geprotesteerd zou worden. Ze besloot te gaan, en nodigde Tomas ook uit. ‘Ik was vorig jaar zelf eerstejaarsstudente’, vertelt ze. ‘Toen was het ook bijna onmogelijk om een kamer te vinden. Ik zag veel mensen om me heen die voor veel geld op een camping moesten slapen, en nu slapen er weer eerstejaars in tenten. Het zou niet zo mogen gaan.’RUG willigt eisen niet inHet lijkt er niet op dat de universiteit de protesterende studenten hun zin geeft. Vicevoorzitter Jan de Jeu van het RUG-bestuur sprak kort met Schoutens, en de universiteit komt met een geschreven reactie op de eisen, maar willigt ze niet in.Een lid van DAG laat weten dat de studenten zich nu beraden op wat ze precies gaan doen. Weggaan zijn ze in elk geval niet van plan.UPDATE 19:00 – Na sluitingstijd wordt het spannendEr is overleg geweest tussen de demonstranten, de RUG en de politie, laat Teun Schoutens weten. De studenten mogen sowieso blijven zitten tot het Academiegebouw om 22:00 sluit.Wat er daarna gebeurt, hangt van de universiteit af. Die kan besluiten om de studenten met een gemeentelijke verordening het gebouw uit te sturen.Om 21:00 vanavond is er opnieuw een overleg met de politie.UPDATE 20.55 – Niemand mag er inDe deuren van het Academiegebouw zijn rond 20:00 op slot gedaan met een hangslot. De Groningse wethouder Roeland van der Schaaf is nog binnengelaten, mensen mogen er ook uit, maar er mogen geen nieuwe studenten het gebouw in.Protesterende studenten hebben college van bestuur om tekst en uitleg gevraagd, zegt een woordvoerder, maar ze krijgen niet echt antwoord.Studentenpartij DAG, een van de initiators van de bezetting, heeft op sociale media studenten opgeroepen om naar het Academieplein te komen. Ondertussen staat daar een groep buiten en binnen scanderen ze ‘Let them in‘.Daan Brandenburg van de SP twittert: ‘Studenten naar Groningen halen, maar je niet verantwoordelijk voelen voor huisvesting. En als ze hun recht halen? Dan sluit je gewoon een publiek gebouw.’UPDATE 21:30 – De politie enBella CiaoEr is inmiddels politie in het Academiegebouw, om te overleggen met de demonstranten. Ook worden er hoofden geteld, laat een DAG-lid weten.Volgens universiteitswoordvoerder Jorien Bakker zijn de deuren gesloten om overzicht te houden op hoeveel mensen er precies binnen zijn. Buiten blijft een handvol mensen vragen binnen te worden gelaten, maar tevergeefs.Binnen lijkt de sfeer vrolijk. Af en toe is er een speech, er worden spelletjes gedaan, er speelt iemand gitaar, en de studenten zingen het Italiaanse partizanenliedBella Ciao.UPDATE 23.20 – RUG willigt eis van studenten inEen van de eisen van de protesterende studenten wordt ingewilligd: Jan de Jeu van het college van bestuur van de RUG tekent een verklaring die zich uitspreekt tegen het huidige financieringsmodel van het hoger onderwijs, dat vooral is gebaseerd op studentenaantallen.Mirjam van Praag, voorzitter college bestuur van Vrije Universiteit Amsterdam, deed die oproep eerder op 14 mei 2018. Een ‘race to the bottom’, noemde zij de huidige financiering. Nu gaat ook de RUG daar in mee, naar aanleiding van de bezetting.Studenten die binnen zitten begroeten de melding met een enorm applaus. Of het genoeg is? Ze zijn volgens een woordvoerder nog niet van plan te vertrekken.UPDATE 23.30 – Bezetting ten eindeDe studenten beëindigen de bezetting. Na veel gepraat vinden ze dat de RUG hen voldoende is tegemoetgekomen. Studenten die nu in de tenten bij de ACLO verblijven, krijgen gratis alternatief onderdak.Er komt verder een convenant studentenhuisvesting van de gemeente met alle betrokken partijen (huisvesting, investeerders, instellingen). En de RUG wil (zie update van 23.20) af van het huidige financieringsmodel en laat dat de minister van onderwijs ook weten.Zie bijgaande video: De bezetters komen juichend naar buiten.https://www.ukrant.nl/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-06-23.31.25.mp4   » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 10:03:15 +0000   » meer
Kamernood: Goede bedoelingen werken niet

Housing, nieuws, studenten, huisvesting, internationalisering, kamercrisis, kamernood, https://www.ukrant.nl/?p=91879
Toen vorig jaar de kamernood voor internationals uitmondde in protesten, was iedereen het eens: dit mag niet nog eens gebeuren. Maar wat is er veranderd?Toen vorig jaar de kamernood voor internationals uitmondde in protesten, was iedereen het eens: dit mag niet nog eens gebeuren. Waarom staan we er nu toch weer hetzelfde voor?Door Megan Embry / Foto Reyer BoxemIedereen wist dat er een vloedgolf naar Groningen kwam. Volgens een analyse in maart zou de stad meer dan vijfhonderd kamers tekortkomen. De RUG stelde dat ze bezig was met een plan, samen met de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen. Maar de eerste collegeweek is nu halverwege en RUG-woordvoerder Jorien Bakker schat dat drie- à vierhonderd studenten nog geen kamer gevonden hebben.Te laatIn juni kregen de Facebookberichten van aankomende internationale studenten een ronduit wanhopige toon. De concurrentie bij het zoeken naar een kamer was gigantisch. Maar daar waren de studenten voor gewaarschuwd, zegt Bakker. ‘We hebben iedereen op het hart gedrukt om op tijd te beginnen. We hebben uitgelegd hoe het hier werkt.’Niettemin voelen veel internationals zich misleid. Als ze hadden begrepen hoe ernstig de situatie op de Groningse huizenmarkt echt was, dan waren ze niet hierheen gekomen, zeggen ze. ‘Natuurlijk kan de communicatie altijd beter, dat nemen we voor de toekomst mee’, zegt Bakker.Aan het begin van de zomer stelde de RUG bezorgde studenten gerust. Vijfhonderd nieuwe kamers zouden binnenkort op de website At Home in Groningenverschijnen. Maar daar gebeurde tot juli niets en halverwege augustus, toen studenten in Groningen begonnen te arriveren, waren er nog maar 320 kamers aangeboden.‘Die webpagina had ik echt eerder in de lucht willen hebben’, geeft Bakker toe. ‘Juni zou beter zijn geweest.’ Voor honderden studenten kwam de hulp te laat.StormloopTegen de tijd dat de containerwoningen aan de Suikerlaan in beeld kwamen, waren paniekerige studenten wanhopig genoeg om 500 euro per maand neer te tellen voor een appartement buiten het centrum. Vreemd genoeg bood ontwikkelaar Rizoem de units aan in kleine hoeveelheden op willekeurige momenten, waardoor een ware online stormloop ontstond. Studenten wachtten hele dagen op de publicatie van ongeveer twintig kamers tegelijk.Met een lotingssysteem was een hoop ellende voorkomen, vinden ze. Met een klein beetje planning en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en Rizoem zouden internationals het gevoel hebben gehad dat de universiteit hen niet alleen van waarde vindt, maar ook hun tijd op waarde schat.Een slaatje slaanMaandenlang waren RUG en Hanze druk met ‘betaalbare’ noodopvang voor studenten zonder kamer. Toen bekend werd dat die studenten 12,50 per nacht zouden betalen voor een plekje in een tent, of 42,50 voor een hut op een hotelboot, was er onmiddellijk publieke verontwaardiging.Prompt werd de boot een stuk goedkoper, en de tenten zelfs gratis. Maar toen was het kwaad al geschied. De Britse student Louis Sandiford noemt het de zoveelste interactie met de universiteit waarbij hem het gevoel bekroop dat er ‘een slaatje uit hem werd geslagen’.In een reactie op UKrant.nl zegt Anna Osuska iets soortgelijks: dat de hele situatie een masterclass is in ‘studenten én je goede naam verliezen’.Verantwoordelijk? Wij?Een groot deel van al die negatieve indrukken had voorkomen kunnen worden. Het afgelopen jaar uitten zowel studenten als staf kritiek op beleid dat geld boven mensen lijkt te stellen. De universiteit had een relatief goedkoop, maar uiterst veelzeggend gebaar kunnen maken naar internationals door het tentenkamp veel eerder te openen. Dan hadden studenten een uitvalsbasis gehad van waaruit ze fysiek de stad konden doorzoeken naar woonruimte.Geconfronteerd met kritiek weet de universiteit niet hoe snel ze erop moet wijzen dat ze geen institutionele verantwoordelijkheid heeft om studenten te huisvesten. Maar als we rector Elmer Sterken mogen geloven, is de universiteit niet alleen een instituut, maar ook ‘een inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich thuis moet voelen’. Een instituut denkt om haar portemonnee. Een gemeenschap denkt om haar leden.Studentenbeweging DAG probeert dat laatste in de praktijk te brengen met een couchsurf-netwerk, waarmee ze momenteel meer dan 130 studenten een logeerplek bieden. 360 gastheren en -vrouwen staan nog standby. ‘De solidariteit is echt fantastisch’, zegt een lid van DAG. ‘De universiteit heeft de mond vol van inclusie, wij onze banken.’Volgend jaarBakker ziet reikhalzend uit naar volgend jaar. Dan zijn er zo’n 1500 kamers meer beschikbaar dan nu. Maar ook dit jaar waren de maatregelen een overwegend succes, vindt ze. ‘We waren beter voorbereid dan vorig jaar. Voor zover ik weet is er niemand die geen slaapplaats heeft.’Dat het goed is dat er geen studenten op straat slapen, zal niemand ontkennen. Studenten zijn dankbaar voor alles wat ze krijgen. ‘Aan de Suikerfabriekcontainers en At Home in Groningen zie je dat er initiatief genomen wordt en dat de bedoelingen goed zijn’, zegt een student in een online peiling van UKrant.nl. Maar met de beste bedoelingen kan het toch spaak lopen.Of, in de woorden van een andere student: ‘Dit was echt een grote klotezooi.’ » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 08:02:58 +0000   » meer
No Drinking Fountains, no Bathrooms

opinie-blogs, column, housing, international, internationals, lefier, review, https://www.ukrant.nl/?p=91659
The RUG administration has finally come to their senses, and decided to stop offering anything that can be provided by the free market. .single article h1 { color: transparent; max-height: 0px; padding: 120px 0 30px; } @media screen and (min-width: 768px) { .single figure { box-shadow: 0 -30px 50px rgbaƐ,0,0,0.1) } .single article .kader-rechts { margin: 4px 20px 20px 30px !important; } .single article .kader-rechts > p { color: #000 !important; padding: 0 20px 0; } } Abandoned as an infant high in the mountains of Colorado, James was taken in and raised by a family of marmots. They trained him in the art of satire, but warned him: ‘With great power comes great responsibility.’ He didn’t understand the truth of their words until his adopted rodent brother, Donald Trump’s hair, turned to the dark side.James could only sit by and watch, helpless and appalled, as his evil brother meme’d his way to the White House. Forever changed by what he had seen, James fled to The Netherlands and vowed to always use his powers for good.Last week the UKrant had the pleasure of breaking some historic news.‘The university is not a housing corporation, nor is it a port-a-loo company, or an electricity or internet provider’, said an administrator, sitting down to his breakfast under a rock. His jaw dropped in what at first appeared to be astonishment, however after a moment it unhinged and he swallowed his aforementioned meal like a snake. ‘We’re not Lefier.’ He continued, regurgitating a fork. ‘As such, we will stop providing all these extra charity services we’ve wasted money on for so long.’Later that day the university released an official report clarifying their plan.‘Starting next month, all non-academic services at the university will be cut, including electricity, wifi, and water. This includes plumbing to drinking fountains and lavatory facilities.’‘Our job is academic training,’ said an administrator. ‘It’s not our problem if those idiot foreigners didn’t know they would need light to study. They should have brought a flashlight, or a least a candle. Should these selfish, greedy children, who are paying upwards of 12,000 euros per year be given everything that they want? Absolutely not. Bathrooms, running water, these things have nothing to do with education. If they continue to suckle at the teat of the university they will become spoiled, without a sense of responsibility. How unbelievably irritating.’ComplaintsStudent groups have protested the move, saying that internationals and dutchies alike would be willing to pay for the cost of lighting, wifi, and toilets, either in their tuition or in a separate payment, but their proposals have been met with scorn.‘Insane,’ said a spokesperson for the university. ‘One would expect that these supposedly smart students would agree with us, being undoubtedly familiar with the concepts of responsibility, critical thinking, and fairness… but I digress. We can’t have the university, a publicly funded institution, competing with the private sector like that. How would the candle, bathroom, and energy companies keep up? It especially wouldn’t be fair to the Dutch students, who at this point have probably been paying taxes for, like, almost five years. If the university included utilities or any non academic services, they would be propping up all the dirty internationals, who definitely don’t ALSO pay taxes AND have tuition rates of up to 12.000 euros per year.’AttitudeThe university insists that international students are not welc- er… most welcome here, and will continue to advertise heavily to them. However, recruiters will now be sure to alert them to the fact that they have to show a little responsibility if they want to live here.The task of the university is academic training. If students need to use the bathroom, they can just buy a pass from a nearby restaurant or something; if they need to see their books, they can buy a candle or flashlight; and if they’re thirsty, they can buy water.You don’t like your tents? What’s wrong with you, you lazy, ungrateful foreigner. How dare you soil our pure academic institution with your demands? You want free handouts just because you’re paying tuition? Pathetic. The RUG is, after all, a university.We don’t need this attitude here.In other news:No consequences for man who attempted to sell bucket in alley as toilet.The municipality of Groningen has placed a limit on the amount of candles that can be manufactured every year and decreed that only 30 percent of them can be sold to students. » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 07:40:19 +0000   » meer
Video: de meest onvindbare collegezaal

studenten, 5171 0415, collegezaal, linnaeusborg, https://www.ukrant.nl/?p=91815
De colleges zijn weer begonnen, maar waar heb je ze eigenlijk? De Linnaeusborg spant de kroon als het gaat om moeilijk vindbare collegezalen. Bekijk de speurtocht naar zaal 5171 0415.De colleges zijn weer begonnen, maar waar heb je ze eigenlijk? De Linnaeusborg spant de kroon als het gaat om moeilijk vindbare collegezalen. Bekijk de speurtocht naar zaal 5171 0415.Door Lidian Boelens » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 07:31:57 +0000   » meer
Dossier kamernood

niet op home, https://www.ukrant.nl/?post_type=mag_post&p=91737
Magazine Nieuws .container#magazine-content h3 { color: #fff; background: #000; padding: 4px 20px 1px; text-transform: uppercase; margin: 20px 0 16px; font-size: 1.0rem !important; font-family: 'jaf-bernino-sans', sans-serif !important; font-weight: 800; letter-spacing: 5px; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; } @media (max-width: 767px) { .container#magazine-content h4 { padding: 20px 0; font-size: 150%; } .container#magazine-content p { line-height: 1.375; padding-bottom: 20px; border-bottom: 1px dotted #000; } } @media (min-width: 768px) { .mag-container { background-position: top -2vw center, center center; background-size: 80%, 150px 150px; } div#magazine-head-content.container { margin: 36vw 0 3vw; } .jumbotron #magazine-head-content h1.responsive_headline { font-size: 48px; line-height: 62px; transform: scaleƑ.5, 1.5) } .container#magazine-content h4 { padding: 20px 0; font-size: 150%; } .container#magazine-content p { line-height: 1.375; padding-bottom: 20px; border-bottom: 1px dotted #000; } } MagazineDagboek uit het tentenkampHoe is het leven in het ACLO-tentenkamp voor internationals? Masterstudent Rafel Fernandez was nieuwsgierig en besloot het zelf te ondervinden. Diehard in Selwerd IJeroen is 41. Al 22 jaar woont hij in studentenflat Selwerd I. Maar nu wil hij toch wel een plekje voor zichzelf.Kamercrisis verjaagt studentenInternationals zien af van Groningen, vanwege het kamertekort. Uit een poll van de Ukrant blijkt dat 77 procent van de dakloze internationale studenten de komst naar Groningen heroverweegt.Wanhopig op kamerjachtIs de paniek op de studentenkamermarkt overdreven? UKrant volgde drie studenten uit Duitsland, Rusland en Brazilië op hun zoektocht naar een kamer. Deze week vonden ze er allemaal eentje.Wanhopig op kamerjachtHet is elk jaar hetzelfde liedje: internationale studenten komen naar Groningen om een nieuwe toekomst te starten. Maar eenmaal gearriveerd, kunnen ze met geen mogelijkheid een kamer vinden.NieuwsBezetting ten einde: RUG en studenten akkoordNa ruim acht uur is het studentenprotest onder leiding van DAG en ROOD ten einde. Studenten en RUG zijn het eens geworden over de eisen.‘What do we want? Housing!’Meer dan honderd studenten hielden donderdagavond de trappen in het Academiegebouw bezet. Ze protesteerden tegen de kamercrisis in Groningen.Kamernood: Goede bedoelingen werken nietToen vorig jaar de kamernood voor internationals uitmondde in protesten, was iedereen het eens: dit mag niet nog eens gebeuren. Maar wat is er veranderd?Een dakloze over de vloerGijs Altena komt voorlopig niet meer thuis in een lege kamer. Deze maand houdt de Ierse Shea Casby hem gezelschap. Drie dagen geleden waren ze nog vreemden voor elkaar, maar nu zijn ze vrienden.Video #3: Stug volhouden in de tentMasterstudent Rafel Fernandez ྻ) uit Barcelona heeft zijn tweede nacht in het tentenkamp overleefd. Tijd voor een frisse douche en een paar biertjes met lotgenoten.‘Makkelijk praten’De opinie van Pieter Polhuis over de kamercrisis bevat een hele reeks rare redeneringen, stelt Thomas Ansell. ‘Hij zou ten minste kunnen proberen zijn beweringen te onderbouwen.’ACLO-tenten vanaf nu gratis [UPDATE]De RUG en Hanzehogeschool hebben besloten geen vergoeding meer te vragen voor een verblijf in het ACLO-tentenkamp voor dakloze internationals.Video #2: De nacht in het tentenkampMasterstudent Rafel Fernandez ྻ) uit Barcelona overnachtte in het tentenkamp bij de ACLO. Dit was zijn dinsdag.Video #1: Bivakkeren in een tentMasterstudent Rafel Fernandez ྻ) uit Barcelona overnacht in het tentenkamp bij de ACLO. Bekijk hier hoe zijn maandag was.Internationals (z)onder dak: de tussenstandDe noodfaciliteiten voor internationals zijn open. Waar kunnen ze terecht en hoe vol zit het intussen?‘RUG is geen woningcorporatie’Veel gedoe op en buiten de RUG over internationals in tenten, op boten en op bankjes van andere studenten. Pieter Polhuis volgt met verbazing de discussie.U-raad kritisch over noodfaciliteitenDe universiteitsraad reageert kritisch op de noodfaciliteiten die de RUG kamerloze internationals aanbiedt. Vooral het beleid rondom het tentenkamp stuit op ongeloof.Eén kamer, driehonderd reactiesStudenten die een kamer vrij hebben, krijgen standaard honderden reacties op een advertentie. ‘Het breekt je hart.’ » link  » minder

    Tue, 04 Sep 2018 15:06:11 +0000   » meer
‘Eigenlijk was dit pure accounting’

nieuws, Uitgelichte Post, boekhouding, DAG, jasper been, u-raad, Yantai, https://www.ukrant.nl/?p=91771
Vrijwel in zijn eentje wist student Jasper Been de details van de Yantai-boekhouding boven tafel te krijgen. Die de RUG juist verborgen wilde houden. Vrijwel in zijn eentje wist student Jasper Been details van de financiering van de voorgenomen RUG-campus in China boven tafel te krijgen. Details die de RUG juist verborgen probeerde te houden. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? ‘Het helpt wel dat ik aan de economiefaculteit studeer.’Door Thereza LangelerVlak voor de zomervakantie bestond het leven van bachelorstudent Jasper Been ྷ) van voor tot achter uit jaarrekeningen, aandeelhouders, urenregistraties en inspectierapporten. Hele dagen en nachten zat hij in het kantoortje van studentenbeweging DAG in het Academiegebouw.Hij las, markeerde, schreef. Kwam er onverhoeds iemand binnen, dan klapte hij vlug zijn laptop dicht. Eerst moest het onderzoek helemaal rond zijn. Dan pas mocht iedereen het weten.Sinds afgelopen weekend weet de wereld waar Jasper Been zo druk mee was: de financiering van de geplande RUG-campus in Yantai. Door een reeks bijzondere boekhoudkundige verrichtingen veranderde de universiteit volgens Been publiek in privaat geld, om daarmee de voorbereiding voor Yantai te bekostigen.VerbodenDe minister van Onderwijs had de universiteit uitdrukkelijk verboden om belastinggeld in de campus te steken, en de RUG heeft altijd volgehouden dat ze dat dan ook niet deed.Maar Been, die van september 2017 tot augustus 2018 voor DAG in de universiteitsraad zat, geloofde daar niet helemaal in. Het begon met een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB), in het najaar van 2017.‘Aanvankelijk wilden we met DAG gewoon zo veel mogelijk informatie over Yantai openbaar maken, om te voorkomen dat het plan zou worden aangenomen’, vertelt Been. ‘Dus had ik echt álles gewobd. Welke afspraken zijn er gemaakt, en met wie? Wie is er wanneer naar China gereisd? En wat voor voorbereidingskosten heeft de RUG gemaakt?’Na de deadlinePas twee maanden na het verstrijken van de wettelijke deadline kreeg Been documenten te zien. Ondertussen vroegen zijn raadsgenoten van de Personeelsfractie herhaaldelijk om de urenregistratie van het RUG-personeel dat voor Yantai in de weer was, omdat ze vermoedden dat er meer gewerkt werd dan gedeclareerd. Maar ze kregen niets. ‘Ja, toezeggingen, dat het overzicht nog zou komen. Dat is nooit gebeurd.’Been wist zeker dat er iets niet klopte toen hij zag wat er aan voorbereidingskosten was uitgegeven en begroot. ‘Samen meer dan drie miljoen, maar dat kon helemaal niet. De RUG had niet eens drie miljoen aan private inkomsten.’ControlerenDus besloot hij verder te zoeken. Hij diende nog een WOB-verzoek in bij de Onderwijsinspectie, die de Yantai-uitgaven moest controleren. Hij begon, net als de rest van de u-raad, medewerkers te vragen naar hun gewerkte uren, en of het inderdaad zo was dat die niet goed geregistreerd stonden.Hij diende óók nog een WOB-verzoek in bij de universiteit, ditmaal gericht op één specifieke transactie, waar zijn oog op was gevallen bij het doorspitten van een jaarrekening. ‘De verkoop van UOCG Market BV aan de RUG Houdstermaatschappij. Daarmee verkochten ze een bedrijf van zichzelf aan zichzelf, dat vond ik raar.’Pure accountingJe moet het maar net zien. ‘Ja’, erkent Been, ‘dan helpt het dat je aan de economiefaculteit studeert. Eigenlijk was dit pure accounting. Er zit ook wel een juridische kant aan het verhaal – dan kom je bijvoorbeeld bij de vraag of een universiteit überhaupt privaat geld kan hebben. Maar ik heb puur boekhoudkundig gekeken: wat is hier vreemd, wat klopt hier niet?’Wat ook van pas kwam, is Beens doorzettingsvermogen. Want de universiteit nam hem zijn vragen niet in dank af. ‘Ze reageerden gewoon niet. Ze lieten de WOB-deadlines verstrijken. Of ze stuurden wel documenten, maar lang niet alle. We werden een beetje aan de kant geveegd, zeg maar. Zo van, “ach, die verzoekjes van jullie, hou daar toch mee op.”’Niet ontmoedigdToch is Been nooit echt ontmoedigd geweest. ‘Omdat ik in elk document weer een nieuwe aanwijzing tegenkwam. En in de politiek moet je nooit iets persoonlijk opvatten. Het is allemaal tactiek.’Na bijna een jaar onderzoek had hij genoeg bewijs verzameld, dacht hij. Het geschuif met de eigen bedrijfjes en de bijna honderd RUG-medewerkers met onjuiste urendeclaraties, vormden volgens hem genoeg bevestiging voor zijn vermoedens.En nu? ‘Ik moet het onderzoek nog bestuderen, maar als het zo is dat de RUG publiek geld heeft omgezet naar privaat geld, dan moet dat geld worden terugbetaald’, heeft onderwijsminister Van Engelshoven al gezegd.Been wacht het af. In de tussentijd pakt hij zijn economiecolleges maar weer op. » link  » minder

    Tue, 04 Sep 2018 12:30:10 +0000   » meer
Open access vanaf 2020

nieuws, abonnementsgelden, cOAlition S, kennis, open access, publicatie, tijdschrift, https://www.ukrant.nl/?p=91746
Onderzoeksfinanciers uit elf verschillende Europese landen willen wetenschappelijke kennis gratis beschikbaar stellen voor het publiek. Vanaf 2020 is open access de norm.Onderzoeksfinanciers uit elf verschillende Europese landen willen wetenschappelijke kennis gratis beschikbaar stellen voor het publiek. Vanaf 2020 is open access de norm.Door Christien BoomsmaHet moet afgelopen zijn met de torenhoge abonnementsgelden die uitgevers als Elsevier, Springer, Wiley en Sage vragen voor hun tijdschriften. Jaarlijks betalen universiteiten veertig miljoen om de tijdschriften te mogen inzien waarin hun eigen wetenschappers publiceren.Daarbij zijn het ook nog eens de eigen wetenschappers die de redacties van de tijdschriften vormen en de kwaliteit van de artikelen via peer review beoordelen. Allemaal gratis en voor niets.Dat is de universiteiten én de overheid een doorn in het oog. Al jarenlang proberen die via onderhandelingen de uitgevers te dwingen hun verdienmodel aan te passen. Nu al eist onderzoeksfinancier NWO dat onderzoek dat door hen wordt gefinancierd, gepubliceerd wordt in een vrij toegankelijk tijdschrift.Soms ook kan een onderzoeker de beschikbaarheid van het artikel afkopen. Ook proberen universiteiten via Big Deals de abonnementsgelden omlaag te brengen.VerdienmodelDe uitgevers zijn echter niet genegen om een verdienmodel dat hen jaarlijks miljoenen euro’s winst oplevert op te geven. Vandaar dat Jeroen Smits van de Europese Commissie onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen en Nederland samenbracht in cOAlition S die uitgevers wil dwingen hun betaalmuur af te schaffen.Gedurende twee jaar wordt nog toegestaan dat open access achteraf wordt ‘afgekocht’. Maar eind 2021 moet ook dat voorbij zijn.Verder zorgt Plan S dat de rechten van de publicatie altijd bij de auteur blijven, eist het dat universiteiten en financiers de publicatiekosten voor hun rekening nemen en pleiten de opstellers voor open archieven en databanken voor de opslag van wetenschappelijke data.Publicatiecultuur veranderenDit alles betekent ook dat de publicatiecultuur moet veranderen. Nu nog worden onderzoekers beoordeeld op aantallen publicaties en de ranking van de tijdschriften waarin ze publiceren. Ook dat moet veranderen.‘Niet aantallen publicaties of de reputatie van het tijdschrift, maar de inhoud moet daarbij leidend zijn’, zegt NWO-voorzitter Stan Gielen hierover.Universiteitenvereniging VSNU is blij met de plannen. ‘Het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus voorzitter Pieter Duisenberg.Meer weten? Hier vind je de verklaring van cOAlition S. » link  » minder

