Studie_Financieren_StudieVarianten       DUO_Studie_Financiering       DUO_StudieFinanciering_1       Studie_Financiering_Mogelijkheden       Studie_Financiering_Plan        

Studie Financiering Plan

Voor je studie kan je een Financieel Plan voor een maand defineren en daarna voor een jaar invullen om eens na te gaan hoeveel je nodig hebt en hoeveel geld je uitgeeft.
Daarvoor zal je een aantal vragen kunnen stellen, zie hieronder, zodat je een beter beeld hebt van hoe je dit allemaal wilt aanpakken.

Welke kosten zijn er als je studeert?
    Welke mogelijkheden zijn er om bij te verdienen als je studeert?
    Heb je genoeg tijd om bij te verdienen?
Welke studie ga ik doen?
    Ga ik een Hogeschool Studie doen of een Universitaire Studie?
    Ga ik een studie volgen waar je StudieFinanciering van de overheid krijgt of ga je een zelf bekostigde studie volgen?
    Welke studie variant, cq. studievorm, ga ik selecteren? Zie elders op deze studentenportaal.
    Kan je naast eventueel studiefinanciering van de overheid een studie sponsor of een studie beurs krijgen?
   
   
Wanneer krijg je je inkomsten en wanneer zijn je uitgaven of geef je uit?

Hiermee kan je narekenen en plannen hoeveel tijd je bijvoorbeeld nodig hebt om met een bijbaan bij te verdienen.


Studenten Budget

In deze paragraaf gaan we verder in op een studentenbudget. Hiervoor gaan we na welke inkomsten en uitgaven er zijn en hiermee kan je in een balans een overzicht creeeren.Inkomsten Uitgaven
werk 500e collegegeld 158.83e/mnd, 1906e pj (2014/5)
wonen, huur 500e
voedsel/eten/drinken 200e
beurs 700e studieboeken e
computer 16.67e/mnd, 600e per 3j
mobiel 25e
internet (incl wonen huur) e
vervoerskosten 20e
ontspanning, uitgaan, etentjes 120e
sport- en studieverenigingen 100e
verzekeren (zorg, inboedel, motorrijtuigen, ) 130e
kleding 75e
onvoorzien e
1200e 1200e


  • Za 1 Oktober 2022

    3.235.173.74