Studentenkrant Cursor TU/e
Technische Universiteit Eindhoven   » Nieuws

meer nieuws minder

      » meer
Van Lint Studenten Sportweek

event
De Van Lint Studenten Sport Week is een jaarlijks terugkerend evenement. In deze week worden vele verschillende (indoor)sporten beoefend in combinatie met iedere avond een gezellig feest in de kantine » link  » minder

      » meer
The Energy Challenge

event
De Energy Challenge is een jaarlijkse 'hackaton-style' wedstrijd waar teams van studenten oplossingen zoeken voor huidige duurzaamheids problemen. De 'challenge' van dit jaar is de volgende vraag: » link  » minder

      » meer
Vitaliteitsweek

event
De Vitaliteitsweek, met daarin de Health Check, is een jaarlijks terugkerend event voor TU/e-medewerkers om hun gezondheid eens te 'testen'. » link  » minder

      » meer
Boekbespreking: Nooit meer te druk

event
TU/e startup LunchLearners presenteert de bestseller Nooit meer te druk. Daarin brengtTony Crabbe nieuw psychologisch onderzoek onder de aandacht om een van de grote problemen van het moderne leven a » link  » minder

      » meer
Smart Systems Summit

event
Merging the Bits&Chips Smart Systems conference with DSP Valley’s Smart Systems Industry Summit into a single event forges the high tech summit you can’t afford to miss. A touch of the north, a touch » link  » minder

      » meer
Software-Centric Systems Conference

event
The Software-Centric Systems Conference (SC2) is the leading software engineering conference in Europe. At SC2, professionals and decision makers in information-intensive markets share best practices » link  » minder

      » meer
Crusade Release Party

event
Na een klein half jaar van tegenslagen en uitstel, is het moment daar: voor de zomer kwam de self-titled DIY ep van Eindhovense hardcoreformatie Crusade uit en dat gaat gevierd worden! De muziek van C » link  » minder

      » meer
Noche Flamenca

event
Zondag 7 oktober kun je in POPEI weer genieten in Spaanse sferen tijdens Noche Flamenca. Live muziek en dans en eten gebaseerd op de Spaanse keuken in het gezellige POPEI-café. Tapas vanaf: 17 » link  » minder

      » meer
SG24/60

event
Studium Generale bestaat 60 jaar en viert dat graag samen met jou! 24 Uur lang kun je genieten van wat SG te bieden heeft: inspirerende lezingen, muziek, films, workshops en een dansmarathon in de nac » link  » minder

      » meer
Drinks, Pitches & Demos

event
We're combining great pitches and announcements with fun in the informal setting of the Flexroom. A great place to connect with students, startups, scientists, entrepeneurs, professionals and anyone w » link  » minder

      » meer
Vitaliteitsweek

event
De Vitaliteitsweek, met daarin de Health Check, is een jaarlijks terugkerend event voor TU/e-medewerkers om hun gezondheid eens te 'testen'. » link  » minder

      » meer
Software-Centric Systems Conference

event
The Software-Centric Systems Conference (SC2) is the leading software engineering conference in Europe. At SC2, professionals and decision makers in information- intensive markets share best practices » link  » minder

      » meer
WISE Network Annual Event and BBQ

event
The WISE Network annual event (a BBQ, preceded by 3 inspiring speakers on Diversity in Academia and a panel discussion) will take place on October 1st, 14.00-19.00, Filmzaal, Zwarte Doos. This event i » link  » minder

      » meer
MomenTUm

event
The academic celebration of the year - Eindhoven 2018 » link  » minder

      » meer
Patiënt eerder veilig naar huis dankzij biosensor

news
Tijdens deze editie van SensUs moesten de studenten een biosensor voor het antibioticum vancomycine ontwikkelen. Een biosensor is een klein instrument dat moleculen kan meten in samples van lichaamssa » link  » minder

      » meer
Boekbespreking: Thinking Fast & Slow

event
In the international bestseller, Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman, the renowned psychologist and winner of the Nobel Prize in Economics, takes us on a groundbreaking tour of the mind and expla » link  » minder

      » meer
Open cultuurweek

event
Tijdens de open cultuurweek van 10 tot 14 september bieden alle Scala-verenigingen open lessen en repetities aan, waardoor je allerlei nieuwe culturele activiteiten kunt uitproberen om zo te ontdekken » link  » minder

      » meer
Vitaliteitsweek

event
De Vitaliteitsweek, met daarin de Health Check, is een jaarlijks terugkerend event voor TU/e-medewerkers om hun gezondheid eens te 'testen'. » link  » minder

      » meer
Software-Centric Systems Conference

event
The Software-Centric Systems Conference (SC2) is the leading software engineering conference in Europe. At SC2, professionals and decision makers in information-intensive markets share best practices » link  » minder

      » meer
WISE Network Annual Event and BBQ

event
The WISE Network annual event (a BBQ, preceded by 3 inspiring speakers on Diversity in Academia and a panel discussion) will take place on October 1st, 14.00-19.00, Filmzaal, Zwarte Doos. This event i » link  » minder

      » meer
MomenTUm

event
The academic celebration of the year - Eindhoven 2018 » link  » minder

      » meer
Boekbespreking: Thinking Fast & Slow

event
In the international bestseller, Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman, the renowned psychologist and winner of the Nobel Prize in Economics, takes us on a groundbreaking tour of the mind and expla » link  » minder

      » meer
Open cultuurweek

event
Tijdens de open cultuurweek van 10 tot 14 september bieden alle Scala-verenigingen open lessen en repetities aan, waardoor je allerlei nieuwe culturele activiteiten kunt uitproberen om zo te ontdekken » link  » minder

      » meer
Medewerkers Festival

event
Colleagues United / Personeelsvereniging TU/e bestaat 60 jaar. De organisatie van de Meerkamp en feestavond organiseert nu ook een Medewerkersfestival voor alle TU/e medewerkers, met partners en kinde » link  » minder

      » meer
Vitaliteitsweek

event
De Vitaliteitsweek, met daarin de Health Check, is een jaarlijks terugkerend event voor TU/e-medewerkers om hun gezondheid eens te 'testen'. » link  » minder

      » meer
Software-Centric Systems Conference

event
The Software-Centric Systems Conference (SC2) is the leading software engineering conference in Europe. At SC2, professionals and decision makers in information-intensive markets share best practices » link  » minder

      » meer
WISE Network Annual Event and BBQ

event
The WISE Network annual event (a BBQ, preceded by 3 inspiring speakers on Diversity in Academia and a panel discussion) will take place on October 1st, 14.00-19.00, Filmzaal, Zwarte Doos. This event i » link  » minder

      » meer
MomenTUm

event
The academic celebration of the year - Eindhoven 2018 » link  » minder

      » meer
Boekbespreking: Thinking Fast & Slow

event
In the international bestseller, Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman, the renowned psychologist and winner of the Nobel Prize in Economics, takes us on a groundbreaking tour of the mind and expla » link  » minder

      » meer
Cursus Spaans beginners /gevorderden

event
Spaans is een wereldtaal en een van de meest gesproken talen ter wereld. De taal wordt niet alleen in Spanje gesproken maar bijna in heel Latijns-Amerika. Spaans leren geeft je de mogelijkheid stage t » link  » minder

Studentenkrant Folia UvA
Universiteit van Amsterdam   » Nieuws

meer nieuws minder

      » meer
UvA-geheimen | Wat doet dat gekke poortje in de hal van REC-E?

      » meer
UvA-student Maxime wint NK Poetry Slam

      » meer
Reclamestunt Red Bull valt niet in goede aarde op de HvA

      » meer
Latere collegetijden zorgen voor minder ov-drukte in Nijmegen

      » meer
Amerikaanse student overleden door koudegolf

      » meer
Rijksuniversiteit Groningen krijgt Feringa Building

      » meer
Maandelijkse vergoeding van 100 euro voor coassistenten

      » meer
Audiotour over ‘ongehoorde stemmen’ bij het Allard Pierson

      » meer
UvA-hoogleraar wint een van de acht Ammodo Science Awards 2019

      » meer
Minister investeert bijna 200 miljoen in de wetenschap

      » meer
UvA-proefschrift omstreden hoogleraar niet nader onderzocht

      » meer
Finance, Tax and Advice wil 'excellente adviseurs' opleiden

uitgelicht, actueel
Twee financiële HvA-opleidingen gaan samen tot FTA » link  » minder

      » meer
Finance, Tax and Advice wil 'excellente adviseurs' opleiden

uitgelicht, actueel
Twee financiële HvA-opleidingen gaan samen tot FTA » link  » minder

      » meer
Gemeente in beroep tegen hotelverbod Bungehuis

uitgelicht, actueel
» link  » minder

      » meer
Het Mainz van Romy

uitgelicht, actueel
» link  » minder

      » meer
‘Outfits van afval kunnen echt wel hot and happening zijn’

uitgelicht, actueel
» link  » minder

      » meer
De HvA wil weten hoe jij beweegt als je gedronken hebt

uitgelicht, actueel
» link  » minder

      » meer
Flinke stijging uitval onder UvA-eerstejaars

uitgelicht, actueel
» link  » minder

      » meer
‘De UvA moet collegegeldvrij besturen mogelijk maken’

      » meer
Aynan | Schuldig landschap

      » meer
Van Aalten | Apocalyps

      » meer
Deze promovendus rook de ochtendadem van vijftig mensen

      » meer
Elektronische neus kan ziektes en behandelingen ruiken

      » meer
Flinke stijging uitval onder UvA-eerstejaars

opinie, student UvA over
‘Misschien kan meteen in het onderzoek meegenomen worden hoe het zich verhoudt tot het BSA. [...] Als docenten zo graag onvoldoendes geven dan blijven de studenten uitstromen, zonde van het kapitaal en van de talenten’ » link  » minder

      » meer
‘De UvA moet collegegeldvrij besturen mogelijk maken’

opinie, Flexstuderen over
‘De UvA heeft juist hierom gekozen voor het flexstuderen. Misschien ben je dat vergeten? Je kan dan als bestuurder betalen per vak dat je volgt, en betaalt dus niet het volledige collegegeld’ » link  » minder

      » meer
‘De UvA moet collegegeldvrij besturen mogelijk maken’

opinie, Janjaap over
‘Flexstuderen is vooralsnog een pilot, de grote meerderheid van de UvA-opleidingen kent dit nog helemaal niet. [...] Esther's oproep lijkt me dus zeker niet overbodig’ » link  » minder

      » meer
‘De UvA moet collegegeldvrij besturen mogelijk maken’

opinie, populair
» link  » minder

      » meer
UvA-faculteiten stellen zelf diversiteitsprogramma’s op

populair, news, Actueel
» link  » minder

      » meer
‘UvA-antropologen moeten transparanter worden’

populair, news, Actueel
» link  » minder

      » meer
Asva en facultaire studentenraad eisen evaluatie FEB-reorganisatie

populair, news, Actueel
» link  » minder

Studentenkrant Observant UM
Maastricht University   » Nieuws

meer nieuws minder

    Mon, 04 Feb 2019 13:00:00 GMT   » meer
“Uw vrouw is niet zwanger?”

bijbaan
Luc van Galen/ 23/ vierdejaars geneeskunde/ werkt zo’n acht uur per week/ verdient 11,35 euro per uur exclusief weekend- en avondtoeslag » link  » minder

    Mon, 04 Feb 2019 09:16:00 GMT   » meer
Op naar 300 duizend universitaire studenten

instroom
NEDERLAND. De Nederlandse universiteiten zijn vorig jaar nog harder gegroeid dan verwacht. Als dit doorzet kunnen ze in september de 300 duizendste student inschrijven. Opvallend veel eerstejaars zijn overgestapt vanuit het hbo. » link  » minder

    Mon, 04 Feb 2019 08:14:00 GMT   » meer
‘Jonge wetenschappers mogen geen lost generation worden’


NEDERLAND. Vanaf 2020 moet iedereen alle artikelen van Nederlandse wetenschappers gratis kunnen lezen. Dat stuit nog op veel weerstand. Vooral jonge onderzoekers zijn bezorgd over hun toekomst, bleek tijdens een bijeenkomst over ‘Plan S’. » link  » minder

    Sat, 02 Feb 2019 10:37:00 GMT   » meer
Uitstel, geen afstel

UM, 24 uur, buurt
MAASTRICHT. De proef met de 24-uursopenstelling van de universiteitsbibliotheek (UB) gaat er komen, maar voorlopig nog niet. Er moet eerst een aantal ergernissen voor de buurt worden aangepakt. » link  » minder

    Sat, 02 Feb 2019 08:50:00 GMT   » meer
UM steunt Brusselse scholieren

hans
Vrijdag 25 januari vierde de Universiteit Maastricht zijn 43ste verjaardag. Ik schrijf in deze krant met als uitgangspunt dat ik niet reageer op het reilen en zeilen van de universiteit. Ik heb dat in functie meer dan genoeg gedaan. Deze week maak ik een uitzondering. De viering van de dies natalis verdient een groot compliment. Vier sprekers die van wanten wisten. Zij boeiden zonder uitweidingen. Bovendien hadden zij overeenkomstige boodschappen. Om te beginnen de bedreiging van onze open samenleving door populisme, aantasting van de vrijheid van meningsuiting en de relativering van feiten. Vervolgens de niet aflatende bekommernis om duurzaamheid, milieu en klimaat. Tenslotte de niet te missen gevolgtrekking dat het vooral de studenten en de jongere medewerkers van de universiteiten zijn die de strijd zullen moeten voeren. Maar zij niet alleen. Eén voorbeeld van die strijd kwam bij enkele sprekers terug. Vorige week vond in Brussel weer een demonstratieve mars plaats van vele duizenden scholieren die de regering opriepen zich werkelijk in te zetten voor het klimaat. In Duitsland is ook al betoogd. Meer zijn er in voorbereiding. Het leek de hooggeleerde sprekers op onze dies een goed idee. Ik ben daar mee eens. Deze marsen zijn een prima tegenwicht tegen de tot geweld neigende beweging van de boze gele hesjes die gericht zijn op de onderbedeling van de gewone man. Ongelijk hebben ze niet. Bijdragen aan oplossingen voor het klimaat doen ze helemaal niet. De scholierenwandelingen leiden nog niet tot ingrijpen van de autoriteiten. Wel zijn die bezorgd over het ontstaan van goedgekeurd spijbelen. Toch zie ik demonstraties van leerlingen nog niet zo gauw uit elkaar geslagen worden. Daarom zal een blijvend succes van deze marsen de weifelende politici en ondernemers tot enige daadkracht kunnen bewegen. In het jaar 1212, 800 jaar geleden, startten duizenden ‘kinderen’ vanuit Noord-Frankrijk en het Rijnland hun kruistocht naar het Heilige Land. Ze waren het beu dat de machthebbers en kerkvorsten geen werk meer maakten van hun plicht Jeruzalem voor de ‘Christenheid’ te veroveren. Van die tocht kwam niets terecht en verliep met vaak gruwelijke gevolgen. Die ‘kinderen’ waren door een vertaalfoutje naar het schijnt voornamelijk loslopende jonge mannen van het platteland die het slachtoffer waren van veranderende economische omstandigheden. Voor onze demonstrerende scholieren en studenten geldt een overeenkomstige waarheid: de ouderen doen niets, dus nemen wij het heft in handen. In tegenstelling tot de tragische afloop van de kinderkruistochten ben ik hoopvol gestemd over wat de scholieren kunnen bereiken. Hans Philipsen        » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 10:32:00 GMT   » meer
“Ik zit hier helemaal op mijn plaats”

onderwijsprijs, dies2019, wynand wijnen
Vlak voor de Kerst kreeg Fabienne Crombach van rector Rianne Letschert een mailtje met de mededeling dat ze genomineerd was voor de Wynand Wijnen onderwijsprijs. “Heel leuk, maar ik had nooit verwacht dat ik ging winnen. Met mijn hbo-achtergrond moest ik concurreren met wetenschappers met doctor- en mastertitels. Voor de vorm ging ik toch naar de dies.” Crombach is coördinator van de excellentie programma’s bij Edlab en wint de onderwijsprijs – die sinds 1994 elk jaar uitgereikt tijdens de dies natalis van de Universiteit Maastricht aan een medewerker met een bijzondere bijdrage aan het onderwijs – voor de manier waarop zij Premium, een van de interdisciplinaire honours programma's voor masterstudenten, leidt. Ze wint een oorkonde, een bronzen beeldje en vijfduizend euro, waarvan drieduizend privé. Haar hbo-diploma haalde ze op de Hogeschool in Breda: Tourism Management met specialisatie Corporate Communication & Business Administration. Na haar studie ging ze in Gran Canaria aan de slag voor een internationale hotelketen. Toen haar relatie uitging en haar vader ziek werd, verkocht ze haar huis en kwam ze terug naar Nederland. Na verschillende managementfuncties solliciteerde ze in 2015 bij de UM. Crombach: “De vacature leek me leuk, maar ik had nooit gedacht dat ik zou worden aangenomen. Ik mocht meteen beginnen.” Ze werkte eerst als rechterhand van de toenmalige coördinator, Ellen Bastiaens. In 2017 nam Crombach officieel het stokje over. Een drukke baan: “Ik ben constant op zoek naar nieuwe projecten voor studenten, ik heb met veel verschillende partijen contact – opdrachtgevers, trainers, academisch personeel, alumni en natuurlijk deelnemers –, en ik ben nauw betrokken bij de selectie en evaluatie van de studenten”, zegt Crombach. “Fabienne is de spin in het PREMIUM-web” vertelt Arie van der Lugt, Premium-coördinator en hoofddocent bij psychologie in het diesfilmpje over Crombach. “Ik zit hier helemaal op mijn plaats”, zegt Crombach. “Ik combineer mijn studie met wat ik het leukste vind om te doen: het creëren van een unieke ervaring en het runnen van een organisatie.” Onder haar leiding is de aanpak van het programma veel persoonlijker geworden. “Mijn collega en ik kennen alle studenten en alumni bij naam. Een veilige leeromgeving vinden we erg belangrijk.” Premium-ambassadeur Rutger van Mierlo in het nominatiefilmpje: “She knows everything about everybody in the Premium-community.”  » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 15:11:00 GMT   » meer
Studenten uit de spits: in Nijmegen werkt het

ov
NEDERLAND. De Nijmeegse ochtendspits is minder druk sinds de hogeschool en de universiteit de aanvangstijd van hun colleges hebben aangepast. Het kabinet hoopt dat andere regio’s zullen volgen. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 11:55:00 GMT   » meer
Steeds meer internationale studenten in Nederlandse collegebanken

international classroom
NEDERLAND. Buitenlandse studenten kiezen steeds vaker voor een Nederlandse universiteit of hogeschool. Hun aantal is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld. Vooral de universitaire masteropleidingen zijn in trek. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:29:00 GMT   » meer
De sokken van Teun Dekker

Politiek, Emotie, koenis, swierstra
Zet SP-burgemeester Emile Roemer, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en Fasos-filosofen Tsjalling Swierstra en Sjaak Koenis aan een discussietafel en wat krijg je? Een avond met interessante visies en genoeg stof tot nadenken, maar weinig discussie. Het onderwerp van de Studium Generale gespreksavond vorige week donderdag: emoties in de politiek. Rede versus emotie Swierstra trapt af en vertelt dat al door de Griekse filosoof Plato werd nagedacht over het thema. “Volgens Plato is emotie in de politiek gevaarlijk. Politiek was daarom voor mensen met kennis; zij gebruiken de rede in plaats van emotie. Deze weldenkende elite moet volgens Plato daarom een soort dictatuur voeren.” Fact free politics Van een dictatuur is geen van de gasten fan, maar dat emotie bij politiek hoort, staat voor het panel buiten kijf. Westerveld: “Als je aandacht of steun voor een motie of onderwerp wilt, helpt het je om in een debat een persoonlijk voorbeeld te gebruiken: bij onderwijs bijvoorbeeld een verdrietige brief van een ouder. Maar je moet oppassen dat je niet te veel blijft hangen in emoties. Fact free politics is niet de bedoeling; beleid moet uiteindelijk wel op feiten gebaseerd worden.” Kippenhok “Maar je moet er wel aan meedoen”, voegt Roemer daaraan toe. “Een debat is vaak een wedstrijdje ‘beste one-liner’. Bij avonddebatten voor de verkiezingen zit iedereen rond kwart voor acht op zijn horloge te kijken. Als je dan niet snel wat zegt, zit je niet meer in het achtuurjournaal en mis je dus aandacht. De tijden van Joop den Uyl en Dries van Agt zijn al lang voorbij. Zij lieten elkaar uitpraten en er was ruimte om nog even een paar dingen op te schrijven. Het lijkt tegenwoordig vaak een kippenhok.” Nummer 39 met rijst Een retorische vraag van Roemer: “Hoe is het nu zo gekomen dat mensen zo boos zijn?” Het beleid van de afgelopen dertig jaar noemt hij “onredelijk en niet in het belang van de samenleving. Vooral het bedrijfsleven heeft geprofiteerd. Mensen worden kwaad omdat ze zich niet meer gehoord voelen.” Koenis, die hier en daar toch nog voor wat vuurwerk zorgt: “Boosheid vloeit niet voort uit het falen van de democratie, maar uit het succes. Verschillen tussen mensen worden steeds kleiner en dat levert wrijving op. Als Gordon dertig jaar geleden ‘nummer 39 met rijst’ had geroepen tegen iemand van Chinese afkomst, was niemand daarover gevallen. Chinese Nederlanders ageerden destijds niet tegen de meerderheid en deden hun eigen ding. Hun kinderen pikken dat niet meer; ze willen meedoen. Groepen eisen met boosheid hun positie op in de maatschappij.” Sokken Al met al een leuke bijeenkomst die waarschijnlijk spannender was geweest als er ook andersdenkende filosofen of politici waren aangeschoven. Studium Generale laat weten dat het geen debatavond was en dat ze gezocht hebben, maar niemand hebben gevonden. De sokken van gastheer Teun Dekker typeerden deze avond: lekker warme, knalrode, wollen sokken. In een veilige ‘rode’ omgeving deden alle gasten van de avond zonder al te veel weerwoord hun zegje. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:11:00 GMT   » meer
‘Appen op de fiets kost straks 95 euro’


NEDERLAND. Al fietsend een appje versturen kan je straks duur komen te staan. Wie betrapt wordt, krijgt per 1 juli een boete van 95 euro, meldt het AD op basis van Haagse bronnen. Volgens de krant wordt de nieuwe verkeersboete morgen besproken in de minsterraad. Eerder was al bekendgemaakt dat het straks ook voor fietsers verboden is om een ‘mobiel elektronisch apparaat’, zoals een mobieltje of een tablet, vast te houden.  Minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer heeft in september een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe regels moeten het verkeer veiliger maken. “Als je je in het verkeer begeeft dan moet je je aandacht erbij houden. En niet bezig zijn met je mobiele telefoon”, zei Van Nieuwenhuizen eerder volgens het AD. Het bedrag van 95 euro is afgestemd op boetes voor andere verkeersovertredingen voor fietsers. Rechts inhalen en door rood rijden kost – exclusief 9 euro administratiekosten – eveneens 95 euro. Wie beschonken op de fiets stapt en betrapt wordt, moet 100 euro afrekenen. HOP, Steffi Weber » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 09:18:00 GMT   » meer
“Het is leuk hoor, de snijzaal. Alleen krijg je er enorme honger”

praeses
“Dat is wel héél vroeg”, zegt Vera Kleinveld, als ze hoort dat de turners op dinsdagmorgen al om half negen trainen. Evi Schoenmaker: “Maandagavond trainen we ook, tot kwart voor elf, dus dan kunnen we de apparaten laten staan. Anders niet, want in die zaal doen ze ook Zumba en Clubpower en zo. Maar op dinsdag willen de mensen dan niet opstaan en komen er maar een stuk of vijf; we gaan proberen om het naar zaterdag te verplaatsen.” Ooit geturnd, Vera? Kleinveld: “Toen ik nog heel klein was, kon ik naar een proefles turnen. Dan moest je een handstand doen; dat kon ik niet, en een koprol; kon ik ook niet, haha, ik heb echt een slechte motoriek.” Maar iederéén kan toch een koprol? Kleinveld: “Ja, nou ja, ik vond een koprol eng. Maar wacht, misschien was het wel een achteruit-koprol…” Ze kijkt erbij of ze het zelf niet gelooft. Terecht waarschijnlijk. Schoenmaker helpt een handje: “Dat kan ik ook niet hoor, zelfs niet na een heel leven turnen.” Dat leven begon in Duitsland, waar haar Nederlandse ouders woonden en nog steeds wonen. “Ze doen daar aan moeder-kind turnen. Dan houdt je moeder je hand vast en loopt ze met je rond, als peuter deed ik dat, en met vijf, zes jaar begin je dan met de balk en de brug.” Ze vond het leuk en bleef het doen, ook toen ze op haar negentiende in Nederland ging studeren. “Maar het laatste schooljaar had ik niet veel meer getraind, ik begon pas weer in mijn eerste jaar hier. Het kost veel energie om weer terug te komen op je niveau. Dan ben je ineens bang, ook al heb je iets honderd keer gedaan. Of je hebt de kracht niet meer. In het tweede jaar ging het al beter. En nu helemaal, ik ben beter dan ooit.” Ze zegt het met enige aarzeling, maar haar ogen glimmen. Win je wel eens wat? “Ja, ik win nu wedstrijden, dan ben ik héél erg blij, het is onverwacht.” Maar, zegt ze, eens houdt het op, zeker bij meisjes want “je lichaam verandert”. Wat dan volgt is een medische uitleg in stereo - de dames zijn goed onderlegd - over de verschillende stadia van het jonge vrouwelijke lichaam, gepaard met veel geschater en geproest. Waar het op neer komt: “Je metabolisme wordt anders, je wordt tussen je 18e en 22e zwaarder, en ik helemaal want ik trainde rond die tijd niet en heb er in drie maanden tien kilo bijgekregen! Ik heb er weer vijf vanaf kunnen halen, méér lukt niet.” Let wel, hier zit een slank meisje dat zich erover beklaagt dat tegenwoordig van alles in de weg zit: haar buik als ze haar knieën optrekt, “het gaat niet meer zo ver!”, en bij de split, de spagaat, zijn het haar billen. En ja, de verslaggever schrijft dat allemaal op. Maar een beetje uitdijen is toch niet zo erg? Schoenmaker: “Nee, maar je hebt dan wèl meer kracht nodig.” Goed, die heeft ze dus nu. Doet Kleinveld aan sport? Ja, hardlopen en tegenwoordig ook fietsen. Niet in clubverband, ze wil liever geen vaste tijdstippen. Want haar agenda zit vol: met Pulse, dat onwaarschijnlijk veel activiteiten organiseert en waar ze de enige fulltime bestuurder is. Ze nodigen specialisten uit om in de avonduren een les te geven, ze houden een workshop hechten “want dat krijg je niet in je bachelor en mensen willen het graag leren, ja, vaak op varkenspoten, dat voelt als een mens”. Plus tal van andere dingen. En dan is er nog de snijzaal. “Daar werk ik, als student-assistent. Heel boeiend, en ik houd op die manier ook het vak bij, want studeren doe ik verder dit jaar niet.” Beschrijf het eens daar? Kleinveld: “Het is er koud, en wit, en het ruikt naar formaline. Op een aantal tafels liggen de lichamen. Met bijvoorbeeld de buikwand open.” Schoenmaker kent het uit haar eigen studie: “Meestal is de rest van het lichaam - wij noemen het preparaten - wel afgedekt. En soms is er een tafeltje met aparte organen.” Kleinveld: “Klopt, dan ligt er een stapeltje harten, die kun je dan van alle kanten bekijken. De eerste keer dat je er als student komt is het spannend, daarna wordt het normaal. Je krijgt rubberen handschoenen aan en dan kun je dingen voelen. Een stukje kraakbeen in de luchtpijp, de kwabben van een long. Daar kun je bij als de borstkas open ligt.” Schoenmaker: “Het is leuk hoor, de snijzaal. Alleen krijg je er enorme honger.” Kleinveld: “Dat is zo, die formaline triggert iets.” Zie je de gezichten? Kleinveld: “Nee, de hoofden zijn bijna altijd bedekt. Maar als je dan een keer wel het gezicht ziet, en je ziet gelakte nagels, of tatoeages, dan dringt het ineens weer door: hé, deze persoon heeft echt geleefd.” » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 07:00:00 GMT   » meer
Clinicus van het jaar


MAASTRICHT. Welke specialisten en arts-assistenten begeleiden Maastrichtse coassistenten het beste? Die vraag wordt ieder jaar beantwoord tijdens de Clinicus van het Jaar-verkiezing, georganiseerd door medische studievereniging Pulse. Maandag was de uitreiking in café Au Coin in het MUMC. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 12:30:00 GMT   » meer
De kunst van het weglaten

jaapbos
Het gebeurde recent: met een paar collega’s hadden we een vak overgenomen, en tot onze schrik ontdekten we dat het vak maar liefst dertien ‘evaluatiemomenten’ telde; momenten waarop studenten beoordeeld worden. We besloten tot een drastische aanpak, waardoor - naar onze mening - studenten tijdens het vak eindelijk eens de tijd kregen om kennis echt tot zich te nemen, om te reflecteren, en om ook eens een foutje te maken, zonder dat dit meteen afgestraft werd. Aan het begin van het vak legde ik aan de studenten uit waarom we het vak hadden veranderd. We kregen van de nieuwe lichting in eerste instantie twee types reacties. Ten eerste was men bang voor de onzekerheid die de nieuwe opzet met zich meebrengt, omdat er (grotendeels) pas op het einde 'afgerekend' wordt. Ten tweede was men van mening dat het vak nu makkelijker was geworden; er werd immers minder vaak afgerekend. Het is makkelijk om te zien dat die twee zorgen elkaar goeddeels uitsluiten. En aangezien de leerstof hetzelfde was gebleven, was het vakinhoudelijk toch echt niet eenvoudiger geworden. Minder makkelijk, lijkt het, is een reflectie op die eerste zorg. We hebben een realiteit gecreëerd waarin zelfs een honorsprogramma een plus-versie heeft, en waarin summer schools, stages en andere leuke (!) elementen toegevoegd aan het studentenbestaan, vooral één boodschap meegeven aan die studenten: de kunst van het weglaten is vooral ... kunst, en niet iets om als jonge academicus na te streven. En toch ... als keuzes maken cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling, en als het versimpelen van een druk bestaan vanzelf minder druk op dat bestaan legt. Waar maken we ons dan, komt ‘ie weer, zo druk om? Afgelopen week openden we met meer dan gemiddelde nieuwsgierigheid de evaluaties van het vak. Vooral omdat een positief oordeel het veel makkelijker zou maken om collega's ervan te overtuigen dat ook in het evalueren van onderwijsprestaties heel vaak less is more geldt. Ons vertrouwen werd beloond: het vak is nog nooit zo goed geëvalueerd, en de studenten hebben een puik tentamen afgeleverd. Hulde. Jaap Bos, hoogleraar Banking and Finance » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 09:58:00 GMT   » meer
Superintelligentie en pijnlijke knieën

dies2019
De onderwerpen variëren van de invloed van Europese democratie op burgerparticipatie in Afrika tot het optimale inkomstenbelastingsysteem, maar één ding hebben alle scripties die afgelopen vrijdag met een Student Award werden beloond gemeen: ze waren de beste van hun jaar. Zeventien bachelors en negen masters namen tijdens de diesviering hun prijs in ontvangst. Observant licht er twee uit.  » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 08:45:00 GMT   » meer
Eindelijk stagevergoeding voor coassistenten


NEDERLAND. Geneeskundestudenten die coschappen lopen in een universitair medisch centrum, krijgen sinds 1 januari een vergoeding van 100 euro per maand. Een belangrijke doorbraak waarvoor jarenlang is gevochten. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 08:39:00 GMT   » meer
President York: “We hópen dat er geen Brexit komt, of dat we eindigen met de zachtst mogelijke Brexit”

brexit, york
MAASTRICHT. De onzekerheid rond de Brexit neemt toe en juist daarom gaat de Universiteit Maastricht intensief samenwerken met de Universiteit van York. De twee investeren de komende drie jaar gezamenlijk meer dan drie miljoen euro in onderzoek en postacademisch onderwijs. Deze ‘Maastricht Treaty’ op universiteitsniveau “prevents us from darkness”, zegt de Yorkse collegevoorzitter. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 08:18:00 GMT   » meer
Wie heeft er LSD in de sangria gedaan?

film
Het verhaal: Een groep jonge dansers is op tournee in de VS. Ze repeteren in een afgelegen schoolgebouw. Na de laatste repetitie is het tijd om te feesten. De dansers zijn opgewonden, de drank vloeit rijkelijk, de DJ zorgt voor een explosieve cocktail van synthpop en technokrakers. Dan blijkt echter dat iemand LSD in de sangria heeft gedaan, waarna alle sociale remmingen overboord gaan. Het gevolg: chaos, hysterie, paranoia en… moord. Een onvergetelijke filmervaring: - De opwindende, manisch-energieke en hypervirtuoze dansscène uit het eerste deel van Climax komt gelijk met stip op 1 binnen in de lijst met beste dansscènes uit de filmgeschiedenis. Wat deze dansers precies doen laat zich amper omschrijven – kenners hebben het over krumping, flexing, waacking en voguing – maar bereid je erop voor om totaal van je sokken te worden geblazen. Na afloop van deze performance is het niks minder dan een mirakel dat de dansers al hun ledematen nog hebben en dat er niemand zwanger is geraakt. “Een levend kubistisch schilderij”, schreef Variety en dat is een verrassend accurate beschrijving. - De soundtrack houdt het feest heerlijk op gang: onder meer Patrick Hernandez, Gary Numan, Giorgio Moroder, Aphex Twin, Daft Punk en Soft Cell komen voorbij. Voor een optimale ervaring van Climax zouden bioscopen eigenlijk vooraf de stoelen uit de zaal moeten halen. - De Frans-Argentijnse shockfilmer Gaspar Noé trakteerde ons in zijn oeuvre al eens op een cumshot in 3D (Love), een minutenlange anale verkrachting gefilmd vanuit één camerastandpunt (Irréversible) en een film waarin een slager zich aan zijn autistische dochter vergrijpt (Seul Contre Tous). Seul Contre Tous is een film die ik intens haat, maar het valt niet te ontkennen dat een regisseur die zo’n extreme gevoelens bij je weet op te roepen, zijn métier verstaat. Noé is een smeerlap, maar wel een getalenteerde smeerlap. Een bad trip: - Als je weleens nuchter bent gebleven op een feest waarop al je vrienden vol op de drugs zaten, dan weet je hoe vervelend het is om naar andermans trip te kijken. Climax weet die valkuil geruime tijd te omzeilen, maar in het slotdeel, waarin inmiddels ook de cameraman van de sangria heeft gedronken, slaat de verveling alsnog toe. - Op de dansvloer wappert de Franse driekleur en af en toe komen er teksten van het kaliber ‘het leven is een collectieve onmogelijkheid’ voorbij. Naar de betekenis van een en ander blijft het gissen, holle pretentie valt niet uit te sluiten. Het salomonsoordeel: Climax piekt te vroeg, maar deze opwindende trip is desondanks de eerste film van Gaspar Noé die ik graag een tweede keer wil zien. Mark Vluggen » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 13:37:00 GMT   » meer
"Grootste misvatting? Dat ik een gladde prater ben"

zingbid, mathieusegers
Mathieu Segers 񢈸, Maastricht)/  hoogleraar Europese integratie en dean van het UCM/ getrouwd met Marèl, samen drie kinderen Sofia ྭ), Orfeo ྪ) en Gloria (bijna 8)/ woont in Maastricht (Wijck) » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 12:00:00 GMT   » meer
Experiment met voldoende/onvoldoende-beoordeling bij FPN

FPN, raad, toetsing
MAASTRICHT. De faculteit psychologie en neurowetenschap gaat experimenteren met een voldoende/onvoldoende-beoordeling. In het komende blok Man and Machine in jaar twee, krijgen de studenten voor hun tentamen geen cijfer, maar alleen een voldoende of onvoldoende. Blokcoördinator Herco Fonteijn, initiatiefnemer van het experiment, hoopt dat studenten zich hierdoor vrijer voelen om de stof te bestuderen die zij interessant vinden en dat ze minder stress ervaren. » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 11:25:00 GMT   » meer
Leidse hoogleraar sjoemelde met subsidieaanvragen


NEDERLAND. Een voormalig hoogleraar van de Universiteit Leiden heeft de wetenschappelijke integriteit geschonden  door onder valse namen subsidies binnen te halen. Dat concludeert de Commissie wetenschappelijke integriteit van de universiteit. » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 09:47:00 GMT   » meer
Corruptie aanpakken met zachte hand

dissertatieprijs, dies2019
MAASTRICHT. Hortense Jongen stapte vorige week donderdag in Göteborg op het vliegtuig voor een ultrakorte trip naar haar geboortestad Maastricht. En met een belangrijke reden: het in ontvangst nemen van de dissertatieprijs tijdens de dies. Jongen onderzocht hoe corruptie op internationaal niveau met ‘zachte hand’ wordt aangepakt. Het onderwerp, de interdisciplinaire invalshoek en haar prettige schrijfstijl waren doorslaggevend voor de jury. » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 08:44:00 GMT   » meer
‘Nederland blijft kweekvijver en haven voor wetenschappelijk talent’


NEDERLAND.  Minister Van Engelshoven wil de werkdruk van het wetenschappelijk personeel terugdringen. Ze wil dat onderzoekers vaker een vaste aanstelling krijgen en dat ze niet langer alleen worden beoordeeld op hun hoeveelheid publicaties. » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 16:10:00 GMT   » meer
Vliegtax voor onderzoekers


MAASTRICHT. Medewerkers van het instituut UNU-Merit betalen sinds januari een vliegtax als ze een binnen- dan wel buitenlandse vlucht boeken. De belasting wordt op het projectbudget in mindering gebracht. “Ik was ietwat beducht voor de reacties”, zegt directeur Bart Verspagen, “maar het plan is goed gevallen.” » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 13:00:00 GMT   » meer
‘Studenten met lening hebben meer last van stress en prestatiedruk’

studieschuld, stufi
NEDERLAND. Studenten met een studielening zijn vaker extreem vermoeid en emotioneel uitgeput, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ISO. Ook zouden zij sneller afzien van sociale activiteiten dan niet-leners. » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 10:35:00 GMT   » meer
Bij de rechter: mishandeling, insluiping en diefstal

bijbaan
Sanne Schauwaert / 21/ onlangs bachelor Nederlands recht afgerond/ werkt zo’n twee à drie dagen per week/ verdient 130 euro per zitting » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 10:00:00 GMT   » meer
Zelfs VVD-jongeren willen geen hogere rente op studieschuld

studieschuld, stufi
NEDERLAND. De jongeren van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzetten zich tegen de hogere rente op studieschulden die het kabinet heeft aangekondigd. “De overheid moet de student niet gaan uitknijpen.” » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 09:44:00 GMT   » meer
‘Nieuwe gedragscode mag niet in bureaula verdwijnen’

gedragscode
MAASTRICHT. Wetenschappers moeten eerlijk en zorgvuldig te werk gaan, staat in de nieuwe gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Nieuw is dat ze daarbij steun moeten krijgen van hun werkgever, vertelt hoogleraar Lex Bouter. » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 07:22:00 GMT   » meer
Een dag in het Jekerkwartier

hans
Het miezerde toen ik vrijdagmorgen in het Quartier Latin van Maastricht naar een afspraak met de kapper fietste. Die stond in zijn etalage met een peinzende blik. Toen hij mij zag veranderde die blik in een lach. Daar ik al zo’n veertig jaar klant bij hem ben, was ik verbaasd. Hij ontving mij met enige schroom; zei dat hij blij was mij te zien. Het bleek dat hij in de mening verkeerde dat ik een paar dagen tevoren overleden was. Hij toonde mij een uitgeknipte advertentie waarin mededeling werd gedaan van het verscheiden van een betreurd familielid. Ik was het dus niet, veronderstelde hij nog niet geheel overtuigd. Maar ik kon bewijzen, dat noch het adres noch de precieze schrijfwijze van de naam overeenkwamen met de mijne. Vreugde alom, en of ik mijn gebruikelijke koffie wilde. Daar deze bijzondere bijna-doodervaring mij al eens eerder was overkomen, hebben we er nog een filosofisch gesprekje aan gewijd. Enerzijds is er de vreugde dat je levenseinde niet onopgemerkt blijft. Anderzijds is het misschien handig om de rouwkaart ook aan de kapper te versturen. Tenslotte duurde onze gezamenlijke geschiedenis veertig jaar. Weer op straat werd ik opnieuw met de vergankelijkheid van ons bestaan geconfronteerd. Bij een poging de Sint Pieterstraat over te steken, werd ik opgehouden door twee voorbijrazende bakfietsmoeders, waarvan er één overigens een man was. Elke keer dat ik zo’n nieuwe verkeersdeelnemer zie, vraag ik mij af: zouden die kleine prinsjes en prinsesjes in hun open koetsjes wel naar behoren gevaccineerd zijn? Zie ik eindelijk een echte antivaxxer die -door haar/zijn hogere opleiding misleid - het leven in de wijken voor de gegoeden onveilig maakt? De kinderbakfiets is ook echt onveilig. Het is veelal wel mogelijk om de kinderen in de riemen te zetten. Ook als dat gebeurt, is het bedenkelijk dat zij geen helm hoeven te dragen. Wij munten met zijn allen uit in regelgeving. Misschien moet de bakfiets een aparte plaats krijgen in het verkeer, inclusief regels voor veiligheid, en waar en hoe te parkeren. Eenmaal thuis was het gedaan met het memento mori. In de avond kwam alles goed door het programma van het PAS-Festival van de universiteit. Pleasure, Art and Science met een mooi overvol programma in de tuinen en zalen van de universitaire gebouwen. Even bruisend en geslaagd als vorige edities. Ook onder nieuwe leiding. Hans Philipsen                   » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 14:49:00 GMT   » meer
Splinters: rector "een beetje dominant"

splinters
Rector is “een beetje dominant” Na alle interviews in de vaderlandse pers heeft de faam van rector Rianne Letschert nu ook de buren bereikt. De Vlaamse krant Het Belang van Limburg publiceerde afgelopen week een uitgebreid interview met de “goedlachse rector” van de Universiteit Maastricht. Waarin ze, naast veel bekends, toch ook weer wat nieuwe dingen laat optekenen. Zoals dat ze eigenlijk niet weet waarom een universiteitsrector ‘rector magnificus’ heet. Dat moet voortaan dan maar in de aanstellingsbrief worden uitgelegd. Verder blijkt Letschert een nogal ruim idee te hebben van de omvang van de UM. Die heeft, zegt ze, een omzet van een half miljard (is 400 miljoen), 20.000 studenten  (is zo’n 17.000) en 5000 medewerkers (is rond 4000). Haar uitpuilende agenda? Mede omdat ze “geen nee kan zeggen. En het wordt alleen maar erger.” Over haar vasthoudende karakter: “Als ik echt iets in mijn hoofd heb, dan moeten er wel heel erg goeie argumenten op tafel komen eer ik van dat idee afstap. Een beetje dominant, dat ben ik wel, ja.” Intussen vindt ze dat ze een “superbaan” heeft, maar of ze er straks nog een tweede termijn aan vastplakt? Dat weet ze “ècht niet”. Nog vier jaar erbij, dat is “bijna een definitief vaarwel aan de actieve wetenschap. Ik heb nu nog die (Vidi) beurs en het onderzoek in Tilburg, maar als ik voor een volgende beurs wil gaan, dan moet ik natuurlijk geen gat van acht jaar op m’n cv hebben.” Straks een politieke carrière? Minister? Nee, dan moet ze te veel compromissen sluiten, wordt haar autonomie te veel aangetast. Wat wordt het? In ieder geval spannend, over twee jaar.   Kinderen mogen mee Vrouwen moeten ‘empowered’ worden en aan de UM mogen er wel wat meer vrouwelijke leiders opstaan. Doel: “Een cultuur van gendergelijkheid en diversiteit”, aldus het bericht over de lancering van het nieuwe netwerk FEM, Female Empowerment Maastricht University. Dinsdag 13 november is dé dag dat het startschot wordt gegeven in de Jan van Eyck Academie. Observant heeft zich al voor die middag aangemeld, en wat schetst onze verbazing? Op het aanmeldingsformulier wordt er rekening gehouden met kinderen. Jawel, er is een heuse babysit of opvangmedewerker aanwezig die zorgt voor entertainment! Ook een idee voor de Opening Academisch Jaar of de Dies volgend jaar? Maar let op: “Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.” Dus komt er geen einde aan het gejengel of wordt er non-stop geschreeuwd om snoep, koek of andere dingen, dan wordt moeder vast en zeker even uit de brainstormsessies gehaald of uit de zaal gepikt waar SBE-decaan Peter Møllgaard de rector van deze universiteit, Rianne Letschert, over vrouwelijk leiderschap interviewt.   Excessen met drank, drugs, fysiek geweld en seks Gedragscodes waarin studentenverenigingen afspraken maken met universiteiten en hogescholen over ‘hoe zich te gedragen’ zijn vooral gericht op de introductieperiode, schreef online medium Science Guide gisteren nadat de convenanten uit meerdere universiteitssteden, incluis Maastricht, met elkaar waren vergeleken. Er is minder aandacht voor “het gedrag binnen de verenigingen an sich”. Dus zijn er tijdens de ontgroeningen nog expliciet restricties op het gebruik van geweld en vernederende handelingen en beloven de studenten plechtig om de aspirant-leden voldoende te laten slapen, drinken en eten, daarna mogen ze die regels bij wijze van aan de wilgen hangen.  Alleen de gedragscodes van Rotterdam, Groningen, Leiden en Maastricht (hoewel het wat betreft de laatste niet expliciet staat vermeld in de tekst zelf) gelden wel expliciet het hele jaar. Maar zoals we nu weten – wat betreft Leiden – is dat geen garantie op een ‘vriendelijke’ cultuur. De NRC onthulde zaterdag de onderzoeksresultaten van een advocatenkantoor naar de interne cultuur van het Leidse Minerva. Het corps is in de greep van “excessen met drank, drugs, fysiek geweld en seks”. De Leidse rector Carel Stolker baalde er “ongelooflijk” van en twitterde naar aanleiding van het onderzoek van Science Guide dat hij ook actie verwacht van de reünisten, zij moeten verantwoordelijkheid nemen en helpen om de verenigingshuizen te reguleren.   » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 12:37:00 GMT   » meer
“Alleen maar zuipen? Dat beeld had mijn moeder ook”

praeses
Het had de naam van een komisch duo kunnen zijn, Jesse en Jeske. Maar nee, ze kennen elkaar zelfs niet eens. Wat voor beeld heeft De Vries van Que Pasa? “Die herendisputen, dat ziet er gezellig uit, maar het gaat er wel heftig aan toe, geloof ik.” Hulst: “Hoe bedoel je, heftig?” De Vries: “Nou, zuipen, en heel aanwezig zijn altijd. Doen jullie ook nog wat anders dan zuipen? Dat vraag ik me vanuit een sportvereniging wel eens af.” Hulst: “Dat beeld had mijn moeder ook, dat heb ik haar uit het hoofd gepraat. Want ja, woensdagavond is de dispuutsavond, dan is het drinken, maar verder zijn we gewoon vrienden en doen we ook andere dingen: samen hardlopen, voetballen, naar de film. We zijn een hechte groep, als we in de UB zitten is het met een appje ‘Yo, is er iemand hier, even koffietje doen?” Hulst gaat er eens goed voor zitten; hij had er al op gerekend dat dit onderwerp indringend aan de orde zou komen: “Weet je, zeker de laatste jaren is er in Nederland een beeld ontstaan, mede naar aanleiding van gedonder bij Vindicat en Minerva, dat het bij het corps en ook bij disputen gaat om de zuipende, vrouwenhatende student die tien jaar over zijn studie doet.” Ja hallo, kijk eens op jullie website? ‘Met Stierlijke Groet’? ‘De heersers van het Maastrichtse studentenleven.’ ‘Immer Geil’? Hulst met een brede grijns: “Ja, Immer Geil [hij spreekt het op z’n Duits uit]. Dat lijkt me niet de slogan van vrouwenhaters toch?” De Vries moet lachen. Maar bij een dispuut gaan, dat zag ze destijds niet zitten. “Ik had geen zin in de A-tijd. Eerst je een beetje vernederen en daarna ben je de beste vrienden, dat vind ik raar.” Wat gebeurt er bij Que Pasa in de A-tijd? Hulst: “Haha, daar ga ik niet op in, niet alle disputen hoeven te weten wat wij doen. Nou oké, we pissen over mensen, trappen op hoofden, dat soort dingen.” Hij kijkt de verslaggever schuin aan: “Dit is een grapje hè?” Ja, dat is begrepen. Maar dat vernederen? “Nee, doen we niet, vind ik ook een beetje triest: het misbruiken van je machtspositie, wat heb je daaraan?” Hij vervolgt: “Er wordt te veel gegeneraliseerd, dat vind ik wel jammer. Hier in Maastricht is het sowieso anders, hier heb je niet zo’n corps met rijke pappies en mammies.” De Vries: “Maar ook al is je pappie rijk, dan hoef je je nog niet zo te gedragen.” Hulst: “Klopt. En ik snap dat beeld ook wel, als dat het enige is wat je hoort. Als ik alleen De Telegraaf zou lezen denk ik ook dat ik wat rechtser word.” Iets anders nu. Waarom zijn jullie voorzitter geworden? Ze zijn er min of meer in gerold, waren al actief in dispuut of vereniging. De Vries: “Ik zat al in een commissie bij Lagakari, vind het leuk om te organiseren en met ideeën te komen. Dus toen er een tekort aan potentiële bestuursleden was zei ik: ik doe het wel. Ik was toch al veel op de club.” En organisatiewerk, dat is er genoeg: zeilkampen in Friesland, introductietijd, sponsors regelen voor al die dure boten. De Vries: “Het is nu de drukste tijd van het hele jaar. Ik ben eigenlijk een soort noodvoorzitter, de echte ging voor studie naar het buitenland, ik was hoofd activiteiten en daarmee ook vicevoorzitter, dus toen moest ik het overnemen. Wel veel verantwoordelijkheid hoor, bij de vorige voorzitter ging alles goed, soms ben ik wel eens bang dat het bij mij naar de tyfus gaat, haha, dat ik een belangrijk sponsorcontract vergeet of zo. Dan heb ik het gedaan. Maar gelukkig heb ik nog vijf andere bestuursleden. En het is maar voor een paar maanden.” Hulst: “Wat als ze je vragen om een jaar door te gaan?” De Vries: “Nee, dat doe ik niet. Elke maandag bestuur, donderdag borrelen, dat zou ik dan twee jaar doen. Ik wil ook wel eens iets leuks doen op maandag; uit eten, naar de film, sporten.” Is het belangrijk voor je cv? Hulst: “Ik zet het er wel op ja. Je laat zien dat je verantwoordelijkheid aankunt. Het is ook leerzaam, je leert knopen doorhakken. Daar was ik niet best in, ik ben erin gegroeid.”       » link  » minder

Studentenkrant ANS RU
Radboud Universiteit Nijmegen   » Nieuws

meer nieuws minder

    Mon, 04 Feb 2019 10:57:08 +0100   » meer
Goed verhaal, lekker kort: De NS, altijd blijven lachen


In 'Goed verhaal, lekker kort' krijgen taalverschijnselen hun welverdiende portie aandacht in een goed, maar lekker kort verhaal. Deze keer: positiviteitsgoeroe NS. Afgelopen week besloot de NS minder treinen te laten rijden. Er werd namelijk sneeuw verwacht. Enkele Facebook-reacties: 'Stelletje hufters de ligt geen vlok sneeuw..Check voortaan alles ff goed!', en: 'Toen mijn man nog bij NS werkte reden de treinen altijd. Ook al lag er een meter sneeuw. Zielig dat dat niet meer kan.' Velen zouden moedeloos worden van dit soort opmerkingen. De NS niet. Iedereen die reageert op een post van de NS kan rekenen op een immer positief gestemd antwoord van een medewerker. De NS laat zich niet snel op de kast jagen. Altijd blijven lachen, is het motto. Treinen op tijd laten rijden is voor de NS een uitdaging, maar positieve framing, daar is de spoorwegmaatschappij verdraaid goed in. Neem de naam van de treinen. Tot 2012 heette een trein die bij elk station stopte een 'stoptrein'. Hierdoor lag de nadruk op het stilstaan van de trein. Dat moest anders, besloot de NS. 'Stoptrein' werd 'sprinter'. Nu was duidelijk dat de trein bewoog! En dat doet het beter in de marketing. Ditzelfde geldt voor het vermijden van de term 'vertraging'. Nooit zal je de NS horen omroepen dat een trein te laat is. Je hoort alleen wanneer de trein vertrekt. Dat dit ook vandaag weer later is dan gepland, daar zwijgt de NS liever over. Het spoorwegbedrijf spreekt ook liever van een 'aangepaste dienstregeling' dan toe te geven dat er minder treinen rijden. 'Aangepast' is namelijk lekker neutraal. Eigenlijk betekent 'aangepast' helemaal niets. Je weet alleen dat er iets is veranderd in de dienstregeling. Wat er is veranderd, is een grote verrassing. Misschien rijden er juist méér treinen! Of misschien is de trein tussen Maastricht en Den Bosch plots afgeschaft en heeft de NS ervoor gekozen hier iedereen per kameel te vervoeren. Of misschien worden er bij een flinke sneeuwval van 1 centimeter voortaan sleehonden ingezet. Misschien is de conducteur vervangen door een dansmarieke, en de machinist door een yogalerares. Je weet het niet. Alles is onzeker. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik minder naïef ben dan ik lijk. Ik trap er niet meer in, in de 'aangepaste dienstregeling'. Keer op keer stapte ik vol verwachting het perron op, om er daar achter te komen dat de verrassing van de dag alwéér een kleiner aantal treinen was. Dan gaat de lol er voor mij toch een beetje af. De NS zelf lijkt de 'aangepaste dienstregeling' nog steeds als een zegen voor de mensheid te zien. Zie bijvoorbeeld onderstaand bericht, dat afgelopen week op de site van de NS verscheen: 'Omdat voor morgen, 30 januari, sneeuwval wordt verwacht, nemen NS en ProRail het zekere voor het onzekere en passen de dienstregeling aan. Ondanks deze aanpassing kan het winterse weer leiden tot extra hinder voor treinreizigers.' Waarom het woord 'Ondanks'? 'Dankzij' of 'Door' had mij hier passender geleken. Nee, ook dit bericht weet de NS positief te framen. Wij, reizigers, moeten de grote weldoener NS op onze blote knieën danken dat de dienstregeling is aangepast. Want het is toch ook puur genieten dat je buiten de coupé, naast de wc, tussen meerdere onbekende medereizigers met zweetoksels, ochtendgeuren en natgeregende jassen ingeklemd mag staan, omdat er minder treinen rijden?   » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 12:49:16 +0100   » meer
Kwartiertje eerder opstaan loont


Aan het begin van dit collegejaar heeft de Radboud Universiteit (RU) haar collegetijden met een kwartier vervroegd om de grote drukte in de spits te verminderen. De resultaten na een half jaar laten zien dat het daadwerkelijk werkt. Officiële resultaten
Eerder werd al bekend dat de Tweede Kamer positief was over de ontwikkelingen om de collegetijden van de RU en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) op elkaar af te stemmen. Doordat de RU haar colleges nu begint om 8.30 en de HAN om 9.00, werd de drukte in het openbaar vervoer verminderd. De eerste officiële resultaten van de proef laten zien dat het inderdaad werkt. Zo is het aantal treinreizigers om 8.15 afgenomen met 22 procent en is het aantal reizigers op het drukste moment in de bus met tien procent afgenomen. Ook op de Heyendaalseweg is het minder druk en loopt het verkeer beter door. Je moet het maar durven
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, gaat naar aanleiding van de Nijmeegse proef graag in gesprek met andere regio's. 'De vraag naar het openbaar vervoer groeit in rap tempo. Om ervoor te zorgen dat het OV zoveel mogelijk reizigers kan blijven bedienen moeten we alle zeilen bijzetten. Een deel van de oplossing zit in het beter spreiden van reizigers.' Volgens Van Veldhoven is de RU hierin een voorbeeld voor andere onderwijsinstellingen. 'Studenten vragen vroeger op te staan, je moet het maar durven. Je ziet wel gelijk dat het werkt als niet iedereen tegelijk de bus of trein in stapt. Ik hoop dat velen dit geslaagde voorbeeld gaan volgen.' Duurzaam bereikbare campus
De aangepaste collegetijden was een initiatief van de projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heyendaal, waarin verschillende onderwijsinstellingen, vervoersorganisaties en overheidsinstellingen zijn vertegenwoordigd. Naast de vervroegde collegetijden is de projectgroep bezig met andere mogelijkheden om de campus verder de verduurzamen. Zo wordt er bekeken of er een centraal afleveringspunt kan komen voor goederen van buitenaf, waarna de goederen met elektrische vervoersmiddelen verspreid kunnen worden. Ook zal in de loop van 2019 een pilot starten met deelauto's en -fietsen. Deze zijn bedoeld voor medewerkers die vanuit het station naar de campus willen reizen. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 16:06:02 +0100   » meer
USR wil toegankelijker BSA


Eerder deze week bracht AKKUraatd naar buiten dat het met het College van Bestuur (CvB) in gesprek wil gaan over decentrale selectie, omdat de huidige vorm van selectie 'witte, brave meisjes' zou bevoordelen. Vandaag maakte de Universitaire Studentenraad (USR) bekend dat het, op initiatief van AKKUraatd-lid Marek Voesenek, een plan van aanpak heeft geschreven voor een nieuwe vorm van het Bindend Studieadvies (BSA) en de begeleiding eromheen.  De Radboud Universiteit (RU) heeft een rapportage geschreven over dit onderwerp waarin naar voren komt dat mannen, internationale studenten en etnische minderheden in het huidige systeem kwetsbare groepen vormen. Als reactie hierop wil de USR een focusverschuiving van studiepunten naar de motivatie van de student. Ook zouden studenten beter gematcht moeten worden met de opleiding en moeten studieadviseurs beter bereikbaar worden.  'Het uitgangspunt van deze nieuwe invulling is dat hiermee een stap in de goede richting gezet wordt voor de toegankelijkheid van het onderwijs, waarbij volledige afschaffing van het BSA het einddoel blijft', schrijft AKKUraatd op haar website. De rapportage van de RU en de notitie van de USR worden aankomende maandag besproken in de overlegvergadering tussen het CvB en de USR. » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 14:44:10 +0100   » meer
'Voor je het weet ben je vijf maanden verder'


Het kiezen van een onderwerp, het houden aan de deadlines: voor veel studenten is het schrijven van je scriptie een van de moeilijkere dingen van het afronden van de bachelor. Mariken de Kok, zelf oud-student van de Radboud Universiteit, is na een carrière in de marketing aan de slag gegaan als scriptiebegeleider. Met haar bedrijf Frisse Colleges helpt ze studenten bij het vinden van motivatie en het verwoorden van hun onderzoek. Met welke problemen komen studenten het vaakst naar je toe?
'Dat kan van alles zijn: motivatieproblemen, perfectionisme, schrijfproblemen. Over het laatste krijg ik de meeste vragen. Het is vaak niet makkelijk om datgene dat je in je hoofd hebt bedacht, op papier te zetten. Aan de andere kant is het schrijven van een scriptie inhoudelijk ook moeilijk. Het is voor studenten lastig om te bedenken wat wel of niet in een scriptie thuishoort en wat je hoofd- of deelvragen zijn.' Hoe kies je het beste een onderwerp voor je scriptie?
'Het is het belangrijkst om een onderwerp te kiezen dat je zelf interessant vindt en waar je meer over wil weten, wat dat dan precies is maakt niet zoveel uit. Wel is het slim om van te voren al wat literatuuronderzoek te doen. Het is namelijk een enorme opdracht om een scriptie te schrijven over een onderwerp dat nog zo nieuw is dat er maar weinig literatuur over te vinden is. Ook kan je van te voren al kijken welke docent je graag als begeleider wil hebben, zodat je een onderwerp kan kiezen dat in zijn of haar straatje ligt.' Welke tips heb je voor studenten die met hun scriptie beginnen?
'Houd je ten eerste aan de deadlines die gegeven worden. Studenten zijn erg gewend aan het maken van tentamens. Omdat dat harde deadlines zijn, lukt dat meestal wel. Een scriptie is echter zo'n groot project dat je al snel denkt "Oh, ik begin morgen wel", maar voor je het weet ben je vijf maanden verder en heb je nog niks op papier staan. In de scriptie-academy, een van de onderdelen van Frisse Colleges, vragen we studenten daarom ook om iedere dag een evaluatie te sturen waarin ze vertellen wat ze die dag hebben gedaan. 'Mijn tweede tip is om tijdens het schrijven continu de hoofd- en deelvragen erbij te houden. Een scriptie moet daar namelijk antwoord op geven. Het gevaar bestaat al snel dat je uitweidt over allerlei onderwerpen die er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben.' Wat moet je doen als je geen goede klik hebt met je begeleider?
'Je zou om een nieuwe begeleider kunnen vragen, bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon. Aan de andere kant ben je zelf ook verantwoordelijk voor een goede band met je begeleider. Probeer een professionele houding aan te nemen door te zorgen dat je op tijd je dingen inlevert en je afspraken nakomt. Dan bouw je credits op voor als je zelf een keer extra hulp nodig hebt van je docent.' Heb je zelf ook problemen gehad tijdens het schrijven van je scriptie?
'Ja, over het schrijven van mijn scriptie voor mijn studie Communicatiewetenschappen heb ik langer gedaan dan ik wilde. Ik was te perfectionistisch en wilde een soort masterpiece schrijven waardoor ik totaal blokkeerde. Veel van de problemen waar studenten tegenaan lopen heb ik dus zelf meegemaakt.' Op de website van Frisse Colleges staan meer tips en Youtube-filmpjes over het schrijven van je scriptie.    » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 14:44:10 +0100   » meer
'Voor je het weet ben je vijf maanden verder'


Het kiezen van een onderwerp, het houden aan de deadlines: voor veel studenten is het schrijven van je scriptie een van de moeilijkere dingen van het afronden van de bachelor. Mariken de Kok, zelf oud-student van de Radboud Universiteit, is na een carrière in de marketing aan de slag gegaan als scriptiebegeleider. Met haar bedrijf Frisse Colleges helpt ze studenten bij het vinden van motivatie en het verwoorden van hun onderzoek. Met welke problemen komen studenten het vaakst naar je toe?
'Dat kan van alles zijn: motivatieproblemen, perfectionisme, schrijfproblemen. Over het laatste krijg ik de meeste vragen. Het is vaak niet makkelijk om datgene dat je in je hoofd hebt bedacht, op papier te zetten. Aan de andere kant is het schrijven van een scriptie inhoudelijk ook moeilijk. Het is voor studenten lastig om te bedenken wat wel of niet in een scriptie thuishoort en wat je hoofd- of deelvragen zijn.' Hoe kies je het beste een onderwerp voor je scriptie?
'Het is het belangrijkst om een onderwerp te kiezen dat je zelf interessant vindt en waar je meer over wil weten, wat dat dan precies is maakt niet zoveel uit. Wel is het slim om van te voren al wat literatuuronderzoek te doen. Het is namelijk een enorme opdracht om een scriptie te schrijven over een onderwerp dat nog zo nieuw is dat er maar weinig literatuur over te vinden is. Ook kan je van te voren al kijken welke docent je graag als begeleider wil hebben, zodat je een onderwerp kan kiezen dat in zijn of haar straatje ligt.' Welke tips heb je voor studenten die met hun scriptie beginnen?
'Houd je ten eerste aan de deadlines die gegeven worden. Studenten zijn erg gewend aan het maken van tentamens. Omdat dat harde deadlines zijn, lukt dat meestal wel. Een scriptie is echter zo'n groot project dat je al snel denkt "Oh, ik begin morgen wel", maar voor je het weet ben je vijf maanden verder en heb je nog niks op papier staan. In de scriptie-academy, een van de onderdelen van Frisse Colleges, vragen we studenten daarom ook om iedere dag een evaluatie te sturen waarin ze vertellen wat ze die dag hebben gedaan. 'Mijn tweede tip is om tijdens het schrijven continu de hoofd- en deelvragen erbij te houden. Een scriptie moet daar namelijk antwoord op geven. Het gevaar bestaat al snel dat je uitweidt over allerlei onderwerpen die er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben.' Wat moet je doen als je geen goede klik hebt met je begeleider?
'Je zou om een nieuwe begeleider kunnen vragen, bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon. Aan de andere kant ben je zelf ook verantwoordelijk voor een goede band met je begeleider. Probeer een professionele houding aan te nemen door te zorgen dat je op tijd je dingen inlevert en je afspraken nakomt. Dan bouw je credits op voor als je zelf een keer extra hulp nodig hebt van je docent.' Heb je zelf ook problemen gehad tijdens het schrijven van je scriptie?
'Ja, over het schrijven van mijn scriptie voor mijn studie Communicatiewetenschappen heb ik langer gedaan dan ik wilde. Ik was te perfectionistisch en wilde een soort masterpiece schrijven waardoor ik totaal blokkeerde. Veel van de problemen waar studenten tegenaan lopen heb ik dus zelf meegemaakt.' Op de website van Frisse Colleges staan meer tips en Youtube-filmpjes over het schrijven van je scriptie.    » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 11:11:32 +0100   » meer
Leenstelsel zorgt voor stress bij studenten


Een groot deel van de lenende studenten heeft meer last van psychische klachten en ervaart meer prestatiedruk dan niet-leners. Dit blijkt uit een enquête van Motivaction die in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is afgenomen bij studenten. ISO-voorzitter Tom van de Brink maakt zich zorgen over de resultaten. 'De kogel is door de kerk. Veel studenten ervaren prestatiedruk en psychische klachten door het leenstelsel. Dat is een grote zorg voor onze samenleving, want achter deze schokkende cijfers zitten echte mensen.'  De klachten
De meerderheid van de studenten leent met zorgen blijkt uit de enquête die is afgenomen bij 563 hbo- en wo-studenten. 'Het onderzoek is een landelijke peiling. Dit is belangrijk om een representatief beeld te krijgen van het verschil tussen leners en niet leners', legt Van de Brink uit. Van de deelnemers geeft vijftig procent aan zich vaak extreem vermoeid te voelen en geeft veertig procent aan emotioneel uitgeput te zijn. Verder laat negentien procent weten bezorgd te zijn over het krijgen van een burn-out. 'Het is slecht gesteld met de prestatiedruk en de psychische klachten onder lenende studenten. 73 procent van de lenende studenten geeft aan toegenomen prestatiedruk of psychische klachten te ervaren. Dat is een heel groot percentage.' Niet alleen psychische klachten zijn uit het onderzoek naar voren gekomen. Ook blijkt dat 52 procent van de lenende studenten afziet van sociale activiteiten of nevenactiviteiten. 'Een verklaring hiervoor is dat lenende studenten bang zijn om nog meer kosten te maken dan dat ze al doen.' Van den Brink vindt dit een verontrustend gevolg van het leenstelsel. 'Het is juist belangrijk dat studenten ten tijden van hoge prestatiedruk met anderen op kunnen trekken, ook in informele situaties. Als dit wegvalt, creëren we een generatie die loskomt van een gezonde omgeving. Dat moeten we niet willen.' Wat moet er gebeuren
Volgens Van den Brink is het belangrijk om stappen te nemen naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek. 'We moeten een open en eerlijk debat voeren met Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, en de Kamerleden die het leenstelsel zijn begonnen. Dit is belangrijk omdat de effecten van het leengedrag nu vaak worden weggemoffeld.' Daarnaast vindt hij dat het negatieve sentiment rondom lenen moet worden verholpen. 'Dit kan worden gedaan door het afschaffen van de renteverhoging op het lenen', stelt Van den Brink. 'Het is de hoogste tijd om de financiële positie van studenten te verbeteren, en niet te verslechteren.' Ook universiteiten spelen een rol in de discussie en dienen een maatschappelijk voorbeeld te zijn volgens Van den Brink. 'Universiteiten leiden mensen op die blijkbaar last hebben van de psychische en sociale effecten van het leenstelsel. Het hoeft geen zorginstelling te worden, maar het is belangrijk dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.' Woordvoerder Martijn Gerritsen van de Radboud Universiteit (RU) geeft aan het onderzoeksrapport nog niet te hebben doorgenomen. Wel laat hij weten dat de RU het welzijn van haar studenten erg belangrijk vindt. 'Vorig jaar werd voor het eerst de Radboud Well-Being Week georganiseerd. Deze week is bedoeld om het welzijn van studenten op de agenda te krijgen. Het doel is dat mensen hier met elkaar over in gesprek gaan', vertelt Gerritsen. » link  » minder

    Mon, 28 Jan 2019 14:27:47 +0100   » meer
Verkiezing Huisjesmelker van het jaar afgetrapt met spandoeken


ROOD Nijmegen, de jongerenafdeling van de SP heeft afgelopen donderdag de verkiezing van Huisjesmelker van het jaar afgetrapt door spandoeken op te hangen aan een leegstaand kantoorpand. Daarmee protesteert de organisatie tegen leegstand en woningnood. 'Het is bizar dat er in Nijmegen leegstaande panden zijn, terwijl de woningnood zo hoog is', vindt Nihat Akmadar, lid van ROOD Nijmegen. Al sinds 2005 organiseert de landelijke jongerenafdeling ROOD de verkiezing Huisjesmelker van het jaar. Jongeren kunnen hun huisbaas nomineren voor deze oneervolle titel. Eerdere winnaars werden beticht van bedreigingen, afzetterij en achterstallig onderhoud. De 'prijs' ging in 2012 bijvoorbeeld naar de Nijmeegse verhuurder Emmy van der Tol, ook bekend van een aflevering van er #BOOS. Zij kreeg deze twijfelachtige eer, omdat zij servicekosten rekende voor diensten die zij niet leverde, bewoners intimideerde en de panden niet onderhield. Door de woningnood hebben verhuurders de positie om hun huurders uit te buiten. 'Slecht onderhoud en zelfs intimidatie zijn aan de orde van de dag. Die machtspositie van de vastgoedcowboys moeten we breken', stelt ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw. Rennen naar betaalbare woningen
De verkiezing werd dit jaar landelijk afgetrapt in Rotterdam, waar ROOD een ludieke actie hield. Jongeren mochten proberen naar een betaalbaar huis te rennen met een elastiek om hun middel, waardoor zij teruggetrokken werden. 'In de echte wereld zit er misschien geen elastiek om je middel, maar het is wel ontzettend lastig om een betaalbare kamer te vinden', aldus De Leeuw. De keuze voor Rotterdam was niet geheel toevallig, het is namelijk de duurste stad om een kamer te huren. De gemiddelde prijs voor een studentenkamer steeg daar in de afgelopen twee jaar met 167 euro per maand. In Nijmegen is de stijging minder extreem, het afgelopen jaar stegen de huurprijzen met ongeveer twaalf euro. De Leeuw is boos: 'het wordt voor jongeren steeds moeilijker om een toekomst op te bouwen. Wonen wordt duurder, studeren wordt duurder en werk is vaak onzeker.' Leegstand
De Nijmeegse afdeling van ROOD trapte de verkiezing af door spandoeken op te hangen met de tekst 'lege panden = gevulde handen'. De spandoeken hangen aan een leeg kantoorpand in Meijhorst. Hiermee vraagt ROOD aandacht voor de woningnood in Nijmegen. Zij vinden het ontoelaatbaar dat er kantoren leegstaan, terwijl er een tekort is aan woningen. 'Pandjesbazen kijken alleen naar de eigen portemonnee, niet naar de sociale behoeftes. Dat kan en moet anders', vertelt Akmadar. 'Leegstand is een politieke keuze', vindt hij. 'Elk jaar zoeken veel studenten naar een kamer. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang, waardoor jongeren gedwongen worden om in verkamerde panden, met veelal slechte huisbazen, te gaan wonen.' Hij vindt daarom dat de gemeente moet kijken naar oplossingen zoals het aanpakken van leegstand. Het meldpunt voor huisjesmelkers staat het hele jaar open, maar rond april vindt de uitreiking plaats. Naar aanleiding van de meldingen, gaan de lokale ROOD-afdelingen in gesprek met de verhuurders en de jongeren en verzamelen ze het bewijs. Daarna worden de ernstige gevallen geselecteerd. Een jury kiest vervolgens de 'winnaar' van de titel Huisjesmelker van het jaar uit.   » link  » minder

    Fri, 25 Jan 2019 14:52:08 +0100   » meer
Nieuw systeem voor interbibliothecair lenen


De Universiteitsbibliotheek gaat een nieuw systeem invoeren voor Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). Via IBL kan men wetenschappelijke boeken, artikelen of andere materialen lenen die niet via de Radboud Universiteit (RU) verkrijgbaar zijn. Vanaf 28 januari hoef je niet meer een apart account te hebben, maar kun je gewoon via je RU-account dit soort materialen lenen.

Tekst: Rindert Oost Martine Gulden, projectleider Studieomgeving, legt uit dat het oude systeem wordt niet meer ondersteund door de leverancier van de IBL-software en daarom moeten de Koninklijke Bibliotheek en alle universiteitsbibliotheken binnen Nederland overstappen op een nieuw systeem. 'Vanaf 28 januari start het College van Bestuur (CvB) van de RU met een pilot om het nieuwe systeem te testen', legt ze uit. 'Voor studenten betekent dit dat ze tot in ieder geval 1 september gratis materialen lenen via IBL. Voor medewerkers van de RU was dit al gratis en dit zal ook zo blijven. Het enige verschil is dat de subsidie voor medewerkers voorheen per afdeling werd geregeld, dat wordt met het nieuwe systeem centraal geregeld.' Of het uiteindelijk duurder zal uitvallen voor studenten, kan nog niet gezegd worden. Gulden: 'De kosten zouden kunnen oplopen tot 13 euro per geleend materiaal, maar het CvB gaat in de zomer de uitkomst van de pilot analyseren en een besluit nemen over de daadwerkelijk kosten voor studenten.' Afhankelijk van het aantal uitgeleende materialen, zullen de kosten worden bijgesteld. 'Op dit moment wordt er nog weinig geleend via IBL, maar mochten studenten nu massaal gebruik gaan maken van dit systeem omdat het gratis is, kan het zijn dat het CvB studenten de volle pond laat betalen', vertelt Gulden. 'Voorlopig blijft de RU de kosten dus betalen voor studenten en misschien blijft IBL ook in de toekomst gratis voor studenten.' » link  » minder

    Fri, 25 Jan 2019 12:33:44 +0100   » meer
AKKUraatd: 'Neem decentrale selectie onder de loep'


In een open brief die studentenfractie AKKUraatd deze week naar het College van Bestuur (CvB) van de Radboud Universiteit (RU) stuurde, doet de fractie een oproep om studies die een decentrale selectie hanteren te onderzoeken. 'Brave, witte meisjes'
De brief komt naar aanleiding van een onderzoek door ScienceGuide, die de effecten van decentrale selectie in beeld bracht. Volgens het artikel worden 'witte, brave meisjes' met de huidige vorm van decentrale selectie bevoordeeld. 'Dit zou niet mogen', stelt fractievoorzitter Sander van der Goes. 'Wij vragen daarom het CvB om te onderzoeken in hoeverre dit speelt bij opleidingen van de RU.' Selectie is niet ideaal
Tot 2013 werd de numerus fixus centraal geregeld via de overheid, nu mogen universiteiten en vaak opleidingen zelf bepalen welke criteria ze hanteren voor het toelaten van studenten. Dit kunnen de behaalde cijfers op de middelbare school, een huiswerkopdracht of een motivatiebrief zijn. 'Het liefst zouden wij natuurlijk willen dat iedereen die een bepaalde opleiding wil volgen, dat ook kan', aldus Van der Goes. 'Maar wij snappen dat niet iedereen toegelaten kan worden in verband met capaciteitsproblemen. Dat er daardoor een decentrale selectie plaatsvindt, is niet ideaal maar dat is nou eenmaal zo. Het is daarom belangrijk dat die selectie voor iedereen zo eerlijk mogelijk plaatsvindt.' Ook schrijft AKKUraatd in de brief dat het graag ziet dat er een voorlichtingsactiviteit komt waarbij aankomende studenten worden voorbereid op de decentrale selectie. 'Er zijn organisaties die trainingen aanbieden ter voorbereiding op de decentrale selectie', vertelt Van der Goes. 'Zo'n training kost tussen de 200 en de 400 euro. Niet alle ouders kunnen zich dat veroorloven. Hierdoor ontstaat kansongelijkheid op toelating tot een studie.' Feiten boven tafel
In de brief bedankt AKKUraatd het CvB voor haar huidige inzet voor het waarborgen van diversiteit op de RU. Volgens Van der Goes is deze brief dan ook niet bedoeld als aanval op het CvB. 'Wij merken dat rector magnificus Han van Krieken al veel doet met betrekking tot diversiteit en dat waarderen wij. Wij hebben deze bief geschreven omdat we graag de feiten boven tafel zien over de decentrale selectie van de opleidingen aan de RU. Pas als daaruit blijkt dat er daadwerkelijk een probleem is, kan er beleid op gemaakt worden.' » link  » minder

    Wed, 23 Jan 2019 16:05:33 +0100   » meer
Papieren back-up bij digitaal toetsen


Studenten die deze tentamenperiode een digitale toets hebben, moeten voorbereid zijn op een papieren versie. Dit naar aanleiding van problemen bij de toetsing van de cursus Functional Programming vorige week dinsdag. Informatica-studenten konden dit tentamen niet afronden door niet-werkende software. Studenten in de kamer van studievereniging Thalia balen van de mislukte toets. 'Het was heel raar', zegt een van hen erover. 'We wisten niet wat er gebeurde, vroegen ons af of we het tentamen nog konden halen.' De problemen begonnen twintig minuten na aanvang toen foutmeldingen op de computerschermen verschenen. Ook werd een zijpaneel dat de studenten nodig hadden, niet aangepast aan de betreffende vraag. Na negentig minuten ploeteren besloot de faculteit hierom het tentamen stop te zetten. De paar tentamens van studenten die het wel wisten af te ronden, zijn ongeldig verklaard. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een tentamen moet worden afgebroken door niet functionerende technologie. Het is nog niet duidelijk wat voor de foutmelding heeft gezorgd. Uit voorzorg liggen hierom bij alle digitale tentamens deze tentamenperiode ook papieren versies klaar. De studenten Informatica moeten morgen opnieuw de toets maken, ditmaal op papier. Enkelen hadden voor deze week al een vakantie geboekt. Zij krijgen later een nieuwe eerste kans aangeboden. Voor anderen komt de nieuwe poging juist niet slecht uit. 'Ik vind het niet erg', lacht een studente in de verenigingskamer. 'De eerste keer had ik het tentamen toch niet gehaald. Nu heb ik tenminste een kans.' » link  » minder

    Mon, 21 Jan 2019 13:44:25 +0100   » meer
RU opent online haar deuren


Om ook internationale studenten die erover denken aan de Radboud Universiteit (RU) te gaan studeren een kans te geven om de campus een keer te zien, organiseert de RU voor de eerste keer een Virtual Open Day. 'We organiseren natuurlijk al reguliere open dagen', legt woordvoerder van de RU, Martijn Gerritsen, uit. 'Maar we willen ook internationale studenten de kans geven om een kijkje te nemen op de campus zonder dat ze hiervoor in het vliegtuig hoeven te stappen.' Hoewel het de eerste keer is dat de RU een Virtual Open Day organiseert, weten al veel internationale studenten de open dag te vinden. 'Op dit moment hebben al zeshonderd studenten zich aangemeld en we verwachten dat dit aantal alleen maar zal stijgen. Ook zien we dat de aanmeldingen uit een hoop verschillende landen komen. Met 88 verschillende nationaliteiten, is het een heel diverse groep.' Op de eerste editie van de Virtual Open Day op 24 januari kunnen studenten online live colleges over de verschillende bachelor- en masterprogramma's bijwonen en chatten met studenten die vragen over de studie en over Nijmegen beantwoorden. Ook over praktische zaken als het regelen van een visum of huisvesting kunnen studenten op die dag online informatie krijgen. Ook is er een virtual tour over de campus van de RU. 'Het is belangrijk om goede voorlichting te geven', licht Gerritsen toe. 'Zo kunnen we ervoor zorgen dat de juiste studenten op de juiste plek komen.'   » link  » minder

    Fri, 18 Jan 2019 14:23:14 +0100   » meer
Geldmaat ook op Nijmeegse campus


De 'Fiat Multipla onder de ATM's' of de 'Fisherprice-versie van een geldautomaat': op internet raakten mensen niet uitgepraat over het uiterlijk van de nieuwe pinautomaten van de ING, Rabobank en ABN-AMRO bank die dit jaar op steeds meer plekken in Nederland zullen verschijnen. Ook de campus van de Radboud Universiteit (RU) zal over een paar maanden opgesierd worden door een Geldmaat. Wegens de verbouwingen rondom het Erasmusplein wordt de geldautomaat daar vanaf 23 januari verwijderd. Na afronding van de verbouwingen zal deze ook niet meer terugkomen. In plaats daarvan plaatst de RU in de loop van het tweede kwartaal van 2019 een Geldmaat in de hal van het Elinor Ostromgebouw. Volgens de RU is dit een veiligere plaats voor een pinautomaat. Totdat de Geldmaat er staat, zullen bezoekers van de campus hun flappen uit de muur moeten halen op het Geert Grooteplein, bij de ingang van het UMC. » link  » minder

    Fri, 18 Jan 2019 11:31:42 +0100   » meer
Actief appen stimuleert schrijfvaardigheid


WhatsApp heeft een negatieve invloed op je taalgebruik. Althans, zo luidt vaak de consensus. Lieke Verheijen, promovenda aan de Radboud Universiteit (RU), onderzocht hoe echt zit en keek naar de invloed van whatsappgebruik op schijfvaardigheid en spelling. Ze bestudeerde afwijkingen in het 'normaal' Nederlands taalgebruik in de sociale mediagesprekken van jongeren en jongvolwassenen. Door te kijken naar verschillende sociale media en schrijfvaardigheid kwam ze tot de volgende conclusie: 'Zelf taal produceren, dus ook door te appen, kan goed zijn voor je spelling én je schrijfvaardigheid.'

Tekst: Rindert Oost Klassiek msn'en
Verheijen heeft haar onderzoek opgedeeld in drie delen. 'Het eerste deel was een grote verzameling aan sociale mediagesprekken van WhatsApp en Twitter tot de klassieke msn-chat', vertelt ze ietwat nostalgisch. 'Hierbij keek ik per woord of deze afweek van de Nederlandse spellingsregels om zo te zien hoe vaak een alternatieve spelling gebruikt werd. Daarna ben ik langsgegaan op verschillende onderwijsinstellingen in en rondom Nijmegen om de schrijfvaardigheden van de scholieren en studenten vast te stellen en doormiddel van enquêtes te kijken hoe vaak ze gebruik maakten van sociale media en op wat voor manier.' In het slotonderzoek werd een experiment uitgevoerd. 'Ik had twee groepen studenten. De een moest een kwartier lang met elkaar appen en de ander ging mandala's inkleuren. Dat is schijnbaar rustgevend', lacht ze. 'Daarna schreven ze verhaaltjes en kon ik hun schrijfvaardigheid meten.' Autocorrectie
Uit het onderzoek rolde de conclusie dat de whatsappende groep iets minder spelfouten maakte in de teksten die ze schreven dan de kleurende groep. Trots zegt Verheijen: 'Dat kun je opvatten als een directe positieve invloed van whatsappgebruik op spelling.' Althans, als het gaat om actief gebruik van sociale media. Want, legt Verheijen uit, bij passief gebruik zoals het lezen van andermans appjes of het gebruik van autocorrectie, is het verband juist negatief. 'Jongeren die aangaven dat ze veel autocorrectie gebruikten, schreven ook vaker met chattalige-elementen in hun dagelijks schrijven. Lui zijn en veel autocorrectie gebruiken op sociale media stimuleert schrijfvaardigheid dus niet echt.' 'Gewoon' Nederlands
Of whatsapptaal ook het 'normale' Nederlands gaat overnemen? 'Nee', denkt Verheijen. 'Het lijkt erop dat chattaal, zoals het afkorten of fonetisch schrijven van woorden, zich vooralsnog beperkt tot de sociale media en vooral onder jongeren. Pubers typen namelijk meer in chattaal dat jongvolwassenen. Zij voelen zich meer vrij of hebben meer behoefte aan creatief taalgebruik. Maar dat taalgebruik zet zich niet door naarmate ze ouder worden', beschrijft ze. 'Toen ik naar de msn-gesprekken keek, dook er, net als in de appgesprekken, veel afwijkend taalgebruik op. Maar de mensen die hier gebruik van maakten, zijn nu in de twintig en doen dit tegenwoordig minder. Zij conformeren zich naar de 'gebruikelijke' Nederlandse taalregels. Het lijkt er dus op dat mensen zich meer zelfbewust worden van taal op latere leeftijd en hun taalgebruik naar de norm aanpassen', aldus Verheijen. 'Maar taal ontwikkelt zich altijd', verduidelijkt ze. 'Dus hoe meer mensen chattaal gaan gebruiken, hoe meer consensus er kan ontstaan binnen de maatschappij. Misschien dat in de toekomst afkortingen, Engelse woorden en emoji's ook zijn toegestaan bij je sollicitatiebrief.' » link  » minder

    Thu, 17 Jan 2019 13:53:32 +0100   » meer
U maakt een grove grap, mag dat?


De uitgelekte ontgroeningsinstructies, met grappen over de Stint en vrouwen, van herendispuut Reinaert hebben voor de nodige commotie gezorgd. De opdrachten waren volgens de leden ludiek bedoeld, maar daar zijn de meningen over verdeeld. Mogen dit soort grappen wel als het duidelijk is dat het ludiek bedoeld is?  vos 750x De brief met ontgroeningsinstructies van het Nijmeegse herendispuut Reinaert is uitgelekt en delen ervan zijn gepubliceerd in de Gelderlander. De instructies waren bedoeld voor vier aspirant-leden van het dispuut als onderdeel van hun inwijding tot het onafhankelijke dispuut. Er werden instructies gegeven als 'u verkleedt uw fietsen als aangereden Stint, hier ontbreken de schoolspullen en ketchup natuurlijk niet' en 'in de kroeg zoekt u de lelijkste hoer op en zet haar in het zonnetje door bij haar een lapdance uit te voeren'. In een reactie aan de Gelderlander legt een van de leden uit dat de opdrachten een ludieke ondertoon hadden. 'Het is bedoeld als satire. Het gebeurt natuurlijk niet echt.' Toch lokte het document veel wisselende reacties uit. Een deel ziet de instructies als seksistisch en grensoverschrijdend. Anderen zien de humor er juist wel van in. Mogen dit soort grappen wel als het duidelijk is dat het ludiek bedoeld is? Geschreven en ongeschreven regels
In onze maatschappij hebben we de wet die stelt wat wel en niet mag. Die staat vast. Aan de andere kant bestaan ook normen die zeggen dat men elkaar fatsoenlijk en respectvol moet behandelen. Dit zijn de ongeschreven regels die bij overschrijden vaak tot sociale sancties leiden. Volgens socioloog aan de Radboud Universiteit (RU) Niels Spierings, tonen de voorbeelden uit het document van herendispuut Reinaert in ieder geval weinig respect. 'Een fiets verkleden als Stint. Daarvan is duidelijk dat het niet respectvol is naar de slachtoffers en de nabestaanden.' Wanneer er wordt gekeken naar de omgangsnormen begeven we ons volgens Spierings in een relatief grijs gebied. 'Wanneer ben je iemand belachelijk aan het maken en wanneer is het gewoon een grap? Waar zit die grens? Daar gaat het debat juist over.' 'Het is niet toevallig dat bepaalde groepen vaker het onderwerp zijn van de grappen.' Het creëren van groepen
In het geval van ontgroeningen is het voornaamste doel om een groep te creëren en een sterke band tussen leden van de groep te ontwikkelen. Dit gebeurt volgens Spierings door verschillende stappen te doorlopen. 'Eerst wordt bepaald wie er bij de groep hoort en wie niet. Vervolgens wordt er identiteit aan een groep gegeven, ofwel je voelt je daadwerkelijk lid van het dispuut. In de laatste stap wordt de groep afgezet tegen de maatschappij. Dat kan gebeuren door je eigen groep superieur te stellen, maar vaak ook door op een andere groep af te geven', legt Spierings uit. 'Het is een manier om je eigen groep meer identiteit te geven.' Het ludiek bedoelde document is daarom geen toevallige gebeurtenis, maar lijkt een uiting van de laatste stap in het proces van het creëren van een groep. Hoewel het voor de leden van het dispuut een onschuldige opmerking lijkt, hebben zulke grappen wel degelijk gevolgen voor de maatschappij. 'Het is niet toevallig dat bepaalde groepen vaker het onderwerp zijn van de grappen. Dit zijn de groepen die minder machtig zijn, de kwetsbaren van de maatschappij. Dan kunnen de grappen, bedoeld of onbedoeld effect hebben', verklaart Spierings. Door een vrouw neer te zetten als hoer, ben je onderdeel van een grotere stroom die vrouwen tot een lustobject reduceert, ook al is het in grappen. 'Het is belangrijk om je af te vragen om wie we lachen met de grap en of dat chique is om te doen.' Uitzonderlijk geval
Spierings geeft aan dat het ook mogelijk is om hetzelfde type grappen te maken zonder een ander te benadelen. 'Meisjes filmen in een kleedkamer kan ludiek bedoeld zijn, maar het signaal zou altijd moeten zijn: dat kan en mag niet. In het uitzonderlijke geval kun je een grap maken die dat benadrukt.' Het gaat dan over goed doordachte grappen waarin wordt gespeeld met de ongemakkelijkheid. Cabaretiers hebben de capaciteit waardoor ze een grap kunnen maken die eigenlijk niet door de beugel kan, maar dit is dan ook meteen duidelijk voor het publiek. 'Als je hier zelf niet helemaal helder in bent, moet je dit soort grappen niet maken als je andere groepen daarmee niet wilt buitensluiten of belachelijk wilt maken', benadrukt Spierings. 'Maak dan een grap waarin je jezelf op de hak neemt.'   » link  » minder

    Wed, 16 Jan 2019 16:08:12 +0100   » meer
RU sjoemelde met subsidie voor ontwikkeling supergel


De Radboud Universiteit (RU) en het Radboudumc hebben gesjoemeld om een miljoen euro subsidie van Zorgonderzoek Medische Wetenschap (ZonMW) binnen te halen voor de ontwikkeling van een medische 'supergel'. Dat ontdekte radioprogramma Argos. RU-scheikundigen Paul Kouwer en Alan Rowan ontdekten in 2012 bij toeval de supergel polyisocyanopeptide-polymeer (PIC). Het revolutionaire aan de gel is dat het vloeibaar wordt als het koud wordt, maar harder bij hogere temperaturen. Daardoor is de gel bijvoorbeeld uitermate geschikt voor de behandeling van brandwonden, voor gebruik bij het aanbrengen en afhalen van verband maar ook voor tandheelkundig gebruik. Dat leverde zelfs een artikel in het gerenommeerde tijdschrift Nature op in 2013. Bij de aanvraag voor de subsidie voor verdere ontwikkeling van de gel in 2014 was het een vereiste dat er samengewerkt zou worden met een particulier bedrijf. De universiteit gaf daarbij een niet bestaand bedrijf op. ZonMW kwam daar achter, maar gaf de RU vervolgens meer tijd om een bedrijf te vinden. Dat is concurrentievervalsing, zegt de Leidse hoogleraar Staat- en Bestuursrecht Willemien den Ouden tegen Omroep Gelderland. 'Dat betekent dat je één van de partijen langer de tijd hebt gegeven om beter te scoren in de wedstrijd dan de anderen. Dat is heel ongebruikelijk en ook verboden.' De RU werd dus voorgetrokken in het concurrentiebeding. Samen met het bedrijf dat de RU naderhand heeft gevonden, Noviotech, richtten ze een nieuw bedrijf op: Secmatix. Sinds jaren liggen de verschillende partijen echter al in de clinch over de ontwikkeling en de eigendomsrechten van de gel. In een officiële reactie op het radioprogramma op de website van de universiteit zegt de RU dat ze inderdaad 'niet in lijn met de subsidieregels bij publiek-private samenwerking hebben gehandeld.' Wel geeft de RU aan samen met Radboudumc de kwestie ;'tot op de bodem te willen uitzoeken'. Daarvoor heeft de RU adviesorganisatie KPMG ingeschakeld. Ze zien het wel nog steeds als hun 'maatschappelijke taak de gel voor patiënten beschikbaar te krijgen' en zeggen zich hiervoor 'maximaal in te blijven spannen.' » link  » minder

    Tue, 15 Jan 2019 14:38:46 +0100   » meer
AI-basiscursus voor meer bewustwording over kunstmatige intelligentie


Iedere Nederlander zou moeten weten wat Artificial Intelligence (AI) inhoudt, vindt tech-ondernemer Jim Stolze. Daarom zette hij met een team vrijwilligers de Nationale AI-cursus op. De cursus staat sinds eind december online en iedereen kan gratis deelnemen. Ook drie docenten van de RU werken eraan mee, namelijk Tom Heskes en Pim Haselager van de opleiding Artificial Intelligence en Roel Schutgens van Rechtsgeleerdheid. In acht tracks die in totaal zo'n vier à vijf uur in beslag nemen doet de deelnemer basiskennis op over kunstmatige intelligentie. Na afronding van de cursus krijgt de deelnemer een certificaat opgestuurd. Stolze: 'Je moet het zo zien: Elektriciteit, het internet en de mobiele telefoon waren grote doorbraken, AI is daarvan de volgende.' Next big thing
Het idee voor de Nationale AI-cursus ontstond toen Stolze in mei een column schreef over een soortgelijke cursus in Finland. 'Na een aantal bezoeken aan Silicon Valley zag ik dat AI the next big thing zou worden', vertelt Stolze. 'Toen iemand me zei dat ze in Finland een gratis cursus aanbieden, schreef ik er een column over. Die was nog niet af of ik werd bedolven onder de e-mails en telefoontjes van mensen die vonden dat we dat in Nederland ook een gratis cursus moesten gaan maken.' Het doel van de cursus is om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunstmatige intelligentie. 'We moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van AI, zodat we goed richting kunnen geven aan de kanten waar het naartoe beweegt.' Het team achter De Nationale AI-cursus bestaat dan ook uit vrijwilligers die uit overtuiging van het maatschappelijk belang aan de cursus werken. De Nijmeegse hoogleraar Kunstmatige Intelligentie Tom Heskes is een van de experts die wordt geïnterviewd in de cursus. 'Ik ontmoette Stolze op een avond in het koninklijk paleis over kunstmatige intelligentie, georganiseerd door de koning en de koningin', licht Heskes toe. 'Daar raakten we aan de praat en zodoende hebben we geregeld dat hij ook naar Nijmegen zou komen om een aantal interviews op te nemen over de cursus.' In de cursus vertelt Heskes over machine learning en de mogelijke gevaren die daarbij komen kijken. 'Dat gaat over hoe je computers dingen kunt laten leren uit data. 'Het is hartstikke goed dat er zo'n cursus over kunstmatige intelligentie is, want er gaat veel onzin over rond, zoals mensen die denken dat robots de wereld gaan overnemen. Het is belangrijk dat mensen begrijpen wat het echt is, wat je er wel en niet mee kunt en wat de gevaren zijn.' Toegankelijk voor iedereen
Stolze heeft de Nederlandse cursus bewust wat toegankelijker gemaakt dan het Finse origineel: 'De Finse cursus was eigenlijk een soort eerstejaars bachelor computer science, je moet je behoorlijk door teksten heen ploegen. Niet iedereen heeft die aandachtsspanne, daarom hebben we er video's en animaties aan toegevoegd.' Heskes had toch graag iets meer inhoud gezien in de Nederlandse cursus. 'Ik vind het mooi aan de Finse cursus dat je meer gedwongen wordt om te begrijpen wat er onder de motorkap gebeurt. De Nederlandse cursus blijft wat meer aan de oppervlakte.' Stolze wil juist benadrukken dat de cursus vooral een instap is in de wereld van kunstmatige intelligentie. 'Als mensen meer verdieping willen, is dat mogelijk door verder te klikken en dan krijg je meer informatie. Als je daarna nog meer wilt weten over deep learning of de ethiek achter AI, dan ga je daar een andere online cursus over volgen.' Het team achter de Nationale AI-cursus ziet graag meer lessen over kunstmatige intelligentie op scholen. 'Het is lastig om zoiets in het onderwijs te laten landen', zegt Stolze. 'Ik merk nu dat scholen zeggen dat ze dit leuk vinden en ons vragen of we niet een paar gastlessen kunnen komen geven. Tot nu toe zijn dat vooral basis- en mbo-scholen.' Stolze is blij dat het niet alleen maar bedrijven en instellingen uit het hoger onderwijs zijn die positief reageren. 'We hebben gezegd dat we 1% van de bevolking willen bereiken. Dan moet je je op een breed publiek richten, niet alleen op programmeurs en data scientists.' Klik hier voor de Nederlandse cursus.

» link  » minder

    Mon, 14 Jan 2019 13:07:37 +0100   » meer
Studeren onder een dekentje


In de Library of Science (LoS) kunnen studenten sinds 8 januari een fleecedeken lenen bij de servicebalie om het studeren wat aangenamer te maken. Door het hoge plafond, de deur die open moet blijven staan en technische mankementen van de verwarming, kan het koud worden in de bieb. 'Sommige studenten zitten hier met dikke sjaals om en wintermutsen op', zegt een van de baliemedewerkers. In december stond er een wensboom in de LoS, waar studenten anoniem hun wensen konden delen. Een student kwam met de oplossing om studenten op te warmen: fleecedekentjes. De baliemedewerkers zijn enthousiast over het initiatief. 'Er wordt veel gebruik gemaakt van de dekentjes. Vandaag zijn er al vier uitgeleend.' » link  » minder

    Fri, 11 Jan 2019 16:25:03 +0100   » meer
ANS Kijkt: Shoplifters (Manbiki kazoku)


Donderdag 13 december ging de de Japanse film getiteld Shoplifters (Manbiki kazoku) in LUX in premiére. Deze Palme d'Or winnaar is een dramafilm die je niet enkel tot denken zet, maar wellicht ook tot handelen. Regisseur Hirokazu Kore-Eda wordt beschouwd als een van de filmmeesters van Japan, mede door de meerdere internationale filmprijzen die hij heeft gewonnen voor titels als Like Father, Like Son en Still Walking. In zijn nieuwste film geeft Kore-Eda geeft op eigenaardige wijze een gezin weer dat niet schuwt voor sociale wanpraktijken en taboes. Er wordt een fantastische weergave gegeven van een bijzonder dievengezin bestaande uit vijf personen, die op generlei wijze parentage hebben. Tekst: Kirti Kohra Singh Opmerkelijke gezinssituatie
Het gezin bestaat uit 'vader' Osamu Shibata (Lily Franky), 'moeder' Nobuyo Shibata (Sakura Ando), 'oma' Hatsue Shibata (Kirin Kiki), 'dochter' Aki Shibata (Mayu Matsuoka) en 'zoon' Shota Shibata (Kairi Jyo). Het meest opvallende is dat de familie weinig voelt voor de wet en sociale normen, maar wel veel voelt voor elkaar. De film begint met een scéne waarin Osamu en Shota een aantal boodschappen uit een supermarkt stelen. Niet alleen Osamu en Shota zijn bezig met diefstal. Moeder steelt spullen uit de kleding van mensen bij de wasserette waar ze werkzaam is en Aki is een soort (soft)sekswerker. De film geeft een erg natuurlijke kijk in het leven van een normafwijkend gezin. Het legt de nadruk niet op de misdaden maar laat ze voorkomen als alledaagse bijzaken; Kore-Eda laat heel duidelijk het menselijke naar voren komen achter het stelen. Dit biedt de kijker de mogelijkheid om veel sociale stigma's in perspectief te plaatsen. Yuri
Na de eerste diefstal in de film, treffen Osamu en Shota een klein meisje genaamd Yuri op een balkon aan dat buiten is gesloten door haar ouders. Gezien het al laat is en het koud begint te worden, besluiten ze het meisje mee te nemen naar hun huis. Zodra ze thuis zijn valt het op dat ze allerlei wonden op haar arm heeft. Deze verwondingen heeft ze opgelopen bij haar echte gezin, waarin veel huishoudelijk geweld plaatsvond; onder andere gericht op haar. Het gezin van Osamu en Shota besluit haar dat Yuri bij hen laten intrekken de beste keus is, ook al is dit illegaal. Wat na een tijdje in de film blijkt is dat alle leden van het gezin op een dergelijke wijze bij het gezin zijn gekomen. Geen van hen heeft bloedverwantschap en ze zijn allemaal verlaten door hun families. Dit wordt duidelijk naarmate de film vordert en de levens van de familieleden afzonderlijk worden belicht. Ondanks de eigenaardige gezinssituatie en -samenstelling kent het gezin een erg sterke band en is er veel liefde onderling. Kore-Eda wil hiermee duidelijk maken dat een hechte band niet gestoeld is op bloedverwantschap of de reputatie binnen een gemeenschap. Natuurlijke weergave
In Shoplifters worden de levens van de personages worden op een heel gedetailleerde en naturalistische wijze vertoond. De dialogen zijn hier een uitstekend voorbeeld van, de manier van spreken voelt niet afkomstig uit een script maar is even organisch als een alledaags gesprek. Details als de kinderachtigheid van de vader, die bijvoorbeeld blijkt uit een scéne waarin hij binnen aan het voetballen is met een plastic tas, doet de kijker de film niet alleen aanschouwen maar ook beleven. Een ander voorbeeld is de weergave van de diefstalscénes. De dynamiek die aanwezig is tussen het winkelpersoneel, Osamu, Shota en soms Yuri wordt op een ongekend realistische manier weergegeven. Het stelen wordt beleefd zoals de personages het beleven, zonder de spanning die de kijker zou voelen als hijzelf zou stelen. Kroket met noedels
Een groot deel van de dialogen en de actie in Shoplifters gebeurt tijdens het eten. Zo ontmoet Yuri de andere familieleden voor het eerst tijdens het eten worden er veel cruciale gesprekken gevoerd tijdens het eten van verscheidene Japanse gerechten. Tijdens de film komt meerdere keren het gerecht 'kroket met instant-noedels' terug, het lievelingseten van Osamu en Shota. Na het kijken van de film was niet alleen mijn honger aangewakkerd, maar ook mijn nieuwsgierigheid naar de smaak van kroket samen met instant-noedels. Hoewel het in eerste instantie een gekke combinatie lijkt, blijkt het onverwachts lekker te smaken. Het eindoordeel van Shoplifters is echter niet aan verassingen onderhevig. Shoplifters is niet alleen film-technisch beschouwd erg goed. De personages en hun hechte band onderling is wat de film een genot maken om naar te kijken. » link  » minder

    Fri, 11 Jan 2019 16:25:03 +0100   » meer
ANS Kijkt: Shoplifters (Manbiki kazoku)


Donderdag 13 december ging de de Japanse film getiteld Shoplifters (Manbiki kazoku) in LUX in premiére. Deze Palme d'Or winnaar is een dramafilm die je niet enkel tot denken zet, maar wellicht ook tot handelen. Regisseur Hirokazu Kore-Eda wordt beschouwd als een van de filmmeesters van Japan, mede door de meerdere internationale filmprijzen die hij heeft gewonnen voor titels als Like Father, Like Son en Still Walking. In zijn nieuwste film geeft Kore-Eda geeft op eigenaardige wijze een gezin weer dat niet schuwt voor sociale wanpraktijken en taboes. Er wordt een fantastische weergave gegeven van een bijzonder dievengezin bestaande uit vijf personen, die op generlei wijze parentage hebben. Tekst: Kirti Kohra Singh Opmerkelijke gezinssituatie
Het gezin bestaat uit 'vader' Osamu Shibata (Lily Franky), 'moeder' Nobuyo Shibata (Sakura Ando), 'oma' Hatsue Shibata (Kirin Kiki), 'dochter' Aki Shibata (Mayu Matsuoka) en 'zoon' Shota Shibata (Kairi Jyo). Het meest opvallende is dat de familie weinig voelt voor de wet en sociale normen, maar wel veel voelt voor elkaar. De film begint met een scéne waarin Osamu en Shota een aantal boodschappen uit een supermarkt stelen. Niet alleen Osamu en Shota zijn bezig met diefstal. Moeder steelt spullen uit de kleding van mensen bij de wasserette waar ze werkzaam is en Aki is een soort (soft)sekswerker. De film geeft een erg natuurlijke kijk in het leven van een normafwijkend gezin. Het legt de nadruk niet op de misdaden maar laat ze voorkomen als alledaagse bijzaken; Kore-Eda laat heel duidelijk het menselijke naar voren komen achter het stelen. Dit biedt de kijker de mogelijkheid om veel sociale stigma's in perspectief te plaatsen. Yuri
Na de eerste diefstal in de film, treffen Osamu en Shota een klein meisje genaamd Yuri op een balkon aan dat buiten is gesloten door haar ouders. Gezien het al laat is en het koud begint te worden, besluiten ze het meisje mee te nemen naar hun huis. Zodra ze thuis zijn valt het op dat ze allerlei wonden op haar arm heeft. Deze verwondingen heeft ze opgelopen bij haar echte gezin, waarin veel huishoudelijk geweld plaatsvond; onder andere gericht op haar. Het gezin van Osamu en Shota besluit haar dat Yuri bij hen laten intrekken de beste keus is, ook al is dit illegaal. Wat na een tijdje in de film blijkt is dat alle leden van het gezin op een dergelijke wijze bij het gezin zijn gekomen. Geen van hen heeft bloedverwantschap en ze zijn allemaal verlaten door hun families. Dit wordt duidelijk naarmate de film vordert en de levens van de familieleden afzonderlijk worden belicht. Ondanks de eigenaardige gezinssituatie en -samenstelling kent het gezin een erg sterke band en is er veel liefde onderling. Kore-Eda wil hiermee duidelijk maken dat een hechte band niet gestoeld is op bloedverwantschap of de reputatie binnen een gemeenschap. Natuurlijke weergave
In Shoplifters worden de levens van de personages worden op een heel gedetailleerde en naturalistische wijze vertoond. De dialogen zijn hier een uitstekend voorbeeld van, de manier van spreken voelt niet afkomstig uit een script maar is even organisch als een alledaags gesprek. Details als de kinderachtigheid van de vader, die bijvoorbeeld blijkt uit een scéne waarin hij binnen aan het voetballen is met een plastic tas, doet de kijker de film niet alleen aanschouwen maar ook beleven. Een ander voorbeeld is de weergave van de diefstalscénes. De dynamiek die aanwezig is tussen het winkelpersoneel, Osamu, Shota en soms Yuri wordt op een ongekend realistische manier weergegeven. Het stelen wordt beleefd zoals de personages het beleven, zonder de spanning die de kijker zou voelen als hijzelf zou stelen. Kroket met noedels
Een groot deel van de dialogen en de actie in Shoplifters gebeurt tijdens het eten. Zo ontmoet Yuri de andere familieleden voor het eerst tijdens het eten worden er veel cruciale gesprekken gevoerd tijdens het eten van verscheidene Japanse gerechten. Tijdens de film komt meerdere keren het gerecht 'kroket met instant-noedels' terug, het lievelingseten van Osamu en Shota. Na het kijken van de film was niet alleen mijn honger aangewakkerd, maar ook mijn nieuwsgierigheid naar de smaak van kroket samen met instant-noedels. Hoewel het in eerste instantie een gekke combinatie lijkt, blijkt het onverwachts lekker te smaken. Het eindoordeel van Shoplifters is echter niet aan verassingen onderhevig. Shoplifters is niet alleen film-technisch beschouwd erg goed. De personages en hun hechte band onderling is wat de film een genot maken om naar te kijken. » link  » minder

    Fri, 11 Jan 2019 13:34:33 +0100   » meer
RU stelt extra studiewerkplekken beschikbaar


Al sinds het begin van dit collegejaar klinken vanuit studenten veel klachten over het gebrek aan studiewerkplekken op de campus van de Radboud Universiteit (RU). Met name tijdens de tentamenperiode is het voor studenten moeilijk om een plekje te bemachtigen in de Universiteitsbibliotheek of in een van de hoofdgebouwen van de faculteit. Op korte termijn is het moeilijk om echt meer studieplekken te creëren, gaf het College van Bestuur (CvB) al eerder aan. Wel is het CvB aan de slag gegaan om de spreiding van studenten over de verschillende werkplekken te verbeteren. Zo is er nu een lijst waar studenten kunnen zien welke onderwijszalen in de tentamenperiode beschikbaar zijn als studieplek. De lijst is een overzicht van lokalen in onder andere het Erasmusgebouw, het Elinor Ostromgebouw en het Collegezalencomplex. Te zien is hoeveel studieplekken en hoeveel stopcontacten de ruimte heeft. Ook stelt de RU tijdens de tentamenperiode verschillende gebouwen open in de weekenden. Zo is het Elinor Ostromgebouw nu ook op een aantal zondagen geopend en zal het studielandschap in het Spinozagebouw ook op zaterdag geopend zijn. » link  » minder

    Thu, 10 Jan 2019 10:47:27 +0100   » meer
[Update] Zoekactie politie naar verdachte man op campus


Vanochtend was een politiehelikopter te zien die boven de campus van de Radboud Universiteit cirkelde. Op Burgernet meldt de politie dat het gaat om een zoekactie naar een verdachte man. Ook liepen er politieagenten rond op de campus om naar de man te zoeken. De politie is op zoek naar een getinte man met een normaal postuur, een donkerblauwe jas en een zwart-wit gestreepte broek. Op Twitter adviseert de politie om de man niet te benaderen en 112 te bellen als je meer informatie hebt.  Update 10 januari 11.00

De politie heeft de zoekactie inmiddels gestaakt, de man is niet aangetroffen. Mogelijk zou de man een mes hebben getoond.  » link  » minder

    Wed, 09 Jan 2019 10:08:53 +0100   » meer
Nieuwe Refter later open dan gedacht


Sinds de start van dit collegejaar wordt de Refter verbouwd. Verwacht werd dat de nieuwe Refter open zou gaan in januari 2019, maar dit is uitgesteld tot eind februari of begin maart. Tot die tijd is de Refter helemaal gesloten. 'Een precieze datum voor de opening is er nog niet', vertelt directeur van het Facilitair Bedrijf, Gerben Smit. 'Het heeft een aantal jaar geduurd tot de plannen voor de verbouwing concreet waren en ik ben blij dat we afgelopen zomer echt zijn gestart met de realisatie ervan. Qua werkzaamheden is het een omvangrijk project en van het resultaat kunnen we als universiteit jaren genieten.' Wel verwacht Smit dat de nieuwe Refter, genaamd Foodcourt, eind februari open is. 'Als alle werkzaamheden verder goed verlopen, verwachten we dat de Refter vanaf eind februari weer in gebruik genomen kan worden.' Voor de kerstvakantie was de Refter nog open met een beperkt aanbod, maar nu de laatste fase van de verbouwing is ingegaan, is de Refter helemaal gesloten. 'Naast het realiseren van de Foodcourt zijn er ook andere projecten bezig in de laagbouw van het Erasmusgebouw. Deze dingen komen nu allemaal samen, waardoor de Refter nu dicht is.' Studenten zullen tot die tijd dus een andere plek moeten zoeken om tussen de middag te vertoeven. De oude Refter zal in de vernieuwde opstelling nog amper te herkennen zijn. Er komen een aantal 'eilanden' waar verschillende soorten eten verkrijgbaar zijn zoals Aziatische wok en Italiaanse pizza's. 'De Foodcourt wordt heel dynamisch', vertelt Smit enthousiast. 'Iedere werkdag zullen we van half 8 's ochtends tot 8 uur 's avonds geopend. Afhankelijk van het dagdeel zijn de verschillende eilanden wisselend open.' Op dit moment bevinden de bouwwerkzaamheden zich in de eindfase en rond februari starten er proefdraaien. 'We krijgen nieuwe keukens met nieuwe apparatuur. Ook beginnen we met het opleiden van onze medewerkers en gaan we proefdraaien waarvoor we ook studenten uitnodigen om deel te nemen. Voor nu is het even behelpen, maar we maken er echt iets moois van voor de universiteit.'   » link  » minder

    Tue, 08 Jan 2019 17:23:38 +0100   » meer
'Superintelligent of oliedom?'


Kunstmatige intelligentie: dat zijn toch die enge robots die de wereld overnemen? Dit is het beeld dat veel mensen van robots hebben. Universitair hoofddocent Kunstmatige Intelligentie Pim Haselager wil ons beeld bijstellen. 'De media schetsen een compleet verkeerd beeld van kunstmatige intelligentie, dat is erg jammer.' Tekst: Rindert Oost
Foto's: Carlijn Hogeboom

Dit artikel verscheen eerder in de vierde editie van ANS. Pim Haselager 750x De afgelopen jaren reisde een robotontwerpbureau de wereld rond met robot Sophia. Technologiebeurzen stroomden vol met geïnteresseerden voor deze robot met een nagenoeg menselijk uiterlijk. Saoedi-Arabië acht haar inmiddels zo realistisch dat het land besloot haar staatsburgerschap te geven. Op internet zijn tal van filmpjes te vinden waarin journalisten Sophia interviewen. De antwoorden van de robot zijn gevat en begripvol, soms zelfs meelevend en bijna niet van een echt mens te onderscheiden. 'Bijna niet, want eigenlijk is dit allemaal nep. Het is niet meer dan Mickey Mouse in Disneyland, een veredelde buikspreekspop', reageert Pim Haselager, Universitair Hoofddocent Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit licht geërgerd. 'Wat robot Sophia pretendeert te doen is nog lang niet de realiteit', legt Haselager uit. 'De media zijn vaak lovend over de mogelijkheden van robots, hoe geweldig ze zijn en hoe ze ons kunnen gaan helpen in het dagelijks leven.' Discussies over verschillende vormen van kunstmatige intelligentie die onze banen of zelfs de wereld zouden overnemen volgen elkaar in rap tempo op. 'Men heeft echter geen flauw benul wat de mogelijkheden van robots zijn', vindt Haselager. 'Suggereren dat ze ouderen kunnen helpen bij eenzaamheid is het verspreiden van onwaarheden.' De manier waarop de media robots profileren zit Haselager duidelijk dwars. In zijn overvolle kantoor met boeken, drie computers, twee moderne en een gedateerde, legt hij uit hoe een toekomst met robots er wel uit komt te zien. 'We moeten eerst meer over onszelf leren voordat we menselijke interactie kunnen inbouwen in robots.' 'Het probleem met Sophia en andere robots die worden beschreven in de media, schuilt in de wereld achter de schermen.' Gescript
In zijn vakgebied is Haselager met name bezig met de ethische vraagstukken rondom robotica. 'Het probleem met Sophia en andere robots die worden beschreven in de media, schuilt in de wereld achter de schermen. Sophia kan namelijk helemaal niet zo menselijk reageren als wordt voorgedaan.' Haselager schuift in zijn stoel en vervolgt zijn verhaal: 'Als je een interview met Sophia wilt houden, moet haar team van tevoren de antwoorden programmeren. Wijk iets af van het script en haar hele verhaal wordt compleet onsamenhangend.' Op het eerste oog heel menselijk, maar qua kunstmatige intelligentie is ze leeg. 'Ze kan heel goed verhalen reproduceren, maar zelf iets bedenken, dat zit er niet in.' En Sophia is niet de enige. 'In een recente documentaire over zorgrobots werd gedaan alsof een robot vragen kon beantwoorden', vertelt Haselager. 'De documentaire liet niet zien dat in de kamer ernaast iemand zat die de antwoorden intypte.' Volgens Haselager zorgt dit beeld ervoor dat het publiek verkeerde verwachtingen van robots krijgt. 'Die gretige aandacht voor Sophia en haar gelijken, dat zijn zowel de media als de wetenschap op hun slechtst.' Door die beeldvorming in de media denkt men dat robots gevoelens hebben of aan sociale interactie kunnen doen. Hierdoor worden ze onterecht bang voor gevolgen die er niet zijn. Een hekelpunt volgens Haselager. 'Het is belangrijk dat dit denkbeeld wordt bijgesteld.' 'Door robotica gaan we heel anders naar onszelf kijken.' Hyperintelligentie en oliedomheid
Hoe slim zijn robots dan wel? 'Robots zijn een interessante combinatie van hyperintelligentie en oliedomheid', legt Haselager uit. Hij glundert even. 'Aan de ene kant hakken ze ons in de pan met schaken en verbazen ze ons met hun acrobatiek. Aan de andere kant zijn ze qua sociale intelligentie en gezond verstand net zo dom en leeg als Sophia.' Als voorbeeld noemt Haselager chatrobots. 'Als je deze met elkaar laat praten, draait dat nergens op uit.' Hiermee legt hij de vinger op de zere plek. 'De crux zit hem dan ook niet in de rekenkracht van computers. Het probleem
is het gebrek van kennis binnen de wetenschap over onze eigen menselijke kernwaarden.' 'Over kernwaarden zoals emphatie, sociale intelligentie en gezond verstand weten we relatief weinig', betoogt Haselager. Kennis die je niet hebt, kun je ook niet programmeren bij robots. 'Om te snappen waar deze intelligentie vandaan komt, zullen wij terug moeten naar de psychologie en de neurowetenschap.' Robots zoals Sophia helpen wat Haselager betreft maar bij één ding: 'het falen in hun menselijk gedrag brengt de wetenschap verder in het begrijpen van menselijk gedrag.' Waar robots in tekort schieten, staat gelijk aan de kennis die we nog missen over onszelf. Deze link tussen robotica en menselijk gedrag fascineert Haselager. 'Wat is menselijkheid überhaupt', vraagt hij zich hardop af. 'Dat is de les van robotica die we meer ter harte zouden moeten nemen. Blijkbaar zijn de kwaliteiten die wij vaak excellent achten en op ons CV zetten, zoals goed zijn in rekenen en taal niet per se de kwaliteiten die ons tot mens maken. Het zijn juist de dingen waar we sneller aan voorbij lopen, die ons menselijk maken, zoals ons gezond verstand.' Hij laat de woorden even bezinken. 'Door robotica gaan we heel anders naar onszelf kijken.' Pim Haselager 400xAutomatische gereedschapskisten
'Tijd om het echte toekomstbeeld te laten zien', zegt Haselager om weer op de praktische zaken terug te komen. 'Veruit de grootste categorie van toekomstige robots
zal puur functionele taken uit gaan voeren. Denk aan het schrobben van een toilet, dat kan bijvoorbeeld met een automatisch borsteltje. Of een kookrobot die je pannenkoek in de lucht kan werpen.' Nu al kunnen sommige algoritmes allerlei huishoudelijke taken overnemen, zoals het regelen van de thermostaat. Ver staan deze functionele robots dus niet eens van ons af en in de toekomst krijgen we er alleen nog maar meer. Haselager begint te lachen: 'Eigenlijk worden dit onze automatische gereedschapskisten.' De andere categorie zijn de robots met meer menselijke eigenschappen: humanoïde robots. Die zullen niet extreem realistisch zijn zoals in films en zullen je ook geen gezelschap houden. 'Nogmaals, dat is misleidend', benadrukt Haselager. 'We vinden het eng als robots te veel op mensen lijken. Ze krijgen slechts enkele menselijke eigenschappen. Bijvoorbeeld een kijkrichting om aan te geven naar wie ze luisteren als ze een commando krijgen. Of benen, voor als ze een trap op moeten lopen.' Deze functies hebben ze nodig omdat de samenleving is ingericht op het menselijk lichaam. 'Van de hoogte van de tafel tot de inrichting van een kast', zegt Haselager wijzend naar zijn eigen boekenkast. Volgens Haselager lijkt dit toekomstbeeld dus niet veel op wat de media ons voorschotelt. 'Robots staan voor de deur, maar wij zijn er nog niet klaar voor', stelt Haselager. 'Van onzin zoals staatsburgerschap voor een robot moeten we af, dat werkt de discussie alleen maar tegen.' Om aan te duiden hoe snel ontwikkelingen zouden kunnen gaan, neemt Haselager de computer als voorbeeld. Computers en het internet ontwikkelden zich ontzettend snel, maar over hoe hier bewust mee moest worden omgegaan, werd te weinig gediscussieerd. 'Nu zijn er discussies over privacy doordat we geavanceerde algoritmes hebben gebouwd en moeten we achteraf wetten gaan instellen. Met robots kunnen we dit nog voor zijn.' 'Ook volwassen personen kunnen onverantwoorde commando's geven. Moet een robot dan nee kunnen zeggen?' Vriend of slaaf?
We moeten ons dus met een kritische blik afvragen of we wel klaar zijn voor robots in de samenleving, vindt Haselager. 'Gaan we robots zien als vriend of als hulpje? Misschien wel als slaaf.' Dat zijn de vragen waar de discussie over zou moeten gaan, aldus de professor. 'Ook moeten we ons afvragen wie een robot commando's mag geven. En moeten robots naar iedereen kunnen luisteren?' vraagt hij zich hardop af. 'Stel je voor dat twee kinderen ruzie hebben, en de een tegen de robot zegt "sla hem". Dat is natuurlijk een onverantwoorde beslissing.' Bij dit voorbeeld kan Haselager nog wel lachen, maar er zijn ook serieuzere voorbeelden. 'Ook volwassen personen kunnen onverantwoorde commando's geven. Moet een robot dan nee kunnen zeggen?' De kwestie naar wie een robot wel of niet moet luisteren, levert volgens Haselager ingewikkelde vaagstukken op. 'Je zou bijvoorbeeld een robotbewijs kunnen invoeren', stelt hij voor. 'Dan zou je net zoals bij een auto eerst een soort test moeten afleggen, voordat je commando's mag geven aan een robot.' Toch benadrukt hij dat met een robotbewijs de discussie nog lang niet is opgelost. Een robotbewijs sluit onverantwoord gedrag namelijk niet uit. 'Dit geeft aan hoe lastig de discussie is', zegt Haselager. 'Daarom is het belangrijk dat mensen weten wat ze van robots kunnen verwachten. Niet voor niets laat ik in elke presentatie een filmpje met robotbloopers zien.' Haselager denkt dat ons beeld over robotica op die manier zal bijtrekken. En de robots waarbij iemand in een achterkamertje de vragen verwerkt, zijn die dan helemaal nutteloos? 'Nee', antwoordt hij, 'Juist omdat we robots met menselijke interactie nu nog niet kunnen maken, kunnen die neprobots ons helpen te begrijpen hoe mensen gaan reageren op echte robots.' Pretenderen dat robots zoals Sophia nu menselijk zijn, is onzin. 'Op die manier is er namelijk nog maar een geschikte plek voor ze: de schroothoop.' » link  » minder

    Tue, 08 Jan 2019 16:56:15 +0100   » meer
'Het gaat steeds beter'


Joost Klein werd bekend als EenhoornJoost op YouTube. Nu rapt hij en heeft een boek geschreven. Toch hoeft de pas eenentwintigjarige Fries niet altijd in de spotlights te staan. 'Ik leef liever een leven van hard werken dan dat ik nu op mijn luie reet zit en de fame en het geld binnenhark.' Tekst: Jonathan Janssen
Foto's: Imtiaz Willems

Dit artikel verscheen eerder in de vierde editie van ANS. Op een druk Utrecht Centraal komt Joost Klein rustig aanwandelen, bijna onherkenbaar in een dikke zwarte winterjas met zijn capuchon omhoog en een grote dameszonnebril op. 'Ik ben hier altijd. Mensen denken dat ik een zwerver ben, je weet toch.' Joost groeide op in een dorpje in Friesland en werd als tiener bekend met komische filmpjes op YouTube onder de naam EenhoornJoost. Als rapper heeft hij nu het voorvoegsel 'Eenhoorn' achter zich gelaten. 'Het was gewoon een gebruikersnaam', vertelt hij. 'Ik had nooit gedacht dat mensen EenhoornJoost zouden kennen. Nu kan ik het online niet meer aanpassen.' ANS EenhoornJoost 007 400xTegenwoordig rapt hij over frikandelbroodjes en het leven als een Scandinavian Boy. Afgelopen november verscheen zijn eerste boek, Albino, een verzameling gedichten, raplines en foto's. Zijn gelijknamige eerste album is net uit en met de bijbehorende tour staat hij op 8 februari in Doornroosje. Met de zonnebril af en nippend aan een kop warme chocolademelk met slagroom vertelt hij openhartig over zijn motivaties en zijn dubbelzinnige relatie met online media. 'Ik vind dat ik nog nauwelijks iets heb bereikt. Het is allemaal virtueel, alleen maar lucht.' De titel van je tour is Het gaat niet zo goed. Waarom gaat het niet zo goed?
'Met mijn carrière gaat het heel goed, maar mentaal kan het veel beter. Ik ben voor het eerst echt druk. Ik slaap weinig. Ik had altijd al wel wallen, maar die dingen worden groot man, ze gaan niet weg. Nou ja, nu word ik langzaam beter in plannen, ik word meer en meer volwassen. Het gaat steeds beter.' Misschien is dat wel iets voor de titel van je volgende tour: Het gaat steeds beter.
Lachend: 'Nu gaat het inderdaad oké. Het is dat jij het zegt, maar ik kan me helemaal niet voorstellen dat er een volgende tour komt. Ik geloof niet dat ik over drie jaar nog bekend ben. Daarom moet ik van deze tour mijn beste tour ooit maken. Ik focus me echt altijd op waar ik op dat moment mee bezig ben. Als De Wereld Draait Door me belt om vanavond aan te schuiven, maar ik zou al een studiosessie gepland hebben, dan kies ik voor de studio. Het is mijn droom om een keer in het programma te zitten, maar ik heb liever dat mijn album goed is. Ook al is het slimmer om bij Matthijs aan tafel te gaan zitten, want dan zou ik beter verkopen.'  'Vroeger werden kunstenaars pas popping nadat ze doodgingen. Ze stierven eenzaam en skeer, terwijl ze vijf jaar later miljoenen waard waren.' Maar wil je dan niet beter verkopen?
'Het is niet mijn doel om de grootste of de rijkste te worden. Wat moet ik met geld? Ik ben eenentwintig, ik heb geen rijbewijs, ik hoef geen mooie auto en ik ben nog te jong om een huis te kopen. Of het op de voorgrond of de achtergrond is, ik wil gewoon dingen maken, maar ik wil alleen dingen uitbrengen waar ik honderd procent achter sta. Volgens het jaaroverzicht van Spotify van 2018 ben ik zelf de artiest waar ik het meest naar luister. Dat is omdat ik maak wat ik zelf wil horen. Dat betekent niet dat mijn muziek perfect is. Ik ben ook bezig met verbeterpunten, maar ik heb liever steady progressie dan plotseling succes. Kijk, als jij de World Press Photo maakt, dan is je jaar erna kut, want dan zit iedereen alleen maar te wachten op de tweede winnende foto. Als ik merk dat ik ooit op zo'n punt kom, dan stop ik meteen. Vroeger werden kunstenaars pas popping nadat ze doodgingen. Ze stierven eenzaam en skeer, terwijl ze vijf jaar later miljoenen waard waren. Ik leef liever zo'n leven van hard werken dan dat ik nu op mijn luie reet zit en de fame en het geld binnenhark. Bij een echte kunstenaar gaat het puur om wat je maakt.' Toch krijg je nu al erkenning voor je creaties. Zo is je clip voor Donnies Snelle Planga genomineerd voor een Edison.
'Voor die clip heb ik een video gemaakt die de meest doorsnee Nederlandse guy van 45 met zijn telefoon had kunnen maken. De erkenning van de Edison-nominatie voelt goed, voor mij in alles zelf doen of met vrienden maken. Dat vind ik tien keer leuker dan iets produceren met een heel team van professionals. Vaak heeft een van ons een idee en dan kan iedereen daar lekker zijn rolletje in vinden. Dat is voor mij het belangrijkste: gewoon lol hebben met vrienden.' Zie je YouTube als een middel om lol te maken met je vrienden of als de toekomst van de media?
'Ik geloof dat je met YouTube mooie dingen kan bereiken, maar het is niet meer wat het is geweest. Het was ooit een community, iets wat je snapte of niet snapte. Ik heb mijn beste vrienden online ontmoet, onder andere via YouTube. Nu is YouTube te groot geworden. Mensen flikkeren iets online en zijn het de volgende dag weer vergeten. Ik ben dankbaar voor de ruimte die het mij heeft geboden om te groeien, maar in mijn hart ben ik ook wel iemand die oude shit vetter vindt dan nieuwe shit. Vroeger had je Jiskefet, dat was teringgrappig. Instagramcomedy in Nederland is gewoon niet echt leuk. Misschien was Jiskefet wel juist zo sterk omdat je geen laagdrempelig instapmodel als Instagram of YouTube had. Tegenwoordig moet iedereen online bekend zijn, je ziet door de bomen het bos niet meer.' 'Ik kan er niet zo goed tegen als mensen shit romantiseren en een hele pagina wijden aan iets dat in drie zinnen had kunnen worden gezegd.' Ben je daarom van YouTube overgestapt op het schrijven van een boek?
'Zonder Spotify en YouTube is er geen bewijs dat ik ooit iets heb gemaakt. Daarom vind ik het mooi om ook in de echte wereld iets fysieks te hebben neergezet. Het kwam toevallig op mijn pad, een uitgever benaderde mij en zei: "Ik vind je teksten vet. Zou je niet een boek willen schrijven?" De eerste keer dat ik het boek in mijn handen had, kon ik het niet geloven. Het is een soort dichtbundel geworden, want ik wilde dat het mijn emoties in zo min mogelijk woorden omschrijft. Ik kan er niet zo goed tegen als mensen shit romantiseren en een hele pagina wijden aan iets dat in drie zinnen had kunnen worden gezegd. Ik ben blij dat het eindresultaat ook een serieuze kant laat zien. Ik zit zelf niet te wachten op een grappig boek, ook al zitten er wel wat grapjes in Albino.' Je stopte op je achttiende met school. Had je niet een creatieve of kunstzinnige opleiding willen doen?
'Ik geloof daar niet in. De GOAT (Greatest Of All Time, red.) word je niet op een academy. Ik vind leren leuk, maar het is niet mijn manier om mijn doelen te bereiken. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze om te stoppen met school. Als je vijf jaar met hetzelfde bezig bent, kun je echt heel goed worden. Dat ontken ik niet. Maar school is gewoon fabriekswerk, je bent creativiteit aan het drainen. Ik heb alles via internet geleerd. Ik zou alleen nog wat taalcursussen willen doen, dat vind ik interessant en daar hoef ik ook niet drie jaar fulltime mee bezig te zijn. Laatst ben ik een tijdje met Russisch bezig geweest via een app. Ik leer alsnog veel zonder een schoolboek open te doen. Ik lees gewoon andere boeken. Laatst had ik een boek gekocht over een nieuwe economische crisis. Dat is fokking leuk om te lezen.' Je bent 21 en je bent al schrijver, rapper en artiest. Wat vind je het leukste om te doen?
'Optreden is het vetste dat er is. Daar kan ik alles in kwijt, van het maken van de visuals tot live performen. Ik ga het podium op om een leuke avond te hebben, dan maak ik er iets moois van. Ik heb nooit begrepen waarom artiesten te laat komen, arrogant doen en klagen. Ik ben allang blij als er bij mijn tour honderd man komt. Als die teringleip gaan en een mooie avond hebben, zie ik niet in waarom dat vetter zou zijn geweest in een volle Ziggo Dome. Optreden is alles wat ik als kind wilde. Ik wist dat ik op het podium zou eindigen, ik wist alleen niet hoe. Dat is nu gebeurd en dat vind ik fokking vet.' ANS EenhoornJoost 006 750x 8 februari staat Joost met zijn show in Doornroosje. » link  » minder

    Tue, 08 Jan 2019 16:38:45 +0100   » meer
Leven in de brouwerij


Waar vroeger de bouillonblokjes van de band rolden in het Honigcomplex, brouwt Oersoep tegenwoordig haar bier. ANS nam een kijkje achter de schermen bij de experimentele bierbrouwers uit Nijmegen. 'Door te experimenteren, weten we met welke ingrediënten we bepaalde bieren kunnen combineren.' Tekst: Vincent Veerbeek
Foto's: Jetkse Adams

Dit artikel verscheen eerder in de vierde editie van ANS. Oersoep 750x Wie een bezoek wil brengen aan de brouwerij van de Nijmeegse biermakers van Oersoep, moet eerst door Stoom heen. Dit café met hamburgers op houten plankjes en zelfgemaakte frisdrank is namelijk niet zomaar een hipstertent, maar de officiële "brewpub" van Oersoep. Te midden van oude stoombuizen en een betonnen vloer uit de tijd dat er nog soep werd gemaakt in het Honigcomplex wordt nu bier verkocht met opvallende etiketten en even kleurrijke namen als Sexy Motherbocker en Hopfather. Die bieren worden enkele meters verderop gebrouwen. Hoewel het hart van de brouwerij een grote ruimte vol vergistingstanks is, gebeurt het echte werk in de vertrekken daaromheen. Hier wordt volop geëxperimenteerd en jaarlijks worden tientallen nieuwe biersmaken bedacht. Zoveel dat Danny Smink, brouwer en salesmanager bij Oersoep, de tel kwijt is. 'We hebben vijf vaste bieren, vier seizoensbieren, een reeks wildbieren en daarbovenop nog een heleboel specials. Soms brengen we wel zestig verschillende bieren per jaar uit.' Hoewel Oersoep net als iedere andere brouwer gerstenat produceert, dagen ze zichzelf constant uit om nieuwe bieren te verzinnen. 'Iedereen die een beetje wil worden geprikkeld qua smaak is bij ons aan het goede adres.' 'Een nieuw bierrecept bedenken begint vooral met het verzinnen van smaken, net zoals bij het koken.' Bier voor fijnproevers
Oersoep werd in 2011 opgericht door schoonbroers Sander Kobes en Kick van Hout. De twee bierliefhebbers vonden het aanbod in Nederland te beperkt en besloten zelf aan de slag te gaan. 'Toen ik een jaar of zeven geleden begon met brouwen, waren zure of hele hoppige bieren in Nijmegen niet te krijgen, daarvoor moest je naar Amsterdam. Die kon je dus beter zelf maken', vertelt Kobes in een zithoek op de eerste verdieping van Stoom. Het brouwen begon met een kleine installatie thuis, maar dankzij een crowdfundingsactie en hulp van familie en vrienden konden ze binnen een jaar aan de slag op de huidige locatie. Vanaf dat moment ging het snel. De brouwerij is de afgelopen jaren steeds groter geworden en beslaat nu bijna drie verdiepingen. Het team is alles bij elkaar inmiddels vijftig man sterk en bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers. Oersoep is dus gestart om bepaalde soorten bier te maken, of "stijlen" in brouwersjargon. Bij het bedenken krijgt het hele team de kans om met ideeën te komen tijdens speciale brainstormsessies. Zelfs de koks van Stoom denken mee over nieuwe bieren die bij hun gerechten passen. Zeewier, lavendel en zelfs saffraan, het valt zo gek niet te bedenken of het gaat bij Oersoep het bier in. Ter illustratie laat Kobes een biertje proeven dat er verdacht geel uitziet. 'Deze is erg experimenteel.' Het is inderdaad geen doorsnee pils – het bier smaakt naar citroen maar is tegelijk zout en rokerig. 'Een nieuw bierrecept bedenken begint vooral met het verzinnen van smaken, net zoals bij het koken', legt Kobes uit. 'Het leuke aan bier is dat er een aantal vaste elementen zijn waar je mee kunt spelen, zoals hop en gist. Daar kun je allerlei ingrediënten bijgooien, net wat je zelf lekker vindt. Dit bier hebben we bijvoorbeeld gemaakt door gerookte citroen in zout water te leggen en dat aan het bier toe te voegen.' oersoep 400xDansend door de brouwerij
Vanaf Stoom loop je door een onopvallende deur met het logo van Oersoep erop zo de brouwerij in. In een kleine, muffige ruimte staan graanzakken met labels als "pale ale malt". Elk brouwproces begint immers met graan, ook voor de meest exotische bieren. In het midden van de ruimte staat de schrootmachine. 'Daar zitten twee molens in die het graan op zo'n manier openbreken dat de smaak behouden blijft', legt Smink uit. Voor 1.000 liter van een laag-alcoholisch bier als Hopfather gaat er al snel 200 kilo graan doorheen. Hoe meer alcohol een biertje bevat, hoe meer graan er nodig is. Bij het oersoep 400x2schrootproces komt veel stof vrij, dus de brouwers dragen een speciale uitrusting die bij asbestbestrijding niet zou misstaan. Smink laat een van de maskers zien die de brouwers dragen tijdens het schroten. 'Hier is twee keer per week zo'n alien aan het werk.' Als het graan klaar is voor gebruik gaat het de brouwketel in. Dit gebeurt in de grootste ruimte van de brouwerij, een enorm hoge zaal met glimmende vaten die doen denken aan een scène uit Breaking Bad. Het gebroken graan wordt eerst gefilterd, dan gekookt en vervolgens gekoeld. Tot slot gaat het brouwsel naar een van de grote tanks om te vergisten. Tegen de achterwand van de brouwerij staan vijf "kleine" tanks van 2.500 liter en twee joekels waar 4.000 liter in kan. 'De bieren dansen in de loop van het proces door de verschillende tanks heen', vertelt Smink terwijl hij trots de brouwerij rondkijkt. Zes tanks is echter te weinig voor de tientallen verschillende biersoorten die Oersoep maakt. Daarom worden sommige bieren elders gebrouwen onder toeziend oog van de Oersoepbrouwers. 'Een paar van onze vaste bieren worden bij andere brouwerijen gemaakt omdat we die in grotere hoeveelheden produceren.' 'Om de natuur helemaal haar gang te laten gaan, wordt het bier blootgesteld aan de buitenlucht.' Brewin' in the wind
'Pas op, het is een gezellig waterballet hier', lacht Smink terwijl hij door plassen condens naar een donkere ruimte naast de grote hal loopt. Hier komen de wildbieren tot stand, een uniek proces. Anders dan bij regulier bier worden deze brouwsels na het eerste stadium van het proces niet in een metalen tank gestopt. In plaats daarvan gaat het bier in een rij metershoge houten vaten van 7.500 liter waar gisting plaatsvindt. Door de ouderwets ogende vaten, de bittere aroma's van bier en de stroachtige geur lijkt het alsof de Industriële Revolutie hier nog niet heeft plaatsgevonden. 'Die boerderijlucht, dat is wilde vergisting', verklaart Smink terwijl hij uitlegt dat elk wildbier een uniek vergistingsproces heeft, de zogeheten "biercultuur". In de grote vaten zitten bijvoorbeeld een Vlaams Rood, brettanomyces en een zware tripel, elk met hun eigen kenmerkende smaak. 'Deze culturen zitten er al in sinds we hier begonnen. Iedere maand halen we er 2.000 liter uit om te kijken hoe het smaakt en met welke andere ingrediënten we het kunnen combineren.' Van het bier dat eruit gaat, wordt na een proefsessie nieuw bier gemaakt. Tegelijk gaat eenzelfde hoeveelheid nieuw bier terug de vaten in, om ervoor te zorgen dat de culturen intact blijven. Voor het maken van de Nijmeegse Lambiek is het proces nog ingewikkelder. Dit is volgens Smink een van de meest bijzondere bieren van Oersoep vanwege het authentieke brouwproces. In een kale ruimte vol juten zakken hop aan het plafond staat een oud bouillonbad waar 1.000 liter bier met een temperatuur van 90 graden Celsius ingaat. Om de natuur helemaal haar gang te laten gaan, wordt het vervolgens blootgesteld aan de buitenlucht. Als het buiten koud genoeg is, gaat de buitenmuur eruit en vindt op deze manier spontane koeling plaats. 'Dit kan alleen in de winter, omdat de lucht in de zomer te veel bacteriën bevat die schadelijk kunnen zijn voor het bier', vertelt Smink terwijl hij een foto van het proces laat zien. Het resultaat is een hoop stoom en bier dat letterlijk wordt vergist door de Nijmeegse natuur. Oersoep 2401 Oersoep 2402 oersoep 2403 Schimmelbier
Onder heel andere omstandigheden wordt er geëxperimenteerd in de warmtekamer achter in de brouwerij. In deze ruimte, waar het normaal gesproken rond de 20 graden Celsius en pikdonker is, is het vergistingsproces live te volgen. Naast een rij grote plastic tanks staat een werkbank vol glazen potten, waarin drie verschillende soorten wilde gist worden toegevoegd aan bestaande bieren. 'Ook hier zie je moeder natuur aan het werk. Die wilde gist ontwikkelt een deken van schimmel om zichzelf te beschermen tegen schadelijke bacteriën. Door de vergisting van suikers ontstaat er vervolgens koolzuur, waardoor de schimmel opbloeit tot een bellenlandschap.' Hoewel het er misschien gek uitziet, verschilt het volgens Smink weinig van schimmelkaas. Het bier is dan ook prima te drinken. Welk effect deze processen op de smaak van een bier hebben, is giswerk. 'Door te experimenteren, weten we met welke ingrediënten we bepaalde bieren kunnen combineren, bijvoorbeeld donker bier met blauwe bessen.' Volgend jaar moet de hele muur van de warmtekamer vol staan met potten met verschillende soorten gist uit diverse landen. Daarnaast willen de brouwers hun kennis van fermentatie in gaan zetten voor het maken van frisdrank als de Russische ijsthee Komboecha en voor het fermenteren van groente in de keuken van Stoom. 'We zijn bewust bezig om Stoom meer te integreren in de brouwerij.' 'In Azië zijn weinig brouwerijen die wildbier kunnen maken, daarom verkopen wij het aan hen.' Bier uit de buurt
Oersoep is sinds de oprichting flink gegroeid. Het bier staat niet alleen bij Nijmeegse supermarkten in de schappen maar wordt ook internationaal verkocht, van de Verenigde Staten tot China. 'In Azië zijn weinig brouwerijen die wildbier kunnen maken, daarom verkopen wij het aan hen.' Hoewel de werkwijze van Oersoep voor de Nederlandse bierwereld minder uniek is, hebben de brouwers ook hier genoeg ambitieuze plannen voor uitbreiding. Daarbij probeert Oersoep zich vooral te onderscheiden door meer nadruk te leggen op lokaal specialisme dan op het verder verspreiden van de vaste selectie bieren. 'We willen Nederland veroveren door op meerdere plekken brewpubs te openen waar met kleine installaties wordt gebrouwen', vertelt Smink. Elke locatie moet zich in een bepaald soort bier specialiseren, zodat straks door het hele land bier kan worden gebrouwen zoals dat nu op het Honigcomplex gebeurt. 'Als jij ergens een biertje in het schap ziet staan dat in België wordt gebrouwen, heb je daar toch minder feeling bij. Daarom willen we in verschillende steden lokaal ons gezicht laten zien zodat mensen weten waar hun bier vandaan komt.' » link  » minder

    Mon, 07 Jan 2019 14:32:52 +0100   » meer
Een maatje meer


Voor internationale studenten bestaat het al: een buddysysteem. Een buddy kan studenten wegwijs maken in Nijmegen en helpen bij het verbreden van het sociale netwerk. Niet alleen internationale studenten kunnen deze hulp gebruiken, ook voor reguliere studenten kan een buddy veel betekenen. Een buddysysteem is daarom voor alle studenten een toegankelijke manier om eenzaamheid onder studenten te verminderen. Tekst: Jeyna Sow en Julia Mars
Illustratie: Inge Spoelstra

Dit artikel verscheen eerder in de vierde editie van ANS. Om ervoor te zorgen dat internationale studenten hun draai vinden in Nijmegen bestaat er op de Radboud Universiteit (RU) een buddysysteem voor internationale studenten. Studenten kunnen zich aanmelden om te worden gekoppeld aan een andere student die al langer in Nijmegen studeert. De student kan bij deze buddy terecht met praktische vragen, maar ook voor sociaal contact. Niet alleen internationale studenten hebben af en toe moeite met het vinden van hun weg in hun nieuwe leven. Ook reguliere studenten kunnen hier problemen mee ervaren. Om op een laagdrempelig niveau hulp te kunnen bieden aan deze groep, moet er op de RU een universiteitsbreed buddyprogramma voor reguliere studenten komen. 'Een buddy is een leeftijdsgenoot. De stap hieraar is kleiner dan naar een expert.' Eenzame studenten
Eenzaamheid is een groot probleem onder studenten. In een onderzoek naar studentenwelzijn dat de RU in 2017 uitvoerde, gaf een op de vijf studenten aan zich regelmatig alleen te voelen. Deze groep zegt vooral oppervlakkige contacten te hebben en last te hebben van het gevoel dat ze in de steek gelaten zijn. De oorzaken van eenzaamheid variëren. De toenemende werkdruk, een verkeerde studiekeuze of een negatief zelfbeeld kunnen een bron van dit gevoel zijn. Gelukkig zijn er binnen de RU al verschillende plekken waar studenten met hun persoonlijke problemen terecht kunnen. Zo bieden decanen en studentenpsychologen studenten een luisterend oor. Deze instanties zijn er echter voornamelijk voor studenten die al wat dieper in de put zitten. 'Wanneer je al in een eerder stadium je verhaal kwijt kan, is het soms niet nodig om naar een studentenpsycholoog te gaan', stelt Mieke Jansen, teamleider van studentbegeleiding aan de Universiteit Maastricht (UM). Volgens Jansen kan praten met een leeftijdsgenoot ook al veel steun bieden. ANS artikel studiebuddy 400xEen laagdrempelig aanspreekpunt
Om deze reden is de UM momenteel bezig met het opzetten van een buddysysteem voor reguliere studenten. Studenten die niet goed in hun vel zitten, kunnen zich opgeven om te worden gekoppeld aan een 'buddy', een andere student die zich ook vrijwillig aanmeldt. Het belangrijkste voordeel van het buddysysteem ten opzichte van een systeem met professionele hulpverleners is de laagdrempeligheid. Studenten en buddy's zijn vrij om te bepalen welke activiteiten ze met elkaar ondernemen. Dit kan variëren van een keer in de week een kopje koffie drinken tot de student meenemen naar een feestje. Op de RU bestaat een buddysysteem al, maar dat is momenteel alleen nog maar toegankelijk voor internationale studenten en studenten met een functiebeperking. Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat je makkelijk in contact komt met medestudenten, vindt Niels Wolters. Namens de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen regelt hij het buddysysteem voor internationale studenten. 'We organiseren regelmatig activiteiten waar de buddy's hun studenten mee naar toe kunnen nemen, zoals een muzikale pubquiz. Dat levert gespreksstof op en dan moet je haast wel contact leggen met andere mensen.' 'Mensen vinden het fijn om dingen met leeftijdsgenoten te bespreken.' Goede voorbereiding
Diepgaand hoeven de activiteiten dus niet te zijn, maar het zorgt er wel voor dat er sociale contacten kunnen worden opgebouwd en dat de student iemand heeft om op terug te vallen. 'Mensen vinden het fijn om dingen met leeftijdsgenoten te bespreken', legt Riekje Stuut, studentendecaan aan de RU, uit. Een buddy is een leeftijdsgenoot. De stap hiernaar is kleiner dan naar een expert en zorgt zorgt ervoor dat studenten iemand hebben om hun persoonlijke dingen mee te bespreken. Juist dit laagdrempelige aanspreekpunt is een goede eerste stap om eenzaamheid onder studenten tegen te gaan. Ondanks de laagdrempeligheid van het systeem kan het voorkomen dat studenten persoonlijke problemen hebben die voor de buddy te groot zijn om op te lossen. 'Er kan niet zomaar worden verwacht dat zij weten hoe ze hiermee om moeten gaan', vertelt Jansen. Om de buddy's voor te bereiden op persoonlijke gesprekken, organiseert de UM een speciale voorlichtingsmiddag over hoe ze signalen van persoonlijke problemen kunnen herkennen en wat ze daarmee moeten doen. 'Tijdens een trainingsmiddag wordt geleerd naar wie de studenten doorverwezen kunnen worden', legt Jansen uit. Op deze manier blijft het systeem ook laagdrempelig voor de buddy's zelf. Dat is belangrijk, vindt ze. 'De buddy's moeten niet worden vergeten, want zij zetten zich uit enthousiasme en idealisme in voor hun medestudenten. Het is uiteindelijk niet de bedoeling dat zij de taak van de therapeut overnemen.' Contact opnemen
Toch kan het aanvragen van een buddy zelf ook als een drempel worden ervaren. Op de UM worden de buddy's aan elkaar
gekoppeld via decanen. Zo moet de student alsnog eerst naar een expert om hulp te zoeken. Bij het buddysysteem voor internationale studenten van de RU worden studenten aan elkaar gekoppeld via een online vragenformulier. Dit is voor beide partijen een toegankelijke manier om zich aan te melden. De studenten worden vervolgens gematcht met een buddy die een vergelijkbare studie doet. Bij een universiteitsbreed buddysysteem voor reguliere studenten zou de match via een vergelijkbaar online aanmeldingsformulier moeten gaan. Hierbij zou ook rekening moeten worden gehouden met persoonlijke interesse, om ervoor te zorgen dat er een zorgvuldige match wordt gemaakt. Door studenten de kans te geven elkaar te helpen, wordt het voor studenten makkelijker om hun problemen te bespreken. Het buddysysteem zou een goede aanvulling zijn op bestaande vormen van het verbeteren van studentenwelzijn.   » link  » minder

    Mon, 07 Jan 2019 12:07:54 +0100   » meer
De Graadmeter: Ticketuren van het Radboud Sportcentrum


In De Graadmeter zijn de mogelijkheden niet te overzien. Waar kun je het beste wildkamperen, wat is het hipste kapsel en hoe scoor je het snelst een bedpartner? In De Graadmeter onderzoekt ANS de opties. Deze keer: Ticketuren van het Radboud Sportcentrum.
Tekst en foto's: Rindert Oost en Vincent Veerbeek

Dit artikel verscheen eerder in de tweede editie van ANS. Wat: PaardrijdenGraadmeter5
Moeite: Teugels laten vieren
Resultaat: Beste paard van stal
Score: 5/5 Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Om het maximale uit je sportkaart te halen, reis je daarom af naar een afgelegen manege voor een uniek ticketuur paardrijden. Je verruilt het muffe sportcentrum voor authentieke boerderijaroma's. Met de kniehoge laarzen ben je even een cowboy in een oude western, klaar voor avontuur en imperialisme. Met de cap op je hoofd voelt het rondjes hobbelen in een zandbak toch een stuk minder stoer. Snel wordt duidelijk waarom paardrijden tegenwoordig hoofdzakelijk aan vrouwen is voorbehouden. Al dat gestuiter is niet erg comfortabel voor je stokpaardje. Na een uur lol op een knol is het toch jammer om je trouwe ros alweer in te ruilen voor de Brengbus terug naar de stad. Wat: AquabomGraadmeter1
Moeite: Hoofd boven water houden
Resultaat: Nat pak
Score: 1/5 Wie baantjes trekken te rechtdoorzee vindt, kan gaan aquabommen. Hoewel de kleurrijke stukken schuimrubber en de halfbakken soundtrack anders doen vermoeden, lijkt deze "sport" nauwelijks op het discozwemmen van vroeger. Toen mocht je tenminste na drie tripjes van de glijbaan een zakje snoep verorberen. In plaats daarvan zit je een uur lang vast aan commando's van een glibberige instructeur die je streng in de gaten houdt. Oefeningen die je zou verwachten bij Nederland in Beweging, zoals jumping jacks en squats, volgen elkaar met weinig afwisseling op. Uit verveling kijk je naar de badgasten achter het glas. Die vergapen zich aan de onverwacht jeugdige sporters, die overwegend vrouwelijk zijn. Dit veredelde waterballet mag een langzame verdrinkingsdood sterven. Wat: Yoga Hatha Graadmeter3
Moeite: Lange adem
Resultaat: Zen-sationeel
Score: 3/5 Wanneer je dag nog voller is dan de Heyendaalshuttle om half negen, zoek je een rustmoment bij yoga. Geleid door de kalmerende stem van de instructrice vouw je jezelf tot een origamivogeltje. Adem in, adem uit. Ruil de drukte in je hoofd om voor de geur van voeten die een vorige yogi in de gifgroene mat heeft achtergelaten. Gelukkig mag je fier je hoofd de lucht in steken voor je de laatste adem uitblaast. De instructies die volgen zijn zweveriger dan Astro TV. Voordat duidelijk is wat er gebeurt, raak je verstrengeld in je eigen ledematen terwijl je op een been balanceert. Nog moeilijker dan balans vinden in het dagelijks leven, blijkt evenwicht bewaren op de yogamat. Zo biedt yoga op onverwachte manieren perspectief voor een stressvol leven. Wat: SpinnenGraadmeter4
Moeite: Wind van voren
Resultaat: Peentjes zweten
Score: 4/5 De illusie om bij het spinnen een uurtje kalm te kunnen fietsen, wordt bruut aan diggelen geslagen zodra je de zweetlucht van de vorige pedaalridders inhaleert. In het begin is het nog rustig cruisen, maar na tien minuten spin je harder dan een tevreden kat. Vijfmaal beklim je een gesimuleerde heuvel, om in de spreekwoordelijke dalen daartussen je gezicht af te vegen met een doordrenkte handdoek. De instructeur schreeuwt enkele motiverende woorden, maar deze vallen weg bij de muziek van Muse en het gehijg in je nek. De tien minuten die volgen bieden een kijkje in de diepste cirkel van de hel. Na afloop draaien de benen nog op volle toeren en sta je stijf van de adrenaline. Je zou een volgespoten Lance Armstrong zo voorbij sjezen. Wat: Zumba Graadmeter2
Moeite: Dansjes zonder drankjes
Resultaat: Poppen aan het dansen
Score: 3/5 Vastberaden om fit te blijven en dansmoves te leren waar alle 3G-tutjes jaloers op zouden zijn, ga je naar een ticketuur Zumba. Je zelfvertrouwen loopt gelijk een deuk op wanneer de instructrice je verwelkomt met een afkeurende blik jegens het mannelijk geslacht. Als je eenmaal in de flow komt van de Latin-muziek begin je tegen beter weten in enthousiast mee te dansen. Zwoele poses en ingewikkelde pasjes worden helaas zo snel op je afgevuurd dat je binnen twee minuten in de knoop ligt. Twister is er niks bij. Gelukkig komen de heupen weer los bij een vlotte salsa die elk moment kan escaleren in een spontane Macarena. Uiteindelijk blijkt het sensuele Zumba dankzij de confronterende spiegels vooral slecht voor het ego. Dansen doe je toch liever in het donker.   » link  » minder

    Mon, 31 Dec 2018 14:36:09 +0100   » meer
Lijstjestijd: ANS en 2018


Vanavond is het zover. Met een oliebol in de ene hand en een glaasje champagne in de andere, wordt het nieuwe jaar ingeluid. Vuurwerk wordt afgestoken, goede voornemens worden gemaakt, maar niet voordat alle hoogtepunten van afgelopen jaar zijn besproken. Daarom blikt ANS terug op afgelopen jaar. Wat was het meest opvallende nieuws van 2018? ANS twijfelde
In maart vond op de Radboud Universiteit (RU) een heuse Radboud Song Contest plaats. Er moest een Radboudlied komen. Iedereen die wilde, kon meedoen en kreeg de kans om zijn nummer ten gehore te brengen in een idols-achtige show in theaterzaal C. Na een avond vol goede en minder goede nummers, kreeg het publiek te kans om een stem uit te brengen. Dit maakte voor het eindoordeel echter niet uit. De vakjury had het eindoordeel en besloot om de winst in eigen huis te houden en koos voor het nummer van RU-vertegenwoordiger Martijn Gerritsen, Dare to Doubt. Sindsdien is geen evenement op de campus meer hetzelfde. Steevast wordt het afgesloten met het Radboudlied. Gezongen door een koor, door docenten of door het publiek, liefst zo nationalistisch mogelijk met de hand op het hart. Buiten de lijntjes kleuren
Vlak voor de zomer ontstond een hype in België die ook in Nederland wel wat weerslag vond. Studenten uit Leuven die tijdens het studeren in de Universiteitsbibliotheek (UB) rode oortjes kregen van een studiegenoot, konden dit uiten door een markeerstift onder de stoel van de persoon in kwestie zijn stoel te leggen. Wanneer deze teruggebracht werd naar de rechtmatige eigenaar, wist die dat hij geen blauwtje had gelopen. Met de code 'Ik heb liever pastelkleuren', werd de stift in ontvangst genomen en was er witte rook. De daad kon daarna worden verricht in het dichtstbijzijnde toilet. In Nijmegen keken veel studenten geel en groen van jaloezie naar hun Belgische collega's, maar helaas zijn studenten hier te preuts om kleur te bekennen en is er nog geen markeerstift gespot in de UB. Met spandoeken de straat op
Verschillende ontwikkelingen en gebeurtenissen in de politiek zorgden ervoor dat studenten dit jaar vaak protesteerden. Niet alleen op het Erasmusplein stonden studenten en docenten met spandoeken tegen de bezuinigingen in het onderwijs, ook in Den Haag vonden twee protesten plaats om aandacht te vragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Net voor de kerstvakantie stonden in de berm van de Heyendaalseweg ook nog spandoeken. Deze waren echter niet in het kader van WOinactie. Langstudeerder Moshin Saeed mocht niet aan zijn master Natuurkunde beginnen, en weet dat aan discriminatie van desbetreffende docent.  Duister verleden Berchmanianum
Vanaf het nieuwe collegejaar is het Berchamanianumgebouw officieel in gebruik genomen. Onder andere het College van Bestuur zetelt in dit RU-hoofdkwartier, dat een duister verleden bleek te hebben. Waar nu de propedeuses worden uitgereikt, vonden ongeveer 65 jaar geleden omstreden activiteiten plaats. De paters die tot 1942 in het gebouw woonden, werden op een doordeweekse ochtend bruut van het bed gelicht door een contingent Duitsers. In het geheim werd het Nazi-project Lebensborn in gang gezet. Bedoeling was dat een 'fokprogramma' werd opgezet om 'echte Arische kinderen' groot te brengen. Hoewel er plaats was voor zo'n zestig vrouwen en honderd kinderen, is het project nooit van de grond gekomen en zijn er in het Berchmanianum nooit kinderen als onderdeel van Lebensborn geboren. » link  » minder

    Fri, 21 Dec 2018 16:43:35 +0100   » meer
ANS heeft kerstvakantie


Academisch Nijmegen maakt zich op voor de feestdagen, en ook ANS gaat kerst vieren. De komende twee weken gaan wij daarom met winterstop. Vanaf 7 januari zijn we terug met een nieuwe editie van het blad en de laatste nieuwtjes op ANS-Online. Een totale radiostilte zal het overigens niet zijn: net voor het nieuwe jaar is het lijstjestijd bij ANS en zetten we de hoogtepunten van het afgelopen kalenderjaar op een rijtje. De ANS-redactie wenst alle lezers hele fijne feestdagen en het allerbeste voor 2018!  » link  » minder

    Thu, 20 Dec 2018 11:57:28 +0100   » meer
RU investeert in taalvaardigheid


Vanaf volgend collegejaar krijgen alle eerstejaars studenten aan het begin van het jaar een taaltoets in de taal waarin zij onderwijs volgen. De Radboud Universiteit (RU) wil hiermee bewustzijn creëren over het belang van academische taalvaardigheid. Facultaire toetsen
Eerstejaars studenten leggen de toets aan het begin van hun opleiding digitaal af. Afhankelijk van welke studie je doet, is deze toets in het Nederlands of Engels. In de toets wordt aandacht besteed aan stijl, structuur, logisch redeneren, spelling, woordenschat en grammatica. De toets verschilt per faculteit, omdat een deel bestaat uit specifieke vaktaal. Studenten die niet het gewenste niveau hebben, krijgen extra taalonderwijs aangeboden in de vorm van bijspijkerlessen en online oefeningen. 'Taal is misschien wel het belangrijkste instrument van onze studenten en medewerkers', aldus rector magnificus Han van Krieken. 'Daarom willen we daar extra op inzetten. Een student die in het eerste jaar extra taalvaardigheidsonderwijs krijgt, heeft daar de hele opleiding en carrière profijt van.' Trainingen
Docenten hebben volgens Van Krieken een belangrijke rol in de taalontwikkeling van studenten. Daarom besteedt de RU ook daar aandacht aan door medewerkers een gratis taaltraining Engels aan te bieden. Daarnaast kunnen buitenlandse medewerkers trainingen in de Nederlandse taal volgen. Ook aan het taalniveau van internationale studenten wordt aandacht besteed. Zij kunnen de cursus Social Dutch volgen. » link  » minder

Studentenkrant Resource WUR
Wageningen University   » Nieuws

meer nieuws   » Nieuws href=""> minder

    Mon, 04 Feb 2019 11:00:00 GMT   » meer
Blog: It was as though everything was being played at 0.5x speed


Have you ever wondered what life might look like in slo-mo (slow motion)? Blogger Kaavya Raveendran always has, especially because her routine life is super busy and fast. Last week, when Wageningen was painted white with snow, she got a preview of how slo-mo actually becomes snow-mo. » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 15:30:00 GMT   » meer
Wegen van kalkoen blijft handwerk


Wiskundigen weten uit loopdata van kalkoenen geen betrouwbaar gewicht af te leiden. Wegen blijft voorlopig zwaar handwerk. » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 13:00:00 GMT   » meer
Voedingsadvies via tv helpt ouderen beter te eten


Naar schatting is ruim één op de drie ouderen met thuiszorg ondervoed. Telemonitoring kan helpen om op afstand een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat de mensen beter en gezonder te eten, concludeert promovendus Marije van Doorn-van Atten. » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 10:00:00 GMT   » meer
'Nieuw kennisprogramma klimaat nodig'


Het is tijd voor een nieuw kennisprogramma om Nederland beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat vindt WUR’s ‘klimaatboegbeeld’ Bram Bregman. » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 08:00:00 GMT   » meer
Alpaca’s beschermen kippen tegen roofvogels


Hoe zorg je ervoor dat vrije-uitloopkippen niet langer worden aangevallen door roofvogels? Door er een paar alpaca’s bij te zetten. Deze dieren delen hun territorium met andere dieren, maar beschermen het agressief tegen indringers. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 14:00:00 GMT   » meer
Opinie: Natuur heeft niets aan ongefundeerde kritiek op Deltaplan


Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is nietszeggende polderprietpraat, betoogde de Wageningse emeritus hoogleraar Frank Berendse onlangs. Hens Runhaar en Cees Veerman weerspreken die stelling. 'Jammer dat Berendse zich niet heeft laten informeren door sociaalwetenschappelijk onderzoek.' » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 13:35:00 GMT   » meer
Studiepunten halen in de sportschool


Het leven van een promovendus kan stressvol zijn. Sporten helpt om te ontspannen, ondervond Luana Souza Macedo. ‘Ik kan mijn hoofd leegmaken en krijg er nieuwe energie van.’ » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 13:01:00 GMT   » meer
Koop een hert


Ik snap dat niemand de naam Oostvaardersplassen nog kan horen, maar ik vond het meest recente nieuwsbericht toch wel een mooie noot om aan het dossier toe te voegen. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 12:29:00 GMT   » meer
No time to meet up


One perfectly beautiful, bright Monday, the astonishingly large bubble I was living in was burst by the Dutch way of life. ‘How so?’ you may ask. Well, a few Dutch friends of mine and I were planning to meet for dinner at my place, and immediately most of them whipped out their little diaries. I wondered how busy they could be, and I found out soon enough. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 12:13:00 GMT   » meer
WUR helpt bij ontwikkeling toekomstbestendige Mekongdelta


Vietnam moet omschakelen van een intensieve exportlandbouw naar een duurzame landbouw die inspeelt op klimaatverandering. Dat is een gevolg van een mede door WUR opgesteld deltaplan in de Mekongdelta. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 12:12:00 GMT   » meer
'Ik had soms wel heimwee'


Wie? Peter Seghers ྷ), masterstudent Plant BiotechnologyWat? Stage bij de Zweedse landbouwuniversiteit SLUWaar: Uppsala, Zweden » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 11:07:00 GMT   » meer
JIJ op de campus - 'Ik besefte dat ik iets zinvols wilde doen'


Het is een stormachtige dag. Ignacio Auger ྐྵ) zit buiten het Forumgebouw. Rug tegen de muur, muziek op zijn koptelefoon en sigaret in zijn hand. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:51:00 GMT   » meer
Ondertussen in... Zimbabwe


Verhogingen van de brandstofprijzen hebben tot grote protesten en stakingen geleid in Zimbabwe. De bevolking grijpt de gelegenheid aan om lucht te geven aan haar onvrede met het regime. De regering reageerde met geweld en het platgooien van internet. Masterstudent Sinclair Chinyoka is ongerust over de betrokkenheid van het leger. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:26:00 GMT   » meer
'WURgeningen moet WIJgeningen worden


Hoe kijken verschillende groepen Wageningers naar hun stad en wat zijn de grootste knelpunten en uitdagingen voor de toekomst? Dat onderzochten tweedejaars bachelorstudenten Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning. ‘We moeten voorkomen dat de campus een stad naast de stad wordt.’ » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:00:00 GMT   » meer
In vijf stappen naar duidelijkheid en hersel: RSI.. en wat dan?


RSI is een sluimerend en hardnekkig probleem onder studenten. Soms met vergaande gevolgen, zoals studievertraging of een tijdelijk studiestop. Voor studenten die het treft, is niet altijd meteen duidelijk waar ze moeten aankloppen. Resource zocht het uit. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 09:22:00 GMT   » meer
Meer vrijheid voor de medewerker?


De raad van bestuur wil de bedrijfscultuur bij WUR veranderen. Leidinggevenden moeten de teugels wat vaker laten vieren en personeel meer ruimte en vertrouwen geven, staat in het nieuwe strategische plan. Waarvoor wil jij meer vrijheid, vroeg Resource aan willekeurige medewerkers. De antwoorden zijn verrassend. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 09:01:00 GMT   » meer
Mister klimaat-onderzoek


Wageningse kennis moet zorgen dat Nederland minder bijdraagt aan de klimaatverandering en beter is voorbereid op de gevolgen ervan. Bram Bregman is binnengehaald om het klimaatonderzoek te bundelen en voor het voetlicht te brengen. ‘Ik zorg dat wat hier allemaal gebeurt bij het ministerie bekend is.’ » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 08:23:00 GMT   » meer
Intensieve exportlandbouw loopt tegen milieugrenzen aan: keuzes maken in de Mekongdelta


Mede dankzij Wageningen is de Mekongdelta in Vietnam een belangrijke exporteur van rijst, garnalen en tilapia. Maar door verzilting en klimaatverandering is een omwenteling nodig. Een Nederlands deltaplan – opnieuw met inbreng van WUR – speelt daarbij een hoofdrol, leert Resource-redacteur Albert Sikkema tijdens een reis door Vietnam. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 07:00:00 GMT   » meer
Fokkerijbedrijf verbetert productieve scharrelkip in Afrika


Het Nederlandse fokkerijbedrijf Hendrix Genetics krijgt 9 miljoen euro van de Bill and Melinda Gates Foundation om meer robuuste kippen te ontwikkelen voor arme Afrikaanse boeren. Aan de basis ligt Wagenings onderzoek uit 2010, begeleid door toenmalig hoogleraar Fokkerij en Genetica, Johan van Arendonk. Die is inmiddels hoofd Onderzoek en Ontwikkeling bij Hendrix Genetics. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 11:00:00 GMT   » meer
Blog: Medicijn tegen de winterdip


Januari is niet de favoriete maand van blogger Angelo Braam. Maar dit jaar heeft hij een bezigheid gevonden die het leed verzacht: dromen over een Erasmus-uitwisseling in een warm land. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 10:45:00 GMT   » meer
Leenstelselgeld gaat naar kleinschalig onderwijs


Wageningen University investeert de komende vijf jaar ruim 43 miljoen euro in onderwijskwaliteit. Dit zogenoemde ‘leenstelselgeld’, dat is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs, wordt vooral gestoken in kleinschalig onderwijs, persoonlijke en academische ontwikkeling van studenten en professionalisering van docenten. » link  » minder

    Wed, 30 Jan 2019 08:00:00 GMT   » meer
Meer zeehonden, minder vis in Waddenzee


De populatie gewone zeehonden in de Waddenzee is de afgelopen jaren sterk gegroeid, blijkt uit tellingen van Wageningen Marine Research. De onderzoekers schatten dat de roofdieren ruim 40 procent van het visbestand kunnen opeten. Ze konden echter geen direct verband leggen met de teruggelopen visstand. » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 12:00:00 GMT   » meer
Frankema wint Ammodo Award


Historicus Ewout Frankema heeft de Ammodo Science Award gewonnen. Hij is de eerste Wageninger die de nog tamelijk nieuwe prijs 鵬.000 euro) wint. » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 11:00:00 GMT   » meer
WUR-studenten onderzoeken politiek landschap van Wageningen


Hoe kijken verschillende groepen Wageningers naar hun stad en wat zijn de grootste knelpunten en uitdagingen voor de toekomst? Dat onderzochten tweedejaars bachelorstudenten Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning. ‘We moeten voorkomen dat de campus een stad naast de stad wordt.’ » link  » minder

    Tue, 29 Jan 2019 08:00:00 GMT   » meer
Duivendaalbewoners en verhuurder zijn eruit: huur omlaag


Na wekenlang overleggen hebben de bewoners van Duivendaal en nieuwe verhuurder Xior Student Housing overeenstemming bereikt over de huurcontracten. De kale huur en de servicekosten gaan omlaag en hospiteren is weer toegestaan. » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 13:02:00 GMT   » meer
Politieke jongerenorganisaties willen geen hogere rente op studieschuld


De jongeren van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzetten zich tegen de hogere rente op studieschulden die het kabinet heeft aangekondigd. 'De overheid moet de student niet gaan uitknijpen.' » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 10:00:00 GMT   » meer
Blog: The worst is over


After months of forgetting about university almost entirely, being back has been hard for Donatella Gasparro. The new time schedule didn't help, but apple juice remains did. » link  » minder

    Sun, 16 Sep 2018 12:58:00 GMT   » meer
WUR100Fest in beeld


Op zaterdag 15 september werd het 100-jarig bestaan van WUR gevierd met een groots feest op de campus. Bekijk hier de foto's. » link  » minder

    Sat, 15 Sep 2018 09:00:00 GMT   » meer
‘We kunnen weinig tegen uitbraak van Afrikaanse varkenspest doen’


De Afrikaanse varkenspest rukt razendsnel op en is nu ook in België aangetroffen. Het virus een halt toeroepen gaat waarschijnlijk niet lukken, denkt Mart de Jong, hoogleraar Kwantitatieve Veterinaire epidemiologie. » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 14:30:00 GMT   » meer
Integer onderzoek in 61 normen


Wetenschappers, promovendi en studenten moeten integer onderzoek doen. Wat dat precies is, staat in de nieuwe gedragscode die vandaag is verschenen. Het aantal regels is fors uitgebreid. » link  » minder

Studentenkrant Universe TiU
Tilburg University   » Nieuws

meer nieuws minder

    Mon, 04 Feb 2019 11:21:46 +0000   » meer
‘Data should not be gathering dust on a shelf’

International, data, data repository, data storage, dataverse, michele nuijten, open data, repository, tiu dataverse,
…The post ‘Data should not be gathering dust on a shelf’ appeared first on Univers. » link  » minder

    Mon, 04 Feb 2019 09:03:52 +0000   » meer
‘Jonge wetenschappers mogen geen lost generation worden’

Nieuws, cOAlition S, NWO, open access, Plan S, rooftijdschriften,
…The post ‘Jonge wetenschappers mogen geen lost generation worden’ appeared first on Univers. » link  » minder

    Mon, 04 Feb 2019 08:47:26 +0000   » meer
Onverwacht optreden

Eefje Wentelteefje, loodgieter, optreden, stukafest,
…The post Onverwacht optreden appeared first on Univers. » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 12:18:25 +0000   » meer
Honden laten studenten uit tegen stress

Opmerkelijk, geestelijke gezondheid, hond, knuffelen, Puppy, stress,
…The post Honden laten studenten uit tegen stress appeared first on Univers. » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 11:58:38 +0000   » meer
Op naar 300 duizend universitaire studenten

Nieuws, groei, inschrijvingen, studenten, toename, vsnu,
…The post Op naar 300 duizend universitaire studenten appeared first on Univers. » link  » minder

    Fri, 01 Feb 2019 09:00:21 +0000   » meer
Studenten uit de spits: in Nijmegen werkt het

Nieuws, college, drukte, ns, studenten, Trein, treinen, Vervoer, vroeg,
…The post Studenten uit de spits: in Nijmegen werkt het appeared first on Univers. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 12:42:01 +0000   » meer
‘Appen op de fiets kost straks 95 euro’

Nieuws, appen, Boete, fietsen, verkeer, verkeersboete, whatsapp,
…The post ‘Appen op de fiets kost straks 95 euro’ appeared first on Univers. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:30:45 +0000   » meer
Waarom je studieschuld een lachertje is

Column, duo, leenstelsel, leenstress, marktwaarde, salaris, salarisonderhandeling, studieschuld,
…The post Waarom je studieschuld een lachertje is appeared first on Univers. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 09:33:49 +0000   » meer
Steeds meer internationale studenten in Nederlandse collegebanken

Nieuws, buitenland, Chinezen, Duitsers, Erasmusbeurs, internationalisering, Internationals, Italianen, Masteropleidingen, Nuffic,
…The post Steeds meer internationale studenten in Nederlandse collegebanken appeared first on Univers. » link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 09:00:55 +0000   » meer
Video: Health Checkpoint toert de campus rond

Kijk, bewust, Check up, drinken, eten, gezond, Health Check, Health Checkpoint, Healthy, healthy campus, levensstijl, Tilburg University,
…The post Video: Health Checkpoint toert de campus rond appeared first on Univers. » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 12:07:25 +0000   » meer
Zelfs VVD-jongeren willen geen hogere rente op studieschuld

Nieuws, d66, iso, JOVD, leenstelsel, LSVb, rente, studieschuld, verhoging,
De jongeren van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzetten zich tegen de hogere rente op studieschulden die het kabinet heeft aangekondigd. “De overheid moet de student niet gaan uitknijpen.”De vier politieke jongerenorganisaties van de regeringspartijen willen dat het kabinet …The post Zelfs VVD-jongeren willen geen hogere rente op studieschuld appeared first on Univers. » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 10:08:45 +0000   » meer
‘Nieuwe gedragscode mag niet in bureaula verdwijnen’

Nieuws, Diederik Stapel, gedragscode, Lex Bouter, sloppy science, vsnu, wetenschappelijke integriteit,
Wetenschappers moeten eerlijk en zorgvuldig te werk gaan, staat in de nieuwe gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Nieuw is dat ze daarbij steun moeten krijgen van hun werkgever, vertelt hoogleraar Lex Bouter.De principes van goede wetenschap spreken eigenlijk vanzelf. In …The post ‘Nieuwe gedragscode mag niet in bureaula verdwijnen’ appeared first on Univers. » link  » minder

    Mon, 17 Sep 2018 08:00:31 +0000   » meer
Bij Osiris!

Eefje Wentelteefje,
…The post Bij Osiris! appeared first on Univers. » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 11:24:00 +0000   » meer
Goose Wars in Cambridge

Nieuws, Opmerkelijk,
Bij King’s College in Cambridge zijn ze ganzen meer dan zat. Vorig jaar werden er al zo’n vijftig geteld, die voor behoorlijk wat problemen zorgden. Het zijn nog eens exoten ook, Canadese ganzen. Vandaar dat ze dit jaar goed hebben …The post Goose Wars in Cambridge appeared first on Univers. » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 09:46:47 +0000   » meer
Ten TiU Insider Tips

International, campus, insider tips, new students, tips, TiU,
Welcome to the university. An unknown campus, new people and a new start. There is plenty to learn and discover. To help you get started, we collected ten insider tips for you.1. NEVER save files on the desktopAt …The post Ten TiU Insider Tips appeared first on Univers. » link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 07:26:04 +0000   » meer
Serieus onderzoek: ruik jij een vlieg in je wijn?

Nieuws, ignobel, ignobel prijs, Wijn,
Goed nieuws voor alle wijnsnobs. Een team van onderzoekers heeft vastgesteld dat wijnkenners daadwerkelijk kunnen ruiken of er een vlieg in hun wijnglas zit. Dit onderzoek heeft gisteravond een IgNobelprijs in de wacht gesleept.Elk jaar belonen de IgNobelprijzen onderzoek …The post Serieus onderzoek: ruik jij een vlieg in je wijn? appeared first on Univers. » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 09:13:04 +0000   » meer
Protestmars tegen renteverhoging studieschuld

Nieuws, duo, fnv jong, iso, lenen, LSVb, rente, renteverhoging, studentenlening, studieschuld,
Jongerenorganisaties roepen studenten op om vrijdag in Amsterdam te gaan demonstreren tegen de verhoging van de rente op de studielening. Ze zijn boos omdat studeren door de maatregel opnieuw duurder wordt.Vorige week stuurde minister Van Engelshoven haar wetsvoorstel over …The post Protestmars tegen renteverhoging studieschuld appeared first on Univers. » link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 08:22:50 +0000   » meer
Ontmanteling van de Tilburgse promotiefabriek

Achtergrond, arie de ruijter, bedrijfsrecherche, Emile Aarts, john rijsman, kamervragen, promotiefabriek, promotiepremie, Ruben Gowricharn, wim dr
Proefschriften van betwijfelbare kwaliteit worden goedgekeurd, hoogleraren lopen weg met tonnen en familiebedrijven krijgen meer dan een miljoen euro betaald. Tilburg University is door de jaren uitgegroeid tot een promotiefabriek. Hoe heeft dat kunnen gebeuren, en wat heeft de universiteit …The post Ontmanteling van de Tilburgse promotiefabriek appeared first on Univers. » link  » minder

    Wed, 12 Sep 2018 14:42:40 +0000   » meer
Boudewijn Haverkort nieuwe decaan Humanities and Digital Sciences

Nieuws, Boudewijn Haverkort, decaan, drees, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences,
Boudewijn Haverkort is benoemd tot nieuwe decaan van de Tilburg School for Humanities and Digital Sciences (TSHD). Hij treedt op 1 januari 2019 in dienst en volgt Willem B. Drees op. Onder de leiding van Haverkort zal de faculteit verder …The post Boudewijn Haverkort nieuwe decaan Humanities and Digital Sciences appeared first on Univers. » link  » minder

    Wed, 12 Sep 2018 13:27:24 +0000   » meer
Forse kritiek op proefschriften Taos-instituut

Nieuws, arie de ruijter, bram buunk, buunk, john rijsman, rijsman, taos, taos- instituut,
Het zijn net dagboeken, zo concludeert een hoogleraar die zes van de zevenenzeventig proefschriften las die hoogleraar sociale psychologie John Rijsman tussen 2010 en 2016 begeleidde. De promovendi zijn vaak afkomstig van het Amerikaanse Taos-instituut.Er zijn aan Tilburg University de …The post Forse kritiek op proefschriften Taos-instituut appeared first on Univers. » link  » minder

    Mon, 10 Sep 2018 07:42:38 +0000   » meer
Connecties

Eefje Wentelteefje, voedselbank, Vrijwilligerswerk,
» link  » minder

    Fri, 07 Sep 2018 08:41:24 +0000   » meer
Studenten balen van hogere rente

Nieuws, duo, het ISO, lening, LSVb, schulden, stufi,
Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn boos dat de rente op studieleningen omhooggaat. “Studenten worden door de overheid dieper de schulden ingewerkt.”Het voornemen stond al in het regeerakkoord en toen waren studenten er ook boos over, maar dinsdag stuurde de … » link  » minder

    Fri, 07 Sep 2018 07:29:19 +0000   » meer
De omgekeerde rentecurve

De Vijf van Eijff,
Het FD kopte onlangs dat het belangrijkste alarmsignaal voor een recessie afgaat: de rentecurve dreigt ondersteboven te keren. Moeten we ons zorgen maken? Onze topeconoom Sylvester Eijffinger moet het weten.1. Professor Eijffinger, wat is dat eigenlijk, een omgekeerde rentecurve?… » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 15:30:27 +0000   » meer
Fractie Dante: ‘Investeren in onderwijs of in groei?’

Nieuws, Dante, De Vos, faculteitsraad, Humanities, studievoorschotmiddelen,
Meer docenten. Daar wil de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences de studievoorschotmiddelen voor inzetten. Maar zitten de studenten daar ook op te wachten? Fractie Dante plaatste kritische kanttekeningen bij het plan tijdens de faculteitsraad.De afschaffing van de … » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 10:46:34 +0000   » meer
Tussenjaar populairder dan ooit

Nieuws, leenstelsel, ResearchNed, Tussenjaar, tussenjaarervaring,
Het ‘tussenjaar’ is weer helemaal terug. De invoering van het leenstelsel zorgde voor een tijdelijke dip, maar het aantal jongeren dat na school eerst een jaartje gaat werken of reizen, was nooit eerder zo hoog.Van de eerstejaarsstudenten die in … » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 08:28:50 +0000   » meer
Introducing Tilburg

International,
The TOP Week is over: time to get to know Tilburg better. To help you on your way, we have compiled a small guide of Tilburg. Here you will find a selection of the many restaurants, bars, shops and cultural … » link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 07:38:47 +0000   » meer
Twee Montesquieu-liften nog weken buiten gebruik

Nieuws, montesqui,
Het kan nog wel een week of drie duren voor alle liften in het Montesquieugebouw weer werken. Twee weken geleden raakten die buiten gebruik door een flinke lekkage op de tiende verdieping. Een lift doet het ondertussen weer, maar reparatie … » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 09:17:48 +0000   » meer
Rente studieschulden omhoog: gemiddeld 12 euro per maand meer aflossen

Nieuws, lening, rente, studiefinanciering,
Het kabinet wil de rente op studieleningen verhogen. Gisteren stuurde het kabinet het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het voorstel staat garant voor felle debatten over studieleningen. Waarom eigenlijk? Hoeveel ga je dan betalen, en zes andere vragen over de … » link  » minder

    Wed, 05 Sep 2018 08:00:01 +0000   » meer
Bang voor bevalling? Loop er niet van